Curatoren in de fout met bestelfunctie failliete webshops

Opnieuw heeft een curator de mogelijkheid laten bestaan om bij een failliete webshop bestellingen te plaatsen, meldde Tweakers gisteren. Het blijkt vaker voor te komen dat curatoren de fout in gaan met de bestelfunctie van over de kop gegane webshops. Nadat het faillissement is uitgesproken, zou je verwachten dat de webshop een virtueel bordje “Gesloten” krijgt, maar dat blijkt lang niet altijd te gebeuren. Waar sta je dan als koper als je (zoals bijna altijd moet) vooruit betaald hebt?

De wet regelt dit volgens mij niet expliciet. Ik kan nergens een plicht voor de curator vinden om te verhinderen dat er nog zaken worden gedaan met de gefailleerde. Het idee is dat je het in de Staatscourant kunt lezen en dat het “dus” je eigen schuld is als je daarna zaken doet met de gefailleerde.

Het is op zich niet verboden om zaken te doen met een partij die failliet is. Juridisch gezien sluit je dan gewoon een onaantastbare overeenkomst. Je bent niet handelingsonbekwaam verklaard (zoals wanneer je minderjarig, geestelijk onbekwaam of regelmatig dronken bent). Als je failliet bent, mag je nog steeds boodschappen doen. Die zijn dan rechtsgeldig gekocht, maar natuurlijk moet je wel geld vragen aan de curator.

Met dank aan Rechtenforum vond ik dit artikel, waaruit je kunt concluderen dat je je geld terug kunt krijgen, omdat je (art. 24 Faillissementswet) een zogeheten “boedelschuld” hebt. Een boedelschuld staat hoger in rang dan gewone vorderingen, zodat er veel meer kans bestaat op uiteindelijke voldoening van de huurschuld ontstaan na datum faillissement.

Arnoud

6 reacties

 1. “Het is op zich niet verboden om zaken te doen met een partij die failliet is. Juridisch gezien sluit je dan gewoon een onaantastbare overeenkomst.”

  Ja, maar met wie sluit je die overeenkomst dan? Ik neem aan dat de webwinkel onder beheer van de curator komt. Het lijkt me dan dat de curator een probleem heeft als ‘hij’ een koopovereenkomst aangaat, en daarna niet kan leveren.

 2. De overeenkomst sluit je met de gefailleerde. De curator beheert de boedel, meer niet. Op zich is die overeenkomst rechtsgeldig, want als je failliet bent, ben je nog niet onder curatele gesteld of iets dergelijks. (En trouwens, ook al sta je wel onder curatele dan worden overeenkomsten nog steeds met jou gesloten. Ze zijn dan alleen vernietigbaar als de curator ingrijpt.)

 3. Naar mijn weten houden bedrijven er mee op na faillissement. De eigenaar mag dan wel nog overeenkomsten afsluiten, maar heb je het dan niet over de natuurlijke persoon die achter de rechtspersoon zat? (Niet uitgaande van bijv. een eenmanszaak.)

  Uit pagina 85 van jouw link, citeer ik het volgende, wat er op duidt dat het wellicht toch de curator is die verantwoordelijk is:

  ===

  In de zeldzame omstandigheden waarin de curator ervoor kiest het bedrijf voor bepaalde of onbepaalde tijd te laten voortbestaan, k?n de curator de gefailleerde ondernemer machtigen bepaalde handelingen toch te laten verrichten. Bedenk wel dat die handelingen dan worden verricht onder de verantwoordelijkheid van de curator. De praktijk toont dat dit soort machtigingen zeer zelden worden gegeven.

  Door niet de winkel dicht te doen, kan je haast zeggen dat de curator er voor kiest om het bedrijf voort te laten bestaan.

 4. Even voor mijn begrip: wat valt er exact onder boedel? Ook de werknemers? Nee toch??? (Ik ben al veel dingen genoemd maar “boedel” zou wel nieuw zijn :-)).

  De reden dat ik dit vraag is zelf een keer een faillissement heb meegemaakt (als werknemer) en daarbij werd de curator toen ge?ntroduceerd als iemand die het bewind overnam. We mochten geen opdrachten van de oprichters aannemen zonder toestemming van de curator. Dit kan natuurlijk gewoon blaffen geweest zijn. Dat deed deze dame wel meer maar dat is bijna genoeg voer voor een eigen blog dus dat laat ik maar even zo.

  Anyway; als een curator wel in formele zin het bewind/bestuur krijgt is hij of zij dan ook niet de gene die verantwoordelijk is voor de koop? Indirect ben ik in dat geval ook wel nieuwsgierig naar de hoofdelijke aansprakelijkheid zoals andere bestuurders die (kunnen?) hebben.

 5. @NL-X, ik meen op tweakers in een reactie gelezen te hebben dat die regeling bedoeld is voor bedrijven die een doorstart maken. Helaas weet ik niet hoeveel van de onder failliete bedrijven ook een doorstart maken.

 6. @MeToo: nee, werknemers zijn geen “boedel”. De definitie van boedel staat in artikel 20 Faillissementswet:

  Het faillissement omvat het gehele vermogen van de schuldenaar ten tijde van de faillietverklaring, alsmede hetgeen hij gedurende het faillissement verwerft.
  Geen zorgen dus, je wordt niet bij opbod verkocht. Voor de arbeidsovereenkomsten is een aparte regeling in artikel 40 Faillissementswet:
  Werknemers in dienst van de gefailleerde kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen en hun kan wederkerig door de curator de arbeidsovereenkomst worden opgezegd, en wel met inachtneming van de overeengekomen of wettelijke termijnen, met dien verstande echter dat in elk geval de arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd met een termijn van zes weken.

  @NL-X: een bedrijf is niet “weg” op het moment dat het faillissement wordt uitgesproken. Eerst komt er een curator die kijkt of er een doorstart mogelijk is, en hoe de schulden worden vereffend uit de boedel.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.