Linkedin versus het relatiebeding

linkedin-connecties-contacten.pngEen lezer mailde me:

Linkedin lijkt in veel opzichten op het visitekaartjesboek dat iedere commerciële man vroeger bijhield. Niets zo handig als je klanten en relaties daarin bijhouden. Maar wat nu als je weggaat bij je huidige bedrijf, moet je dan je Linkedin-profiel opschonen? Of kan je baas zelfs eisen dat je het profiel moet opheffen?

Veel arbeidscontracten hebben een zogeheten relatiebeding, een clausule die je verbiedt om gedurende een zekere tijd met relaties (klanten of opdrachtgevers) van je werkgever in zee te gaan. Hier zitten grenzen aan, maar in principe mag een werkgever zo’n eis stellen. Wel moet het relatiebeding schriftelijk afgesproken zijn (art. 7:653 BW).

Het lijkt mij dat als je afspreekt je “oude” relaties niet meer te benaderen na ontslag, je dat ook niet via Linkedin (of Hyves of Xing of Facebook) mag doen. Het technisch middel doet er niet toe, waar het om gaat is wat jij als ex-werknemer doet: probeer je oude relaties mee te nemen naar je nieuwe werk? Zo ja, dan overtreed je het relatiebeding. Update het Hof Arnhem vindt dat ook:

zal het hof de gedeeltelijke schorsing van het concurrentiebeding zo formuleren dat het [A] verboden is (blijft) zakelijk contact te onderhouden met klanten van Smeba. Daarbij maakt het niet uit van wie dat contact uitgaat en waarover het contact gaat, zodat ook het hebben van contact via een zakelijk netwerkmedium als LinkedIn onder dat verbod valt. Alleen contact dat zuiver in de privésfeer ligt valt niet onder het verbod.

Natuurlijk wil contact via Linkedin niet automatisch zeggen dat je ze weghaalt bij je ex-werkgever of opdrachten bij ze probeert los te krijgen. Koen Roozen wijst er bij Ikki bijvoorbeeld op dat “een online profiel updaten iets heel is anders dan het “actief en stelselmatig benaderen van zakelijke relaties’.” Je status aanpassen bij Linkedin, of je nieuwe werkgever in je profiel zetten, lijkt me nog geen overtreding.

Maar afhankelijk van hoe het beding is geformuleerd, kan zo’n contact toch een overtreding van het relatiebeding zijn. Iedereen een mailtje sturen met de mededeling dat je weg bent maar bij je nieuwe werk dezelfde kwaliteit werk wilt leveren zou ik bijvoorbeeld riskant vinden. De ondertoon is “kom met me mee” en dat is nu net wat een relatiebeding bedoelt tegen te houden.

Bouw je dus tijdens een dienstverband een Linkedin-netwerk op, en heb je een relatiebeding in je arbeidscontract, ga dan goed na of dat netwerk daaronder valt. En zo ja, dan zou ik daar expliciete afspraken over maken met je werkgever. Je zou bijvoorbeeld tegen het einde van je dienstverband kunnen aanbieden dat hij door je netwerk heen mag lopen en zijn belangrijke klanten eruit kan laten halen, zodat hij gerustgesteld wordt dat jij die niet meteen zult benaderen. En als je dat op schrift zet, kan hij achteraf moeilijk nog protesteren als je de rest van je netwerk gaat benaderen.

Update (21:09) in het Financieel Dagblad staat een stuk van Astrid Helstone en Eva Visser (advocaten bij Stibbe) waarin ze onder andere betoogt dat het enkele updaten van een Linkedinprofiel geen schending van een relatiebeding is onder Nederlands recht. Importeren van de CRM-database naar je Linkedinprofiel is daarentegen wel verboden.

Arnoud

10 reacties

 1. . Je zou bijvoorbeeld tegen het einde van je dienstverband kunnen aanbieden dat hij door je netwerk heen mag lopen en zijn belangrijke klanten eruit kan laten halen, zodat hij gerustgesteld wordt dat jij die niet meteen zult benaderen. En als je dat op schrift zet, kan hij achteraf moeilijk nog protesteren als je de rest van je netwerk gaat benaderen.

  Uhhhmmm… dit is toch het ICT Tijdperk? waar de informatie van mij is (en niet van LinkedIn, althans dat denk/hoop ik) zodat ik er vooraf nog mee kan doen wat ik wil ;-))

  Expliciet afspraken maken wie je niet benadert (voor het eerste jaar b.v.) lijkt me beter dan dat je je LinkedIn ‘opschoont’. Je idee is goed, het voorbeeld minder 😉

 2. Het gaat er niet om van wie de informatie is, maar wat je afspreekt met je werkgever. Als die afspraak is dat jij geen relaties zult benaderen, dan lijkt het mij wel gerechtvaardigd om te eisen dat je die uit je netwerk gooit. Anders benader je ze toch, bijvoorbeeld met statusupdates en algemene mails naar je hele netwerk.

 3. Sorry, ik heb de nadruk verkeerd gelegd. Het ging me niet zozeer om wie de eigenaar is maar om de mogelijkheid te kunnen exporteren. Als ik de contactgegevens namelijk exporteer uit LinkedIn heb ik ze nog steeds en kan ik er buiten LinkedIn nog steeds van alles mee doen. Dat ‘iets mee mogen doen’ wil je toch voorkomen?

  Zou ik dan bijvoorbeeld ook niet meer in redelijk specifieke discussieforums mogen reageren (vanuit mijn nieuwe werkgever) als ik weet dat er ook mogelijke klanten van de vorige werkgever lid van zijn? Of spreken op seminars?

  Het gaat er toch om (lijkt mij) welke informatie je verstrekt in b.v. je status updates? Het feit dat je een nieuwe werkgever hebt wordt toch redelijk snel bekend. Al dan niet gerichte acquisitie via LinkedIn lijkt me een ander verhaal maar dat wordt voor zover ik het zelf meegemaakt heb niet gedaan en volgens mij door velen ook niet gewaardeerd.

 4. Natuurlijk kun je zo’n afspraak eenvoudig omzeilen. Je kunt ook nu al theatraal alle visitekaartjes in de brand steken bij je exitgesprek en mensen dan toch bellen met behulp van de post-itbriefjes die al thuis liggen. Waar het om gaat, is dat je laat zien dat je te goeder trouw bereid bent het relatiebeding na te leven. Als jij ter plekke je Linkedin-contacten opschoont, is de kans kleiner dat jij (mits te goeder trouw) alsnog die relaties gaat benaderen.

  Reageren in discussiefora is geen probleem, het gaat er inderdaad om dat je geen actieve acquisitie gaat doen bij die relaties.

 5. Het is van belang dat je het arbeidscontract leest voordat je je handtekening zet. Je kunt bijna altijd onderhandelen over de niet-financi?le arbeidsvoorwaarden. Ik heb al eens een keer een anti-concurrentie beding veranderd van “niet in de branche werkzaam zijn” naar “niet meewerken aan direct concurrerende producten”. Met relatiebedingen heb ik als programmeur minder ervaring… Ik kan een punt noemen waar je ruimte hebt: “op moment van indiensttreding bestaande relaties van de werknemer vallen buiten het beding” en er zou gezocht moeten worden naar een standaardformulering voor een relatiebeding die zowel de zakelijke belangen van de werkgever als de persoonlijke belangen van de werknemer respecteert. Suggesties?

 6. Ha, ik heb een soort van andersom variant meegemaakt.

  Werkgever die integraal toegang claimde tot mijn online netwerk, omwille van acquisitie en werving. Daarover waren uiteraard geen afspraken gemaakt. Dat kan imho ook niet al was het alleen maar omdat in een beetje netwerk vrienden, familie en zakelijke contacten zitten. (daarnaast gaat het om gegevens die niet zijn verstrekt voor dat specifieke doel. Elke e-benadering zou daarmee op gespannen voet staan met WBP en TW)

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.