Rechter verbiedt noemen bestandsnaam usenet-uploads

Het noemen van de bestandsnaam van uploads op usenet is een schending van het intellectuele eigendomsrecht, zo vatte Tweakers het samen. Eyeworks productions heeft via een zogeheten ex parte verbod (een procedure zonder hoor en wederhoor) bij de rechtbank Den Haag voor elkaar gekregen dat usenetcommunity FTD een aantal spots betreffende de film “Komt een vrouw bij de dokter” moest verwijderen, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag. Opmerkelijk daaraan is dat op FTD geen films of wat dan ook worden aangeboden; mensen posten berichtjes om elkaar te wijzen op downloadbaar materiaal op Usenet.

De advocaten van Eyeworks (waaronder Dirk Visser die toch beter zou moet weten) hebben bij de rechtbank Den Haag betoogd dat het schrijven over een downloadbare film op Usenet een “openbaarmaking” (publicatie) van diezelfde film is. Dit is apert onjuist, zoals ook herhaaldelijk de afgelopen zes jaar in de rechtspraak is uitgemaakt. De laatste keren waren in de Pirate Bay- en Mininova-zaken, waarbij diezelfde Visser namens BREIN te horen kreeg dat een torrentlink geen openbaarmaking is.

FTD heeft mei vorig jaar een bodemprocedure aangespannen tegen stichting BREIN om voor eens en altijd duidelijk te krijgen dat voor eigen gebruik downloaden van Usenet legaal is en dat het praten over downloadbare films en muziek niet tegen de wet kan zijn. FTD is dan ook zeer verbolgen dat Eyeworks een voorschotje neemt op deze rechtszaak en FTD aanspreekt met een claim die lijnrecht tegen de vaste jurisprudentie ingaat. In een kort geding op woensdag 19 (eerder is niet mogelijk) zal FTD vorderen dat het bevel ongedaan gemaakt wordt.

154 reacties

 1. In overweging 2.1 van de rechtbank staan de dwalingen van de rechtspraak. Via FTD is er geen sprake van openbaarmaking. Er is via FTD niks te zien en niks te horen. Er wordt geen kennis genomen van de inhoud van enig werk. Er is dus ook geen schade aan de zijde van Eyeworks. Voorts is het een feit dat downloaden legaal is. Dat volgt uit artikel 16 b Aw. En tevens is dit wel relevant omdat er aldus geen illegaal gebruik gemaakt wordt van entertainmentbestanden via FTD. Wanneer de auteursrechten politiek van Dirk Visser in deze verder wordt doorgetrokken is het ook verboden namen van werken te noemen in een winkel zonder dat daaraan voorafgaande toestemming aan de auteursrechthebbende is verkregen.

  Een entertainmentbestand op FTD biedt hooguit een kans op openbaarmaking. Dat is auteursrechtelijk niet relevant. Wanneer via FTD openbaargemaakt wordt is dit welhaast altijd in huiselijke sfeer. Overeenkomstig het arrest Wasserij de Zon is dat legaal. Ook het recente arrest BUMA/Chellomedia verzet zich niet tegen priv? gebruik van entertainmentbestanden via internet. Het gemanipuleer van Dirk Visser dient op te houden. Hij misleidt de rechtspraak en corrumpeert de entertainmentbranche. Meer en meer wordt zichtbaar dat Visser advocaat is voor entertainmentmonopolisten die met misleiding, oplichting en samenweefsels van verdichtsels hun raamwerk van corruptie gelegaliseerd willen zien.

  Mijn vingers jeuken. Zou hier graag over in debat zijn met Dirk Visser.

 2. Gaat het nu om het noemen van de naam van de film, of het zeggen “hier kan je film X downloaden”? Toen ik het tweakers bericht las dacht ik het eerste, maar ik kan me echt niet voorstellen dat dat de conclusie is.

 3. Als het downloaden legaal is, hoe kan dan een verwijzing naar de (legale) download als illegaal bestempeld worden?

  Ja ik ben mij er van bewust dat de UPload illegaal is. Echter is usenet nog steeds een legaal systeem waarvan geen enkele rechter beweerd heeft dat ze illegale content hosten.

  Al met al toch handig gedaan van Eyeworks en Visser. Ongetwijfeld zal BREIN later deze uitspraak gaan gebruiken om hun gelijk te halen……

 4. Dit zijn overigens laffe gemene streken van Dirk Visser ende zijnen. Laat hen een eerlijke discussie voeren in plaats achter de rug van iedereen om rechtspraak imponeren met nietszeggende dagvaardingen. Er staat niks in het vonnis van de rechtbank wat tot een veroordeling hoort te leiden. Het lijkt bijna een ??n tweetje te zijn tussen de professor en de rechtspraak. Dat Dirk Visser het aan durft zijn reputatie als professor ten diensten te stellen van de criminele organisatie van zijn cli?nten. Dat Joris van Manen streken uithaalt valt te begrijpen. Die is geen professor. Van Manen is gewoon een valse advocaat. Dirk Visser daarentegen is de leermeester van iedereen. Die man kan en mag zich niet als advocaat aan een nota bene commerci?le partij verhuren in het kader van auteursrecht belangen. Louter daarmee imponeert hij bij de rechtspraak op een wijze waarmee hij welhaast als vanzelf de vorderingen toegewezen krijgt. Niemand hoeft rechtspsychologie gestuurd te hebben om dat te begrijpen. Het is misbruik maken van zijn professoraat wat ik Dirk Visser hier zie doen. In de literatuur rept hij natuurlijk met geen woord over de auteursrechtelijk politieke streken die hij uithaalt als advocaat voor zijn cli?nten. Tevens zijn cli?nten in een kwaad daglicht stellend want nu is ook Reinout Oerlemans van Eyeworks betrokken geraakt bij de auteursrechten corruptie van Dirk Visser, BREIN en contrabanden.

  Niet voor te stellen dat Dirk Visser wil dat er doorgewerkt wordt op dit thema.

 5. Eigenlijk is dat dus indexeren. De gebruikers van FTD koppelen een bestandsnaam en usenet groepsnaam aan een werkelijke naam of aan een zoekterm. En FTD publiceert dat. En dat die werkelijke naam dan ook nog van een auteursrechtelijk beschermd werk is maakt dat de rechter aan FTD verbiedt om “het werk openbaar te maken”. Dat geeft dan wel behoorlijk wat extra lading aan het aanleggen en aanbieden van een index.

  (Geen idee trouwens wat die eerste zin van punt 32 betekent.)

 6. @jdk: je hebt het over “laffe gemene streken” en “valse advocaten”, nogal subjectieve uitspraken. Ik vind het eerder erg slim dat ze dit zo gedaan hebben. Je zal moeten nageven dat ze hun “gelijk” gekregen hebben in de rechtbank gezien de uitspraak. We kunnen daar persoonlijk van alles en nog wat van vinden, dat neemt niet weg dat ze een weg bewandeld hebben die voor hen open lag, en met succes.

  Net zoals de advocaat van de moordenaar van Milly Boele door velen werd beschimpt omdat hij ?berhaupt een moordenaar ging verdedigen, zo kan je Visser het niet kwalijk nemen dat hij er alles aan doet om de belangen van BREIN en Eyeworks te behartigen. Persoonlijk hoop ik dat FTD volgende week het gelijk aan haar zijde krijgt.

  Tot nu toe is het echter 1-0 voor Eyeworks/Visser……

 7. Analogi?n gaan altijd wel ergens mank, maar ik waag het er toch op.

  Het vonnis stelt: “cre?ert FTD [x] een geheel nieuw distributiekanaal voor deze bestanden, waardoor zij als mede-openbaarmaker [x] moet worden gezien ongeacht wie de bestanden precies verzendt”.

  Dit lijkt op de relatie tussen een omroep en een omroepgids. De omroep verzendt (zendt uit) een film via haar distributiekanaal (de zender) en een gids (van dezelfde of een andere omroep, of van een krant) vertelt van te voren welke film wanneer op welke zender te zien zal zijn.

  Zouden volgens dit vonnis omroepgidsen kunnen worden verboden?

 8. @-Herman-, ik zet met jdk mijn kanttekeningen bij de wijze waarop Visser/Eyeworks hun gelijk gekregen hebben; ik formuleer het wat diplomatieker: Deze actie versterkt de (negatieve) reputatie van de entertainmentindustrie. Een ex-parte procedure aanspannen en daarbij de eis motiveren met argumenten die tegen de gevestigde jurisprudentie ingaan… Ik neem het Visser niet kwalijk dat hij de belangen van Brein verdedigt, ik neem het hem kwalijk dat hij de wet verdraait.

 9. @8

  Dit is niet slim Herman. Dit is vals en gemeen. Aan alle kanten wordt er discussie gevoerd op dit thema en Visser wil namens zijn cli?nten die discussie voor zijn door rechtspraak uit te lokken die geen basis heeft in de feiten en het recht. Daarmee zet Visser zichzelf als professor voor schut en stelt hij zijn cli?nten in een kwaad daglicht. Visser laat zien geen betrouwbare gesprekspartner te zijn in de discussies die hij namens zijn cli?nten opwerpt. Dirk Visser heeft geen gelijk en probeert hier met slimmigheden zijn gelijk alsnog te halen. Het typeert de manier van werken van BREIN. Totaal blind voor het algemeen auteursrechten belang, louter winst halend voor zijn cli?nten. Was Visser alleen advocaat geweest als Van Manen dan had hem hier geen verwijt gemaakt kunnen worden. Visser is tevens professor en hoort in die hoedanigheid onafhankelijk te zijn en te blijven. En de rechtspraak van BREIN van de nodige kritiek te voorzien. De rechtspraak die BREIN gerealiseerd heeft is auteursrechtelijk foeilelijk. Verveelvoudigen wordt openbaar maken en nooit wordt er gerept over de algemene vrijstellingen in de auteurswet die verder gaan dan Visser namens zijn cli?nten beweert. Professor Visser frustreert in ernstige maten de auteursrechten wetenschap door als advocaat voor zijn cli?nten auteursrechten politiek te bedrijven in de rechtszaal en daarbuiten.

  Deze actie versterkt de (negatieve) reputatie van de entertainmentindustrie.

  Precies.

 10. @ Arnaud: wat houdt zo’n ex parte-zaak precies in? De reden dat ik deze vraag stel ligt voor de hand… Al jarenlang volgen we rechtszaken tussen Brein en vergelijkbare belangengroepen, waar sites en beheerders zich laten bijstaan door jou en jouw ambtsgenoten. We zien nu dat Arnie Alberts kennelijk alleen maar een briefje naar de rechter hoeft te sturen, zonder dat de gedaagde kans krijgt om zich te verdedigen. E.e.a. gaat tegen mijn gevoel van rechtvaardigheid in – en dan heb ik het puur over de manier waarop het oordeel tot stand komt.

  Of had Tim Kuik, door iedereen ex parte te laten veroordelen, het internet al jaren geleden uit kunnen zetten?

 11. @Ferdi: een ex parte procedure is een procedure zonder wederhoor, vastgelegd in artikel 1019e Rechtsvordering. Hij is bedoeld voor “onmiddellijke voorzieningen” wanneer “uitstel onherstelbare schade voor de houder van het recht van intellectuele eigendom zou veroorzaken”. Je moet de rechter overtuigen dat de inbreuk evident is en dat er geen andere manier is dan n? een bevel tot sluiting of staking.

  Bij de meeste BREIN-zaken werd de tussenpersoon aangepakt en niet de feitelijke inbreukmaker. Artikel 1019e is er alleen voor inbreukmakers, wellicht dat BREIN daarom niet die weg wil bewandelen. Ook is er mogelijk het punt dat je rechthebbende moet zijn (wat BREIN niet is) en schade moet lijden (wat BREIN niet doet). BREIN is een lobbyclub en lijdt geen schade als films van haar achterban worden gedeeld.

 12. @Mathfox:

  Begrijp me niet verkeerd, ik heb ook zo mijn kanttekeningen bij de manier waarop er geacteerd wordt en ik sta er ook niet achter. Dat het het negatieve imago van entertainmentindustrie versterkt ben ik overigens niet met je eens. Wij (en wat Tweakers en zo) mopperen er op los, maar we vertegenwoordigen misschien 1% van de bevolking, dus who cares? (gezien vanuit Eyeworks en consorten).

  Je noemt het “verdraaien van de feiten”. Dat kunnen wij inderdaad wel zo vinden, de rechter ziet dat toch echt anders gezien zijn uitspraak. Misschien dat “onze” visie anders is dan die van Eyeworks/Brein? Tja, sorry, maar je mag van een rechter verwachten dat hij zijn werk goed doet, ongeacht wat de “argumenten” van de partijen zijn. In feite zeg je dat de rechter incompetent is in deze materie (is het immers niet zijn taak om zin en onzin van elkaar te scheiden?).

  @jdk: Zoals ik het zie doet Visser alle mogelijke moeite en grijpt hij flink wat middelen aan om zijn cli?nt bij te staan. Dat wij dat “vals en gemeen” vinden kan wel zo zijn, echter is het aan de rechter om feiten en fictie van elkaar te scheiden (toch?). Ik vind het dus slim (of beter “gehaaid”) dat Visser het op deze manier doet. En verdorie nog met succes ook!

 13. Omdat Eyeworks heeft betoogd dat FTD vanuit heel Nederland en dus ook vanuit Den Haag te gebruiken is, zodat de schadebrengende gebeurtenis (mede) in Den Haag optreedt. Bij onrechtmatig handelen mag je ook naar de rechter van de plek waar de schade zich voordoet. Maar het is een terechte vraag.

 14. @14

  We zullen zien wanneer Dirk Visser van zijn sokkel valt. Dirk Visser is vals en gemeen en stelt zijn cli?nten in een kwaad daglicht. Hij beschadigt het auteursrecht en misbruikt zijn professoraat voor financieel gewin van individuele commerci?le partijen in de entertainmentindustrie.

  Zie ook allemaal strafbaar gedrag in dat gedoe van BREIN en Visser.

  @Arnoud

  Is er geen consumenten platform te organiseren wat procedeert tegen BREIN wegens onrechtmatige frustratie van Internet gebruik of iets dergelijks?

 15. Twee zaken uit het verzoekschrift / vonnis vallen me toch wel op, te weten:

  Uit het verzoekschrift (spelfout in FTD zat er al in):

  Verzoekster heeft overwogen om FTD te sommeren de spots naar Komt een Vrouw bij de Dokter te verwijderen van de F’ID Applicatie, echter gezien de houding die FTD aanneemt in de media in soortgelijke situaties biedt ook deze mogelijkheid geen soelaas; FTD is van oordeel dat downloaden uit illegale bron is toegestaan (hetgeen Verzoekster overigens betwist).

  En uit onderdeel 2. De beoordeling van de uitspraak.

  … Een sleutelargument dat FTD hanteert is dat downloaden ook uit illegale bron legaal is. Daargelaten dat dit als argument onjuist is, kan dit argument in deze procedure ook niet worden ingeroepen omdat Eyeworks in dit ex parte geding haar pijlen niet richt op de downloader, maar op de verspreider van auteursrechtelijk beschermde content. Eyeworks heeft voldoende inzichtelijk gemaakt dat FTD is aan te merken als de partij die het werk “Komt een Vrouw bij de Dokter” openbaar maakt.

  In het eerste citaat zegt Verzoekster dus dat ze het oneens is met de bewering die FTD kennelijk op haar website deed dat downloaden (ook uit illegale bron) toegestaan is. Dat men het er niet mee eens is, is tot daar aan toe.

  Dan komt echter de rechter (tweede citaat) met “…dat dit als argument onjuist is…”. Dat vind ik een kwalijke zaak, omdat het m.i. rechtstreeks een onwaarheid is wat hier beweerd wordt door de rechter.

  Uiteraard is het wel zo dat de vraag of downloaden nu wel of niet is toegestaan, ook uit illegale bron niet een argument zou kunnen zijn bij de vraag of iemand (FTD) iets openbaarmaakt, tenminste ik ben geneigd de rechter te volgen in dat onderscheid.

  Toch vind ik het een zeer kwalijke zaak dat de rechter hier artikel 16 van de Auteurswet, andere relevante regelingen, jurisprudentie en de uitleg die de minister destijds gaf over dit onderwerp in twijfel trekt in een vonnis. Op mij als leek komt dit over als een rechter die zijn bevoegdheden te buiten gaat.

  Ook zal ik nooit begrijpen hoe Eyeworks hier aangetoond zou hebben dat hun belang dusdanig spoedeisend was dat de tegenpartij niet gewoon gehoord kon worden, dit nog even afgezien van het feit dat het verzoekschrift een aantal onjuiste aannames lijkt te bevatten.

 16. @ Arnaud: bedankt voor je duidelijke uitleg, ik heb er weer wat bijgeleerd.

  Ik vind zelf de redenatie van Alex V best goed gevonden, als hij de vraag stelt of een programma-gids ook kan worden gezien als een mede-openbaarmaking. Je kunt dit zelfs nog breder trekken en je afvragen of dit ook geldt voor de Spits die het programma van Pinkpop publiceert, voor een website als Zeropaid (die mensen wegwijs maakt in de wereld van streaming en p2p) en voor Binaries4all (die tot in de details beschrijft wat je moet doen om te kunnen downloaden op usenet). Die discussie valt prima te voeren zonder een karikatuur van dit vonnis te maken.

  Ik ben benieuwd naar de uitkomst van het kort geding!

 17. @jdk, 17:

  Laat ik het rechtstreeks zeggen: je valt de persoon Visser aan, iemand die gewoon zijn werk doet. Je mag daar van vinden wat je wil, maar dat rechtvaardigt voor mij niet de persoonlijke aanval op Visser. don’t shoot the messenger zeg maar…..

  Als er al een beschuldigende vinger gewezen moet worden is dat imho naar de rechter, die als een blok voor de “onzin beargumentatie” van Visser gevallen is en schijnbaar klakkeloos zijn woorden als waarheid aangenomen heeft.

 18. @20/Herman

  Laat ik het rechtstreeks zeggen: mijn eigen oordeel in deze acht ik van meer waarde dan wat een ander hierover te melden heeft. Visser beschuldigen in deze is meer dan terecht. Hij doet niet gewoon zijn werk. Hij is niet gewoon advocaat. Hij heeft een dubbele pet op en misbruikt zijn professoraat om als advocaat de zin van zijn cli?nten door te drijven. De rechters worden misleidt door Visser. Dat is wat mij betreft de feiten. Zie geen aanwijzing voor de juistheid van jouw kijk hierop.

  @21 Mooi. Kan dat idee van die rechter mooi afgefikt worden volgende week in kort geding. 19 e toch?

  En Arnoud, las dat je shreef dat de auteurswet zelf nergens zegt dat downloaden niet mag. Het staat het zelfs toe in artikel 16b Aw. de thuiskopie. ook is er de thuiskopieer regeling. Dat houdt in dat wanneer er gekopieerd is op een drager die onder die regeling valt er ook nog eens onverschuldigd betaald is voor die gratis thuiskopie.

 19. @Arnoud Engelfriet, nummer 21.

  Nu komt de aap uit de mouw over dat punt wat mij dus ook al opgevallen was.

  Kan een rechter op zo’n manier zijn eigen uitleg geven aan de wet en dat blijven volhouden zonder consequenties?

 20. > Het gemanipuleer van Dirk Visser dient op te houden. Hij misleidt de rechtspraak … Ik ken de ex parte methode niet, maar het lijkt me dat hier alleen gebruik van zou mogen worden gemaakt als overduidelijk sprake is van overtreden van regels. Als de heer Visser dit stelt en dit blijkt uiteindelijk niet zo te zijn, is het dan niet redelijk om schadevergoeding van hem te eisen (bijvoorbeeld evenveel als de schadevergoeding die hij eist). Als dit een algemene regel zou zijn dan bedenkt hij zich hopelijk wel twee keer voordat hij een dergelijke procedure begint.

  Als FTD zo zeker is dat er geen sprake is van overtreding van de regels, waarom gaat zij dan (onder protest) in op de eis van Visser? Nu kan het overkomen dat FTD niet honderd procent zeker is of aan alle regels is voldaan.

 21. Woensdag 19 mei kan er gehakt gemaakt worden van Visser en BREIN & co. Dat ze vierkant de rechtszaal uitgelachen worden. Misschien dat Dirk Visser vooraf aan zijn verstand te brengen is dat wanneer hij doorzet namens zijn cli?nten, er werk gemaakt worden zal van het ondermijnen van elk belang van de entertainment industrie. De contouren van economische delicten zijn meer dan zichtbaar.

 22. Ik las net bij de commentaren op nu.nl een oproep om gewoon massaal op allerlei forums deze bestandsnamen te gaan noemen, gewoon als burgelijke ongehoorzaamheid. Zou dit kunnen werken, mits er genoeg mensen aan meedoen?

 23. “.. om gewoon massaal op allerlei forums deze bestandsnamen te gaan noemen, gewoon als burgelijke ongehoorzaamheid..” Is volgens mij geen burgelijke ongehoorzaamheid, want je overtreedt toch geen regels? Bovendien: de schade voor Eyeworks wordt echt niet hoger als mensen die toch niet van plan waren de dvd te kopen/huren die dvd gaan downloaden.

 24. Gijsbert Brunt doet er goed aan namens zijn cli?nt FTD gehakt te maken van Visser of elke andere advocaat die namens Oerlemans of Eyeworks op komt treden. Gijsbert Brunt doet er ook goed aan de rechter er op te wijzen dat geen van de gebruikers van FTD auteursrechten schenden omdat welhaast elke verveelvoudiging en openbaarmaking van entertainmentbestanden via Internet in priv? en/of huiselijke sfeer plaatsvindt. Van misbruik van inbreuk kan dus ook geen sprake zijn. Art 16b Aw staat downloaden toe want downloaden staat gelijk aan een thuiskopie. Thuis kijken of luisteren is thuisgebruik in de zin van het arrest Wasserij de Zon dus ook wat dat betreft is het gebruik door consumenten van entertainment bestanden via internet door wet en rechtspraak gelegaliseerd. Feitelijk is dit alles wat Gijsbert Brunt zou moeten hoeven zeggen indien de rechtspraak inmiddels niet onder invloed stond van het raamwerk van corruptie wat Visser namens zijn cli?nt BREIN gerespecteerd wenst te zien. Gijsbert Brunt kan Visser duurzaam de les lezen woensdag.

 25. Moet de rechter van het kort geding van de 19e dezelfde zijn als die van de ex parte beslissing, of hoeft dat niet per se? En als het dezelfde rechter is, kan die dan gewraakt worden vanwege zo’n eerdere uitspraak, of werkt wraking alleen in strafzaken?

 26. @Martin, volgens die rechter is dat kennelijk dus inbreuk, omdat iedereen die links kan volgen en dus de film kan downloaden. Dat is dus “distributie”, ook al geef je alleen maar aan waar je het kunt vinden. Door die links dus overal op allerlei forums te plaatsen overtreed je volgens deze rechter dus de wet, ook al weten wij hier dat dit niet het geval is. Ik heb wel het idee dat het team van FTD het een beetje heeft laten afweten in deze kwestie en niet duidelijk genoeg is geweest om de rechter te overtuigen van zijn ongelijk. Sowieso zal Eyeworks toch eerst moeten aantonen dat deze illegale downloads de verkoop van de film doen dalen. Het omgekeerde kan namelijk ook: doordat de film via het Internet wordt gepromoot gaan meer mensen hem ook kopen om hem in betere kwaliteit te kunnen bekijken. Of omdat het mooi staat in hun DVD collectie.

  In ieder geval, deze domme actie van Eyeworks zorgt ervoor dat ik die film niet eens wil zien. Ik heb honderden DVD’s gewoon legaal gekocht maar deze DVD komt niet in mijn collectie omdat de uitgever zo’n bekrompen maatschappij is! Sterker, ik wil geen enkele film van Eyeworks nog kopen! Ik ga Eyeworks boycotten! Doet er iemand mee?

  Ik lees overigens op de eerste pagina dat Eyeworks werd vertegenwoordigd door mr. D.G.J. Visser, adcovaat. Adcovaat? Hadden ze niet beter een advocaat kunnen nemen? 🙂 Die beschikking bevat overigens nog wel meer fouten waardoor ik eigenlijk twijfel aan de echtheid en/of juistheid ervan.

 27. Wat ik me nou afvraag is het volgende

  BREIN en CS pakken vaak kleine sites aan omdat die niet over de financieele middelen beschikken om fatsoenlijk te procederen. Als dit een keertje gebeurt dan zeg ik nog OK……maar het is een veel toegepaste methode om jurisprudentie te krijgen. Is het niet mogelijk om een rechtszaak aan te spannen tegen BREIN wegens het misbruiken van het Nederlands rechts systeem door middel van het creeren van ongelijkheid( qua advocatuur , financieel ) Want ik kan niet anders dan concluderen dat dit wel degelijk het geval is , laat ik het anders zeggen, er is in ieder geval geen sprake van gelijkheid en dat zou wel het uitganspunt moeten zijn. Juist het feit dat BREIN keer op keer zo te werk gaat zou kunnen inhouden dat een rechtszaak daarover misschien wel levensvatbaar is.

  Je zag hoe vresselijk BREIN baalde dat FTD ze vorig jaar voor was( een grote vis die wel terug kan slaan ), er is nu geen escape mogelijk als het de verkeerde kant op dreigt te gaan voor BREIN want BREIN laat direct een zaak vallen als het fout dreigt te gaan. Nu kan dat dus niet en juist daarom is deze actie van Eyeworks zo discutabel , zeker gezien de jurisprudentie die er al ligt over dit soort zaken. Ik ga er dan ook vanuit dat de rechter dit rare vonnis ongedaan maakt.

 28. @Wim: hoezo “dat het team van FTD het een beetje heeft laten afweten”? Er was geen mogelijkheid om wat dan ook te doen, deze beschikking is gewezen zonder hoor en wederhoor. Oftewel FTD kreeg het voor de neus en had het maar te slikken. En Peter R. de Vries zit niet in het FTD team.

 29. @Arnoud, vandaar ook maar een “beetje”. Maar goed, ik vraag mij af in hoeverre een besluit zonder wederhoor ook daadwerkelijk rechtmatig is. Is dit recht niet ergens in een of ander wetboek vastgelegd? Zowel in Nederland als op Europees niveau? Zoals het in de media klinkt, lijkt het alsof dit een zwaarwegend vonnis is. En het lijkt erop dat FTD toegeeft tot het volgende vonnis. Ik zou op dit moment gewoon zware oorlogs-taal verwachten, inclusief zware claim wegens laster tegen Eyeworks. En aangezien mr. Visser toch beter zou moeten weten, zou je kunnen overwegen om tegen hem een klacht in te dienen wegens deze beetje absurde procedure die gevolgd is. Zeker omdat mr. Visser weet dat hij geen poot heeft om op te staan.

  Kortom, het FTD team klinkt een beetje te zachtjes, te tam… Kun je niet al meteen extra schadeclaims indienen wegens deze maffe procedure die Eyeworks heeft gevolgd?

 30. Zoals ik al zei, Peter R. de Vries doet niet mee. Als de rechter ’t zegt, dan heb je weinig keus. Zeker als je het om 3 uur ’s middags de dag voor Hemelvaart te horen krijgt. Voor je het weet ligt je server op zwart en dan heb je helemaal een probleem. En de focus van FTD ligt bij de BREIN-zaak.

 31. Ik heb het volgende op een site gelezen: * De wet eist voor een ex parte bevel dat de zaak spoedeisend is, net als voor een kort geding procedure. Echter, bij een ex parte bevel moet het met name gaan om gevallen waarin uitstel onherstelbare schade voor de rechthebbende zou veroorzaken. *

  Echter, de film is nog steeds te downloaden via usenet, dus hieruit ontstaat de schade. Mag ik hieruit concluderen dat Eyeworks niet aan de gestelde eis van ex parte heb voldaan?

 32. @Anonimous, daarom ben ik ook zo verrast dat het team van FTD so koeltjes lijkt te reageren. Het lijkt mij dat het team van Eyeworks expres op een foute manier gebruik maken van het gebrek aan kennis op dit gebied bij de rechter. Want, in eerdere zaken hebben ze steeds weer ongelijk gekregen en het is niet duidelijk hoe deze uitspraak de schade aan hun zaak verminderd. Sterker, door het Streisand effect wordt de aandacht op deze kwestie juist groter en gaan meer mensen zich afzetten tegen Eyeworks. Ik zou toch op zijn minst een enorme, publieke verontwaardiging verwachten vanuit het team van FTD. Brein en zijn advocaten zijn gewoon continu bezig om smerige juridische truukjes uit te halen en gedragen zich als bullebakken. En een bullebak moet je gewoon een stomp geven op de neus om ze op hun plaats te wijzen. Dus wat kan er nu uit deze zaak getrokken worden om te voorkomen dat Brein en Co. dit in de toekomst niet meer zal doen?

 33. @Wim: ten eerste kan FTD niets doen tot de 19e. Ten tweede heeft de zaak nu behoorlijk wat publiciteit gekregen, en daar is FTD erg blij mee. Het laat zien dat velen achter haar staan. Scheldpartijen zijn niet mijn stijl. Ik wil wel zeggen dat het een kutfilm is en Oerlemans consequent Arnie noemen, maar eerlijk gezegd zou ik juist dan bang zijn dat de echte boodschap verloren gaat.

 34. Arnie denkt blijkbaar dat we hier in iran zitten of zo. Rechtspraak zonder wederhoor hoort niet thuis in Nederland. Ik wil voorstellen dat we oerlemans persoonlijk aanpakken. Bijvoorbeeld door alles van eyeworks te boycotten. Maar ook: momenteel heeft Douwe Egberts een reclame met anie in de hoofdrol. Laten we met een DE-boycot duidelijk maken dat iedereen die oerlemans een opdracht gunt, de woede van de internetcommunity op z’n dak haalt.

 35. Jammer dat sommige mensen ons rechtssysteem minachten door met zo’n ex parte bevel te komen dat tegen de bestaande jurisprudentie ingaat.

  Maar kan FTD niet op basis die eerder vonnissen/beschikkingen het bedrag vorderen dat de voorzieningenrechter hen gevraagd heid om aan zekerheid te stellen? (Artikel 1019e Rv)

 36. @Arnoud, op scheldpartijen zit ik ook niet te wachten. Maar ik mis de publieke verontwaardiging in de media over het feit dat Eyeworks ex parte dit zomaar voor elkaar heeft weten te krijgen. Het FTD team hoeft niet te schelden maar laat wel even duidelijk je verontwaardiging over deze gehele procedure horen in de media. Niet de film afkraken maar de gevolgde procedure zou wel eens nader gedebatteerd mogen worden in de media. De advocaten van de tegenpartij er eens op aanspreken voor een of andere juristenraad of zo, over wat je gewoon machtsmisbruik kunt noemen. Eyeworks heeft een veel te zwaar middel ingezet om iets te proberen te winnen wat ze normaal dik zouden verliezen, gezien de voormalige uitspraken van diverse rechters. Hun advocatenteal lijkt zowat over lijken te willen gaan om deze zaak koste wat het kost te winnen. Ik denk dat Ikke ook een goed punt heeft. Gewoon alles van Eyeworks boycotten. Maar of dat veel effect heeft?

  Even nog een ander puntje… Heeft Eyeworks toevallig subsidie gekregen uit een of ander filmfonds voor de productie van deze film? Is er geld van de belastingbetaler gebruikt voor deze productie? Zo ja, kun je dan niet stellen dat iedere Nederlander heeft meebetaald aan deze film en dus het recht moet hebben om te zien waar ze voor hebben betaald?

 37. @Arnoud, de reacties op de artikelen zijn duidelijk verontwaardigd maar het artikel op nu.nl -bijvoorbeeld- straalt er zelf maar weinig van uit. Het artikel vermeldt dat jij er verstelt over staat dat dit gebeurt maar staat niet iedere jurist verstelt als hij een zaak onverwachts verliest? Het enige wat wordt gemeld is dat FTD in beroep gaat tegen dit oordeel. Tja, dat doet vrijwel iedereen toch die is veroordeeld, indien mogelijk? Het klinkt mij als: “Dit hadden we niet verwacht en gaan nu vriendelijk vragen om dit terug te draaien.” En nee, Eyeworks komt er niet positief uit maar het lijkt mij dat het niet Eyeworks zelf is die tot deze kromme, juridische stap heeft besloten. De juristen hebben dit gewoon als een machtsmiddel misbruikt, wetende dat ze geen schijn van kans hebben, gezien voorgaande uitspraken. Toch krijgen ze op deze manier -tijdelijk- wat ze willen en kunnen ze nu in de media over hun “triomf” spreken. Ik heb er wel vertrouwen in dat FTD het beroep wint. En uiteindelijk ook hun zaak tegen Brein zal FTD wel winnen. Maar ik vind dat er best wel wat strijdlustiger taalgebruik gebruikt mag worden in de media. Bijvoorbeeld een oproep om uit te zoeken of de juristen van Eyeworks niet buiten hun boekje zijn gegaan met deze Ex Parte beschikking. Of het eisen van een schadeclaim voor deze duidelijk misleidende gang van zaken.

  Ik sta gewoon versteld door de kalme reactie. Het FTD team heeft een klap op de neus gehad van Eyeworks en staat ervan verstelt en vraagt jankend aan de schoolmeester om de klap terug te draaien. Eyeworks heeft gewoon een stelletje bullebakken ingehuurd en het werpt zijn vruchten af. Brein en Co gaan steeds meer sites neerhalen terwijl we allen weten dat ze in eeen rechtzaak maar een hele kleine kans op winnen hebben. En zolang niet iemand even naar voren stapt en enkele tikken terug geeft gaan ze gewoon door. Het FTD team heeft al een eerste klap uitgedeeld door juist Brein aan te klagen. Maar als je slaat, moet je wel doorslaan of je gaat alsnog ten onder…

 38. Zouden Dirk Visser en Eyeworks campagne aan het voeren zijn voor de Piratenpartij, beseffen ze niet dat er binnenkort verkiezingen zijn of proberen ze voor de verkiezingen nog zoveel mogelijk te graaien?

 39. @Wim Volgens mij moeten de juristen van FTD zorgen dat er -recht- wordt gedaan. Volgens mij zijn ze daar druk mee bezig. Zij dienen het belang van FTD. FTD is geen PVV en Arnoud is geen Geert Wilders of Hero Brinkamn.

  Wat schiet de FTD er precies mee op als Arnoud allemaal stoere praat gaat lopen verkondigen in de media? Volgens mij volstrekt niets. Allemaal vorm terwijl het hier volgens mij over de inhoud hoort te gaan.

 40. Leuk hoor, dat iedereen het hier zo met elkaar eens is over wie hier nou de boef en wie de vermoorde onschuld is, maar ik blijf toch met een probleem zitten. En omdat analogie?n het hier kennelijk leuk doen:

  In Nergenshuizen staat ??n bioscoop en hangen veel dertien- en veertienjarige pubers rond. Ze hebben niks te doen maar komen niet naar de bioscoop, want ze besteden hun geld liever aan ijsjes.

  Bioscoopeigenaar Johan wil de toeloop vergroten en besluit een film te maken waar puisterige pubers vermoedelijk wel naartoe willen. Hij trekt een flink gat in zijn spaarboekje, huurt een crew, apparatuur en blote dames in en draait de spetterende productie: “Zit een puber achter de PC..”.

  Het is een financi?le gok voor Johan, maar alles duidt erop dat hij succes zal hebben: groepjes jongens drentelen voor de bioscoop op en neer. Toch valt de opbrengst nogal tegen, er komen minder mensen dan hij hoopte.

  Het blijkt dat iemand, een onbekende, gaatjes heeft geboord in de muur van de bioscoop. Vanaf de straat is het niet te zien, maar voor wie ’t vinden kan is ’t een uitkomst. Ferdi weet hoe je er komen kunt. Hij heeft het met de ijsboer op een akkoordje gegooid. De ijsboer betaalt hem een tientje en Ferdi gaat bij hem in de zaak zitten. Langskomende pubers die hem ernaar vragen fluistert hij de tip in het oor.

  Niemand in de fout, als ik het goed begrijp: de gaatjes in de muur zijn door onbekenden gemaakt, en niet bewijsbaar bedoeld om specifiek naar de blotedamesfilm te kunnen kijken. De ijsboer betaalt Ferdi niet ?m zijn vriendjes specifiek naar die plek te sturen. En trouwens, Ferdi vertelt alleen dat iemand daar en daar gaatjes heeft geboord. De bioscoopfilm wordt niet weggepikt, er zijn alleen meer kijkers dan er kaartjes verkocht zijn. De enige die risico heeft genomen is bioscoopeigenaar Johan, die het gelag betaalt, maar als hij er wat tegen wil doen, de boef in het verhaal is.

  Ligt het aan mij, of klopt er ondanks alle argumenten toch iets niet in deze situatie? En waarom heeft Johan geen punt als hij in ieder geval de bovenmeester inhuurt om eens flink met de betrokkenen in discussie te gaan? En bij uitbreiding: sinds wanneer is Leep het zelfde als Recht?

  Disclaimer: ik heb niets met de mediaindustrie te maken, ernstige twijfels over het feitelijke effect van auteursrechten en al helemaal niks met Nederlandse films. Ik geloof alleen niet dat “two wrongs a right” maken. En overigens: als je de situatie hier vergelijkt met die in Iran ben je niet goed bij je hoofd: http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1379047.ece/Iraanseregeringintimideertmetexecuties

 41. @Bram, goed punt. Maar bedenk wel dat FTD eerst een klap heeft uitgedeeld door juist Brein aan te klagen. Deze beschikking is een reactie daarop. Maar je kunt je afvragen of er terecht gebruik is gemaakt van het Ex Parte principe. Het lijkt op een poging om het rechts-systeem te misbruiken en er zal vast wel een of andere juridische raad zijn in Nederland die dit “misbruik” wel even nader wil onderzoeken en eventueel bepaalde juristen van Eyeworks erop aan spreken dat ze dit niet hadden mogen doen. Daarnaast zou ik verwachten dat FTD een forse schadevergoeding zal eisen omdat Eyeworks hier duidelijk de wet misbruikt om iets voor elkaar te krijgen wat een rechter normaal nooit zou goedkeuren in Nederland. Je kunt daar mee wachten tot de kwestie in beroep wordt teruggedraaid maar je kan dergelijke stappen nu alvast al aankondigen. Het gaat niet om stoere praat… Het gaat om het aankondigen van vervolg-stappen en deze vervolgens ook uitvoeren. De media vergeet snel en de reacties in de media lopen zo snel op dat die nog maar weinig wordt gelezen. De nieuwsberichten zelf doen het teveel lijken alsof FTD zwaar heeft verloren terwijl het eigenlijk een wanhoopsdaad lijkt van Eyeworks. Maak dan ook duidelijk dat Eyeworks aan het wanhopen is!

  Als ik de reacties op de diverse media-artikelen goed lees denk ik dat FTD op enorm veel steun uit de bevolking kan rekenen in deze kwestie. Ook al melden de media zelf alleen maar dat FTD alleen maar versteld is door deze uitspraak en ertegen in beroep gaat. Ik denk bijvoorbeeld dat een site opgezet zou kunnen worden waar men hun steun voor FTD kan betuigen. Ook zou er vanuit FTD zelf via diverse media regelmatig meer updates mogen komen betreffende deze zaak tegen Brein en deze nieuwe beschikking. Al is het maar een enkel blog dat geheel toegewijd is aan de zaak FTD vs. Brein, dat zou al genoeg zijn, mits deze site maar genoeg aandacht krijgt. Die site zou je b.v. “Fight To Death” of zo kunnen noemen en dan veel verwijzingen erna in de media plaatsen om iedereen over deze zaak op de hoogte te brengen. (Fight To Destroy? Destruct? Distribute? Delay? Iets anders met D? Ja, er is al een site, maar die heeft geen media-aandacht! Dus link ik er nog niet naar… Maar hij staat al in de Google index!)

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.