Einde van de Telefoongids?

Het lijkt er sterk op dat de papieren Telefoongids vanaf volgend jaar niet langer bezorgd wordt, meldde Webwereld gisteren. Ongetwijfeld compleet los van de opkomende verkiezingen meldden diverse politici dat het nu toch eens tijd wordt de wet te wijzigen zodat het bezorgen van de Telefoongids kan stoppen.

Directe aanleiding van een en ander was Alexander Klöpping’s SterfTelefoongidsSterf.nl, waarmee hij een statement wil maken over de papier- en andere verspilling rond de dodebomenmensenzoekmachine. Een succesvol statement: als je het object van je actie zó boos kunt maken dat ze met juridische stappen gaan dreigen, doe je het goed.

Ondertussen zie ik nu overal dat “een wijziging van de Telecomwet nodig” zou zijn om te regelen dat de gids niet langer verplicht door de bus gepropt wordt. Want dat is de spin van DTG: wij zijn wettelijk verplicht de gids te bezorgen, dus mogen wij die nee-nee sticker van u negeren ondanks dat de gids bomvol staat met advertenties en dus gewoon papieren spam is.

Zoals ik vorig jaar al schreef, nergens staat in de wet dat iedere Nederlander een gids onder de neus geduwd moet krijgen. De wet spreekt van “beschikbaar zijn” van deze faciliteit, maar er is geen enkele reden waarom je daar alleen aan kunt voldoen door de gids door de bus te duwen.

En ja dat staat in de wet, maar de wet wijzigen is niet eens nodig om hier eens expliciet een einde aan te kunnen maken. De wet bevat namelijk een plugin interface, pardon een delegatieregeling: er is bepaald dat nadere regels over dat “beschikbaar zijn” door de minister gesteld mogen worden in het BUDE.

Het BUDE is een zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur, en een AMvB wijzigen is een stuk eenvoudiger dan een wet wijzigen. De minister kan zelf een wijziging doorvoeren, formeel is daarvoor niet eens instemming van de Tweede Kamer voor nodig. En het lijkt me zonder meer mogelijk om in het BUDE op te nemen dat “Telefoongidsen worden op papier uitsluitend verspreid met aparte voorafgaande toestemming van de ontvanger” of iets dergelijks. Dat hoeft absoluut niet in de telecommunicatiewet zelf.

Juridisch gezien kan dit dus prima op korte termijn geregeld worden. Met een beetje goede wil zelfs voor de verkiezingen.

Arnoud
Foto: huppetee weg ermee die telefoongids! van ‘CatChat.nl’.

6 reacties

 1. Dit stukje toevallig ook onder de neuzen van wat Kamerleden geduwd? Dan is het proces mogelijk wat te versnellen als het hun duidelijk wordt dat een wijziging niet nodig is maar dat de Minister dat “even tussendoor” kan doen.

  Jammer dat het met papier zo moeilijk te zien is, want ik ben benieuwd wat de “Clickthrough Rate (CTR)” is van deze papieren spam… ik bedoel, ongepersonaliseerde aanbiedingen.

 2. Anderzijds, als de gids alleen bij mensen die hem willen aan komt, kun je meer vragen voor advertenties, want ze worden vaker gelezen (verwacht ik). Daarnaast komt hij dan waarschijnlijk bij een bepaald publiek (mensen zonder Internet?) waardoor bepaalde branches opeens een “premium” advertentie kanaal hebben.

  @AE: Wat staat er eigenlijk in de huidige AMvB?

 3. Ik heb dit (mede naar aanleiding van je artikel vorig jaar, en wat ik er toen over schreef) de afgelopen week ook al een paar keer getweet: “het staat niet eens in de wet”. Hopen dat het van een autoriteit op juridisch gebied beter aankomt. Overigens zegt “de Telefoongids” zelf ook dat het niet in de wet staat.

  Als ik mag citeren uit een mail: “De exacte wijze waarop de gedrukte telefoongids ieder jaar moet worden verspreid is niet vastgelegd in de wet, maar betreft een uitwerking van de wet. Deze uitwerking heeft geresulteerd in de huidige wijze van verspreiding.” (wie de uitwerking gekozen heeft laat DTGG steeds in het midden)

  Volgens hen zijn in de discussie over de nieuwe telecomwet ook vragen gesteld over de huis-aan-huis verspreiding en was er destijds “geen aanleiding om de wet op dit punt aan te passen”. (Nee, dat hoeft ook niet, dus.) Lijkt me dat de huidige opinie in de Tweede Kamer volgens deze redenatie van DTGG zélf al genoeg is er mee te stoppen, maar dat zien zij vast anders. In ieder geval verbaas ik me er over dat de discussie over de GoudenGids die er nu bij zit, maar niet geregeld is middels deze wet, er al helemaal niet is.

  mbt NEE/NEE stickers verwijst men naar uitspraken van het College van Beroep van de Reclame Code Commissie

 4. Ik heb hem weer! Probeer me elk jaar af te melden, kennelijk nog steeds niet met succes. Ik weet nu ook echt niet meer wat ik moet doen. Misschien kunnen we enveloppen uitdelen om de verkeerd bezorgde telefoongidsen terug te sturen naar hun antwoordnummer?

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.