Gekaapte domeinnaam: terugkopen of terugvorderen?

Recht hebben en recht halen zijn twee heel verschillende dingen, en daar loop ik vaak tegenaan als mensen bij me komen omdat ze menen recht te hebben op een domeinnaam. Of het nu een concurrent is, een domeinkaper of een domeinslaper, vaak is er wel een juridische claim te verzinnen gebaseerd op het handelsnaamrecht of een eventueel geregistreerd merk.

Alleen: moet je die weg wel bewandelen? Het is namelijk een dure grap. Wil je naar de geschillenregeling van SIDN, dan kost dat 1500 euro alleen al aan administratieve kosten. De kantonrechter is ook een optie, als het gaat om een handelsnaam. Je bent dan 297 euro griffierechten kwijt. Bij een merk zul je naar de rechtbank moeten, en dan hebben we het over minstens een dikke 300 euro. Maar of je nu de arbiters van SIDN, de kantonrechter of de echte rechtbank neemt: zonder advocaat of jurist sta je een stuk zwakker, maar zo’n deskundige inschakelen is duur.

Wie beschuldigd wordt van inbreuk, weet dat ook, en kan daar gebruik van maken: bied als schikking aan de domeinnaam over te dragen maar vraag daar wel een redelijke vergoeding voor. En die valt dan toevalligerwijs net zo uit dat het zakelijk gezien beter is om er op in te gaan dan om die juridische procedure te gaan doorlopen. Dat is dan ook het advies dat ik meestal geef.

Het voelt niet lekker om zo’n domeinkaper geld te geven voor iets dat in wezen jouw eigendom is. Maar ja, principes kosten geld.

Arnoud

116 reacties

 1. “bied als schikking aan de domeinnaam over te dragen maar vraag daar wel een redelijke vergoeding voor”

  Ik heb begrepen dat dat lastiger kan zijn dat het lijkt. Als een bepaald bedrijf een trademark heeft op een generieke naam (“Ajax”), en je hebt een domein met dat trademark (met een beschrijving over de griekse mythologie) dan mag dat. Maar ik begreep dat als je vervolgens aan de voetbalclub of het schoonmaakmiddelenbedrijf de naam aanbied, je de naam dan commercieel gebruikt, wat mogelijk niet mag.

  Hoe voorkom je dat? Als je ter goeder trouw in het verleden een domeinnaam hebt geregistreerd (en daar dus geld en tijd in hebt geinvesteerd), maar er op dit moment best over te praten valt om de naam over te dragen waar je dan wel voor gecompenseerd wil worden.

 2. GMail.com tegen GMail.de is een mooi voorbeeld. Google wilde graag overal het domein GMail.* registreren maar in Duitsland ging dat niet. Een klein postbedrijf had die naam al in gebruik en wilde geen afstand doen. Google zet overigens al haar middelen in om dit domein te krijgen en heeft behoorlijk wat geboden om het domein in handen te krijgen. Maar ja, de eigenaar ervan is zelf miljonair en kan het zich veroorloven om vast te houden aan zijn domein, dat hij al ruim voor het bestaan van GMail heeft geregistreerd. Hij heefty overigens ook het “trademark” op het woord GMail in Duitsland.

  Google mist nog een paar andere domeinen en het zal veel moeite kosten om de complete set te verzamelen. Maar in deze kwestie vind ik het moeilijk om aan te geven wie de echte domeinkaper is. Die Duitse miljonair omdat hij toch vrij lang heeft gewacht voordat hij het domein ook daadwerkelijk ging gebruiken (namelijk nadat GMail.com bekend werd) of Google die met alle geweld dit domein wil opeisen en daar een enorm arsenaal aan advokaten tegenaan heeft gegooid.

 3. Ik ben het in principe met je eens, Arnoud, maar met de komst van de uitgebreidere kostenveroordeling in IE zaken loopt de domeinkaper/slaper ook het risico dat dit financieel ongunstig voor hem uitpakt.

  Ik weet niet of er een kostenveroordeling bij SIDN arbitrage mogelijk is (meen me te herinneren van niet), dat zou m.i. welkom zijn (dan zit je wel weer met het probleem dat de SIDN uitspraak geen executoriale titel oplevert, maar toch..)

 4. Beste lezers,

  Mijn domeinnamen zijn met grof geweld van mij afgepakt!

  Ik heb aantal domeinnamen geregsiteerd en voor 10jaar vooraf betaald.

  Op een gegeven moment werd ik gebeld dat ik de domein van ene firma aan hem moet overdragen, omdat hij beweerde dat zijn bedrijfsnaam ingeschreven bij de KvK voldoende is en hem de recht geeft om die domeinnamen op te eisen.

  Om een lang verhaal kort te maken heeft hij met zijn rijke aaso gebruikt een met geweld de domeinen van mij afgepakt. de rechter vondt omdat zijn bedrijf dezelfde naam had als mijn domeinnamen hij het recht had om die namen te eisen.

  Ik zag dat de rechter niet eens wist wat een domeinnaam betekend en toch deed hij een uitspraak.

  een leuke voorbeeld is http://www.gamma.nl je zou denken dat die doe het zelf gamma website is maar nee hoor het is een bedrijf die in dienstverlening doet en ook gamma heet.

  Mijn domeinnaam http://www.Womitex.nl is zonder mijn handtekening van mij afgepakt en aan womitex b.v. overgedragen door SIDN maar Womitex.com weigerde mijn domeinnaam zonder mijn toesteming overdragen dus de rechter heeft mij ??? 5000,- per dag boete opgelegd tot ik tegen mijn zin mijn handtekning onder te zetten.

  Met tranen in mijn ogen werd ik gedwongen om dat te doen.

  En dat noemen ze vrijheid in Nederland, wie eerst komt die eerst maalt, toen ging mezelf echt afvragen wat moet die registratie inhouden als ze zo makkelijk jouw geregisteerde namen met geweld van je af te mogen pakken.

  Dat bedrijf heeft zelf geweigerde om mijn al vooraf betaalde registratiegeld van 10 jaar terug te betalen.

  Graag wil ik een advies of het nog steeds mogelijk is dat mijn namen weer te kunnen terug eisen?

 5. @4: ter info, voor .be-domeinnamen voorziet de Belgische tegenhanger van de SIDN, dns.be, sinds begin vorig jaar dat de procedurekosten (1620 EUR) door henzelf worden terugbetaald indien de klager gelijk krijgt, waarna zij het bedrag van de domeinnaamkaper terugvorderen.

 6. Zowel Womitex als Amdi zijn gevestigd in Harderwijk. Was dat in 2001 (toen de rechtszaak speelde) ook al het geval? De rechter nam in overweging dat Amdi zich als een bedrijf met de naam Womitex presenteerde. Omdat Rechtspraak.nl hier niet de meegeleverde producties laat zien, valt niet te controleren of dat klopt. Overigens heeft Womitex BV pas sinds 2004 een beeldmerk met het woord Womitex, sinds september vorig jaar hebben ze ook de naam geregistreerd.

 7. @Reza

  Met tranen in mijn ogen werd ik gedwongen om dat te doen
  Omdat je zogezegd een “Amdi systems womitex-computer” bouwde ? Echt geloofwaardig komt die bewering niet over.

  Aangezien je in dezelfde gemeente zit lijkt het meer alsof je het domein van een plaatsgenoot opzettelijk probeerde in te pikken.

 8. @5 Voor handelsnamen geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Artikel 5 Handelsnaamwet:

  Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, v??rdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

 9. @Reza, Om eerlijk te zijn, womitex klinkt mij niet als een algemene naam in de oren. Ik vraag mij af hoe je die naam hebt bedacht. Of heb je gewoon de naam van een bestaand bedrijf gebruikt? In dat laatste geval is het terecht dat je dit domein kwijt bent. Is dan wel een mooi voorbeeld van domeinkapen en hoe daar mee afgerekent zou moeten worden. Maar als je die naam niet hebt overgenomen dan is het vast een afkorting ergens voor en had je dit ter verdediging kunnen gebruiken.

  Het voorbeeld betreffende Gamma is ook een beetje onlogisch. Gamma Dienstverlening is een bedrijf dat zich specialiseert in dienstverlening, vooral op het gebied van automatisering. Daarnaast is Gamma een veel te algemene naam.

 10. Het Benelux Merkenbureau is (te) rigide bij het registreren van domeinnamen met generieke aanduidingen als woordmerken. Dat kan schelen bij gekaapte domeinnamen. Het recht op eerste gebruik betekent dan ook nog wat. Domeinnamen bezitten van nature (by creatie) onderscheidend vermogen omdat anders de bijpassende producten en of diensten niet gelokaliseerd worden kunnen op internet. yourdomain.tk onderscheid zich van yourdomain.com. Indien op yourdomain een recht geldt is er discussie over de aarde en omvang van dat recht. Is yourdomain een teken met een generieke aanduiding, dan verzorgt de extensie het onderscheidend vermogen. Het functionele onderscheid van de extensie bij de domeinnaam is tevens het visuele, auditieve en begripsmatige onderscheidend element van het gehele woordmerk voor het in aanmerking komende publiek. Ten gevolge van die extensie weet iedereen dat door met een webrowser die domeinnaam te bezoeken niks anders te vinden is dan de producten en/of diensten van de eigenaar ervan. Dus elke domeinnaam is in het algemeen geschikt om als woordmerk ingeschreven te zijn. Het gebeurt alleen niet omdat het Beneluxmerken Bureau dat niet wil. Feitelijk frustreert het Benelux Merkenbureau daarmee revindicatie van (sommige) gekaapte domeinnamen.

 11. Humm sinds wanneer wordt een niet geregisteerde website Automatish van een berdijf? wat heeft dan registratie voor zin? dus mijn bedrijf heet Amdi dat betekend dat alle websites die Amdi zijn Automatish van mij? dat zal erg mooi zijn!

  Ook omdat mijn bedrijf amdi heet betekend dat ik geen andere domeinnamen die vrij staan niet mag registereren?!!

  Sinds wanneer bepalen andere mensen wat ik met mijn geregistreede namen mag doen? of nou geloofwaardig overkomt of niet moet niet andermans zaken zijn. Womitex heeft 16 jaar bedrijf gerund en verdomde om de namen te registreren en op de dag dat hij probeerde mijn namen af te pikken had hij niet eens een website en zijn merk was ook niet gedeponeerd bij merken registratiebureau. dus praat niet over domeinnaam kaping want hoe kan jij iets stelen als van niemand is?!!!

  Op het moment dat je een domeinnaam zie vrij en open staat betekend dat het van Niemand is anders kan jij het niet registreren.

  Womitex was van mij en hoort bij mij te blijven Omdat ik heb voor registratie zorg gedragen en ook voor registratie betaald. Dus dat maakt mij de eigenaar van de domeinnamen.

  Graag geen reactie plaatsen als je niet weet wat een eigendomsrecht inhoud.

  Andere positive en zinvol reacties zijn natuurlijk welkom.

 12. Ik vind het een ongewoon vonnis, aangezien de overeenkomst tot het laten registreren van een domeinnaam een privaatrechtelijke overeenkomst is. Welke volgens zelfregulering geregeld dient te worden. Slechts bij inbreuk op andermans rechten kan de domeinnaam overgedragen worden volgens de SIDN-route. Het staat een ieder namelijk vrij te contracteren met wie hij wil en staat het een ieder vrij elke domeinnaam te laten registreren die mogelijk is. Juist het handelsnaamrecht en het merkenrecht zijn specifiek gecre?erd om van toepassing te zijn op conflicterende alfanumeriekecombinaties. Als het daar mee niet gered wordt lijkt het mij pech voor de klagende partij. Dan had die maar zijn intellectuele rechten moeten beschermen. Mijns inziens gaat de rechter hier de verkeerde kant op.

 13. Womitex was van mij en hoort bij mij te blijven Omdat ik heb voor registratie zorg gedragen en ook voor registratie betaald. Dus dat maakt mij de eigenaar van de domeinnamen.
  Maar Womitex is de naam van een ander bedrijf in hetzelfde gebied als waar jij zit. En de Rechter was van oordeel dat jij inbreuk hebt gedaan op het merknaam “Womitex” door deze als jouw site te registreren en voor eigen doeleinden te gebruiken. De naam “Womitex” klinkt mij ook vrij uniek in de oren waardoor ook ik niet van mening ben dat jij die naam zelf bedacht hebt. Je hebt gewoon de schijn tegen met jouw registratie. Het klinkt als een duidelijk voorbeeld van domeinkapen en dan is de uitspraak terecht, naar mijn mening. Met de domeinen Womitex.nl en Womitex.com heb je geprobeert te profiteren van de naamsbekendheid van een ander bedrijf. Iemand die meer informatie zoekt op het Internet over Womitex zal vaak als eerste deze twee domeinnamen gebruiken. En dan komen ze dus niet bij diegene die ze willen zoeken maar bij jouw site. En dat is misbruik.

  Dus zeg eens, heb je deze sites echt te goede trouw geregistreerd? Zelf geloof ik daar niets van.

  En eigendomsrecht? Een rijbewijs en auto kun je ook bezitten. Maar maak hier misbruik van en je kunt auto en rijbewijs gewoon weer inleveren. Maar om het duidelijker te zeggen: Burgerlijk wetboek boek 5, atrikel 1, lid 2:

  Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen.
  Jouw recht op deze domeinnamen is in strijd met de rechten van Womitex.

 14. “de Rechter was van oordeel dat jij inbreuk hebt gedaan op het merknaam ???Womitex???”

  Op de handelsnaam. Womitex had ten tijde van de rechtszaak nog niet zijn handelsnaam als merk geregistreerd. (De zaak zou dan helemaal een inkoppertje zijn geweest.)

 15. @Branko Collin, vanaf het moment dat Womitex zijn deuren opende onder die naam en dus onder die naam bekend was heeft dat bedrijf al het recht op het gebruik van die naam, tenzij iemand deze al eerder gebruikte. Om eerlijk te zijn, Womitex klinkt niet als een naam die spontaan door twee verschillende personen wordt bedacht. Maar je hebt gelijk. Ik weet niet of Womitex ook een merknaam is, maar het is in ieder geval wel een handelsnaam en zodanig ook beschermd door de Handelsnaamwet.

  Grappig overigens om te beseffen dat de handelsmerkwet oorspronkelijk bedoeld was om de consument te beschermen tegen ondeugdelijke producten. Bij een fout product kon je dan meteen de producent op zijn donder geven. 🙂 Geeft ook het verschil tussen een merknaam en handelsnaam. Een merk is een stempel op een product. Een handelsnaam is de naam van de producent of leverancier van een dienst.

 16. Even een reactie van SIDN. Het voeren van domeinnaamgeschillen, ook via onze geschillenregeling voor .nl-domeinnamen, kost geld. ??? 1.500,00 lijkt misschien veel geld, maar dit zijn ook de werkelijke kosten die SIDN aan WIPO en de geschillenbeslechter heeft. Naar mijn idee is de geschillenregeling wel eenvoudiger zonder juridische bijstand te voeren dan een dagvaardingsprocedure al blijft enige jurdische kennis/gevoel zeker handig.

  Uiteraard volgen wij daarnaast de internationale ontwikkelingen op het gebied van domeinnaamgeschillen. Zo ook de regeling van DNS.be waarbij zij de winnende eiser de betaalde administatieve kosten terugbetalen en het bedrag vervolgens op de ex-houder proberen te verhalen. Iets anders wat we zien ontstaan zijn regelingen waarbij de administratieve kosten voor de eiser lager zijn indien de houder geen verweer voert. Je zou er voor kunnen kiezen om in die gevallen de benoeming van een geschillenbeslechter achterwege te laten en de eis zonder verdere inhoudelijke controle toe te wijzen, dan wel de inzet van de beslechter te beperken tot een beperkte inhoudelijke toetsting die bij toewijzijng niet schriftelijk gemotiveerd hoeft te worden. Beide initiatieven worden ook door ons onderzocht en zullen mogelijk in de .nl-geschillenregeling terugkomen. Overigens bieden wij in dit soort geschillen nu al zonder enige administratieve kosten te rekenen mediation aan.

 17. Ik zou de volgende kwestie willen voorleggen. Wij hebben 2 domeinnamen geregistreerd. 1 met onze handelsnaam, 1 die daarop lijkt. De tweede domeinnaam linkt naar nr 1. Echter, nu blijkt domeinnaam 2 al ruim 15 jaar een handelsnaam van een andere ondernemening te zijn, niet geregistreerd in het merkenregister, alleen bij de KvK. De houder van de handelsnaam bedenkt nu naar 15 jaar er ook een website bij te willen. Ter info: Website 2 linkt niet door naar een ???advertentie site??? zoals bij typosquatting meestal het geval is en ook niet naar een concurrende dienst of product. wie heeft er in in geval recht op het gebruik van de domeinnaam?

 18. Best wel een goed punt. Grote organisaties willen zelf wel eens extra veel domeinnamen registreren, namelijk hun handelsnaam en daarnaast enkele namen die sterk op de handelsnaam lijken en die klanten als typfout kunnen invoeren. De Bijenkorf heeft bijvoorbeeld hun eigen naam met en zonder “de” geregistreerd. Maar als er nu een honing-fabrikant met de naam “Bijenkorf” en nu ook deze naam online wil gebruiken, dan is er dus een probleem. Een ander voorbeeld is Philips.com en Phillips.com waarbij er maar 1 letter verschil is. De tweede link redirigeert echter naar een andere site, met reclame voor aandelen en andere beurs-gerelateerde zaken.

 19. Er wordt inderdaad alleen doorgelinkt, de handelsnaam van domeinnaam 2 wordt niet op onze website getoond, wij gebuiken de naam alleen om door te linken ivm eventuele spelfouten, wij willen zijn handelsnaam verder niet gebruiken. De eigenaar van de handelsnaam in kwestie wil een juridische procedure starten en ons verantwoordelijk stellen voor advocaatkosten, vandaar mijn vraag. Zowel de KvK als SIDN hebben aangegeven dat wij in ons recht staan, echter op Internet kom ik veel verschillende uitspraken tegen..

 20. Yvette, wat je vooral moet bedenken is dat die andere firma nu flink aan het dreigen is om die domeinnaam in handen te krijgen. Er kan een gerechtelijke procedure volgen die je misschien wel of niet wint, maar totdat die procedure is afgehandeld zul je eerst allemaal kosten moeten maken voor je eigen advokaat en andere zaken. Die kosten kunnen uiteindelijk weer vergoed worden indien de tegenpartij de kwestie opgeeft of verliest maar dan is het nog de vraag of de tegenpartij deze kosten wel kan vergoeden of dat ze failliet gaan. Ongeacht hoe sterk jouw positie ook kan zijn, je zult je wel moeten bedenken welke risico’s je zult lopen als het een langlopende zaak wordt. Meestal zijn het alleen de juristen en advocaten die beter worden van dit soort zaken. Maar die domeinnaam zomaar opgeven en die tegenpartij ook nog even een vergoeding geven voor hun advokaatkosten zou ik niet doen. Ze zijn aan het blaffen. Wat wel het beste is om te doen? Eerst even je eigen rechtsbijstands-verzekering benaderen voor verder advies, en hen tekst en uitleg over de kwestie geven. (Of je huurt Arnoud in, als hij beschikbaar is. 🙂 )

 21. @Edward, eerst moet je opvragen wie het domein beheert. Dat kan b.v. via een Site die deze informatie oplevert. Je krijgt dan een verzameling informatie met daarin onder andere de contactpersoon voor het betreffende domein. Indien deze is geblokkeerd kun je ook de Registrat opzoeken in deze lijst en daarmee proberen in contact te komen. Ook kun je met het IP adres van de betreffende server proberen uit te zoeken welke Internet Provider de verbinding naar het betreffende domein verzorgt. Dit kun je vervolgens ook gebruiken om in contact te komen met de domein-eigenaar.

  Je kunt ook gewoon even een emailtje sturen naar een adres dat je op die .COM domein kunt zien.

  Bedenk wel dat ook al is het jouw domeinnaam, dat je deze niet kunt opeisen. De andere partij kan mogelijk dezelfde merknaam voor andere doeleinden gebruiken. Maar goed, daar gaat de gehele discussie hier over.

 22. Hallo

  Ik wil een domeinnaam registreren gekoppeld aan me achternaam vb fam.nl Nu blijkt dat deze niet vrij is maar door een hosting bedrijf zelf ???gekaapt??? is Ik heb hier dat deze met de naam wilt speculeren want gezien de informatie van (whois) heeft dit bedrijf geen banden met de familie naam. Hoe kan ik deze naam toch onder mijn vlag krijgen Mag een webhosting bedrijf dit soort dingen doen?

  ALvast bedankt Jennifer

 23. Dat een hosting bedreif domeinnamen kaapt komt helaas vaker voor dan men denkt. Zo waren er in het verleden hosting bedrijven die zich schuldig hadden gemaakt in het registreren van domeinen voor zeer korte periodes om zo potentiele klanten te dwingen om via hen te registreren. Iemand zou dan via hun site controleren of een domein vrij was. Als dat zo was, registreerde de hosting bedrijf meteen deze naam “om deze vast te reserveren voor de klant”. Als je vervolgens bij een andere registrat de host probeerde te claimen kreeg je vervolgens nul op je request en had je weinig keuze: registreren bij de registrar waar je had gezocht of enkele dagen wachten tot de registrar het domein weer vrijgeeft en hopen dat niemand anders het inpikt. De handel in domeinnamen is erg lucratief, zeker als er nog contracten bijkomen voor webhosting. En helaas is de regelgeving hiervoor meer een erecode tussen registrars dan duidelijke wetgeving. Het is moeilijk om bepaalde wetten wereldwijd af te dwingen bij alle registrars. Overigens, Verisign heeft zich in het verleden nog op een andere manier schuldig gemaakt aan misleiding door hun DNS-servers zodanig in te stellen dat bezoekers naar een zoekpagina van Verisign werden verwezen indien een domeinnaam niet werd gevonden. Was niet strafbaar maar leverde hen wel veel negatieve publiciteit op. Zelf weet ik dat UPC zich schuldig heeft gemaakt aan vergelijkbaar gedrag maar ook bij UPC merk ik niets meer van dit kaap-gedrag. Verder heb ik in het verleden bij Verisign een domeinnaam geregistreerd maar op een gegeven moment dit domein weer afgestoten. Helaas bleek Verisign dit domein voor ruim een jaar vast te houden, in het geval ik het misschien weer terug wilde. En om het terug te krijgen moest ik meer betalen dan voor een normaal domein, kennelijk omdat het enige waarde had opgebouwd en voor Verisign was dat Kassa!… De vraag is nu waar dat hosting bedrijf is gelocaliseerd en wat ze vragen om het domein over te laten zetten. Mogelijk dat iemand anders het ook wil registreren en alvast een claim heeft gelegd. Kan zijn dat het na enkele dagen vrijkomt of opeens voor een site wordt gebruikt. Verder is het mogelijk om “anoniem” een site te registreren, hoewel dat niet bij alle registrars gaat. En of het mag? Het is niet netjes maar er ontbreekt nog een waterdichte wetgeving. Een klacht indienen bij de registrar en vragen om uitleg helpt mogelijk.

 24. Mij domeinnaam is me ook afgepakt en het rare is dat juist dat hostbedrijf nog gelijk krijgt ook. Ook al had ik een factuurbewijs van betaling in mijn handen. De rechter sprak uit dat het een contract was maar er was helemaal geen contract. Dns beweerde dan weer dat er een overdracht gebeurd was via een beveiligde link maar wist wel te vertellen vanuit 1 zelfde ip. Ik heb hun bewijzen en die van mij kan ik deze zaak nog winnen ?

 25. Mijn .nl domeinnaam, komt in Nederland tientallen keren en wereldwijd in honderden handelsnamen voor. Volgens “Google” komt de naam zo’n 8,5 miljoen keer voor.

  Meestal komt er bij die handelsnamen een merk-, soort-, plaatsnaam of lettercombinatie voor of er na.

  Zoals http://www.XXXXdomeinnaam.nl , http://www.domeinnaamXXXX.nl , http://www.XXXX-domeinnaam.nl of http://www.domeinnaam-XXXX.nl

  In de betreffende domeinnaam zelf, komen géén merk-, soort-, plaatsnaam of lettercombinaties voor.

  Er zijn dus meerdere bedrijven die zouden kunnen claimen dat hun bedrijfsnaam (gedeeltelijk) in mijn domeinnaam voorkomt.

  Wie heeft het recht om de domeinnaam te voeren?

  Een domeinnaam kun je niet in stukjes verdelen.

  Wat heb ik te vrezen als bedrijven gaan claimen en het tot een rechtzaak komt?

 26. Dit is altijd lastig in te schatten in het algemeen. De vraag is namelijk of jouw domeinnaam en/of site aanhaakt bij de merknaam. Zo is bijvoorbeeld “gazelle” een doodnormaal Nederlands woord, maar http://www.gazelle-fietsen.nl gebruiken om je zelfgemaakte fietsen te verkopen is merkinbreuk. Gazelle is immers een beschermd merk voor fietsen. Tegen http://www.gazelle-vlees.nl kan de fietsenmaker dan weer niets doen.

  Een combinatie met plaatsen of soortnamen komt vaak voor en kan legaal zijn. Termen als ‘kopen’ of ‘specialist’ kun je overal mee gebruiken, want dat kan geen merk zijn. Maar bij bijvoorbeeld hotels wordt het echt niet legaal door er een plaatsnaam achter te koppelen: hilton-amsterdam.com is inbreuk op het hotelmerk Hilton. Of, andere context, philips-televisies.com of philips-kopen-stuntprijzen.tv is ook gewoon merkinbreuk.

 27. Goed, een voorbeeld:

  Als andere bedrijven bijvoorbeeld de domeinnamen met het doodnormale woord “herstellen” zoals http://www.broekherstellen.nl, http://www.jasherstellen.nl, http://www.autoherstellen.nl, http://www.herstellenfiets.nl of http://www.herstellen-auto.nl, gebruiken, dan kan ik dus zonder problemen (als dit nog mogelijk zou zijn), de algemene domeinnaam http://www.herstellen.nl registreren en gebruiken om bedrijfsmatig jassen, broeken, fietsen, auto’s te gaan herstellen? Of moet ik de diensten/items die in de andere domeinnamen voorkomen, uitsluiten?

  Mag ik dan wel via de website “www.herstellen.nl” aanbieden om truien, overhemden en bijvoorbeeld autoverlichting of koffiezetapparaten herstellen?

 28. Een merk- of handelsnaam mag alleen gebruikt worden om verwarring over wie een dienst aanbiedt (of de herkomst van goederen) te voorkomen. Je mag onder de handelsnaam “herstellen.nl” kleding, fietsen en televisies repareren (van ieder merk); als je maar niet suggereert dat je “Jansen Herstel” bent, die iets verderop in de straat ook alles repareert… of een vestiging bent van de “Herstel alles” keten. Als je herstellen.nl geregistreerd hebt (ook als handelsnaam), je doet iets reparatie-gerelateerd en je gebruikt het domein voor je zaak; dan is het gebruik van het domein legitiem. Dat wil niet zeggen dat een SIDN tribunaal het je nooit zal afnemen: recht hebben is iets anders dan recht krijgen. Er kunnen meer potentieel rechtmatige gebruikers van een domeinnaam zijn; in dat geval geldt: wie het eerst komt die het eerst maalt.

 29. Met herstellen.nl kom je niet in problemen omdat herstellen niet echt een merknaam is. Maar met appel.nl kun je wel in problemen komen als je tablet-computers en mobiele telefoons verkoopt. Lastiger is het indien Karel Appel weer tablets zou verkopen en daarbij zijn eigen naam als handelsnaam wil gebruiken. Maar als Appel zijn handelsnaam weer langer dan Apple heeft gebruikt wordt het helemaal complex.

  Ik weet wel dat ik geen supermarkt-website kan beginnen want mijn naam wordt daar al voor gebruikt.

 30. Interessante discussie domeinnaam vs merk vs handelsnaam. Klopt het dat het mogelijk is dat je een domein die je bv in 2003 hebt geregistreed (voor prive doeleinden), dat je deze domeinnaam kwijt zou kunnen raken aan bv een eenmanszaak die sinds 1 dag is ingeschreven bij de KVK? Dat lijkt me namelijk niet de bedoeling? Immers een goede domeinnaam is onderscheidend en biedt vele concurrentie voordelen.

  Dan zou er een nieuwe / juridiche vorm van domeinnaam kaping kunnen onstaan. In dit geval creer je juist domeinkapers die zich even slim inschrijven bij de kvk met een honderdtal handelsnamen voor bv een eenmanszaak en vervolgens voor elke mooie .nl domeinnaam zonder een kvk vermelding meteen die handelsnaam vastlegt en kort daarna de domein naam claimt!

  Dat zou een slechte ontwikkeling zijn omdat daarmee de toegevoegde waarde van creativiteit verdwijnt en ook omdat laksheid niet afgestraft. Want wanneer iemand een bedrijf begint is het (lijkt mij) zijn verantwoordelijkheid om de bijbehorende domeinnaam vast te leggen. Is deze niet vrij, dan weet je dat van te voren en heeft het voeren van deze handels naam geen zin wanneer de domeinnaam die je niet hebt een belangrijkerol moet gaan vervulllen.

 31. Verder vraag ik me af of er uitzonderingen zijn, stel je hebt een domeinnaam in gebruik (niet zakelijk) met een naam of term die mogelijk een merk, handelsnaam of iets dergelijks bevat.

  Ben je dan wanneer er een geschil onstaat altijd je domein kwijt ongeacht hoe je het gebruikt? Het lijkt mij nog al een verschil of je bv een website hebt met alleen maar informatie zonder verdienmodel. Of dat iemand een website heeft geregistreed met het doel deze tegen winsten te verkopen. Of bv door er ongewenste content op weer te geven via een url forward naar 18+ sites bijvoorbeeld.

  Ook las ik ergens dat een parodie website weer wel zou toegestaan, zelf met beeldmerk bv de smurven gebruiken op een gephotoshopte leuke manier. Dat zou dan toegestaan zijn?

 32. @Kluizenaar, dat hangt volgens mij mede af van hoe lang dat andere bedrijf die naam voert. Als jij in 1998 de naam iPad.nl of iPad.com had geregistreerd dan was dat vandaag de dag extreem veel geld voor jou waard geweest, omdat jij als eerste de naam iPad hanteerde. Wat het dan uiteindelijk kan betekenen is dat jij ook iPad als handelsnaam in Nederland kunt gebruiken en Apple een andere naam zal moeten bedenken voor dat apparaat. Maar registreer jij het domein nadat Apple die handelsnaam wereldkundig maakt dan heb je een probleem…

  Mogelijk kan er nog iets gedaan worden indien een bedrijf een aanmerkelijk belang heeft om een domeinnaam in handen te krijgen terwijl jij deze niet gebruikt. Maar dat lijkt mij zeer lastig te verwezenlijken en wat dan meetelt is of je een domeinnaam wel gebruikt en wat hij voor jou waard is, en of jij in principe bereid bent om er afstand van te doen. Maar dit is een dure procedure voor de tegenpartij.

  De meeste bedrijven zullen eerst gewoon proberen te onderhandelen over een mooie prijs en de vraag is altijd wat een domeinnaam voor jou waard is.

  Parodie-sites vallen onder “fair use” in de USA maar in Nederland kennen wij dit niet. Jurisdictie gaat dan tevens meetellen, zeker als je een parodiesite over de smurfen maakt. Sowieso geldt het auteursrecht op de smurfen nog steeds, aangezien Peyo nog niet zo lang (1992) dood is en zijn zoon Thierry de tekenpen van zijn vader heeft overgenomen. Nou ja, meer de tekenstudio… Je krijgt met een smurfen-parodie vast als eerste te maken met justitie in Belgie, het vaderland van Peyo. En daarna mogelijk de USA omdat Hollywood een film over de smurfen heeft uitgebracht en vast ook een duit in het zakje willen doen. Maar de vraag is sowieso of je wel mensen vindt met interesse voor je smurfenparodie want auteurs en andere rechthebbenden zijn meestal slim genoeg om niet achter kwesties aan te gaan die geen invloed hebben. Dan maak je maar een parodie van hoe Grote Smurf de Smurfin stevig van achter[beep, beep, beep]. Als je site 2 bezoekers per maand trekt en vrijwel niet online te vinden is denk ik dat niemand zich er druk over maakt. (Sowieso zijn er al veel van dergelijke parodieen te vinden.) Fair use zal je in Nederland echter niet beschermen…

  Maar Arnoud zal daar beter over kunnen adviseren. Ben zelf geen jurist maar heb wel enige kennis en inzichten.

 33. Het afnemen van een domeinnaam / handels naam wat je schrijft is dan niet de macht van de sterkste, de anderen zijn misschien slim geweets mijn vraag is hoe zit hem met het alleen recht. ik gebruik nu alle een lange tijd voor het uivoeren van mijn hobby het woord NATUURVERHUUR ik heb dit gekoppeld aan mijn domeinnaam ( natuurverhuur.zeddam.info) nu is er iemand die natuurverhuur.nl heeft genomen en verplicht mij op het internet geen gebruik meer te maken van mijn naam. ik ben geen bedrijf dus geen handels naam maar een internet gebruiker. ik was eigenlijk eerder met de naam naar omdat het geen must is niet geregistreerd. ben ik verplicht de naam aan te passen. als ik natuuverhuur.info neem ben ik dan ook een kaper waar zitten de grenzen van dit grijze gebied. mijn sites http://www.natuurverhuur.zeddam.info en http://www.zeddam.info

 34. Goedenavond, Heb een beetje zitten lezen naar de verschillende verhalen hierboven en ben benieuwd of er iemand mij wat tips kan geven. Heb heel wat verschillende domein-namen geclaimd met (.co.nl) Is dit interrestant voor partijen zoals ziggo,upc en andere diverse om deze aan te bieden. En wie kan me helpen met het wijzen van het pad wat ik wil gaan bewandelen.

  1. Wat is het nut van een .co.nl domeinnaam als .nl ook al door iedereen te gebruiken is? Ik vrees dat dit juist misbruikt gaat worden door domeinkapers. En om het lastiger te maken, .co.nl levert geen “reguliere domeinnamen maar alleen subdomeinnamen binnen hun eigen co.nl omgeving. Zo kan ik zelf ook wel subdomeinen aanbieden onder mijn eigen domein. Jammer alleen dat deze zo lang is. 🙂 Ik ben wel benieuwd of domeinkapen op deze manier ook aangepakt zal worden. Maar je hebt een grote kans dat als jij een bepaalde .co.nl domein registreert, de eigenaar van het .nl domein een klacht indient bij co.nl en co.nl daarna meteen jouw subdomein weer dichtgooit. Je wordt overgeleverd aan de willekeur van deze domein-eigenaar. Bij registratie van een normaal .nl domein heb je meer bescherming. (De SIDN heeft namelijk niets met co.nl te maken!)

   Erg onverstandig om hier op te vertrouwen, maar goed… Het is je eigen geld.

 35. Goedemiddag Wim, Zoals ik het zie hebben ze de kans gehad tot 2008 om dit domein bij hun eigen domein toe te voegen. Na een bepaalde datum is dit vrijgesteld. Als de betreffende partijen hebben zitten slapen dan kan ieder ander dit laten registreren. Wil me best een domeinkaper noemen maar als andere mensen dit laten liggen of niet slim aangepakt hebben is het toch niet fout om zelf hier een claim op te leggen. En nogmaals heb het alleen laten registeren en doe er verder niks mee.En volgens mij heeft ieder ander daar recht op mits ze niks met het merkgebonden domeinnaam uitvreten. En als ze intresse hebben omdat dit wel verder uit pakt op de markt kunnen ze het gerust overnemen:) het was maar een kleine investering. Groetjes Remon

  1. Het probleem achter die redenering is alleen dat als iedereen straks ook hun co.nl domein heeft geregistreerd, er weer een bedrijf aan zal komen die weer andere subdomeinen gaat aanbieden op vergelijkbare wijze. dan krijg je ook nog .org.nl, .biz.nl, .xxx.nl en ga zo maar door. En al die registraties kosten gewoon geld. Nee, wat eerder zal gebeuren is dat een bedrijf jou beschuldigt van domeinkapen en dan bij co.nl een klacht over jou indient. En co.nl moet dan nadenken of ze de juridische gevolgen willen afwachten of gewoon jouw subdomein op zwart zetten. Tja, hoe ze zullen handelen staat in hun algemene voorwaarden. Ze passen hun eigen geschillencommissie toe op dergelijke klachten. Maar ja, diegene die klaagt gaat daar niet mee accoord want hij heeft geen contract met co.nl en gaat dus gewoon de Rechter erbij halen. En ik vrees dat co.nl dan gewoon snel zal toegeven aan die druk en ben jij je subdomein gewoon kwijt. Immers, alleen indien jij zelf bij co.nl een domein registreert ben je verbonden met hun dispuut-regeling. Voor buitenstaanders is deze van geen belang. Lees hun algemene voorwaarden maar eens goed na! Sowieso, wie via hen een klacht wil indienen moet daarbij ook even een aanbetaling doen. De stap naar de rechtbank is dan eenvoudiger, of zelfs alleen al het dreigen ermee. Ik zie er dus weinig mogelijkheden mee, mede ook omdat bescherming van de SIDN gewoon ontbreekt en je account dus eenvoudig gewist kan worden.

   Okay, voor jou misschien een kleine investering, totdat co.nl hun juridische en overige kosten op jou gaan verhalen, want jij bent wel akkoord gegaan met hun voorwaarden…

 36. Hallo Wim, Wil er geen geheim van maken want heb zo’n 18stuks gekocht via hostnet.nl. En heb niks moeten doorlezen of aanvinken over voorwaarden. Moet ik nu bang zijn of uitkijken dat er kosten worden verhaald bij mij?

  1. Tja, geen idee. Je bent waarschijnlijk met bepaalde voorwaarden akkoord gegaan die je niet gelezen hebt. De algemene voorwaarden staan op iedere pagina van Hostnet, als ik mij niet vergis. (In de footer.) Artikel 4 punt 5: Alle voor Hostnet uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. En onder artikel 5 staan nog enkele punten die kosten naar de gebruiker doorsturen. Artikel 8 gaat dieper in op de aansprakelijkheid. Dus ja, de kans is aanwezig dat HostNet bepaalde onkosten op jou zal verhalen. Hangt van de situatie af en de kans is erg klein, tenzij jij plannen hebt om de wet te breken of expres schade probeert te doen door b.v. via je website malware te laten verspreiden…

  2. Of je bang moet zijn voor die kosten weet ik niet maar het is (in mijn ogen) een vrij kansloze actie. Je kan die namen nooit gaan gebruiken omdat je dan inbreuk maakt op hun merk-/handelsnamen. De kans dat ze bij je aankloppen om die namen over te nemen is ook nihil omdat de .co.nl het gewoon niet gaat worden. Daar zijn diverse redenen voor maar de voornaamste is dat het inderdaad gewoon een subdomein is van een particuliere partij. Je gaat dus niet de volgende bol.com bouwen op een .co.nl omdat er altijd een kans is dat je de naam kwijt raakt. Ook is de .co.nl totaal niet ingeburgerd in Nederland (en zal dat ook niet worden). Er zit dus geen verkeer op die namen wat ze ook erg weinig waard maakt.

   Ik zou zeggen, neem je verlies en drop de namen.

   1. En hier ben ik het helemaal mee eens. De enige die hierbij wint is de eigenaar van co.nl omdat hij zo diverse subdomeinen kan verkopen aan potentiele domeinkapers die denken slim te kunnen zijn. Zijn juridische aansprakelijkheid is klein, want hij is alleen maar een dienstverlener en er is geen duidelijke toezichthouder die garandeert dat de betreffende domeinnamen ook daadwerkelijk jouw domeinnamen zullen blijven. Zolang niemand klaagt zal je site aktief zijn, maar mocht de handelsnaamhouder ontdekken dat jij onder zijn naam een subdomein hebt geregistreerd kan het snel afgelopen zijn met je site. En co.nl stuurt gewoon de rekening door voor de juridische onkosten… Zoals N.P. al zegt: kansloos…

 37. Hoe zit het met een domeinnaam die in bezit is van Marchex Sales (een partij die er niks inhoudelijks mee doet), maar precies een merknaam.com is van een merk waarvan de rechten in bezit zijn van mijn bedrijf? Is die domeinnaam op een of andere manier zonder ál teveel kosten te verkrijgen?

  1. Doe hen een bod dat jijzelf redelijk vind en waarschuw hen dat jij mogelijke juridische stappen zult ondernemen tegen iedere andere klant die deze domeinnaam gaat kopen omdat dit merk-inbreuk oplevert. Ofwel, aangeven dat het domein moeilijk verkoopbaar zal zijn.

  1. Je kunt dat andere bedrijf even waarschuwen. Of geld lenen zodat ze een advocaat kunnen inhuren. Eventueel meld je die domeinkaper bij organisaties zoals Tros Radar in de hoop dat zij wat zullen doen… Maar eigenlijk kun je als buitenstaander maar bar weinig doen, simpelweg omdat je er zelf geen schade van ondervindt.

 38. Wim, bedankt voor de snelle reactie. Maar als nette internetondernemer, kun je wel schade ondervinden. De domeinkaper krijgt namelijk een hogere positie in de zoekmachines door de merknaam in zijn of haar domeinnaam. En dat is natuurlijk oneerlijke concurrentie.

  1. Ja, maar dat is het probleem voor de ondernemer, en dus niet jouw probleem. Jij bent immers een buitenstaander en het gaat om de schade die jij ervan kunt ondervinden. Okay, je kan de echte winkel misschien niet meer vinden met Google, maar daarmee ondervind je nog geen schade…

 39. Ok Wim. Maar nu vanuit de buitenstaande ondernemer gezien. Als deze in de zelfde branche producten via internet verkoopt of verhandelt, dan kan hij of zij dus niets tegen de domeinkaper doen. De te goedertrouwe ondernemer zal dan dus ook de wet moeten gaan overtreden, door ook een domeinnaam te nemen waarin het merkenrecht geschonden wordt om hoog in de zoekresultaten van de zoekmachines te komen. Dit natuurlijk na de merknaamhouder te hebben ingelicht en als deze géén aandacht aan de schending van het merkenrecht besteed.

  1. Karel, het is geen merkinbreuk wanneer je “Wind widgets” verkoopt om wind.nl of windhandel.nl oid. als domeinnaam te registreren. Je verkoopt nu eenmaal “Wind widgets” in Nederland, dus een domeinnaam waar “wind” in voorkomt is volkomen legaal. (Het is incorrect om te suggereren dat je een onderdeel van “Wind Inc.” of de exclusieve of officiële distributeur bent als je dat niet bent, Maar dat is een kwestie van op de website duidelijk iets zeggen als “Koop Wind bij Karel”.)

  1. Lastig… Opel heeft geen monopolie op de verkoop van onderdelen voor haar auto’s; de verkoop van passende onderdelen van alternatieve fabrikanten is legaal. (Ik weet dat Arnoud geblogd heeft over “iPod hoesjes” en Apple heeft geen reden tot klagen zolang de hoesjes passen.) Het wekken van een verkeerde suggestie is niet legaal, suggereren dat je de “officiële” Opel onderdelen biedt, terwijl het Chinese vervangers zijn is fout; maar een vervangende uitlaat aanbieden die past (en aan de wettelijke eisen voldoet) mag, met gebruikmaking van de naam Opel: “Past op Opel Corsa [model].” is legaal; ook voor de goedkope Chinese vervanging!

   Een rechter zal meer in overweging nemen dan alleen de domeinnaam, de indruk die een website schept is zeker van belang.

   1. Maar, om Opel als voorbeeld te blijven nemen, een autodealer die Opels verkoopt kan er weinig tegen doen. Het is dan gewoon een concurrent die vergelijkbare producten verkoopt, vaak voor een lagere prijs. Dit zie je ook b.v. bij batterijen en accu’s voor telefoons. Voor mijn oude HTC heb ik eens een nieuwe batterij gekocht omdat de vorige niet meer wilde opladen. Ik koos daarbij voor een batterij die veel meer vermogen kon hebben dan de standaard batterijen van HTC, en daarmee accepteerde ik ook dat mijn telefoon dikker werd omdat die batterij dikker was dan de standaard batterij. Maar ja, die telefoon gaat dan wel veel langer mee na het opladen en dat was wat voor mij telde. En nee, die batterij was niet van HTC en dat wist ik voor ik hem kocht. Maar ja, meer vermogen en nog goedkoper ook. Keus was snel gemaakt.

 40. De discussie loopt wel raar. het gaat er maar steeds om dat de naam van grote bedrijven beschermd worden zij mogen bijna alles, soms ook bij andere kleinere bedrijven. als je onderdelen wilt verkomen en je heb een naam opelonderdelen ja dat zou niet mogen, erg bizar, opel koopt bij zijn nieuwe outo’s de onderdelen in china en omgeving omdat het daar goedkoper is. zij mogen wel en de ander niet. het gaat alleen om de macht van de naam. als ik had de natuurverhuur.info maar ik kreeg bedreigingen aan mijn broek want dat mocht niet omdat iemand anders na mij natuurverhuur.nl had gekocht. die heeft zich ingeschreven bij de kamer van koop handel. ik gebruik het voor verhuur maar niet voor brood winning een soort hobby. ik had .com of . eu kunnen nemen maar ik mocht dat niet anders kreeg ik een proces. wind mag je verkopen maar natuur niet en verhuur ook niet. het gaat alleen om de macht en niet om het recht. als ik het leuk vind om opel.eu te kopen en ik zet er auto plaatjes op dan doe ik toch niets verkeerd. ook al verkoop ik wel auto’s. je hebt rechten tot dat het geld er last van krijgt.

  1. Hans, kun jij je de verwarring voorstellen die ontstaat wanneer Transavia en Transasia vanaf dezelfde luchthaven vluchten gaan verzorgen? Het handels- of merknamenrecht probeert dit soort verwarring te voorkomen.

   Op zich is het bij een handelsnaam “wie het eerst komt, die het eerst maalt”: degene met de oudste handelsnaam heeft het recht om nieuwkomers het gebruik van die (of een sterk gelijkende) naam te verbieden in de branche en regio waar de gebruiker van de handelsnaam actief is. In principe geldt voor handelsnamen de inschrijving in het handelsnaamregister van de KvK als bewijs van gebruik (maar op die regel zijn uitzonderingen.) Voor merken geldt inschrijving in het Benelux merkenregister.

   Natuurlijk zijn er bedrijven die gebruik maken van advocaten om te proberen meer te krijgen dan waar ze recht op hebben (“Blafbrief”). Het aanspannen van rechtszaken in de hoop dat de tegenpartij onvoldoende financiële middelen heeft om een verdediging te voeren komt ook voor. Recent in het nieuws: vliegticket.nl.

 41. hallo, Ik heb een domeinnaam in mijn bezit die op het moment van registratie niet als handelsnaam geregistreerd stond bij de kvk. Deze is gelinkt naar mijn bedrijf. Nu heeft iemand onlangs deze domeinnaam als bedrijf geregistreerd bij de kvk en heeft mij gemaild met het verzoek om afstand te doen van de domeinnaam. Moet ik nu voor niks afstand doen van deze domeinnaam? Ze zeggen dat dit volgens het Nederland handelrecht verboden is.

  1. Het gaat er bij handelsnamen niet om wie als eerste registreerde bij de KVK, maar wie als eerste de domeinnaam gebruikte om als bedrijf mee naar buiten te treden. Als u dus als eerste zaken deed met die domeinnaam als (alternatieve) bedrijfsnaam, dan heeft u de oudste handelsnaam. Het zal er dus vanaf hangen wat “gelinkt naar uw bedrijf” inhield, hoe ging je van die domeinnaam naar uw berijf? Gebruikte u de domeinnaam in commerciële uitingen?

   Verder moeten de twee bedrijven natuurlijk wel in dezelfde branche zitten. Handelt u in kranen en is die ander een webdesigner, dan valt er niets te eisen ook als zij de oudste handelsnaam hebben.

   1. Beste Arnoud,

    De domeinnaam is al maanden gelinkt naar onze website. Wij gebruikten de domeinnaam niet in commerciele uitingen. De domeinnaam URL gaat direckt naar onze website. De andere partij is een concurrent die van sinds is eind dit jaar te gaan starten. Wel hebben ze de .com geregistreerd.

    1. Theo, je kunt de toekomstig concurrent als antwoord sturen dat zij nu nog de mogelijkheid hebben om een handelsnaam te kiezen die geen inbreuk op de jouwe maakt. Wijs op de domeinregistratie die geschied is voor de inschrijving bij de KvK van de concurrent.

     Vraag aan een echte advocaat hoe groot je kansen zijn als het uiteindelijk tot een rechtszaak komt, maar nu terugblaffen kan geen kwaad.

     1. Ik ben niet op een rechtszaak uit, maar ik ben zeker benieuwd wat mijn kansen in deze zaak zijn? Vandaar mijn vragen op deze site. Ik heb niet het idee dat deze toekomstige concurrent wil betalen voor mijn domein.

    2. Het is lastig inschatten zonder de domeinnaam te kennen. Maar als je nérgens adverteert met die domeinnaam dan is moeilijk verdedigbaar dat het je handelsnaam is.

     Tegelijk zou ik dan zeggen, hoe schénd je dan de handelsnaamwet. Die verbiedt namelijk alleen het naar buiten treden onder die handelsnaam als bedrijf. Adverteer je nergens en nóem je je ook nergens zoals je domeinnaam luidt, dan gebruik je die naam niet als handelsnaam. En dan schend je de handelsnaamwet niet.

     Voorbeeld: ik zou arnoudengelfriet.nl naar deze blog kunnen laten leiden. Die domeinnaam adverteer ik nergens, en ik treed hier naar buiten als Ius Mentis, mijn officiële bedrijfsnaam. Dus gebruik ik dan de handelsnaam arnoudengelfriet? (Ja ik héét zo en er staat “Internetrecht door Arnoud Engelfriet” in de titel, misschien is dát dan ook een handelsnaam van me.)

      1. Het is niet goed mogelijk om een goede inschatting van je kansen te geven zonder de details van de situatie te kennen (inclusief de betreffende domeinnaam). Voor een op jouw situatie toegespitst advies raad ik je aan om een advocaat in te schakelen.

       Als die extra domeinnaam jou niet zoveel waard is kun je overwegen om deze over te dragen aan “de concurrent” en daarbij te vragen dat de concurrent alle kosten verbonden aan het overschrijven op zich neemt. Maar het is jouw (zakelijke) beslissing of (en hoe) je dat doet.

  2. Ik ben geen jurist maar ik besef wel dat je in dit soort zaken goed moet oppassen omdat het Nederlands recht soms best wispelturig kan zijn. Zonder gedetailleerde gegevens is het ook zeer moeilijk kiezen. En dit vertaalt zich uiteindelijk naar onkosten, die soms behoorlijk op kunnen lopen, zelfs als je de zaak wint. Eerst en vooral, kan jij aantonen dat jij deze domeinnaam eerder gebruikte als je concurrent? En ja, zijn inschrijving in de KvK geeft een “officiele” startdatum aan waarop hij begon, maar het is mogelijk dat hij die naam al gebruikte voordat hij zich inschreef. Verder doen ze een verzoek om je domeinnaam. Dat klinkt niet als een al te zware blafbrief. Hoeveel is dit domein je eigenlijk waard binnen je eigen bedrijf? Hij linkt door naar je normale domein en ik weet niet of je veel onder dat domein adverteert. Als de tegenpartij een schappelijk bod uitbrengt kun je het overwegen om deze over te dragen. Het scheelt jullie beiden veel juridische problemen indien hij gaat doorzetten. Ik denk dat je er goed aan doet om eens te kijken of je bedrijf een juridische-hulp verzekering heeft waar je dan voor duidelijk advies gebruik van kunt maken. Eventueel kijken of jij met een jurist even in een persoonlijk gesprek met je tegenpartij en zijn jurist even kunt bespreken wat ieders rechten zijn en wat hij nou precies wil. Maar dan begin je al onkosten te maken door een jurist in te huren. (Zonder jurist kan het ook maar dan moet je steeds deze site blijven raadplegen. 😉 )

 42. Dag Arnoud. Onze voetbalvereniging heeft al decennia lang de naam ZNC. De domeinnaam ZNC.nl is echter gekaapt en wordt te koop aangeboden (voor een bedrag wat onze kas niet gaat dragen). Zou het mogelijk zijn om deze via een gerechtelijke weg toch los te krijgen? De genoemde €297,- van de kantonrechter klinkt nl een stuk betaalbaarder.

  1. Even gekeken… Domein is door SEDO “gekaapt”. Via RobTex kun je meer informatie erover inzien. Zo is het domein bij BliXem Internet Services geregistreerd dus daar kun je melden dat dit te kwader trouw is gebeurd. Maar als ik bij de SIDN informeer dan zie ik dat dit domein al sinds 2000 bij Blixem is geregistreerd. Het Internet rchief laat sowieso zien dat er nooit iets bijzonders op dit domein is geweest, behalve dan dat Blixem hem dus al sinds 2000 vasthoudt. En dat is best lang, als je nu opeens dat domein wilt hebben. Het is dan ook geen domeinkaper maar een domeinslaper… Geen inbreuk, geen handelsnaamverwarring, niets eigenlijk. Arnoud heeft het al eens gehad over wat je tegen domeinslapers kunt doen en dat is behoorlijk weinig. Ik denk dan ook dat je kansloos bent bij de rechtbank. Zelf moet je oppassen dat je niet botst met het domein vvznc.nl want die bestaat al. Tenzij dit jouw club is maar dan vraag ik mij af of je znc.nl echt zo hard nodig hebt. Maar ik ben maar een leek. Ik kan het mis hebben. 😉

 43. Ik heb een domeinnaam gekocht van een groot Engels bedrijf. Nou heb ik een klacht gehad vsn bovengenoemd organisatie met allerlei termen die ik nog nooit heb gehoord 🙁

  Nou is het zo dat ze het recht clsimen op het domein omdat het tegen hun trademark ingaat. Kan ik hier nog op ingaan, want het was vrij en kocht het eerlijk, dus omdat ze een advocaat hebben en ik niet ze zo van me kunnen winnen en dat terugeisen? Graag advies als je expertise zo ver reikt … Alvast bedankt.

  1. Ik ben geen jurist maar in dit blog is te weinig informatie om over jouw domeinnaam zomaar te kunnen zeggen of je wel of niet het recht aan jouw zijde hebt. Immers, wat doe je precies ermee? Is het een commerciele site die je erop draait? Verkoop je producten van dit bedrijf? Verkoop je producten die lijken op de producten van dit bedrijf? Wanneer heb je het gekocht en van wie? Waar werd het voorheen voor gebruikt? Allemaal vragen die de medelezers op dit blog eigenlijk weinig aan gaan en als je tegenpartij bekend is met dit blog krijgen ze meer informatie beschikbaar over jou en jouw domein dat tegen jou gebruikt kan worden. Zelf zou ik in dit geval een offerte vragen aan Arnoud over hoeveel het kost als hij even de stukken en de rest analyseert en je kansen even goed gaat inschatten. Je zult dan wel moeten overwegen of de kosten van het juridische advies opwegen tegen de waarde van je domeinnaam. En controleer even of je een rechtsbijstands-verzekering hebt die dit soort zaken beschermt. Je kunt dan je verzekering hiervoor inschakelen die dan een advocaat voor jou zoeken om tezamen deze kwestie af te handelen.

 44. Beste blogbezoekers, dit is een interessant onderwerp.

  Ik was zelf in de veronderstelling dat een domeinnaam registratie je in Nederland niet of nauwelijks beschermd, dus wanneer je een domeinnaam zakelijk wil gaan gebruiken dan dien je slim te zijn om deze handelsnaam ook te registreren bij de KVK.

  Ik zou zelf dan eerst het .nl en het .com domein vastleggen, daarna de social media accounts vastleggen (Facebook, twitter, youtube, etc) en dan een dag nadat dit allemaal is vast gelegd bij de KVK binnen wandelen (of surfen) en de debetreffende naam / domeinnaam ook als handelsnaam toevoegen. Voordeel van deze volgorde is dat je je .nl of .com domein meteen kan toevoegen als website adres voor je onderneming.

  Daarnaast voorkom je kapers, want de KVK database word geraadpleegd door kapers van domeinnamen en ook social media account kapers. Dus voor de zekerheid zou ik die volgorde aanhouden, niet te lang wachten overigens met het registreren bij de KVK want ook domeinnamen die geregistreerd worden worden weer in de gaten gehouden door kapers. alhoewel de kapingskans niet al te groot zijn.

  Moet wel erbij vermelden dat je het beste een veilige en betrouwbare whois zoekmachine moet raadplegen zoals die van hostnet, want een keer toen ik savond laat een domeinnaam checkte en besloot deze meteen te gaan registreren bij een webhost, bleek de volgende dag (toen de webhost mijn bestelling wilde verwerken) dat mijn domein reeds was gekaap door ene Wang Inc, een bekende kaper uit china.

  Dit soort lieden checken realtime de geraadpleegde namen bij (onveilige) whois zoekmachines en leggen alle vrij beschijkbare domeinnamen realtime vast. Dit doen ze (begreep ik later) per bulk van 100 domein namen en ze mogen binnen 3 maanden besluiten de domeinnaam kosteloos te cancelen. Per domein betalen ze iets van 50 cent om deze te registreren en ze kijken naar de traffic die de domein naam genereerd dus wanneer je elke dag gaat kijken of de domeinnaam nog wordt gebruikt dan registreerd Wang Inc de domein naam definitief en zal er tussen de 500 en de 2000 dollar worden gevraagd voor jouw gestolen domein. Ze weten nl dat een procedure voor een .com domein ook 2000 euro kost en daarom zitten ze nooit daar boven tenzij de domein naam erg goed is. >>> Valt het aantal bezoekers tegen na 1-2-3 maanden dan dropt zo’ n domeinkaper je domein weer en kan je deze meteen zelf weer (gratis) registraren.

  Even een hororstory wat ik zelf ooit mee maakte delen LOL

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.