Op persoonlijke titel

banner-titel-naam-persoonlijk.jpgEen lezer vroeg me:

Af en toe zie je brieven of andere publicaties waarin iemand dingen zegt met zijn functie erbij, en dan “op persoonlijke titel”. Heeft dat nog een juridische betekenis?

Nee, niet dat ik weet. In ieder geval niet direct, ik ken geen enkele wet of regel die het heeft over de status van een uitspraak in het licht van de titel die de spreker voert. In de meeste gevallen gaat het ook puur om een verzoek: wilt u dit niet presenteren als de mening van het bedrijf.

Het kan van belang zijn bij toezeggingen of verklaringen over juridische situaties die de spreker doet. Als hij daarbij de indruk wekt namens het bedrijf te spreken, dan zou je het bedrijf onder omstandigheden daaraan kunnen houden (art. 3:61 BW). Een woordvoerder die zegt dat alle schade natuurlijk gewoon hun domme schuld is, zadelt zijn werkgever op met een aardige schadeclaim.

Door op zo’n moment “op persoonlijke titel” te spreken, kun je in ieder geval juridisch niet meer zeggen dat je mocht denken dat de persoon namens het bedrijf sprak.

Ik vond één vonnis waarin de vraag of iemand op persoonlijke titel sprak, relevant bleek. Een ambtenaar had via een ingezonden brief in de krant zijn mening geuit over een burger die veelvuldig procedeerde (“is het een vorm van arbeidstherapie om de dag door te komen?”). Deze spande daarop een proces aan tegen de gemeente, maar kreeg ongelijk bij de rechter:

Het is niet komen vast te staan dat [y] de gegevens waarvan hij zich in de brief bediende, alleen maar heeft kunnen verkrijgen als ambtenaar van de Gemeente; de gegevens hebben immers een openbaar karakter. Niet is dus gebleken dat [y] als schrijver van een ingezonden brief op persoonlijke titel, misbruik heeft gemaakt van zijn positie als ambtenaar.

De proceslustige burger had namelijk als stelling opgevoerd dat de ambtenaar de inhoud van de brief alleen had kunnen schrijven door kennis van zaken die alleen bij de gemeente bekend waren. Daarom moest de brief wel worden gezien als een brief van de gemeente. Maar dat ging dus niet op. De inhoud was onder andere gebaseerd op openbare rechtszittingen, en ook als aanwezig ambtenaar mag je daar dan gewoon uit putten.

Bij het zoeken vond ik trouwens ook nog deze zaak over de vraag of een jachtovereenkomst op persoonlijke titel met twee jagers was gesloten of met een de vereniging waar zij lid van waren. De inhoudsindicatie? “Geen eeuwige jachtvelden”. LOL.

Arnoud

6 reacties

  1. Bedrijfsgeheimen zijn niet het enige probleem. Ook smaad en laster richting klanten of leveranciers kan een probleem zijn. Dat speelde hier op de achtergrond ook: die ambtenaar moest wat frustratie kwijt over een proceslustige burger (begrijpelijk, ik weet hoe frustrerend querulanten kunnen zijn) en datzelfde kan bij een bedrijf spelen over een zeurende klant.

  2. Door iets ‘op persoonlijke titel’ te (laten) schrijven kun je als bedrijf/overheid verder in uitspraken gaan dan je wellicht zou mogen. Dat blijkt wel uit de uitspraak van de rechter in de veelprocedeer-zaak. Zekerheidshalve worden uitspraken over (on)gewenst gedrag of te voeren beleid daarom onder dat mom gedaan.

    NB ik schrijf bovenstaande op persoonlijke titel.

  3. ik had een vraag. als je op internet een akkoop doet, ookal is die virtueel. is de provider / service waar jee het etreffende object koopt dan gemachtigd. om de aankoop na het sluiten van de koop te veranderen.?

    ( in de algemene voorwaarde staat niks over het akkoord gaan met veranderingen in de koopwaren na het sluiten van de koop.)

  4. Dat is eigenlijk iets voor een ander draadje, maar heel kort: nee dat kan niet. Wel is de vraag of je echt een koop hebt gesloten of alleen maar een bod hebt uitgebracht. Als je alleen maar biedt, dan mag de verkoper je bod afwijzen of nadere voorwaarden stellen.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.