Nee, vastleggen van je idee in een i-depot gaat je écht niet helpen

idepot-vastleggen.pngNatuurlijk wil je voorkomen dat een ander je idee steelt en daarom wil je het beschermen, las ik bij “Goed idee – iDepot”. Maar hoe doe je dat, vraagt de site zich retorisch af. Nou, met een i-Depot natuurlijk. Want als je je idee maar opschrijft op een bierviltje, dan kun je “aantonen dat het idee op dat moment al in jouw bezit was.” Ehh, ja. En wanneer is dat ook alweer praktisch relevant?

Even verderop:

Na het indienen van je i-DEPOT kun je over je idee gaan praten met bijvoorbeeld een potentiële partner of investeerder. Je hebt immers jouw gedetailleerde omschrijving van een uitvinding, idee of concept in een i-DEPOT vastgelegd. Je kunt dus altijd aantonen dat het idee op dat moment al in jouw bezit was.

Maar het ZEGT HELEMAAL NIETS DAT HET IDEE IN JOUW BEZIT WAS. Juridisch is dat VOLSTREKT irrelevant. Een idee kun je op honderd manieren gedeponeerd hebben, maar ideeën zijn vrij en MOGEN dus worden overgenomen ook als je ze van een ander hoort. En ook als ze bij het BBIE in een envelop liggen.

Het enig juiste advies staat een zin verderop: “Het is wel verstandig om daarnaast ook een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen.” maar ik zou nog verder willen gaan: het is niet verstándig maar het is veréist om een geheimhoudingsverklaring (sponsored link) te laten tekenen als je ook maar iets van bescherming voor je idee wil. Want als je afspreekt een idee niet verder te vertellen, dan mag je dat niet – ook niet als het idee zelf niet beschermd is.

Natuurlijk, een uitgewerkt idee (niveau draaiboek) is wél beschermd als auteursrechtelijk werk. Men mag dan dat werk niet nabootsen, verveelvoudigen of openbaarmaken. Alleen: als het in de kluis bij het BBIE ligt in zo’n i-depot envelop, dan is het best moeilijk nabootsen. En wie het idee onafhankelijk opnieuw bedenkt en uitwerkt, schendt nimmer het auteursrecht.

Je kunt een uitgewerkt technisch idee beschermen via een octrooi, maar dat is een dure grap. En een i-depot voegt daar niets aan toe, behalve in de zeer specifieke situatie van voorgebruik misschien. Maar dat zal bij deze doelgroep in 99% van de gevallen niet spelen.

Ik maak me hier regelmatig kwaad om commerciële depotdiensten die roepen “bescherm je idee” en de indruk wekken dat een recht ontstaat om anderen je idee te ontzeggen als je bij hen nu maar het idee vastlegt. Het i-Depot is van een overheidsinstantie en werd altijd keurig neutraal in de markt gezet: wij zetten er een stempel op en wensen u veel succes. Deze promotiedienst schoot me dan ook flink in het verkeerde keelgat. Nu wekt potverdorie het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom de indruk dat het deponeren van ideeën je een recht geeft waar je wat aan hebt!

Goed. Tijd voor koffie.

Update (2 maart) ik lees bij IE Forum dat i-Depot een elektronische handtekening is en daarom “als bewijsmiddel in gerechtelijke procedures wordt toegelaten in alle 27 landen van de Europese Unie”. Gast. Echt. Om mijn bloeddruk onder controle te houden zeg ik daar niet meer over dan dat ook documenten zónder handtekening worden toegelaten als bewijsmiddel.

Arnoud

52 reacties

 1. Prior art moet vooral publiek zijn, dus een envelop bij het BBIE gaat niet werken. Dan kun je beter een advertentie in de krant zetten. Of het op een blog zetten.

  Tevens is vereist dat het idee voldoende uitgewerkt is. Star Trek is géén prior art voor een replicator, omdat je uit Star Trek niet kunt halen hoe dat apparaat werkt. Maar Star Trek is wél prior art voor de uitvinding dat je bij een clamshell telefoon een gesprek aanneemt door het klepje open te doen (in plaats van klepje én groene knopje) want dat kun je gewoon zien gebeuren en iedereen snapt hoe dat moet werken als hij dat ziet.

 2. Toch ook maar hier weer even muggenziften over de NDA. Je kunt prima een leuk idee hebben waar iemand wat aan heeft. En je kunt prima een NDA tekenen dat hij er niks mee mag doen op straffe van een dwangsom. Maar dit kun je niet los zien van de kwaliteit en vernieuwing van de idee. Als je een idee hebt om sociale media meer te integreren in een webwinkel en je hebt een NDA getekend voordat je dit aan webwinkelier vertelt dan is hij echt niet verplicht met je af te rekenen als hij een twitterfeed op zijn site zet. Het moet wel echt iets nieuws zijn en niet een logisch voortvloeisel uit iemands bestaande activiteiten. En waar die grens ligt, ja dat is erg lastig.

 3. @Bram: Ja, tot op zekere hoogte maar het wordt lastig wanneer het idee iets verder gaat dan dat maar nog steeds niet beschermd is. Of al intern in de organisatie bekend maar niet goed gedocumenteerd. (Hee, dan is i-depot wél handig).

  Ik ken bedrijven die een nietgeheimhoudingsverklaring hanteren: je moet als idee-pitcher verklaren dat het idee NIET je eigendom is en NIET geheim gehouden hoeft te worden, anders wordt er niet gepraat. Omgekeerde wereld maar als je zelf veel dingen bedenkt dan wil je niet gehinderd worden door claims. Ik meen dat uitgevers dit ook vaak doen, anders krijg je mensen die duizend plots insturen en dan wachten tot er een boek uitkomt dat toevallig hetzelfde heeft.

 4. Een idee bescherm je niet door een geheimhoudingsverklaring, maar door het idee van de daken te schreeuwen. Een geheimhoudingsverklaring is de dood in de pot voor een idee.

  Je beschermt de belangen van de bedenker met een geheimhoudingsverklaring, niet het idee.

 5. Mijn oog viel op deze blog en ik kon het toch niet nalaten om te reageren. Een correcte en volledige voorlichting van het publiek is immers een van de kerntaken van het BBIE. Kritiek hierop ??? positief of negatief ??? wordt dus altijd serieus genomen.

  Toegegeven, onze recente promotiecampagne voor het i-DEPOT bevat enkele wervende zinnen, die ik als grijze jurist niet snel uit mijn pen zou krijgen en waar de auteur van deze blog (ook jurist geloof ik) zich duidelijk over opwindt. Wij behoren echter beiden niet tot de primaire doelgroep van de campagne, die erop is gericht om het i-DEPOT bij het grote publiek te promoten. Hoewel de tekst van de campagne zeker een versimplificering is van de uitgebreide informatie op onze website (o.m. hier en hier), zie ik niet dat de indruk wordt gewekt dat het i-DEPOT iets meer of minder zou zijn dan een bewijsmiddel dat iets (beschermbaar of niet) op een bepaalde datum bestaat.

  Verder meen ik mij uit mijn studie te herinneren dat er een verschil bestaat tussen bezit en eigendom, maar dat is juridische haarkloverij, waar ook de lezers van deze blog waarschijnlijk niet op zitten te wachten.

  Tenslotte moet me van het hart dat ik het jammer vind dat de blog op geen enkele wijze aandacht besteedt aan wat het i-DEPOT wel is: een eenvoudig, laagdrempelig en betrouwbaar bewijsmiddel, dat in geval van een conflict zeker van pas kan komen. Maar goed, deze prikkelende blog is neem ik aan niet bedoeld om volledige informatie te verstrekken en enige simplificering zal ??? net als in promotiecampagnes ??? ook op dit soort blogs vaker voorkomen.

  Pieter Veeze

  legal@boip.int

 6. Het enige wat volgens Arnoud gebeurd door I-DEPOT is dat je kunt bewijzen dat je in het verleden een bepaald idee had en dat hebt vastgelegd. Wat nog niet betekent dat als iemand anders jouw idee uitwerkt tot een concreet product, je achteraf kunt beweren dat je idee gejat is. Of, zoals Arnoud zegt: “ideeën zijn vrij en MOGEN dus worden overgenomen“.

  Ofwel, je staat bij de rechter om je rechten te claimen, komt met je papieren van I-DEPOT aanzetten en vervolgens geeft de Rechter je een schouderklopte en geeft aan dat het een goed idee was. Immers, iemand anders had hetzelfde idee en heeft het verder uitgebouwd. Je bent dus eigenaar van een idee, maar de waarde daarvan is eigenlijk niets waard. Pas als ik het uitwerk tot een product wordt het waardevol, maar het oorspronkelijke idee blijft gewoon door iedereen bruikbaar.

  Ideeen moet je niet verw3arren met patenten en octrooien.

 7. Beste Pieter, dank voor je terugkoppeling. Mijn aanleiding voor de blog was specifiek de promotiecampagne, omdat specifiek die een indruk wekte die ik misleidend acht. Dat i-Depot een nuttige functie heeft, beaam ik zonder meer. Het is handiger dan de Belastingdienst en goedkoper dan de notaris. Maar i-Depot dateert documenten (elektronisch of papier), meer niet.

  Dateren van documenten helpt je geen sikkepit bij het claimen van ideeën.

  De zin “Na het indienen van je i-DEPOT kun je over je idee gaan praten met bijvoorbeeld een potentiële partner of investeerder.” wekt de indruk dat het veilig is om over je idee te gaan praten. De zin daarna bevestigt dat, je hebt je idee “immers vastgelegd” dus het is veilig.

  En daarna lees ik “Je kunt dus altijd aantonen dat het idee op dat moment al in jouw bezit was.” Ehm ja, dat is waar, zeker als we de juridische definitie van bezit (houden voor zichzelf) hanteren.

  Maar de ENIGE conclusie die een leek zal trekken uit die alinea is “Als ik mijn idee deponeer bij i-Depot dan kan ik het vertellen aan een partner, en als die het dan van me jat dan kan ik via het i-Depot hem tegenhouden.” Een i-Depot kan dat echter helemaal niet.

  Wat een i-Depot doet, is bewijzen dat het document bestond en in jouw bezit was op die datum. Ik kan de laatste Harry Potter via een i-Depot van een datum laten voorzien. Vervolgens kan ik het boek gaan pitchen bij De Harmonie (de NL uitgever van HP). Die zullen me binnen 3 seconden de deur wijzen en gewoon doorgaan met dat boek uitgeven. Ik kan dan aantonen “dat het idee op dat moment al in [mijn] bezit was” met het i-Depot, maar dat helpt me nul komma niets.

  En zelfs als ik zelf een origineel idee heb (“een first-person paardrijspel voor meisjes”) en ik dat via i-Depot laat vastleggen, sta ik nergens als mijn partner dat idee jat. Ideeën zijn namelijk vrij, en zolang mijn uitwerking niet wordt meegejat is er geen enkele juridische grond. Het i-Depot schept die grond ook niet.

  Samenvattend: mijn punt is dat het i-Depot hier voorgesteld wordt als bewijs van eigendom, oftewel als meer dan een datumstempel. En wij weten allebei dat het dat volstrekt niet is, maar de leek weet dat niet – en de teksten bij deze campagne geven hem de indruk van wel.

 8. Beste Arnaud,

  Hoe dan ook, we zijn het erover eens dat dit soort voorlichting niet duidelijk genoeg kan zijn en het feit dat een professional als jij daar vraagtekens bij stelt, illustreert wat mij betreft dat we hier alert op moeten zijn en blijven.

  Met vriendelijke groet,

  Pieter

 9. Beste @Pieter, ik denk dat je professioneler overkomt indien je Arnoud zijn naam correct spelt. 🙂 Professionaliteit heeft veel te maken met nauwkeurig en duidelijk werken.

  Maar goed, kun je mij dan uitleggen wat de meerwaarde is van het bij jullie deponeren van een idee? Behalve dan dat ik later kan zeggen dat iets ook mijn idee was?

  En het idee van een I-Depot is goed, maar is natuurlijk maar een idee. Als ik besluit een vergelijkbare site op te zetten, volledig mijn eigen ontwerp, mijn eigen naam en eigen stijl, maar ook met het idee dat mensen hier hun ideeen kunnen deponeren, wat zouden jullie daar dan tegen kunnen doen, behalve zeggen dat jullie dat idee als eerste hadden? Ideeen zijn leuk, maar niet te beschermen. Toch? Of verschillen we hierover van mening?

 10. @Wim, In bewijskracht van het depot zou het helpen als je erkend notaris was. Maar iedereen kan een “Depot”-website opzetten, en als je een goede naam weet te houden kun je daarmee concurreren BBIE.

  Daarentegen: Diginotar was opgezet vanuit de hoek van het Nederlandse notariaat.

 11. Tja, eigenlijk zou ik voor een eigen Depot-site gewoon een erkende notaris moeten zoeken die zijn naam wel wil uitlenen om aan mijn site verbonden te worden. Die notaris zou dan verder niets meer hoeven te doen, lijkt mij. Als ik hem daarvoor een percentage van de inkomsten geef dan is dat snel verdiend.

  Blijft natuurlijk de vraag wat de waarde is van het registreren van je ideeen. Dat zou ik graag willen weten want ik zit vol goede ideeen. Heb alleen niet de tijd om ze uit te werken. Mijn idee deponeren en wachten tot iemand anders met hetzelfde idee komt om vervolgens mijn aandeel in het werk van die ander te claimen lijkt mij een mooi idee. Jammer alleen dat de wet niet op die manier werkt, volgens Arnoud. Waarom ideeen deponeren dan waarde heeft ontgaat mij dus even…

 12. Eén van de Adwords advertenties van iDepot bevatte de volgende tekst: [quote] Idee registreren? Voorkom dat iemand uw idee steelt. Registreer het via iDepot [unquote]. Op http://www.uitvinders.nl/voorlichting/idee_registreren.htm heb ik hier bezwaar tegen gemaakt.

  Gisteren kreeg ik een brief van de advocaat van het BBIE in de bus. Hierin word geschreven dat: A: deze advertentie NIET misleidend was maar B: inmiddels WEL van het internet verwijderd is.

  Vandaag zag ik een (iets langere) advertentie met de tekst: [quote] Uw Idee registreren? Voorkom dat iemand uw idee steelt. Leg het nu vast in een iDepot.[unquote] Een enorme verbetering natuurlijk, en om dit heugelijke feit te vieren heb ik er een screenshot van gemaakt en op mijn website geplaatst.

  Aan vrijheid van meningsuiting heb je niet zoveel als er door de overheid beslag op je inkomen word gelegd, dus heb ik het woord “misleidend” maar van mijn website verwijderd, maar met een kleine toevoeging is de pagina er alleen nog maar leuker op geworden. Inmiddels heb ik het BBIE via haar advocaat verzocht om haar advertentiecampagnes en websites (inclusief metatags) aan te passen en aangeboden om een reactie op mijn website te plaatsen.

  Even afwachten maar. Tijd voor koffie 🙂

 13. Oeps… ik was nog iets vergeten:

  De advocaat van het BBIE in deze is Professor Martin R.F. Senftleben, gespecialiseerd in Intellectueel Eigendomsrecht, werkzaam voor advocatenkantoor Bird & Bird, tevens werkzaam aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

  Tot een rechtszaak zal het dus wel niet komen. Professor Senftleben lijkt me een intelligent man. Ongetwijfeld kan hij een vorstelijk uurtarief declareren bij zijn cliënt, maar als hij voor de rechtbank zou beweren dat een iDepot het stelen van ideeën kan voorkomen lijkt me dat niet alleen desastreus voor zijn eigen reputatie, maar ook voor de reputatie van zijn kantoor en die van Faculteit. Het e-mail adres van Boek 9 maakt al kleine sprongetjes van opwinding en roept “Niets is sneller dan het licht.”

  Het BBIE zou er goed aan doen om dit soort zaakjes zelf te regelen en wel op de enig juiste manier: te stoppen met het doen van het soort uitspraken dat ik niet “misleidend” of “bizar” mag noemen.

  Tijd voor een biertje. Case closed.

 14. Het is buitengewoon misleidend om de tekst “Voorkom dat iemand uw idee steelt.” net voor “Leg het nu vast in een iDepot.” te plaatsen. De gemiddelde lezer zal dit opvatten als dat een i-Depot het ‘stelen’ zal voorkomen.

  Echter, a) stelen van ideeën is legaal, en b) een i-Depot levert alleen een datum op en geen bewijs van eigendom. Ik kan de nieuwste Harry Potter via een i-Depot vastleggen. Daarmee krijg ik echt geen rechten tegen mevrouw Rowling.

 15. Ik heb een goed idee! Een internationaal erkend octrooi, patent, idee en enzovoorts bureau waar registraties gratis zijn voor de arme particuliere uitvinders en tien dubbel betalend voor de in het geld badende rijke firma’s en vennootschappen waarvan er zovele graag met andermans ideeen gaan lopen. Of bestaat dit idee al? Graag adres dan! Ik ga mijn idee dan daar even gratis registreren. Groetjes en vergeet niet dat frustraties slecht zijn voor ziel en hart. Van Hugo Idee.

 16. Wat een frontale aanval op het i-depot… Dat de campagne ongelukkig geformuleerd is, wil ik graag beamen, maar dat een directe concurrent hier zoveel stof over wenst te doen opwaaien, vind ik wel dubieus. Nu lijkt het net of het i-depot ondeugdelijk is en dat de registratie van CCproof b.v. dat niet is. En dat vind ik niet eerlijk en onjuist.

 17. Concurrent? Wat is dat voor vuile verdachtmaking, Robert?

  Misschien moet je nog eens teruglezen wat ik over al die andere depotdiensten zeg. Niemand heeft mij nog het nut van welke ideedeponeringsdienst dan ook kunnen vertellen. En ik moet me elke keer inhouden om er niet “verkapte oplichting” bij te zetten.

  De enige die me nog soort van beviel was het i-depot. Dat was duidelijk over wat je ermee kon en hoe het werkte. En je kunt ook dvd’s deponeren, dat is nuttig. En daarom viel het me ook zo tegen dat juist zij met deze actie kwamen.

 18. @Arnoud Jeetje, vuile verdachtmaking? Wat is dit nu weer? Het enige wat ik wilde aangeven, is dat volgens mij CCproof het i-DEPOT als een concurrent ziet… Mee eens: de Adwords campagne kan/moet anders. 😉

 19. @Robert: Jij suggereert dat ik een concurrent ben van i-Depot, dat niet noem en vervolgens i-Depot ga affakkelen. Quote: “dat een directe concurrent hier zoveel stof over wenst te doen opwaaien, vind ik wel dubieus”. Mag ik dat geen verdachtmaking noemen? Wat bedoelde je anders met “directe concurrent” en “dubieus” aan mijn blog?

  Anders gezegd: waarom begin jij over CCproof?

 20. @Arnoud: ik suggereer helemaal niets. Ik kwam hier via een uitvindersite en een vergelijking van idepot met ccproof. Het was zeker niet de bedoeling om jou verdacht te maken. En dat is ook graag het laatste wat ik er over wil zeggen…

 21. Beste Robert,

  als uitgever van de uitvinderssite (www.uitvinders.nl) kom ik op voor de belangen van de kleine uitvinder en vind ik het niet chique dat de overheid misleidende advertenties plaatst voor haar registratiedienst.

  Bovendien ben ik van mening dat de overheid oneerlijke concurrentie bedrijft, omdat zij kan beschikken over gratis advertentieruimte op haar eigen websites, zich geen zorgen hoeft te maken over de betaling van de salarissen aan het einde van de maand, en er vrolijk op los kan bieden bij Adwords.

  Zoals je wellicht hebt gezien op Uitvinders.nl en op mijn nieuwe website http://www.merkengemachtigde.com ben ik sinds kort affiliate van CC-Proof, maar direct na de start van iDepot in 2007 heb ik al eens bezwaar gemaakt tegen deze misleidende Adwords advertenties, ONDANKS het feit dat iDepot op dat moment betaalde voor een banner op Uitvinders.nl

  Maar goed… het BBIE heeft (zo lijkt het althans) haar advertentiecampagne en haar keutel ingetrokken en voorkomt zo een flinke kras op het cv van professor Senftleben.

  Onderstaand idee wordt (voor zoverre het een “oorspronkelijk werk” betreft) door het te publiceren automatisch beschermd door auteursrecht. Bovendien verschijnt er na het plaatsen van deze reactie direct een tijdstempel boven mijn pennenvrucht. Toch ga ik het voor de zekerheid nog maar even als iDepot deponeren..

  Als mijn nieuwe website gereed is, kan ik NA constatering van het “pikken” van mijn idee aangifte doen tegen iDepot wegens het plaatsen van misleidende advertenties, dat zoals u weet een onrechtmatige daad is. Zie: http://www.ivir.nl/wetten/nl/art6194-196BW.HTM Dat moet toch minimaal een leuk stukje in de Volkskrant opleveren…


  I D E E :

  Wij mensen verbazen ons om de schoonheid van de wereld om ons heen en vragen ons af: ???Hoe is dit alles ontstaan???? Die prachtige natuur, die bergen, oceanen, sterren en planeten, de borsten van Katja Schuurman…

  Tegelijkertijd zien wij veel ellende om ons heen: de laatste aflevering van As The World Turns, een gesloten Mac Donalds, het kapsel van Geert Wilders… en wij vragen ons af: ???Waarom????

  Om een antwoord te kunnen geven op al deze vragen lijkt het me handig om een veroorzaker aan te wijzen, een schuldige, een schepper. Deze bestond nog niet, dus heb ik er één bedacht.

  Deze schepper stel ik mij voor als een slanke man met een witte baard in een lang wit gewaad. Om zijn hoofd een krans van licht.

  Ik noem hem God.

 22. Wanneer je een boek schrijft en een ander komt eerder met eenzelfde plot-idee of eenzelfde strekking, dan kan je beschuldigd worden van plagiaat. Een i-depot spreekt je vrij en toont aan dat jij het idee al had voordat het andere werk verscheen.

 23. Jozua zei:

  Een i-depot spreekt je vrij en toont aan dat jij het idee al had voordat het andere werk verscheen.
  Zoals Arnoud het in de originele post zegt:
  Maar het ZEGT HELEMAAL NIETS DAT HET IDEE IN JOUW BEZIT WAS. Juridisch is dat VOLSTREKT irrelevant. Een idee kun je op honderd manieren gedeponeerd hebben, maar ideeën zijn vrij en MOGEN dus worden overgenomen ook als je ze van een ander hoort. En ook als ze bij het BBIE in een envelop liggen.
  Nogmaals, een i-depot spreekt je helemaal niet vrij. Het is helemaal niet relevant! Natuurlijk kan er sprake zijn van plagiaat maar dat moet eerst aangetoond worden. Indien twee schrijvers met een vrijwel identiek boek op de markt komen dan kun je aan plagiaat denken. De vraag is alleen wie er wist dat de ander ergens mee bezig was en dat heeft overgenomen. En dan nog is dat niet genoeg! Er zullen toch echt vrij grote overeenkomsten moeten voorkomen tussen de boeken en je moet aantonen dat de andere auteur toegang heeft gehad (via-via) tot jouw manuscript. Je ziet het in de film- en televisiewereld regelmatig dat twee maatschappijen aan komen zetten met sterk gelijkende films of televisie-series. Dallas tegenover Dynasty is daarbij een bekend voorbeeld. Maar ook de vele ziekenhuis-series, of vampierseries, of superhelden-films. Noem maar op. Zolang de uitwerking maar uniek genoeg is, kom je meestal niet verder dan alleen beschuldigingen…

 24. Een I-depot is dus ideaal – voor mensen die geen octrooi willen aanvragen (duur!) en hun idee niet volledig tot een spel, TV-show of boek willen uitwerken (is veel werk).

  Het is alleen jammer dat alleen een volledige uitwerking beschermd wordt, en dat geen enkele deponering daar iets aan verandert. Alleen wie hard en taai heeft doorgebuffeld en het heeft uitgewerkt, heeft bescherming. Op die uitwerking. Niet op het idee. Jammer voor alle mensen die op zaterdagmiddag een ingeving krijgen en hopen snel rijk te worden.

 25. Binnen mijn werkomgeving heb ik de kans gekregen om onderzoek te doen. Tevens is mij de toezegging gedaan dat ik mag promoveren en daar ondersteuning voor zou krijgen. Mooi zou je denken. Echter mijn manager heeft wat narcistische trekken en etaleert mijn ideeën als die van hemzelf en stuurt ze volgende dag rond. Op gebied van onderzoek overtroef ik hem, wat zeer slecht valt, ook al is mijn werk in zijn belang en dat van de organisatie. Zijn afgunst leidt tot treiterijen, en ik wordt afgeschilderd als een warhoofd die het niet snapt (terwijl hij zelf hopeloos vast zit met zijn promotie), en niemand binnen de organisatie wil nog met mij gezien worden. Mijn promotie idee (niet uitgewerkt voorstel) is momenteel ingediend, na jaren hard werk, en durf het niet te vertellen. Mijn grote angst is dat hij iemand anders rekruteert om mijn onderzoek uit te voeren, als zijnde zijn idee, d.w.z. als hij daar al niet een aanzet toe gedaan heeft. Ik ben afhankelijk van deze werklocaties voor mijn onderzoek. Helpt het wanneer het idee al bij een universiteit ligt? Wat gebeurt er op het moment dat ik wel een uitgewerkt voorstel heb dat in behandeling is, maar iemand anders het idee al uitvoert? Heb ik er eigenlijk juist baat bij om wel aan te kunnen tonen dat het concept van mij is? Zou je me wat tips kunnen geven?

 26. Aansluitend op bovenstaande reactie vraag ik me toch of wat de waarde van het I-depot is als je een wel uitgewerkt idee deponeert? Ik heb een compleet concept met AutoDesk Inventor tekeningen en zelfs een 3D-geprint model. Is het I-depot dan niet een snelle goedkope versie van een octrooi?

  1. Een i-depot geeft je geen juridische grond om te procederen tegen een concurrent. Een octrooi en een auteursrecht wel. Met een i-depot kun je bewijzen dat het ontwerp bestond. Dat kan helpen als ter discussie staat wie het ontwerp bedacht heeft, want wie het oudste i-depot heeft zal die discussie winnen.

 27. Dit is mijn interpretatie van de waarde van een i-depot, maar verbeter me gerust als ik me vergis: Een depot is gewoon een goedkope manier om te bewijzen dat je op een bepaalde datum een idee had in een al dan niet uitgewerkte vorm. – Voor octrooien heeft dit nagenoeg geen waarde, al kon het mogelijk wel een rol spelen in het US first-to-invent systeem, dat ondertussen niet meer van toepassing is. Voorts kan je bewijsstukken deponeren dat je een bepaald idee gebruikt, bv. bij het fabriceren van een product. Indien dit idee dan geoctrooieerd wordt door een ander, kan je onder bepaalde omstandigheden het recht behouden om dit idee te bijven gebruiken zonder inbreuk te plegen. Indien je een arbeidsovereenkomst sluit waarbij de werkgever achteraf aanspraak kan maken op octrooirechten voor ideeën die je ontwikkelt (impliciet of expliciet), kan je bewijzen dat je deze ideeën al eerder had ontwikkeld en de octrooirechten dus niet toebehoren aan de werkgever. – Voor het auteursrecht kan het helpen aantonen dat een ander je werk heeft gestolen, als het om een kopie gaat die niet toevalligerwijs onafhankelijk tot stand kon komen, zeg maar een letterlijke reproductie, en de tegenpartij niet kan aantonen dat hij eerder was, of jij het idee van hem hebt overgenomen, lijkt het i-depot de balans van waarschijnlijkheid in jouw richting te duwen.

 28. ik heb met veel interesse dit draadje gelezen, maarrrrrr nu de vraag: ik heb een goed idee, en nu wil ik dit op een of andere manier ‘beschermen’of vastleggen whatever. kan dit of is het gewoon niet mogelijk?

  1. Een idee is niet te beschermen. Anderen kunnen hetzelfde idee hebben. Wat wel kan is de uitwerking beschermen en daarvoor zul je dit idee verder moeten uitwerken. Stel dat je een idee hebt om energie te winnen uit pindadoppen. Het idee om energie te winnen uit pindadoppen is niet te beschermen. De manier waarop je dat gaat doen echter wel, maar dat voorkomt niet dat een andere partij op een andere wijze hetzelfde gaat doen op basis van jouw idee. Het idee telt niet, alleen de uitwerking. Eerst je idee tot in details uitwerken, dus. Inclusief alle varianten erop die je kunt bedenken. Dan kun je het enigszins beschermen.

 29. Jurgen, dat hangt van het idee af natuurlijk. Is het technisch, m.a.w. biedt het een oplossing voor een praktisch probleem, dan kan je een patent (octrooi) aanvragen. Dit vereist dat het idee voldoende beschreven is om door een vakman gebruikt te worden in je aanvraag, dat het idee nieuw is, en dat het inventief is ten opzichte van wat reeds gekend is (stand der techniek). Is het een ander soort idee, bijvoorbeeld een louter commercieel idee of abstracte theorie, dan is een octrooi niet het aangewezen instrument. Gaat het om een creatief werk dan zijn de auteursrechten de aangewezen vorm van bescherming.

 30. Hallo Peter en Wim, dank jullie voor de helderheid, en ja mijn idee is technisch heel vernieuwend. en natuurlijk is het einddoel (wat je idee daadwerkelijk doet) niet te beschermen. dit zou dus betekenen octrooi aanvragen, maar……op welke manier zou ik zoiets moeten beschrijven (ik ben geen jurist) of is jullie advies: laten doen en welke kosten zouden daar allemaal mee gemoeid zijn? grt Jurgen

  1. Zolang je het idee niet hebt uitgewerkt moet je het verder ook niet bekend maken. Maak je het toch bekend aan anderen, zorg er dan voor dat er eerst een geheimhoudingsverklaring wordt getekend. Denk hierbij dat je misschien een financier kunt zoeken die voor jou de kosten voor het octrooi op zich neemt in ruil voor een aandeel in het idee. En hou vooral goed bij met wie je dit idee verder deelt! Ga ook onderzoek doen om te zien of je idee echt wel zo uniek is als je denkt. Als software ontwikkelaar heb ik al enige mensen gehad die mij hadden aangesproken over een leuk idee dat ze hadden wat vast nog nieuw was. In plaats van te helpen met schrijven van code heb ik ze in het algemeen gewoon uit de droom geholpen met een simpele Google-opdracht die toonde dat het idee lang niet zo uniek is als ze dachten. Veel goede ideeen zijn namelijk al eerder bedacht. Verder, werk je idee eerst goed uit. Beschrijf het in een Word-document en maak eventueel met pen en papier schematische tekeningen die je vervolgens inscant en toevoegt aan je document. Hier heb je vervolgens al auteursrechten op dus dat biedt enige bescherming. Beschrijf daarbij niet alleen het idee zelf maar ook eventuele varianten die je erop kunt bedenken. Besef verder dat een octrooi maar een beperkte levensduur heeft. Hoewel op ICT-gebied 20 jaar best lang kan zijn, kan het toch lastig zijn om in die tijd je onkosten en levensonderhoud ermee terug te verdienen als het idee niet aanslaat. Daarnaast zul je een octrooi in diverse landen moeten aanvragen want als je het alleen in Nederland (De EU) aanvraagt kunnen ze het in Rusland of de USA zo ongestraft gebruiken. Het beste zou zijn om het idee stilletjes uit te werken tot een werkend geheel en te zorgen dat je op het gebied van jouw idee de beste blijft. Zo lang je het weet stil te houden heb je een voorsprong op de rest. Zodra het bekend wordt kunnen anderen al aan de slag gaan om het te verbeteren, ook al kunnen ze het nog niet op de markt brengen. Zodra de bescherming van je idee weg is barst gewoon de bom, als het een goed idee is…

 31. Het is zeker en vast een goede raad om je idee niet bekend te maken, en indien echt noodzakelijk onder een geheimhoudingsovereenkomst. Als je de kosten wil drukken kan je een ‘provisional’ octrooiaanvraag indienen. Dit wil zeggen dat je zelf een zo compleet mogelijke beschrijving met figuren uitwerkt over je idee. Dat dien je dan in als ‘voorlopige’ aanvraag, bijvoorbeeld in de US, UK of als Europese aanvraag (EPO). Deze aanvraag dient enkel om als basis te dienen voor een echte aanvraag die je moet indienen binnen 12 maanden, in de landen of regio’s waarin je geïnteresseerd bent. Wel is het een goed idee om deze provisional al te voorzien van een set van claims, die je laat schrijven door een gemachtigde. Het is absoluut geen goed idee om de claims zelf proberen te schrijven. Je laat dan ook best je beschrijving verbeteren door de gemachtigde zodat er geen dodelijke blunders in staan. (als je bijvoorbeeld ergens impliceert dat een onderdeel van je uitvinding noodzakelijk is, kan je daar achteraf niet meer op terugkomen, zelfs als het helemaal geen essentieel onderdeel vormt van je uitvinding) Een gemachtigde heeft ongeveer 5 uur nodig om de noodzakelijke aanpassingen te doen en een eerste set van claims uit te werken voor een provisional filing. Dit kost ongeveer 5u x 220 eur/u = 1100 eur. Indienen van een provisional kan relatief goedkoop aangezien het octrooibureau geen werk moet verrichten buiten het toekennen van de indieningsdatum (de prioriteitsdatum, dit geldt als start van de 12 maanden tijd voor het indienen van de reguliere octrooi aanvraag of aanvragen). Bijvoorbeeld, een US provisional application kost je 65 $ als je een zgn. micro-entity bent (als particulier of kleine onderneming). Vanaf dan heb je dus een jaar om op zoek te gaan naar een partner om te helpen de kosten van de reguliere aanvraag te dragen. Deze kunnen oplopen tot, ruw weg, 15000 voor een eenvoudige aanvraag (één of enkele landen en een vlotte procedure) en 100.000 of meer voor een zware aanvraag (veel landen en een lang en moeilijk proces om tot verlening te komen) Als je initieel nog wat extra geld kan spenderen is het zeker aan te raden om je idee te laten onderzoeken door een gemachtigde of een gespecialiseerde searcher. Dan heb je al een eerste indicatie of je idee nieuw en inventief is, zodat je niet je geld weggooit aan een octrooiaanvraag voor een uitvinding die reeds gekend is.

 32. @Wim; ik weet dat het idee uniek is, we komen uit de markt en hebben daar een veel ervaring en kennis in. en zoals gewoonlijk sla ik een goed advies niet in de wind, we zijn vannacht gelijk begonnen om een proof of concept te schrijven, met daarbij de kostprijs berekening, tekening, procesbeschrijving etc. @Peter; donders dat wordt een duur geintje, want alleen de EU is te klein……en dus de eerste stappen maar gezet om te kijken of we met een partner als eerste het octrooi kunnen financieren en uiteraard een proto. ik heb de provincie benaderd of deze m.b.t. de octrooi-aanvraag en bescherming van het idee iets kunnen betekenen. commercieel traject is al uitgezet, er zijn al klanten en zelfs een klant die het testprogramma wil dragen. daarom weet ik dat het idee uniek is……

  1. @Jurgen, Als je een proof of concept schrijft, ga dan ook meteen bepalen hoeveel je denkt dat dit idee waard zal zijn. Ofwel, hoe duur zal het uiteindelijke product kosten om te produceren en hoeveel de klant ervoor gaat betalen. En hoeveel klanten je verwacht. Dit zul je nodig hebben voor een eventuele boetebepaling in je geheimhoudings-contract. En dan vast een standaard contract opstellen zodat deze alvast klaar ligt als je extra mensen aan dit idee moet laten werken.

   Besef ook dat je een voorsprong hebt op eventuele concurrenten zolang je idee nog geheim is. Als je het bekend maakt dan maakt eventuele bescherming niets meer uit omdat je concurrenten het product ook gewoon kunnen produceren en verbeteren. Het enige dat je voorkomt is dat ze hun versies verkopen. Maar ze kunnen zich voorbereiden op het moment dat de beveiliging van je idee weg is en dan massaal met hun verbeteringen op jouw idee op de markt komen.

   Besef ook dat een octrooi niet alleen veel geld kost maar dat je ook moet gaan procederen zodra je octrooi geschonden wordt. Dat kan lastig worden als anderen ook octrooien hebben aangevraagd die vergelijkbaar zijn aan jouw idee. Zo hebben Apple en Samsung al geruime tijd ruzie over dergelijke kwesties, wat beide partijen handenvol geld kost. Je moet daar dus eventueel een spaarpotje voor reserveren. Overweeg dus goed al deze extra kosten die het beschermen van je octrooi met zich mee kunnen brengen.

 33. tja wat mijn idee waard is, dat is juist het probleem waarom ik het graag beschermd wil hebben, voor een OEM fabrikant is het de oplossing die ze zoeken, dus zodra ik contact met ze zoek om samen te werken is het waarschijnlijk nee lijkt ons niets en een jaar later staat het er. ik weet precies wat het product gaat kosten (inclusief eerste engineering) en wat de retailprijs moet zijn vanuit de markt. ik zal een NDA maken met daarin een boetebedrag (zal wel wat verzinnen). dat octrooi kan ik nooit betalen, dus zoals gezegd, daar gaan we een partner in zoeken, dan maar een stuk van mn bedrijf kwijt. het is niet anders.

  1. Je zult toch een waarde moeten proberen te bepalen voor je idee. Ook al is het straks beschermd dan zul je moeten aantonen hoe hoog de schade is die is ontstaan doordat jouw octrooi wordt geschonden. Bedenk verder ook dat een fabrikant je idee kan bestuderen en afwijzen, om vervolgens iets te maken wat er enigszins op lijkt maar niet volledig conform jouw idee is. Dan ga je sowieso een zware strijd beginnen. Ik neem aan dat je niet iets bedacht hebt dat een ander ook al heeft bedacht? Dat jouw idee niet in conflict kan komen met bestaande patenten? Een 3D bril is er al in de vorm van de Oculus Rift, dus dat is al lastiger. 🙂 Pas ook op met de hints die je per ongeluk vrij kunt geven over jouw idee. Mensen kunnen dan gaan raden wat jouw idee misschien wel is. OEM fabrikant, engineering, retail… Dat geeft al enig inzicht. 😉 Wat het ook is, vertel het ons niet, okay?

 34. ik zeg niets 🙂 en daarbij ook al weet je waar het over gaat dan is het uiteindelijke resultaat niet te beschermen…..volgens de eerdere berichten, alleen hoe je dit gaat tackelen is te beschermen en daar heb ik niets over gezegd 🙂 hoe bepaal je de waarde? ga je uit van de kosten die je maakt of wat het uiteindelijk zou kunnen opbrengen?

 35. Je kunt in de winkel plastic zakjes met een zoutoplossing en een stukje metaal kopen. Je betaalt voor… een plastic zakje met een zoutoplossing en een stukje metaal. Je krijgt… comfort 🙂 Je krijgt WARME HANDEN!! Kijk dus zeker niet alleen naar de kosten.

 36. Hi,

  Wat raad je dan aan? Wij zijn op zoek naar een manier om patent aan te vragen op onze slogan. Ik vond i-Depot op internet en het klonk allemaal goed, tot ik jouw verhaal hier las. Geen idee wat een betere oplossing is. Kun je me helpen hierbij?

  1. Een slogan beschermen is juridisch erg moeilijk. Als je de slogan gebruikt voor producten of diensten, dan is een merkdepot wellicht het overwegen waard. Maar als je enkel de slogan wilt verkopen of voorkomen dat anderen deze gebruiken, dan is dat heel lastig. Een patent (octrooi) kan alleen op een technische verbetering, een slogan valt daar niet onder. En met een i-depot krijg je bewijs dat de slogan bestond op de dag van inzending, maar geen recht om anderen te verbieden die slogan te gebruiken.

    1. 1) Een domme vraag is een vraag die je niet stelt. Als je vragen hebt, gewoon stellen! 🙂

     Auteursrecht zou kunnen werken op een slogan mits deze origineel genoeg is. Alleen wil je juist dat je slogan door zoveel mogelijk mensen wordt genoemd, verwijzend naar jouw eigen producten. Denk b.v. aan een slogan zoals “Het antwoord op alles waar U niet om heeft gevraagd” van DAS. Je komt eerder uit bij het registreren van een trademark of handelsmerk voor op je slogan. Dan bescherm je deze binnen je eigen branche. Het is immers geen idee maar alleen een slogan dus is je slogan op deze manier te beschermen, volgens mij. Toch?

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.