Zonder aangifte geen takedown

politie-bordje-logo-aangifte-bureau.jpgToevallig las ik het laatst op webhostingtalk.nl maar ik zie het veel vaker bij hosters: er komt een klacht binnen over content van een klant, en die wordt afgewezen omdat er geen aangifte is gedaan. Pas als er een aangifte ligt, is de provider bereid de klacht te onderzoeken.

Met alle respect: dat is echt niet de juiste manier van werken.

Iedereen kan aangifte doen van een vermeend misdrijf en de politie is verplicht dat op te schrijven. Een agent toetst daarbij niet of het in de aangifte verklaarde ook juist is. Een aangifte is dus geen bewijs dat iets echt zo is, laat staan dat een overheidsinstantie dat onderzocht heeft. Het enige dat je dus krijgt op die manier zijn mensen die zelf overtuigd zijn van hun gelijk of die bereid zijn te liegen onder ede (plus dat ze een agent kunnen overtuigen dat ‘ie echt moet gaan typen).

De eis voor een provider is dat deze optreedt als de klacht onmiskenbaar juist is. Bij die inschatting is aangifte niet nodig. Een vonnis van een rechter natuurlijk wel: als de rechter het zegt, dan is het juist en dan moet het weg. Maar een aangifte (of een dagvaarding) is slechts de bewering van één partij en daarmee op zichzelf niet genoeg.

Hoofdregel is dat je moet uitgaan van het materiaal zoals het daar staat, plus de feitelijke informatie (voor zover verifieerbaar) uit de klacht. In twijfelgevallen vraag je de klant om input, en die neem je dan ook mee. Omdat je alleen onmiskenbaar juiste klachten moet weghalen, zou er niet veel informatie op tafel moeten liggen zodat het allemaal overzichtelijk blijft. Sterker nog, mijn vuistregel is dat als er tientallen mails met bijlagen komen het meteen niet meer onmiskenbaar is en de provider dus de klacht kan afwijzen.

En ja, dat betekent dat je als provider op de stoel van de rechter moet gaan zitten om te oordelen of er sprake is van een legale of illegale uiting. Dat is een lastige positie, maar je moet er toch echt gaan zitten. Zeggen “wij doen niets zonder aangifte” of zelfs “pas na een vonnis halen wij weg” is te passief.

Arnoud

18 reacties

 1. “En ja, dat betekent dat je als provider op de stoel van de rechter moet gaan zitten om te oordelen of er sprake is van een legale of illegale uiting. Dat is een lastige positie, maar je moet er toch echt gaan zitten. Zeggen ???wij doen niets zonder aangifte??? of zelfs ???pas na een vonnis halen wij weg??? is te passief.”

  Maar bij twijfel heb ik toch liever een hoster die te passief is dan een die te aktief is. In mijn ervaring zijn degenen die het hardste roepen meestal niet zwaarst getroffenen.

 2. Wij krijgen zelf legio aan Notice and takedown verzoeken binnen en in veel gevallen is het afdoende om even aan onze klant te melden dat er een klacht is binnengekomen. Als onze klant van mening is dat het zou moeten blijven staan gaan we er mee aan de slag en beoordelen of het onmiskenbaar is.

  Als wij het niet zeker weten schakelen we ICTRecht in of vragen de klant, als zij daar geen bezwaar bij hebben, zelf contact op te nemen met de klager. Dat zou sowieso de eerste stap moeten zijn, klagen bij de website-eigenaar.

 3. “Een aangifte is dus geen bewijs dat iets echt zo is”. Dat mag zo zijn, maar het doen van een valse aangifte kan je wel een jaar gevangenisstraf of een boete van 7.600 euro opleveren. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat feit de provider in sommige gevallen net dat gewenste beetje extra zekerheid verschaft.

 4. @Koen: Helaas komen met name bij smaadzaken en familieruzies regelmatig valse aangiftes voor. Plus, bewijs maar eens “valse aangifte”: mensen moeten dan daadwerkelijk hebben geweten dat het feit niet heeft plaatsgevonden. Vaak is er wel iets gebeurd, maar opblazen van een scheldpartij is nog geen valse aangifte.

 5. Wat als je als hoster een notice binnen krijgt je kijk naar die notice en je vindt als hoster dat de website zich er niet aan schuldig maakt wat dan. Het is zijn woord tegen jouw woord wie heeft er nu gelijk je kan wel op de stoel van een rechter gaan zitten maar dat houd nog niet in dat je de wetgeving kan op dat onderwerp. Je staat tussen twee vuren doe je niet wat de ??n zegt dan kan je aangeklaagd worden en andersom ook. Hoe zorg je er voor dat beide partijen tevreden zijn en jouw als hoster eigenlijk met rust laten.

 6. In twijfelgevallen vraag je de klant om input, en die neem je dan ook mee.

  ’t Kan aan mij liggen, maar twijfelgevallen zijn niet onmiskenbaar fout? Dat is het idee van ’t woord onmiskenbaar: “zonder twijfel”. Juist bij twijfel lijkt ’t me dat je geen actie hoeft te ondernemen (IANAL).

 7. Nu de grote vraag: als een provider te passief reageert en dus zo de overtreding laat staan, kun je dan aangifte doen tegen die provider? Dat zou het interessant maken wegens mogelijke schadeclaims, zeker als de provider dan mede-schuldig zou worden verklaard. En dat zou weer uitnodigen tot misbruik van dit systeem waardoor providers weer te aktief bezig gaan en meteen content verwijderen voordat ook daadwerkelijk vast staat dat het om een overtreding gaat. Best moeilijk om hier een balans tussen te vinden…

 8. @Freeaqingme: mee eens, dat is een zwak punt. Eigenlijk moet je op basis van klacht plus pagina zoals ‘ie er staat kunnen zeggen “ja dit moet weg”. Maar in de praktijk krijg je toch dingen als: 1) Fotograaf klaagt over fotogebruik 2) Foto is indredaad integraal overgenomen van fotogalerij waar naam fotograaf onder staat (en een grotere versie downloadbaar is), dus geen twijfel dat deze auteursrecht heeft 3) Foto blijkt bij navraag echter aangekocht via stockbureau, dat was de fotograaf even vergeten.

 9. Ik het er helemaal niet mee eens dat providers de rol van rechter moeten vervullen. Alleen bij geldende jurisprudentie is dit billijk. Dit beleid kan ik accepteren.

  De provider verzorgt een deel van het medium waarover de content wordt verspreid. Zij is niet verantwoordelijk voor die content, wel voor de privacy van haar klanten. In die zin kan ik het mij voorstellen dat de provider een rol vervult in een geschil, namelijk initieel die van doorgeefluik en bij een onmiskenbaar juiste klacht die van actienemer.

  Je dient bij de post toch ook geen klacht in over de inhoud van een brief?

 10. Ik zou het eerder als toestand-actie diagram willen zien. De juistheid van de klacht is dan het bepalen van de toestand, bijvoorbeeld: – “mogelijk juist”: gebruikersklacht, open brief instantie, aangifte, – “waarschijnlijk juist”: politie verzoek, brief advocaat, – “juist”: sommatie rechter, 1-op-1 jurisprudentie. Het bepalen van een toestand moet een deterministische mechaniek zijn en nooit rieken naar eigen rechtspraak.

  Gesimplificeerde voorbeelden (toestand -> actie): – “mogelijk juist” -> (initieer doorgeefluik, verwittig de beklaagde van de klacht, informeer beide over mogelijke stappen en beleid). – “waarschijnlijk juist” -> (verifieer rechtgeldigheid verzoek bij eigen advocaat, voer verzoek uit bij positieve verificatie, informeer verzoeker en beklaagde). – “juist” -> (voer sommatie uit, informeer verzoeker en beklaagde)

  Enzovoort.

  Overigens leent deze mechaniek zich goed voor diagram-“smaakjes”, zodat iedereen bediend kan worden. Ik zou dan bij een “passieve” provider gaan die zich zo min mogelijk mengt in het beslechten van content-geschillen en jij mogelijk bij een “actieve” die er meteen werk van maakt. Het ingrijpen obv “eigen rechtspraak” vind ik zelf een disproportioneel “smaakje”. Een ISP is geen internet content filter (naieve uitspraken als over thepiratebay daargelaten).

  Overigens vind ik een aangifte-drempel ook verfoeilijk.

 11. @Xtruikel

  Helaas is de werkelijkheid niet binair (zwart/wit), maar bestaat de werkelijkheid juist uit vele scharkeringen grijs. Het is helaas niet altijd mogelijk om een casus direkt in het juiste vakje te plaatsen.

 12. Deterministisch is niet binair, maar causaal. Ook grijs kun je proberen af te vangen, bijvoorbeeld:

  • “grijs”: alle andere situaties
  • “grijs” -> nop (doe niks)

  Of je het met een specifiek diagram eens bent of niet is zoals gezegd een kwestie van smaak.

 13. Xtruikel | 29 oktober 2010 @ 15:31

  Dit beleid kan ik accepteren. /===

  Dat verwijst naar Xs4all (http://www.xs4all.nl/overxs4all/contact/media/beleidsregels_klachten.pdf) en daar staat o.a.:

  De melder blijft anoniem tenzij de melder uitdrukkelijk aangeeft dat zijn identiteit bij de abonnee bekend moet worden. Wanneer de melder en de abonnee niet in goed overleg tot een oplossing komen wordt de melding in behandeling genomen. /===

  Hoe gaan partijen goed overleg plegen als een van beide anoniem is? Stuurt XS4ALL de berichten door, of bemiddelen ze?

 14. @Ruud & Dennis Er zijn genoeg zaken die anoniem kunnen blijven, bijvoorbeeld als je melding wilt maken van rascistische content. Alle zaken kunnen anoniem beginnen. Ik pleit in eerste instantie voor een doorgeefluik, al kan xs4all dat naar eigen inzicht invullen. Vervolgens kan men elkaar naar behoeven om de benodigde stukken vragen.

  Privacy, zowel van de website eigenaar als de melder zijn voor mij de eerste grondslag. Daar zie ik in hun beleid voldoende van terug.

 15. @Xstruikel/14

  zwart/wit bij NTD verzoeken is zeldzaam, de meeste gevallen zijn grijs (van licht tot donker) dus je actie-diagram gaat niet werken, de meeste content zul je dus op een andere manier moeten afhandelen.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.