Gastblog: Internet en openbaar maken (I)

op-fm.jpgOmdat ik nog steeds met vakantie ben, ook vandaag weer een gastblog. Ditmaal ICT-advocaat Lex Bruinhof in een tweeluik over internet, auteursrecht en openbaar maken.

Iemand riep eens: “Wat offline geldt, moet ook online gelden!”. Ik geloof dat het toenmalig minister van justitie Hirsch Ballin was, maar als ik zoek op Google kom ik voornamelijk verwijzingen tegen naar Arnoud (nr. 5, 7, 8 en 9!) en naar mijn kantoor (nr. 3). Hoe dan ook: de kreet was ooit wel het standpunt van de Nederlandse regering. Voor Buma was deze kennelijk niet aan dovemansoren gericht. Zij redeneert: “Als een kabelexploitant die een radio-uitzending doorgeeft geacht wordt openbaar te maken, dan geldt dat ook voor een website die dat doet”. En dus vraagt zij ten behoeve van haar aangeslotenen een vergoeding aan “radioportals” van 10% van de netto inkomsten.

Niet iedereen wil dat betalen. Zo is Buma al een tijdje verwikkeld in een procedure tegen Nederland.fm, een portal dat het mogelijk maakt online naar een Nederlands radiostation naar keuze te luisteren. Het betreffende station wordt dan embedded weergegeven op de homepage van Nederland.fm. Daar staan ook advertenties, waarmee het verdienmodel gegeven is. Buma zegt: “Dit is secundair openbaar maken” . Daar is iets voor te zeggen, zoals ik straks zal uitleggen.

Maar nu werd onlangs bekend dat Buma ook vergoeding zou willen vragen van een zustersite van Nederland.fm, genaamd Op.fm. Die site maakt het óók mogelijk naar radiostations te luisteren, maar dan niet embedded, maar door een link aan te bieden. Als je op Op.fm het radiostation van je keuze aanklikt opent je browser een nieuw venster, waarin de website van het gekozen station wordt weergegeven via welke het geluid binnenkomt. Bij Op.fm dus geen embedding, maar gewoon een catalogusje van links naar radiostations. Is dat óók openbaar maken?

Het probleem is dat onze prachtige Nederlandse begrippen “openbaar maken” en “verveelvoudigen”, waar we in 100 jaar jurisprudentie alle relevante vormen van het exploiteren van auteursrechtelijk beschermd materiaal in hebben weten onder te brengen, niet meer zijn wat ze eens waren. In 2001 is door de EU de Auteursrechtrichtlijn uitgevaardigd, met als doel het auteursrecht van de lidstaten op belangrijke punten te harmoniseren. Op die manier zouden wij allemaal auteursrechtelijk veilig door de internetrevolutie worden geloodst. Het begrip “openbaar maken” bestaat niet in de Auteursrechtrichtlijn. Wel is er het begrip “mededeling aan het publiek”. Volgens de richtlijn is daarvan sprake bij

een doorgifte of wederdoorgifte van een werk, per draad of draadloos, met inbegrip van uitzending.

De verdere invulling van het begrip is overgelaten aan het HvJEU, de hoogste Europese rechter. Zoals altijd bij Europese richtlijnen mogen de nationale rechters de begrippen en regels daaruit niet op eigen houtje gaan interpreteren. Als er vragen rijzen moeten die worden voorgelegd aan het HvJEU. Dat heeft de afgelopen jaren al tot een aantal opmerkelijke uitspraken geleid (waarover meer in deel II).

Eén ding staat wel vast. Het doorgeven van een muziekstation via internet valt absoluut onder de definitie van “mededeling aan het publiek”. Het is immers “de wederdoorgifte van (muziek)werken, per draad of draadloos”. De Nederlandse rechter zal dus (mede) op basis van de jurisprudentie van het HvJEU over de zaken van Nederland.fm en Op.fm moeten oordelen.

Is dat erg? Ja, ik vind eigenlijk van wel. Ons Nederlandse auteursrecht had kwesties als deze nu juist zo mooi in de bestaande jurisprudentie geregeld. Daarbij was weliswaar een moeilijk begrip geïntroduceerd: “secundair openbaar maken”, maar de daaraan opgehangen regels zijn glashelder. Zoals ik het tot dusver altijd aan mijn studenten heb kunnen uitleggen zat het naar (oud?) Nederlands recht aldus in elkaar.

Er is sprake van secundair openbaar maken als A een werk aan het openbaar maken is en B tegelijkertijd die openbaarmaking “verder zet” (op z’n Vlaams). “A” is dan bijvoorbeeld een radiostation dat een plaatje draait en “B” is een tandarts die de radio heeft aanstaan in zijn praktijk (secundaire openbaarmaking aan de patiënten). Óf “B” is een exploitant van een website die de mogelijkheid biedt via die site online naar het radiostation te luisteren (secundaire openbaarmaking aan de bezoekers).

Willen we daadwerkelijk van secundaire openbaarmaking kunnen spreken dat is er nog wel één vereiste: “B” moet bij dat verder gezette openbaar maken een beroeps of soortgelijk belang hebben. Grof gezegd: “hij moet er financieel beter van worden”. De tandarts wordt dat omdat zijn praktijk met muziek aantrekkelijker wordt voor zijn patiënten. En de website geniet opbrengsten uit de bij de muziek in beeld gebrachte reclame-banners. (Maar als ik via mijn ghettoblaster op het Zandvoortse strand datzelfde radiostation tot in IJmuiden hoorbaar maak, heb ik daar geen financieel belang bij en maak ik daarom niet secundair openbaar.)

Hartstikke helder. De Nederlandse rechtspraak heeft er dan ook wel een jaar of vijftig over gedaan om dit zo uitgekristalliseerd te krijgen. Eerst dacht men dat het van belang was of de secundaire openbaarmaker “een nieuwe kring van het publiek” bereikte. Dat gaf echter een behoorlijk gepuzzel (kunnen kabelontvangers nu wel of niet bepaalde signalen ook uit de ether plukken, etc.). Uiteindelijk kwam men tot het inzicht dat het eigenlijk helemaal niet om dat publiek gaat, maar om de openbaarmaker. Is dát een andere organisatie dan de oorspronkelijke openbaarmaker en profiteert hij van dat verdere openbaar maken, dán is die secundaire openbaarmaking relevant. Waarom? Heel simpel: omdat het openbaar maken dan het exploiteren van een werk is en dáár biedt het auteursrecht nu juist bescherming voor.

Niet alleen hartstikke helder dus, maar ook hartstikke eerlijk. Iedereen die er financieel van profiteert dat de tekstschrijver en componist zich in het zweet hebben gewerkt om een mooi nummer te maken moet een stukje van dat profijt aan hen afdragen.

Toegepast op de Buma-casus betekent dit dat Nederland.fm moet betalen en Op.fm niet. De eerste maakt secundair openbaar: de muziek komt binnen via de website Nederland.fm en daar genereert Nederland.fm ook zijn reclame-inkomsten. Op.fm levert daarentegen alleen een overzichtje van links naar online te beluisteren radiostations. Linken is, zolang het niet tot een embedded weergave leidt, geen openbaar maken. Het is louter verwijzen naar een openbaarmaking door een ander. Zodra de link gevolgd is, is de bezoeker weg van de oorspronkelijke site. De eigenaar daarvan maakt dus niet openbaar (waarmee het tevens irrelevant is geworden dat hij ook advertenties op zijn site had staan).

En in het kader van “Wat offline geldt moet ook online gelden”: Als ik tegen iemand roep: “Arrow Jazz 90.7 FM is een leuke zender; hier, laat me je radio daarop afstemmen” en dat vervolgens doe, dan maak ik toch ook niet openbaar? Zelfs niet als ik een T-shirt aanheb met daarop in grote letters “Wieringa Advocaten”. So there.

Of deze uitleg ook kan worden toegepast op het Europese begrip “mededeling aan het publiek” behandel ik graag in de volgende gastblog. Tot die tijd verneem ik graag jullie reacties. Vinden jullie het door mij geschetste stelsel óók zo eerlijk? Of vinden jullie dat embedded radioportals door Buma met rust gelaten zouden moeten worden?

Lex Bruinhof is advocaat en compagnon bij Wieringa Advocaten. Hij heeft jarenlange ervaring in het intellectuele eigendoms- en mediarecht, vaak toegepast binnen de wereld van Internet en ICT. Lex is daarnaast voor één dag per week verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in kunst-, cultuur- en informatieopleidingen onder andere auteursrecht en informatierecht doceert.

60 reacties

 1. Tbh zelfs na deze uitgebreide uitleg snap ik die secundaire openbaarmaking niet. Vroeger had je een frequentieband op je radio en stemde je je radio af op een station. Nu tegenwoordig geen hond meer ouderwetse radio heeft, maar wel iedereen internet heeft, heeft die frequentieband op je radio zich ook verplaatst naar het internet. Op mijn favoriete zender afstemmen is nu niet meer draaien aan het fm-knopje op de radio, maar klikken op een van zenders op nederland.fm. Ik zie geen verschil tussen de radio die in mijn huiskamer stof staat te happen (jaja ik heb er nog 1tje staan), en de sites nederland.fm en op.fm. Behalve dan dat de ene offline is en de ander online.

  Waar zit het verschil dan nou eigenlijk in?

 2. Op.fm embedt niet, maar linkt. Nederland.fm embedt wel en verdient daar doorlopend geld mee door de bannerinkomsten, die op Op.fm overigens nu schitteren door afwezigheid.

  Als BUMA echt denkt dat ze van Op.fm legitiem geld mogen eisen, dan mag je dus ineens niet meer linken naar radiostreams (let op: linken en embedden zijn twee verschillende dingen) zonder dat BUMA daar met hun collectezakje overheen zijn geweest. Die mensen zijn totaal van het pad af.

 3. De tandarts wordt dat omdat zijn praktijk met muziek aantrekkelijker wordt voor zijn patiënten

  Maar vormen die patiënten ook een publiek ? Was er laatst niet een uitspraak van een (Italiaanse?) rechter over ?

 4. Jullie zijn er al vroeg bij met reacties, zoals gebruikelijk op deze blog 🙂 Ik heb Arnoud beloofd daar in zijn stijl op mijn beurt weer op in te gaan en ga proberen dat vandaag tussen een aantal afspraken door vol te houden.

  @Werkbij: Er is geen verschil, zo lang het radiostation zelf op internet “uitzendt”. Gaat een ander die uitzending echter doorgeven en daarvan profiteren door daar advertenties omheen te zetten dan is er secundair openbaar maken.

  Zoals @kajuu ook eigenlijk al zegt. Ik ben het met hem eens dat Buma naar de tegels zoals in de blog van vandaag uitgelegd inderdaad van het pad af is. Er komt echter nog een deel II van deze post…

  @Eric: inderdaad! Daarover o.a. gaat deel II, dat komende dinsdag wordt geplaatst 🙂

  1. Was het onder NL-recht zo glashelder? Op een terrein met wat huisjes aan een meertje staat ook een kantine. De bewoners/eigenaren vormen een vereniging, die voor haar leden zonder winstoogmerk de kantine “exploiteert” toch moesten daar rechten betaald worden als er een muziekinstallatie aanwezig was. Deden we niet maar dat is wat anders.

  2. De tandarts en andere kleine zelfstandigen zullen de radio of andere muziek op de werkplek in de eerste plaats voor eigen genoegen ten gehore brengen. Het zou zelfs wel eens meer klanten kunnen afstoten dan aantrekken. Een argument dat die muziek zijn productiviteit verhoogt lijkt me vergezocht. En moeten bouwvakkers met een gettoblaster op de steiger dan ook betalen? Volgens mij genieten al deze mensen de uitzending als privaat persoon en is er dan geen sprake van secundaire openbaarmaking.

 5. Wat is nu het verschil tussen

  Als ik tegen iemand roep: “Arrow Jazz 90.7 FM is een leuke zender; hier, laat me je radio daarop afstemmen”
  en ik op een linkje klik op nederland.fm en die mijn radio vervolgens op Arrow Jazz Fm afstemd.

  Bij de tandarts gebeurt er iets anders, namelijk dat de tandarts zorgt dat de openbaarmaking plaats vindt, immers zijn eigen radio pakt de radiogolven op en produceert geluidsgolven.

  Bij Nederland.fm pakt mijn computer nog steeds gewoon de radiogolven (bits/bytes) op en maakt er geluidsgolven van. Het enige wat Nederland.fm doet is zeggen waar ik die bits kan vinden. Niet anders dan Google doet, of een willekeurige dns server?

 6. @3 en @4. Ik heb werkelijk waar nooit begrepen waarom een niet-horeca gelegenheid (waar je dus primair NIET voor de muziek komt) die een radio heeft aanstaan gelden aan Buma/Stemra Sena af moet dragen. Die gelden zijn namelijk al eerder afgedragen door de radiozender. (by the way: ik begrijp überhaupt ook niet waarom een horecagelegenheid gelden moet afdragen als de radio aanstaat, het station heeft die gelden toch al afgedragen? En als ik in het café ben ben ik niet thuis).

  Voorbeelden: Ik kom bij de tandarts met koptelefoon op m’n hoofd waarop radio speelt vanaf m’n internet van m’n Smart Phone. Het radiostation heeft de gelden afgedragen aan Buma/Stemra en Sena. Ik hou die koptelefoon tijdens de behandeling op. Moet de tandarts dan toch gelden afdragen?

  Ik zet mijn koptelefoon af en plug m’n Smart Phone in de speakers van de tandarts. Het is nog steeds mijn radio. Moet de tandarts gelden afdragen?

  Ik doe m’n Smart Phone uit, m’n koptelefoon af en luister naar dezelfde muziek op de radio van de tandarts. Moet de tandarts gelden afdragen?

 7. @werkbij @lex Je kunt nederland.fm zien als een gratis gettoblaster op het strand die beplakt is met reclamestickers. Voor veel mensen is een site als nederland.fm niets anders als een moderne versie van een radio, waarop je op een willekeurige zender afstemt. Het zeggen dat nederland.fm moet afdragen is eigenlijk net zo belachelijk als het zeggen dat Philips moet afdragen omdat het radio’s (bijvoorbeeld de Philips NP-3500/12 Internet-Radio) maakt waarmee je kunt luisteren naar de zenders. Het feit dat het verdienmodel van Philips en nederland.fm verschillend is maakt hier niet uit. Ze maken allebei radio-ontvangers voor het internet die imbedded de radiostations afspelen en daaraan verdienen.

  Het is tijd voor een update van het auteursrecht en patentensysteem, zoals de piratenpartij graag wil.

 8. Iemand riep eens: “Wat offline geldt, moet ook online gelden!”. Ik geloof dat het toenmalig minister van justitie Hirsch Ballin was, maar als ik zoek op Google kom ik voornamelijk verwijzingen tegen naar Arnoud (nr. 5, 7, 8 en 9!) en naar mijn kantoor (nr. 3).
  Moet je DuckDuckGo eens proberen. Daar vond ik deze PDF waarin staat:
  Staatssecretaris Wijn: [knip] Ik herinner mij nog vele debatten hierover met mevrouw Voûte. Haar stelling was: wat offline geldt, moet ook online gelden. Dat vond ik een hele goede stelling.
  Betreffende de discussie over de tandarts… Daar kom ik net vandaan nadat twee amalgaan vullingen zijn vervangen door twee witte vullingen. Geloof mij, een muziekje bij de tandarts, daar word ik echt niet rustiger van! 🙂

 9. @NP: het verschil is dat bij nederland.fm de muziek tot jou komt vanaf de site van nederland.fm, embedded dus, waarbij op die site reclame wordt getoond. Dat maakt het doorgeven van de muziek exploitatie daarvan. Bij op.fm is dat niet zo: daar wordt alleen gelinkt naar de site van het station zelf. Pas als men de link volgt krijgt men de muziek te horen en dan is men inmiddels op de site van het station. Op.fm exploiteert dus niet. Dát kun je vergelijken met het klassieke radio-afstem-verhaaltje.

  @immetjes: Jij komt met een bekend verweer: een variant op de “dubbele betalings theorie”. Dank daarvoor. Het verweer gaat m.i. niet op (en wordt ook in de jurisprudentie niet gehonoreerd). Muziek is namelijk niet iets dat “op” is op het moment dat het door een station uitgezonden is. Het is daadwerkelijk iets wat gelijktijdig opnieuw kan worden geëxploiteerd. Dat is wat de supermarkt, de horecagelegenheid én de tandarts (sorry Victor en Wim) doen als ze de radio aan hebben. Het maakt niet uit dat de mensen in de zaak het ook hadden kunnen horen als ze thuisgebleven waren. Ze zijn nu in de beroepsomgeving van een nieuwe exploitant die op zijn beurt beter wordt van het feit dat creatieve zielen die mooie muziek hebben gecomponeerd en geschreven. Je voorbeelden zijn mooi gevonden. In voorbeeld 1 hoeft de tandarts niets te betalen; híj laat de muziek immers niet horen en exploiteert dus niet. Jij ook niet. Voorbeeld 2 is een leuk grensgeval. Als dit allemaal met de bewilliging van de tandarts gebeurt is m.i. sprake van exploitatie, (hij wordt er in zijn beroepsomgeving beter van). Maar dan ga ik er wel van uit dat de installatie gekoppeld is naar de wachtkamer, waar nog meer patiënten zitten :). Voorbeeld 3 is duidelijk: ja (exploitatie).

  @Wim maar die witte vullingen zien er wel een stuk beter uit! 🙂

 10. @2. Kaijuu Maar als je geen advertenties plaatst, hoe moet je dan je hosting en je bandbreedtekosten betalen? Zo veel leveren die advertenties niet op. Is er ergens een winst/verliesrekening van nederland.fm? gaat gauw googlen Want ze laten betalen omdat ze winst hebben uit advertenties,maakt me heel nieuwsgierig naar hun kostenplaatje.

  Verder blijf ik het onzin vinden, dat secundaire gedoe. Ik zit met dezelfde vragen als 7. immetjes al gepost heeft. Het is dan misschien wel volgens de wet, maar mijn rechtvaardigheidsgevoel is het er niet mee eens. Ik betaal al via de belasting kijk- en luistergeld om naar de radio te mogen luisteren, het radiostation betaalt om te mogen uitzenden en de radio zelf moet nu ook gaan betalen. Da’s driedubbel betalen voor 1X iets mogen doen.

 11. En wat zou het oordeel worden in het volgende geval:

  De Nederland FM site laat de originele site van het radiostation (inclusief de stream) zien in een (I)Frame binnen hun eigen site, die alleen bovenaan het beeld een advertentie toont (en daaronder dus de originele site).

 12. @Lex Bruinhof In #4 zeg je

  @Werkbij: Er is geen verschil, zo lang het radiostation zelf op internet “uitzendt”. Gaat een ander die uitzending echter doorgeven en daarvan profiteren door daar advertenties omheen te zetten dan is er secundair openbaar maken.

  Puur technisch gezien geeft nederland.fm met embedden de uitzending niet door. De ‘radiogolven (bits/bytes)’ komen direct van het radiostation naar je computer toe. Daar zit nederland.fm niet tussen. Vanuit dat technische oogpunt zie ik geen verschil tussen nederland.fm, de website van het radiostation zelf, of een Sonos- of XBMC-systeem die verbinding maakt met een stream; de uitzending komt in alle gevallen direct vanaf het radiostation zelf.

 13. Technische gezien is een embedded element net zo goed een link, kijk maar:

  Een link is een techniek die een browser verteld dat zodra er op geklikt wordt er content van een ander adres opgevraagd moet worden.

  Link naar stream, browser opent externe content en speelt dit af. Embedded stream, browser opent externe content en speelt dit af.

  Het enige verschil zit em daarin dat een link de externe content in een nieuwe tabblad opent, en een embed de externe content op de site zelf laad. Maar de content komt altijd van een externe bron.

  Opnieuw openbaar maken zou het in mijn ogen pas zijn als nederland.fm de stream ript, en dan vanaf hun eigen servers aan de bezoekers doorgeeft. Maar dat is nou juist wat ze niet doen. Zij openbaren een stream die al bestaat, met content die ook al bestaat.

 14. @Lex Volgens mij spreek je jezelf behoorlijk tegen. Eerst zeg je “Grof gezegd: “hij moet er financieel beter van worden”.” Als ik als privépersoon naar muziek luister wordt ik daar meestal “beter van”. Je zou kunnen zeggen productiever. Misschien schil ik de aardappels wel sneller. Dit lijkt me geen commercieel gebruik, zelfs niet als ik in mijn aanhuis-kantoor een rapport zit te typen waar ik geld voor krijg, ik luister nog steeds naar een openbaarmaking als privé persoon en ervaar aldus de positieve effecten. Het lijkt me dat pas als je meer klanten krijgt of dat die meer uitgeven door de muziek die jij ten gehore laat brengen, je kunt spreken van “er financieel beter van worden”. De bouwvakker die ten behoeve van hemzelf en zijn maten een gettoblaster op de steiger zet wordt dat niet. Hij krijgt daar geen (extra) geld voor.

 15. @Lex, De muziek komt niet vanaf nederland.fm maar zoals @14 al zegt direct van het radio station. Nederland.fm biedt alleen een snelkeuze om makkelijk een station te kiezen. Wat dat betreft zie ik echt geen verschil tussen mijn eigen radio met snelkeuze en nederland.fm. Als ik op die radio een aantal stickers plak met reclame dan moet ik opeens betalen?

  Zou het anders zijn als deze linkjes je lokale muziek speler aan zouden sturen (windows media player)? Technische zit er erg weinig (geen) verschil tussen. Maar juridisch misschien wel. En wat nu als je geen site hebt maar een plugin maakt voor de media player met daarin de snelkeuze voor de radio stations. In de plugin is dan ook een reclame banner? Of als er een gratis media player is met daarin automatisch al banners?

  Omdat ik nederland.fm nooit gebruik heb ik toch even gekeken en het valt me wel op dat er (soms?) een reclame filmpje gespeeld wordt voordat de radio uitzending begint. Hoewel dit nog steeds los staat van de BUMA afdracht (vind ik), vraag ik mij wel af of je daar als radio station bezwaar tegen mag/kan maken? Misschien wordt er wel reclame gemaakt voor iets waar je niet mee geassocieerd wil worden?

 16. Radio stations verdienen hun geld aan met name reclame op de zender en op de site.

  Ik vind dat er alleen sprake zou moeten zijn van secundaire openbaarmaking als er een partij tussen gaat zitten die op deze (reclame) inkomsten probeert in te teren. Dus niet bij een radio in een kantine. Dat heeft geen impact op de verdiensten van de 1e primaire openbaarmaker of heeft zelfs een positief effect door meer luisteraars.

  Maar wel bij de embedded stream waarbij de inkomsten van de website van de primaire zender worden aangetast door de embeddende site die eigen reclames toont.

 17. @ 12 Marcel: Ook dat zou secundair openbaar maken zijn. Immers: de muziek wordt ten gehore gebracht vanuit de website van de embedder, met diens advertenties erbij.

  @ 13 TvdV: Ik ben helaas technisch wat minder onderlegd dan Arnoud. Maar wat jij zegt geldt volgens mij voor alle embedded situaties. Juridisch gaat het er niet om wat er op de achtergrond technisch gebeurt, maar hoe de openbaarmaking er front end uitziet. Daar zien we radiomuziek die klinkt terwijl de advertenties van de embedder in beeld zijn. Dat is exploitatie van de muziek en dus secundair openbaar maken.

  @ 14 Michel: zie reactie hierboven. Dat nieuwe tabblad is wat mij betreft dus essentieel. En voor de duidelijkheid: het gaat bij secundair openbaar maken nu juist niet om een nieuwe openbaarmaking maar om het “verder zetten” van een bestaande.

  @ 15 Victor: Wellicht dat dit verhelderend werkt. De Hoge Raad heeft in 1979 in één van mijn favoriete uitspraken (het arrest Buma v. Wasserij De Zon) [ poging tot link ] bepaald dat wie voor zichzelf radiomuziek laat horen alleen dán geacht wordt secundair openbaar te maken als hij (of in dit geval: zij) er een beroeps of soortgelijk belang bij heeft dat ook anderen de muziek kunnen horen. De bouwvakkers en jij-die-aardappelen-schilt hebben dat niet, de cafébaas en de supermarkt worden geacht dat wel te hebben.

 18. @N.P. Volgens mij zijn die reclame-filmpjes vanuit het radiostation zelf erin gezet, niet door het beheer van Nederland.fm. De player van Veronica speelt op zowel Nederland.fm als op RadioVeronica.nl een reclamefilmpje welke volgens mij ook nog eens op dezelfde manier is geprogrammeerd. Ik meen mij te herinneren dat ze bij Nederland.fm enkel de twee banners hebben geplaats om zo kosten te drukken.

 19. @11. Werkbij: ik zeg nergens dat ze geen banners mogen plaatsen. Op Op.fm zou ik zelfs nog veel slimmer vinden; elke view is er eentje, en een simpel host-accountje met een enkele pagina volstaat. Daar linkt men namelijk enkel door naar de betreffende radiozenderwebsites.

 20. @18: “Dat nieuwe tabblad is wat mij betreft dus essentieel. En voor de duidelijkheid: het gaat bij secundair openbaar maken nu juist niet om een nieuwe openbaarmaking maar om het “verder zetten” van een bestaande.”

  Dan blijft het toch problematisch met embedden als je het vergelijkt met offline? Die radio op de werkvloer zet het echt verder. Hij vangt een opnbaargemaakt signaal op en zet dit voort door het over een speaker verder openbaar te maken. De openbaarmaker is hierin een schakel.

  Bij embedden loopt de stream rechtstreeks van de originele openbaarmaker naar de computer van de luisteraar. Nederland.fm heeft hier helemaal niets meer mee te maken. Dat de speler van de stream embedded is in een pagina die geserveert is door nederland.fm veranderd dat niet. Het samenvoegen van alle componenten gebeurt ten alle tijden op de computer van de luisteraar. De speler die embedded wordt is de speler die op de computer van de gebruiker geinstalleerd is, nederland.fm heeft hier weer niets mee te maken.

  De browser bepaald wat er met sstreams met embed tag gebeurd. Om even een mooi voorbeeld te gebruiken: Mijn android telefoon. Als ik op een embedded stream klik in mijn browser, dan vraagt de browser of ik deze in de pagina wil laten zien (sluit ik de pagina, dan sluit ook destream) of dat ik een externe speler wil gebruiken. Duidelijker kan ik niet maken dat wat er gebeurt bij de eindgebruiker ligt. Dat veel huidige browser je op dit moment die keuze niet bieden is denk ik een kwestie van tijd. De grenzen tussen telefoon tablet en computer zijn langzaam aan het vervagen.

 21. @21 Elroy: Interessant punt. Op het moment dat de gebruiker de embedded content uit de omgeving haalt waarin deze wordt aangeboden pakt hij uiteraard de advertenties van die omgeving niet meer mee. Het lastige is alleen dat de keuze daartoe geheel bij de gebruiker ligt. De embedder blijft het in een advertentieomgeving aanbieden. Dat is het bepalende punt. Kijk, als iedereen op een gegeven moment over de mogelijkheden komt te beschikken die omgeving te verlaten, dan droogt het verdienmodel natuurlijk op en stopt de aanbieder vanzelf wel. Tot die tijd exploiteert hij echter nog.

 22. @Lex: lees op http://www.linkvrij.nl/ wat de radioportals over dit onderwerp zelf te zeggen hebben.

  Vanuit allradio.nl (mijn site) gesteld: Ik verdien geld met het portal zijn, het klikken op een radiostation levert geen (extra) geld op, maar alleen het tonen van een lijst van radiostations. Klik eens b.v. op Skyradio of Radio 1. Dat levert een embedded mini-site op van de stations met daarin naar wens hun content en hun reclame. Kortom: wij verdienen geen geld aan de muziek maar aan de aggregratie functie.

  Binnenkort de uitspraak van de rechter tussen Nederland.fm en Buma in een bodemprocedure. Ik ben benieuwd.

 23. Wat ik me ook afvraag is hoe de betaling geregeld is.

  Als ik bij Buma-Stemra kijk, dan lijkt het erop dat er betaald moet worden naar gelang het aantal gelijktijdige luisteraars.

  Het lijkt erop dat de zender voor elke stream moet betalen, ik zie daar niet dat dat niet hoeft als de stream via een embeding site loopt. Misschien dat iemand dit kan bevestigen of ontkrachten. Maar het lijkt mij geheel onredelijk om een embedder geld te vragen als er bij de originele bron al voor wordt betaald.

  Als Buma blijkt geld te willen zien van nederland.fm voor streams waarvoor ze al geld vangen van een andere partij dan ben ik bang dat mijn mening over deze partij alleen maar negatiever wordt en ik geen enkele reden zie om ze ook maar enigzins ooit nog tegemoet te komen. Een eerder gast blog ging het over geven en nemen, maar tot nu toe zie ik ‘ de industrie’ alleen maar nemen. Niet gek dat de consument dan denkt ‘stik ik betaal niet’.

 24. In tegenstelling tot veel anderen hier vind ik het concept van de secundaire openbaarmaking ook altijd heel duidelijk. Daarom vond ik het ook logisch dat de Buma overwoog geld te vragen voor embeds.

  Waar ik echter een probleem mee heb, zijn de tarieven die de Buma hanteert. Die staan vaak mijns inziens voor met name kleine partijen in geen verhouding tot het commerciële voordeel dat de secundaire openbaarmaking oplevert. Dat komt met name door de idioot hoge minimumtarieven. Buma leeft nog in de tijd dat er een paar radio- en tv-stations waren. Ze zijn niet ingespeeld op talloze kleine weblogs over muziek die graag wat willen laten horen.

 25. Jij komt met een bekend verweer: een variant op de “dubbele betalings theorie”. Dank daarvoor. Het verweer gaat m.i. niet op (en wordt ook in de jurisprudentie niet gehonoreerd). Muziek is namelijk niet iets dat “op” is op het moment dat het door een station uitgezonden is

  Dat is natuurlijk niet iets dat zo vanzelfsprekend is als je het schets, maar het rezsultaat van decennia lobbyen van de BUMA STEMRA mafia. Het absurde van deze bewering is alleen nu door het internet sneller zichtbaar dan in de offline wereld.

 26. @27: En zelfs dan Dat niet op zijn kan ik op zich nog begrijpen als je 1 stream afneemt en die dan via een installatie ‘deelt’ met alle bezoekers van je cafe. (om maar een voorbeeld te noemen).

  Een embedded audio stream is 1 op 1. Of de gebruiker hem nu direct via de website van de bron start of via een embedding site, het blijft een enkele audio stream die niet verder verspreid wordt. Als de embedder moet betalen en de originele bron wordt er dus dubbel betaald voor een enkele luisteraar. Hoe meer ik hier over lees hoe meer ik overtuigd raak dat embedden geen openbaar making is. En totaal niet vergelijkbaar met secundaire openbaar making zoals bedoeld bij cafe’s die een radio hebben aanstaan of de tandarts die met heavy metal zijn patienten afleid van de boor.

  Post 13 zegt het denk ik het best. Er is geen sprake van een nieuwe stream. Alles werkt met de originele stream. Als er niets nieuws bij komt is het ook geen nieuwe openbaarmaking. Als de originele stream 25 slots heeft dan zal de embeded stream daar 1 van gebruiken en zijn er bij de bron nog 24 over. Als er een tweede gebruiker verbinding maakt via de embeded stream zijn er nog 23 over. Mij dunkt dat als het daadwerkelijke een NIEUWE openbaarmaking zou zijn er bij de originele nog 25 over zouden moeten zijn, of dat de embedded stream 1 slot in neemt en deze vermenigvuldigd naar iedereen die de stream via embedder start, waardoor er 1 slot bezet blijft voor n embedded luisteraars. Dit laatste gebeurt dus niet. Er ontstaan geen extra streams boven de originele 25 en er zijn dus geen extra luisteraars. Ik zie dus geen reden om extra te betalen. Er wordt niet opnieuw geexploiteerd er is namelijk maar 1 eindpunt.

  Een mooi voorbeeld van linkvrij: 100 paginas embedden een stream met 25 slots. De originele aanbieder betaald voor de 25 slots en die 100 embedders? Buma wil dat die betalen. Zelfs als die maar een rekening krijgen voor 1 slot ontvangt buma geld voor 125 slots waar er nooit meer dan 25 slots tegelijk actief kunnen zijn. Zo kan ik ook rijk worden. Het riekt naar bedrog en ik mag hopen dat ze hier niet mee weg komen.

  Als het ze niet bevalt dan hebben ze nog een andere optie ik stel voor dat ze daar dan maar gebruik van maken: Eis voor het krijgen van een licentie dat je stream niet te embedden is. Maar ja, geld vragen voor niets is veel lucratiever.

 27. Een mooi voorbeeld van linkvrij: 100 paginas embedden een stream met 25 slots. De originele aanbieder betaald voor de 25 slots en die 100 embedders? Buma wil dat die betalen. Zelfs als die maar een rekening krijgen voor 1 slot ontvangt buma geld voor 125 slots waar er nooit meer dan 25 slots tegelijk actief kunnen zijn. Zo kan ik ook rijk worden. Het riekt naar bedrog en ik mag hopen dat ze hier niet mee weg komen

  He kom je daarbij?

  Volgens mij betaal je helemaal niet voor slots maar betaal je voor omzet die je genereert met de streams (10%). Het is dus op die manier juist heel terecht om de partijnen te belasten die daadwerkelijk hun geld genereren met de muziekstreams.

 28. Het verschil dat je maakt tussen een hyperlink / popup (Op.fm) en embedding (Nederland.fm) lijkt mij onterecht. Bij een popup blijven de banners van de onderliggende pagina geheel of gedeeltelijk zichtbaar. Ook daar zou het (slechte) argument dat het “eerlijk” is dat de auteur een deel van de omzet ontvangt dus gelden.

  In het geval van kabelexploitant en tandarts is er secundaire openbaarmaking omdat er nog wat met dat signaal gebeurt. Dat leidt altijd tot minimaal één extra verveelvoudiging. Bij hyperlinks en dus bij embedden gebeurt dat niet.

  Of er wel of geen omzet gemaakt wordt, is primair niet van belang (een poppodiumbouwer verdient ook maar hoeft niets af te dragen). Het is niet altijd “eerlijk” en in het geval van hyperlinks zelfs gewoon stom om daar geld voor te vragen, aangezien dat bottom line voor minder inkomsten voor de artiest zal leiden.

 29. ik zag een minimum van 780 per stream per jaar. Maar ik twijfel nu wel even. Bedoelen ze daar slots mee, of gaat het om verschillende streams die je aanbied ongeacht het aantal slots? Het lijkt om unieke streams te gaan. Dus dan gaat het verhaal wat ik eerder hield niet op.

  Dan zit ik nog wel even te kijken naar die 13% van de omzet voor een bron site en 10% voor een doel site. Ik kan nergens vinden hoe je die omzet bepaald? Als je t-shirts verkoop via de site met de stream, moet je dan 10% van de omzet aan t-shirts afdragen? Welke omzet is gerelateerd aan je muziek. Ik vindt het eerlijkgezegd nogal een vagen bedoening worden. En die minimum bedragen afhankelijk van aantal streams? Waarom niet gewoon een percentage en een basis bedrag ongeacht het aantal unieke streams? Ik kan de gedachte erachter niet volgen.

  Hoe beter jij geld weet te verdienen met je site hoe meer je moet afdragen? Twee sites met dezelfde stream, maar 1 met veel meerwaarde naast de streams en 1 die alleen een banner + stream aanbied. De eerste haalt uit die extra zaken veel omzet en moet nu meer betalen? Hoe is dat de verdienste van de muziek? Waarom geen vaste prijs? Die muziek heeft een waarde, en ik zie niet wat die waarde met de omzet van een website te maken heeft.

  Het lijkt erop dat wij als samenleving een recht in het leven hebben geroepen en dat dit gebruikt wordt om ons zoveel mogelijk uit te melken. Wat mij betreft mag het allemaal wel wat ingeperkt worden en wat meer grenzen aan het gegraai gesteld worden.

  En ten slotte blijf ik van mening dat het technisch gezien onzin is om een embedded stream een nieuwe openbaarmaking te noemen. Afschieten die heffing op embedden en de Buma zoekt maar een verdien model wat wel op de werkelijkheid is gebaseerd in plaats van op een fictie. Buma kiest er zelf voor om niet per slot maar % van de omzet te vragen. Wij hoeven toch de waarheid niet op te rekken om hun verdienmodel te legitimeren?

 30. Mag ik naar aanleiding van de laatste reacties de knuppel nog even in het hoenderhok gooien? Laten we het eens bekijken vanuit de rechthebbenden: in casu de componisten en tekstschrijvers (de uitvoerende kunstenaars laat ik even buiten beschouwing). De bedoeling van het auteursrecht is hun positie te beschermen. Dat is geregeld door aan hen in feite een monopolie te verschaffen op het (verveelvoudigen en) openbaar maken van hun werk. Wie dat werk openbaar wil maken moet daar toestemming voor hebben. Voor die toestemming kunnen de auteurs geld vragen en zo verdienen ze (een deel van) hun brood. Omdat ze dat allemaal zelf niet over de hele wereld kunnen managen zijn er organisaties als Buma die dat voor hen doen.

  Door de ontwikkeling van de techniek is het mogelijk geworden een reeds plaatsvindende openbaarmaking “verder te zetten” (om die goed passende Vlaamse uitdrukking maar weer te gebruiken). Als dat gebeurt door een ander dan degene die de openbaarmaking is “begonnen” en die ander verdient daar geld mee (hetzij door rechtstreekse betalingen van de consument –zoals de kabelexploitant-, hetzij door meer bezoek -zoals de cafébaas-, hetzij door bij dat laten horen advertenties te tonen (zoals de embedder) dan maakt die ander secundair openbaar. Hij exploiteert de muziek net zo goed als het radiostation dat doet. Als er geen componisten en tekstschrijvers waren die de muziek hadden gecreëerd hadden ze deze inkomsten niet genoten.

  Is het dan niet fair dat ze een deel van die inkomsten afstaan aan degenen waaraan ze die danken? Let wel: ik ben niet de advocaat van Buma (en vind ook dat Buma te ver gaat waar ze Op.fm, dat louter linkt en niet embedt, willen aanspreken). Maar ten aanzien van het embedden in een commerciële omgeving begrijp ik hun standpunt wel.

  Dit gezegd hebbende:

  @8 Peter: Ik heb dus niks met Buma te maken, maar ik vermoed dat het bovenstaande hun standpunt aardig weergeeft.

  @24 Bram: Dank voor de link. Ik begrijp dat jullie niet verdienen aan het klikken op het radiostation. Maar toch wel aan de advertenties die jullie rondom de embedded “minisite” plaatsen?

  @ 25 Elroy, 26 Bram en 27 Martin: Nee, volgens mij geen dubbele betaling. Afdracht door degenen die er geld mee verdienen. De markt bepaalt hoeveel ze ermee verdienen en een deel daarvan gaat naar de auteurs. Buma int, houdt inderdaad een deel administratiekosten in, maar deelt de rest uit aan de auteurs (en helaas door allerlei bedongen “uitgaverechten” ook aan slimme jongens in de industrie). Helpt het wellicht als jullie voor “Buma”: “de componisten en tekstschrijvers” zouden lezen?

  @28 Elroy: Volgens mij gaat het niet om die ene stream, het gaat om het laten horen van die stream met eigen advertenties erbij en het daar (geheel los van de oorspronkelijke uitzending) geld mee verdienen. Waarom zouden de componisten en tekstschrijvers dat gewoon moeten laten gebeuren? Vind je écht dat ze geld vragen voor “niets”? Of beter: is het eerlijker dat de embedder “voor niets” hun creatieve prestatie kan exploiteren?

  Zoals ik al zei: even de knuppel in het hoenderhok ten behoeve van de discussie 🙂

 31. @Lex In #18 zeg je:

  Juridisch gaat het er niet om wat er op de achtergrond technisch gebeurt, maar hoe de openbaarmaking er front end uitziet. Daar zien we radiomuziek die klinkt terwijl de advertenties van de embedder in beeld zijn. Dat is exploitatie van de muziek en dus secundair openbaar maken.
  En in #23
  De embedder blijft het in een advertentieomgeving aanbieden. Dat is het bepalende punt.
  Dus het is volgens jou geen secundaire openbaarmaking als er geen advertenties in beeld zijn. In mijn ogen is het bizar dat als er twee websitebeheerder zijn die beide hetzelfde overzicht van streams aanbieden, maar waarbij website A wel advertenties, maar website B niet, er in geval A wel sprake is van een secundaire openbaarmaking, en in geval B niet. Ze doen namelijk hetzelfde.

  Je kan je ook afvragen of ze de muziek exploiteren, of een dienst waarbij een overzicht gegeven wordt van bestaande streams.

  Ook de opmerking dat het er juridisch om gaat hoe het eruit ziet, niet hoe het daadwerkelijk is vind ik erg kort door de bocht. Ik, op juridisch gebied een leek, krijg regelmatig het gevoel dat kleine details juist belangrijk zijn. Pietlullige details in octrooizaken, vormfouten in strafzaken, mag er volgens de APV wel of geen stoel op de stoep staan, schendt thepiratebay.org het auteursrecht of is het enkel(?) een onrechtmatige daad, etc. Daar verdwijnt ‘hoe het er uitziet’ en komt de werkelijkheid van de kleine, technische, details om de hoek kijken.

 32. @lex: We verdienen idd geld aan de advertenties die op de homepage, de lijst met stations staan. Of mensen nu wel of niet klikken die advertentie zien ze, als ze dan gaan luisteren, zien ze geen reclame extra van ons. Die advertentie rondom de embedded mini-site staat er al voordat ze die mini site of de speler zien!

  Trouwens ik heb voor secundaire openbaarmaking altijd begrepen dat er 2 zaken moeten spelen: 1. Het moet via de infrastructuur/faciliteiten van de openbaarmaker gaan, vgl kabelarrest: het gaat via servers/kabels van de kabelaanbieder. Dat is bij de radioportals niet het geval of 2. Het moet een actie zijn van de openbaarmaker, die moet de actie om te luisteren ondernemen: vgl de tandarts die de radio aanzet. Dat gebeurt hier niet: de luisteraar onderneemt de actie om te luisteren.

 33. @Lex

  Door de ontwikkeling van de techniek is het mogelijk geworden een reeds plaatsvindende openbaarmaking “verder te zetten” (om die goed passende Vlaamse uitdrukking maar weer te gebruiken).
  Een embeded player valt m.i. toch echt niet onder verder zetten. Het enige wat er gebeurd is dat nl.fm verteld waar de stream te vinden is. Het zou anders zijn als de site de stream verlengt, bijvoorbeeld door deze zelf van de bron te pakken en via z’n eigen server door stuurt.

  Dan de knuppel. Het is volledig terecht dat muzikanten en componisten geld verdienen met hun producten/creativiteit. Het is wel raar dat dit op basis van een percentage van de winst/omzet zou moeten gaan. Als wij een site bouwen voor iemand dan vragen we daar een vast bedrag voor en niet een percentage van zijn winst.

  Daarnaast is het nog de vraag in hoeverre de muzikanten zorgen voor de extra omzet van zo’n site en niet bijvoorbeeld omdat Edwin Evers op de radio is. Dus wordt de winst bepaald door de muzikanten of door de DJ’s. Gezien de hoge salarissen van deze mannen denk ik voor een groot deel het laatste….

 34. Ik wil hierbij nog een ander inzicht geven.

  Toen in 1919 de eerste fysieke radiotoestellen werden geproduceerd werd ook later door auteursrechten instellingen geopperd dat die producenten een deel van hun omzet/winst aan ze moesten afstaan. Ze verdienden toch geld met de verkoop van apparaten die muziek laten horen?

  Echter er werd geoordeeld dat iedere verkoop van een fysiek radiotoestel een nieuwe potentiele luisteraar betrof. Radiostations verdienen geld met het plaatsen van geluidscommercials tussen de auteursrechtechtelijke muziekwerken. Voor het laten horen (verveelvoudigen en openbaar maken) van die auteursrechtelijke muziekwerken dragen de radiostations een deel van hun omzet af aan de Buma Stemra en Sena. Hoe meer luisteraars hoe meer de adverteerders betalen voor het plaatsen van hun commercial. Meer luisteraars verhoogt dus zowel de omzet van de radiostations maar dus ook de afdracht aan de Buma Stemra en Sena. De verkoop van fysieke radiotoestellen kwam dus ook ten goede van de auteursrechten organisaties. Hierop is er een apart artikel toegevoegd aan het auteursrechten verdrag.

  Artikel 8 van het WIPO-Auteursrechtverdrag en de daarop gebaseerde considerans 27 van de Auteursrechtrichtlijn: “De beschikbaarstelling van fysieke faciliteiten om een mededeling mogel?k te maken of te verrichten is op zich geen mededeling in de zin van deze richtl?n.”

  Producenten van radio/audio toestellen hebben dus GEEN licentie nodig van de Buma Stemra en Sena en dragen dus GEEN deel van hun omzet of aan Buma Stemra en Sena!

  Om dus naar radio te luisteren heb je een signaal (zender) nodig en een ontvanger met software om het signaal om te zetten in hoorbaar geluid, een versterker, boxen en een menu om af te stemmen op het gewenste radiosignaal. Dit zit allemaal in het fysieke “ouderwetse” radiotoestel.

  Op internet werkt/is het niet anders. Er wordt een signaal/stream door het radiostation beschikbaar gesteld. Deze stream kun je openen op de site van het radiostation zelf, maar ook openen via radioportals, de windows media player, iTunes, gadgets, widgets, apps en via internet radiotoestellen als Sweex en Sonos. Iedere plaats op internet waar een (stream)link van het radiostation getoond wordt is er verhoogde kans op een potentiele luisteraar. Radiostations zien dit als marketing en geven de alle streamlinks duidelijk op hun eigen site weer! Op je computer of mobiele apparaat zit al een versterker en boxen. De windows media player zet het signaal om in hoorbaar geluid. Via de browser met een radioportal selecteer je alleen het gewenste radiostation. In de onderzoeken van het RAB (Radio audio platform, rab.fm) wordt aangegeven dat radioportals, iTunes etc. inderdaad het aantal radioluisteraars significant verhogen. Meer internet luisteraars verhoogt zowel de omzet van de radiostations maar dus ook weer de afdracht aan de Buma Stemra en Sena. Radioportals geven in het hele technische proces dus alleen het tunergedeelte weer. Ze linken slechts door naar de bron, de server van het radiostation. De radioportals, iTunes etc. verveelvuldigen niet en maken niet openbaar. Ze zijn slechts een onderdeel van het technische proces om naar radio te luisteren op je computer of mobiele device. Ze zouden dus onder dezelfde vrijstelling (considerans 27) als de producenten van radiotoestellen moeten vallen!

  Of de tandarts nu via een radiotoestel of via internet via een radioportal, iTunes, windows media player etc. muziek aan zijn patienten laat horen, daarvoor zal hij altijd een licentie bij de Buma Stemra en Sena moeten nemen.

  Ben benieuwd naar jullie reactie’s hierop!

 35. @35: en dit is dus mijn grootste bezwaar tegen het huidige model. Waarom zou een auteur of artiest tot in lengte van dagen een percentage moeten krijgen, terwijl een bouwvakker ook niet betaald krijgt per bezoeker van het huis dat hij gebouwd heeft.

  Doet me een beetje denken aan die acteurs die betaald worden voor het maken van een film en dan later klagen dat ze geen deel van de DVD omzet krijgen.

  Zonder openbaarmaking zou de auteur/artiest helemaal niet bekend worden en dus niets verdienen dus lijkt het mij niet meer dan redelijk dat als er al betaald is voor openbaarmaking dat niet een 2e keer hoeft.

  Waarom zouden artiesten miljoenen moeten verdienen met 1 liedje terwijl jan modaal dat met een leven lang hard werken niet bij elkaar krijgt?

  Helemaal bizar is het natuurlijk dat ik extra heffing moet betalen voor een blanco cd (en straks hdd) waar ik een backup van mijn vakantiefotos op wil maken.

 36. Is het dan niet fair dat ze een deel van die inkomsten afstaan aan degenen waaraan ze die danken?

  Nee. Dat is het niet 😉 Als ik jou 1000 items verkoop a 1 euro per stuk, waar ik veel tijd en R&D in gestopt heb. Als jij vervolgens een brilliante marketingcampagne weet te verzinnen om ieder item voor 100 euro per stuk te verkopen, dan verwacht toch ook niemand dat jij mij een deel van jouw winst afdraagt?

  Juridisch gaat het er niet om wat er op de achtergrond technisch gebeurt, maar hoe de openbaarmaking er front end uitziet.

  Want? Wat (secundaire)openbaarmaking betreft is er voor zover ik weet nog geen jurisprudentie hieromtrent. Buma laat men graag geloven dat het om de frontend gaat.

  Echter, ook bij het embedden van een stream heeft de oorspronkelijke openbaarmaker nog de volledige controle over deze stream. Alle statistiek komt rechtstreeks bij de (oorspronkelijke) openbaarmaker binnen, deze kan zelf bijhouden welke ip-adressen dit zijn, en hij is – mocht die dat willen – zelf in staat om bepaalde verbindingen te blokkeren. Hierom kan m.i. het technische aspect onmogelijk volledig buiten beeld gelaten worden.

  Wat het verdienmodel betreft. Als ik een willekeurige radiozender opzet (of dat nu FM, of via internet is), iedere paar minuten wordt er actief reclame gemaakt voor het een of ander. Ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat hun primaire verdienmodel het uitzenden van reclame is in de audio stream. Bij FM is dit (voor zover ik kan zien) ook de enige vorm van inkomsten.

  Zelf zou ik embedden liever willen vergelijken met het verkopen van Radio’s. Ik laat radio’s maken met bedrukte reclame er op, en ik zorg ervoor dat ze op slechts 1 zender af kunnen stemmen. Deze radio’s verkoop ik vervolgens aan consumenten. Moet ik nu iets afdragen aan dat radiostation? Moet het radiostation is afdragen aan mij omdat ik hun userbase vergroot?

 37. @37 Die vergelijking gaat niet helemaal op. Die items raken op, een radiozender niet. Als iemand jouw items waar al die R&D in zat ging kopieren dan vond jij het ook niet fijn.

  @36 Het staat die bouwvakker vrij zijn eigen huis te bouwen en dat te verhuren. Dan krijgt hij wel tot in de lengte van dagen betaald. Als hij per bezoeker betaald wil worden dan kan hij overwegen om zijn huis / bouwwerk tentoon te stellen. Evenzo staat het een artiest of auteur vrij om in opdracht te werken en de auteursrechten over te dragen aan de opdrachtgever.

  Al vind ik de ‘secundaire openbaarmaking’ een redelijk concept waar ik me wel in kan vinden, het blijft toch een beetje rammelen. Waarom is dit concept bij een browser wel van toepassing en bij een fysieke radio niet? En hoe gaat dat met radio’s met ingebouwde browser? (Er zijn al genoeg TV’s met ingebouwde browser).

 38. @38 Die vergelijking gaat wel op, want een internet-radiostream heeft een maximaal aantal ‘slots’. Dwz, er is een X aantal mensen wat er naar kan luisteren, en niet meer. Als ik jouw radiostream zou downloaden en dan overnieuw ging uitzenden, ja dan ging het op. Maar dat is nu dus niet.

 39. @38: Normale prijsstelling zou ik vinden een klein vast bedrag per keer dat jouw werk wordt afgespeeld. Dat doet recht aan het niet opraken van muziek. De gebruiker betaald een vast bedrag per keer wat overeenkomt met wat freeaqingme normaal vindt en waar ik me volledig in kan vinden. Of laat je ineens afkopen (maar noem het dan niet royalty free)

  De enige reden dat auteursrecht houders en patent houders % van de omzet kunnen eisen is omdat ze feitelijk een monopolie van ons hebben gekregen. Voor zover er al sprake is van concurrentie is die door het bestaan van een BUMA/Stemra/SENA wel al om zeep geholpen.

  Je hebt keuze tussen betalen wat zij willen zien of creative commons of rechtenvrije muziek gebruiken. Maar voor radio zenders is dat laatste geen optie, je krijgt niet veel luisteraars zonder populaire en bekende muziek, en zijn ze dus aangewezen op de tarieven den bovengenoemde organisaties.

 40. Het is wel raar dat dit op basis van een percentage van de winst/omzet zou moeten gaan. Als wij een site bouwen voor iemand dan vragen we daar een vast bedrag voor en niet een percentage van zijn winst.
  Bij het bouwen van een website lever je 1 malig 1 product. Bij muziek krijg je effectief een continu licentie voor steeds verschillende muzieknummer.

  Overigens is 10% niet hoog als je bedenkt dat zo’n site zonder die muziek geen stuiver binnenhaalt.

 41. @36: Ik heb er geen probleem mee dat artiesten miljoenen verdienen met een liedje of film. Waar ik wel een probleem mee heb, is dat er een percentage geëist wordt van de omzet terwijl er geen alternatieven zijn.

  Voor een film kan je als acteur een % eisen maar als ik dat als producent niet wil, dan zoek ik een andere. Voor een radio station (of een kapper) is dat onmogelijk omdat je vrijwel niets anders kan afspelen. Daar komt bij dat het, m.i., krom is dat een kapper uberhaubt zou moeten betalen voor het afspelen van muziek in de zaak. En al helemaal een kantoor waar iemand een radio neer zet. Deze muziek is al betaald d.m.v. de aankoop van een CD of door het radio station. Pas als de muziek een wezenlijk onderdeel wordt van het product, zou er een vergoeding gevraagd mogen worden. Denk aan clubs waar DJ’s muziek draaien. Daar wordt de muziek geexploteerd en is het logisch dat er voor betaald moet worden.

  @38: De bouwvakker mag dat doen maar hij moet niet raar staan te kijken als hij geen huizen meer kan bouwen omdat niemand hem een % wil geven en de opdrachtgevers dus andere bouwvakkers in huurt. Bij BUMA heb je geen keuze en DAT is het grote probleem.

 42. @41 Het tarief is 10% PLUS 312 euro per gelinkte radiozender (met een staffel). Dat betekent dat een normaal radio-overzicht met zeg vijfduizend zenders financieel niet meer mogelijk is. Radioportals zullen de onbelangrijke kleine zenders moeten schrappen, dit druist in tegen vrijheid van informatiegaring. Buma/Stemra heeft de plicht het algemeen belang niet te schaden (ook al zou de rechter bepalen dat het embedtarief geldig is).

  In de zaak NORMA tegen Vereniging NLkabel & Ziggo werd duidelijk dat kabelexploitanten niet secundair openbaarmaken, omdat omroepen niet (meer) primair openbaarmaken. Dit zou je kunnen vergelijken met radioportals. Elke stream is een unieke reeks datapakketjes die radiostation en luisteraar 1:1 verbindt. Er is geen sprake van secundaire openbaarmaking door de radioportal, omdat die specifieke stream nergens anders primair openbaar wordt gemaakt.

  De vraag is dan dus of de radioportal primair openbaarmaakt. Ook dat is niet het geval omdat de portal geen enkele invloed op de inhoud heeft, ook geen aan/uit knop biedt etc. De primaire openbaarmaking ligt natuurlijk bij het radiostation. De radioportal doet niets anders dan de afstand tussen gebruiker en stream zo klein mogelijk te maken, namelijk één klik.

  Mocht een radioportal wel secundair openbaarmaken, openbaart de browser dan tertiair? En het besturingssysteem en de pc of Mac? Dat lijkt me allemaal niet het geval.

 43. Nog even een paar korte reacties, voordat morgen deel II geplaatst wordt:

  @33 TvdV:

  Dus het is volgens jou geen secundaire openbaarmaking als er geen advertenties in beeld zijn. In mijn ogen is het bizar dat als er twee websitebeheerder zijn die beide hetzelfde overzicht van streams aanbieden, maar waarbij website A wel advertenties, maar website B niet, er in geval A wel sprake is van een secundaire openbaarmaking, en in geval B niet. Ze doen namelijk hetzelfde.
  Nee, ze doen niet hetzelfde. De één verdient namelijk geld door middel van advertenties en de ander niet. Het gaat om dat financiële voordeel dat (nu overdrijf ik heel erg hoor): “over de ruggen van de componisten en tekstrschrijvers wordt behaald”.

  In dit verband is overigens erg interessant wat Bram @34 schreef:

  We verdienen idd geld aan de advertenties die op de homepage, de lijst met stations staan. Of mensen nu wel of niet klikken die advertentie zien ze, als ze dan gaan luisteren, zien ze geen reclame extra van ons. Die advertentie rondom de embedded mini-site staat er al voordat ze die mini site of de speler zien!

  Dat kleurt de zaak nogal, vind ik. Is dat altijd zo? Ook bij Nederland.fm? Het lijkt mij namelijk wel dat er op het moment dat het station embedded wordt doorgegeven advertenties zouden moeten verschijnen om van relevant secundair openbaar maken te kunnen spreken. Anders is er namelijk geen verschil meer met een site als Op.fm, die bij zijn lijstje met linkjes ook advertenties kan hebben staan. Op het moment dat een link wordt gevolgd gaat men echter daadwerkelijk naar de gelinkte site en is die advertentie dus uit beeld. Hm… Ik begrijp nu wel beter waarom Buma ook achter Op.fm zou willen aangaan. Maar wat mij betreft zou de grens toch moeten worden getrokken bij het embedden-plus-advertenties-die-men-voorheen-niet-zag.

  Tenslotte nog even een uitsmijter in reactie op Victor @22, die ik al eerder wilde plaatsen maar zonder succes: @22 Victor: Tot dusver werd in Nederland aangenomen dat tandartsen wel degelijk een beroepsbelang hebben dat ook anderen de muziek kunnen horen. Er is zelfs een uitspraak over een hakkenbar [ link ] waar dat voor de medewerkers werd aangenomen (terwijl je door de herrie van de machines als klant nauwelijks muziek kon horen).

  Maar het tij keert. De tandarts is off the hook zoals we in deel II zullen zien… (de supermarkt en het winkelcentrum overigens nog steeds niet en ook voor de hakkenbar moeten we het afwachten…)

 44. Nog even een paar korte reacties, voordat morgen deel II geplaatst wordt:

  @33 TvdV:

  Dus het is volgens jou geen secundaire openbaarmaking als er geen advertenties in beeld zijn. In mijn ogen is het bizar dat als er twee websitebeheerder zijn die beide hetzelfde overzicht van streams aanbieden, maar waarbij website A wel advertenties, maar website B niet, er in geval A wel sprake is van een secundaire openbaarmaking, en in geval B niet. Ze doen namelijk hetzelfde.
  Nee, ze doen niet hetzelfde. De één verdient namelijk geld door middel van advertenties en de ander niet. Het gaat om dat financiële voordeel dat (nu overdrijf ik heel erg hoor): “over de ruggen van de componisten en tekstrschrijvers wordt behaald”.

  In dit verband is overigens erg interessant wat Bram @34 schreef:

  We verdienen idd geld aan de advertenties die op de homepage, de lijst met stations staan. Of mensen nu wel of niet klikken die advertentie zien ze, als ze dan gaan luisteren, zien ze geen reclame extra van ons. Die advertentie rondom de embedded mini-site staat er al voordat ze die mini site of de speler zien!

  Dat kleurt de zaak nogal, vind ik. Is dat altijd zo? Ook bij Nederland.fm? Het lijkt mij namelijk wel dat er op het moment dat het station embedded wordt doorgegeven advertenties zouden moeten verschijnen om van relevant secundair openbaar maken te kunnen spreken. Anders is er namelijk geen verschil meer met een site als Op.fm, die bij zijn lijstje met linkjes ook advertenties kan hebben staan. Op het moment dat een link wordt gevolgd gaat men echter daadwerkelijk naar de gelinkte site en is die advertentie dus uit beeld. Hm… Ik begrijp nu wel beter waarom Buma ook achter Op.fm zou willen aangaan. Maar wat mij betreft zou de grens toch moeten worden getrokken bij het embedden-plus-advertenties-die-men-bij-dat-embedden-ziet.

  Tenslotte nog een reactie die ik eerder niet geplaatst kreeg, maar die wel een leuke link bevat: @22 Victor: Tot dusver werd in Nederland aangenomen dat tandartsen wel degelijk een beroepsbelang hebben dat ook anderen de muziek kunnen horen. Er is zelfs een uitspraak over een hakkenbar [ link ] waar dat voor de medewerkers werd aangenomen (terwijl je door de herrie van de machines als klant nauwelijks muziek kon horen).

  Maar het tij keert. De tandarts is off the hook zoals we in deel II zullen zien… (de supermarkt en het winkelcentrum overigens nog steeds niet en ook voor de hakkenbar moeten we het afwachten…)

 45. @Lex Bruinhof #32:

  Als er geen componisten en tekstschrijvers waren die de muziek hadden gecreëerd hadden ze deze inkomsten niet genoten.

  Is het dan niet fair dat ze een deel van die inkomsten afstaan aan degenen waaraan ze die danken?

  Nee, dat is niet fair.

  Het is fair dat mensen zich aan hun afspraken houden. Het is niet fair als mensen eenzijdig meer eisen, of als andere mensen aan meer eisen worden onderworpen, dan ze eerder hebben afgesproken.

  Als ik op een rommelmarkt een oud kunstwerk koop, en ik weet het later voor veel meer geld te verkopen omdat het om een zeldzaam werk van een bekende kunstenaar blijkt te gaan, dan zou de oorspronkelijke verkoper ook bij mij aan kunnen kloppen voor een deel van de winst. Immers: zonder hem had ik die inkomsten niet genoten. Die eis is niet fair: we hadden op die rommelmarkt een prijs afgesproken, en die heb ik betaald. Later allerlei eisen toevoegen is niet fair.

  Als mensen altijd zeggenschap blijven hebben over hun creaties, en altijd (een deel van) de winst kunnen opeisen als het een bron van inkomsten blijkt te zijn, dan ondermijnt dat het concept van (overdraagbaar) eigendom. Dit is funest voor de handel, en gaat lijnrecht in tegen onze kapitalistische economie. Meestal accepteren we dit soort zeggenschap dan ook niet (“verkocht is verkocht”), en het feit dat dit bij het auteursrecht wel gebeurt betekent volgens mij dat mensen dit principe niet goed begrijpen.

  Toegepast op (internet)radio-uitzendingen: de artiest (of zijn vertegenwoordiger) heeft een overeenkomst met de radiozender. De radiozender betaalt licentiekosten, en in ruil daarvoor mag de radiozender de muziek van de artiest uitzenden. Dat is de overeenkomst; wat mensen verder nog aan inkomsten weten te halen uit de radio-uitzending is irrelevant. In het geval van de zender zelf omdat het geen onderdeel van de overeenkomst was, en in het geval van alle andere mensen omdat ze helemaal geen overeenkomst hebben met de artiest of zijn vertegenwoordiger.

  Ik zie alleen nog de volgende constructie als uitweg om je te “beschermen”(*) tegen winst van anderen: In de licentieovereenkomst met de zender eist de auteursrechthouder dat: * de muziek alleen wordt uitgezonden over goed beveiligde kanalen * de zender alleen luisteraars toegang geeft tot die kanalen als ze een overeenkomst hebben getekend * de overeenkomst, getekend door luisteraars, hen verbiedt om de muziek verder te verspreiden zonder een deel van de daarbij gemaakte winst af te dragen, en stelt aan verdere verspreiding de zelfde voorwaarden als aan de oorspronkelijke verspreiding door de zender

  Bij radio en (de meeste) internet-streams is aan de eerste voorwaarde al niet voldaan. Als auteursrechthebbenden daar mee akkoord gaan, dan moeten ze niet zeuren over de consequenties.

  (*) Niet dat dat rationeel is of zo: die winst van anderen is meestal geen schade voor jezelf. Ik probeer gewoon te kijken of het zou kunnen, als je het zou willen. Niet bij de zender en niet bij anderen die profiteren van de algemeen toegankelijke stream.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.