Europees Hof stelt website verantwoordelijk voor reacties

reageer-knop.pngHet Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft geoordeeld dat een website verantwoordelijk gehouden kan worden voor de reacties die op de website geplaatst worden, meldde Nu.nl vrijdag. In de Delfi-zaak ( 64569/09) bepaalde deze hoogste rechtbank voor de Europese mensenrechten (niet te verwarren met het Europese Hof van Justitie) dat wie zijn site open zet voor anonieme reaguurders, extra zijn best moet doen om te voorkomen dat er rare dingen tussendoor glippen. Wie dat niet genoeg doet, is aansprakelijk.

De zaak draaide om Delfi, een grote nieuwssite uit Estland met meer dan 330 nieuwsberichten per dag. Iedereen mag reageren, zonder voorafgaande moderatie en zonder identiteitscontrole van de reagerenden. En zoals iedereen met een blog of forum weet, dan ga je anoniempjes krijgen met rare opmerkingen. Natuurlijk had men huisregels: geen bedreigingen of beledigingen, op straffe van weghalen of verbanning van de auteur. Men werkte met een klachtsysteem (“notice/takedown”) waar normaal snel op werd gereageerd.

In een artikel over een bedrijf dat een ijsweg zou gaan aanleggen, kwamen twintig nogal onfrisse comments voorbij, ik citeer er even twee:

fucking bastard, that [L.]… could have gone home with my baby soon… anyways his company cannot guarantee a normal ferry service and the prices are such that… real creep… a question arises whose pockets and mouths he has filled up with money so that he’s acting like a pig from year to year<br/> …<br/> can’t make bread from shit; and paper and internet stand everything; and just for own fun (really the state and [L.] do not care about the people’s opinion)… just for fun, with no greed for money – I pee into the [L.’s] ear and then I also shit onto his head. :)”

Na klacht werden deze meteen verwijderd, maar het bedrijf eiste een schadevergoeding en kreeg die ook – 320 euro. De nieuwssite stapte naar het Mensenrechtenhof omdat ze zich gedwongen voelde haar systeem aan te passen (premoderatie) en dat zou een inbreuk op haar vrijheid van meningsuiting/doorgifte van informatie zijn. Wat het theoretisch gezien ook is.

Het Hof begint met vast te stellen dat deze inbreuk (inperking eigenlijk, neutraal gezegd) op zich op een wettelijke basis rust – smaad en belediging – en op legitieme wijze, voor een legitiem doel werd toegepast. Dat zijn basisvoorwaarden om die vrijheid te mogen beperken.

Vervolgens komt de echte hamvraag: móest dat nou echt zo? In mooi juridisch, is deze inperking noodzakelijk in een democratische samenleving en had vanuit oogpunt van subsidiariteit er geen minder hard middel ingezet kunnen worden?

Ja dat moest nou echt zo, zegt het Hof. De reaguurders waren anoniem, dus er viel niemand anders aan te klagen. En gezien de aard van het artikel (een actueel politiek onderwerp) was er wel een en ander te verwachten aan verbale oprispingen. Daar moet je dan bovenop zitten als nieuwsbedrijf. Achterover zitten en wijzen naar je “ik heb een klacht”-knop is dan onder de maat.

Nu hebben we in Europa een regeling die zegt dat tussenpersonen (zoals hosters en forumbeheerders) niet aansprakelijk zijn mits ze maar adequaat reageren op klachten (‘notice/takedown’). Het Mensenrechtenhof gaat daar niet expliciet op in. Tussen de regels door dénk ik dat ze het hierin menen te vangen:

The Court further notes that the applicant company – and not a person whose reputation could be at stake – was in a position to know about an article to be published, to predict the nature of the possible comments prompted by it and, above all, to take technical or manual measures to prevent defamatory statements from being made public. … Thus, the Court considers that the applicant company exercised a substantial degree of control over the comments published on its portal even if it did not make as much use as it could have done of the full extent of the control at its disposal.

Die term “degree of control” echo’t wat er in de Europese regels staat – je bent alleen beschermd als je niet controleert, selecteert of filtert. En een forum doet dat juist wél. Dus kennelijk vindt het Hof dat een forum zich niet kan beroepen op die beschermingsregels.

Ik pleit al een tijd voor een apart regime voor forumbeheerders in de wet. Je kunt niet van beheerders verlangen dat ze puur passieve platforms worden waar mensen zonder controle mogen reaguren, één 4chan is meer dan genoeg. Maar wie proactief gaat modereren, wordt nu juist aansprakelijk voor wat hij laat staan. Ik zeg dan ook, partijen die kunnen laten zien voldoende actief te modereren, moeten in principe niet aansprakelijk zijn voor wat zij alsnog doorlaten. Dit vertaalt zich juridisch gezien naar een inspanningsplicht: wie kan modereren, moet dat ook gaan doen en is gevrijwaard van claims als het adequaat gebeurde.

Delfi had dan nog steeds verloren trouwens. Het Hof zegt -terecht- dat als je een controversieel onderwerp online zet, je moet verwachten dat daar stevige reacties op komen. Daar moeten je moderatoren dus bovenop zitten en extra goed opletten. En dat had men niet gedaan. Dus ja, ik ben het wel eens met het resultaat. Maar dan wel graag nu die nieuwe wet die zegt dat wie wél adequaat modereert, niet aangesproken mag worden.

Arnoud

26 reacties

 1. En als ze iets gedaan hadden wat jij op deze blog doet, Arnoud, de eerste reactie moet door jou gemoddereerd worden, maar als je eenmaal bewezen hebt “volwassen reacties” te kunnen plaatsen, mag je vanaf dat moment vrijelijk alles posten. (Wellicht op straffe van ban?)

  1. Het lastige is dat rechters alleen oordelen over hoe de situatie was, en nooit aangeven “als je nou X had gedaan dan zou het anders uitgepakt hebben”. Ik denk dat premoderatie voor nieuwe bezoekers een goede factor in het voordeel van de site zal zijn. Maar ik weet ook dat één maatregel het nooit in z’n eentje kan oplossen; het is altijd een samenspel van factoren. Ik kan hier een heel trollerig verhaal neerzetten waar ook vaste reageerders over gaan schuimbekken. Volgens dit arrest moet ik dan extra goed postmodereren.

 2. Ik ben misschien te veel een free speech fundamentalist om deze uitspraak te kunnen begrijpen.

  Ik begrijp dat deze forum-post vrij waardeloos was; het ergste wat ik in het door Arnoud geciteerde deel heb kunnen vinden is dat er in zekere zin sprake is van intimidatie / bedreiging. Echter: ik heb dit alleen kunnen zien doordat Arnoud een deel van de verwijderde forum-post heeft openbaar gemaakt op dit blog.

  Bij verwijderen van forum-posts krijg je een “ironische” situatie: als je als buitenstaander wilt beoordelen of de gang van zaken rond het verwijderen van de post door de beugel kan, en de post bijv. niet om de verkeerde redenen is verwijderd, dan moet je de forum-post zelf kunnen lezen. Juist door het verwijderen ontstaat er een maatschappelijk belang om de verwijdering ongedaan te maken.

  Aan de ene kant: als de beheerder van een privaat forum vrijwillig een forum-post verwijdert, dan is transparantie en toezicht door derden niet noodzakelijk: de beheerder kan zeggen dat het zijn forum is, dat hij mag bepalen wat er op komt te staan, en dat als je iets anders wilt posten, dat je maar ergens anders naartoe moet gaan. Aan de andere kant: voor verwijdering die door derden of door de overheid wordt afgedwongen gaan deze argumenten niet op. Dwang vormt een werkelijke bedreiging van de vrijheid van het individu, en is meestal van een zodanig karakter dat het individu er niet goed aan kan ontsnappen (door bijv. voortaan op een andere site te posten). Toepassing van dwang moet daarom aan strenge regels gebonden zijn, en er moet een betrouwbaar systeem zijn dat naleving van die regels garandeert. Het systeem dat wij daarvoor hebben is democratische controle (de bevolking controleert en corrigeert de overheid), en daarvoor is het noodzakelijk dat de overheid en alle andere dwang-uitoefenaars transparant opereren.

  Een transparante overheid is incompatibel met censuur. En er bestaan geen “lichte” en “zware” vormen van censuur: “zware” censuur kan, juist door het karakter van censuur, vermomd worden als “lichte” censuur, dus als je “lichte” censuur toestaat, open je de deur ook voor “zware” censuur.

  1. Snap je punt maar ik had de gewraakte teksten uit het arrest van het Hof. Is dat neit genoeg transparantie? Dat waren de comments waar men over viel, het arrest is openbaar dus je kunt zien wát het Hof beoordeelde. Als het Hof dan de plank misslaat dan is dat in het openbaar. Is dat censuur?

   In vrijwel alle Nederlandse vonnissen over smaad e.d. zie ik letterlijk herhaald wat er gezegd werd voordat ze gaan kijken of dat smaad is. Er loopt zelfs serieuze discussie hoe om te gaan met kinderporno: hoe kun je vonnissen dat foto X kinderporno is en dan foto X achterhouden voor het publiek? Dan is de controle op je vonnis immers weg. Hoe transparant moet je daarin zijn?

   1. Als de verwijderde comments in het arrest te vinden zijn, en het arrest is openbaar, dan is er voldoende transparantie. Maar dan begrijp ik niet wat je probeert te bereiken met de verwijdering. Je roept toch een enorm Streisand-effect over jezelf uit? En mensen kunnen die comment nog steeds in het arrest lezen.

    Ik denk dat transparantie inderdaad ook een probleem is bij bestrijding van kinderporno. Hoewel ik fel tegen kinderverkrachting ben (zoals ik fel tegen elke verkrachting ben), en ik begrijp dat er redenen zijn voor een geheel verbod van seks met kinderen (kinderen zijn slecht geïnformeerd over consequenties van seks en zijn makkelijk onder druk te zetten(*)), denk ik dat er wat betreft het uitwisselen en bekijken van kinderporno een heksenjacht gaande is. En net zoals bij de oorspronkelijke heksenjachten is het bewijsmateriaal vaak niet objectief te beoordelen(**), en wordt het bewijsmateriaal zelf geheim gehouden.

    (*) Eigenlijk zou je voor deze argumenten af moeten gaan op inzichten uit de kinderpsychologie. Ik ben geen kinderpsycholoog, dus ik zal hier niet afwijken van de heersende algemene opinie.

    (**) Wat is de leeftijd van een onbekend persoon op een foto? Wanneer is iets seks? Dat soort dingen.

 3. Ik zeg dan ook, partijen die kunnen laten zien voldoende actief te modereren, moeten in principe niet aansprakelijk zijn voor wat zij alsnog doorlaten

  Dat lijkt me vol met nieuwe risico’s. Moderators zitten ook vaak vol met eenzijdige meningen en halen mischien veel actiever bepaalde (smadelijke) opinies weg als andere.

  1. Het probleem met bevooroordeeld modereren zie ik niet. Als een site alleen maar mensen wil die het met ‘m eens zijn, prima, leef je uit. Je slaat de discussie dood maar dat is jouw keuze.

   Waar het mij om gaat is dat als je je best doet de strafbare/verboden dingen weg te halen, je niet gestraft moet worden omdat er toch wat doorheen glipte.

   1. Je krijgt dan een discussie dat de moderator kan claimen veel illegale zaken te hebben gemodereerd (wat ook klopt) en dat de rest er door is geglipt terwijl het in werkelijkheid een subjectieve moderatie betreft.

 4. Voor mijn gevoel had net zo goed de andere kant op geredeneerd kunnen worden: het is een controversieel onderwerp, dus je weet dat er een hoop geroepen gaat worden, daar moet je je vooral niet teveel van aantrekken. Uitspraken die “rond de borreltafel” of “op straat” gedaan worden, moet je ten slotte ook niet te serieus nemen.

  1. Ik vind het ook een moeilijk vonnis omdat het tegen expliciet EU recht ingaat. (Dat de tussenpersoon niet verantwoordelijk is voor verkondigde meningen, mist hij/zij na een klacht prompt en effectief reageert.) Daar staat tegenover dat het EHRM zich niets hoeft aan te trekken van het EU recht, maar zich laat leiden door de meer primaire beginselen van de mensenrechten.

   “Past een regeling waarbij de uitgever aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade door smaad door een anonieme schrijver binnen het kader van de mensenrechten?” is een andere vraag dan “Past een regeling waarbij de uitgever aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade door smaad door een anonieme schrijver binnen de EU wetgeving?” Naar mijn mening zijn de antwoorden “ja”, respectievelijk “nee”.

   1. Dat moet je lid 3 nog maar eens lezen: “Artikel 14

    “Hosting” (“host”-diensten) 1. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de op verzoek van de afnemer van de dienst opgeslagen informatie, op voorwaarde dat: a) de dienstverlener niet daadwerkelijk kennis heeft van de onwettige activiteit of informatie en, wanneer het een schadevergoedingsvordering betreft, geen kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de activiteiten of informatie duidelijk blijkt, of b) de dienstverlener, zodra hij van het bovenbedoelde daadwerkelijk kennis heeft of besef krijgt, prompt handelt om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. 2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer de afnemer van de dienst op gezag of onder toezicht van de dienstverlener handelt. 3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor een rechtbank of een administratieve autoriteit om in overeenstemming met het rechtsstelsel van de lidstaat te eisen dat de dienstverlener een inbreuk beëindigt of voorkomt. Het doet evenmin afbreuk aan de mogelijkheid voor lidstaten om procedures vast te stellen om informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. De EU rechtlijn geeft eingelijk aan dat als je het besef hebt dat je opslag gebruikt wordt voor illegele content

    Bovendien is het besef hebben van iets illegaals ook niet per se afhankelijk van een melding. Als je weet dat er elke dag tientallen smadelijke berichten onder je artikelen verschijnen dan weet je dat dergelijke smadelijke berichten aanwezig zijn ook zonder dan je expliciet in kennis gesteld wordt.

    1. Het “eisen dat de dienstverlener een inbreuk beëindigt of voorkomt” is niet hetzelfde als eisen dat de dienstverlener de geleden schade vergoedt. Lid 1 zegt immers expliciet dat je niet aansprakelijk bent wanneer men NTD doet. Geheel los daarvan zegt lid 3 dat de rechter kan zeggen “neem een maatregel om dit en dat nu definitief te beëindigen want het loopt de spuigaten uit”. Zou iemand dagelijks zitten smaadplegen dan zou de rechter onder lid 3 dus een IP-ban kunnen bevelen.

     Je laatste opmerking is op zich waar maar daar stel ik tegenover dat elders in de Richtlijn staat dat een rechter (of lidstaat) géén algemene controleplicht mag invoeren voor hosting providers. Dus als je zegt “je weet dat je veel smaad krijgt, dus lees maar elke comment en blokkeer de smadelijke” dan ga je tegen die eis in. Het is verboden van hosters te verlangen dat ze alle content lezen.

 5. Maakt het voor de wet nog uit of moderatie gebeurt door een vertegenwoordiger van site. een geautomatiseerd systeem (bv een spamfilter) of de bezoekers (zoals op tweakers.net (al hebben die ook echte modjes))?

  1. Het Hof zegt hier dat je als site aansprakelijk bent als je smadelijke comments laat staan terwijl je die had kunnen en moeten weghalen. De factor “we werken met vrijwilligers en zijn een nonprofit” kan daarbij een rol spelen. Het zelfreinigend vermogen van de commenters kan ook een factor zijn, maar dat zal van de site afhangen. Op Tweakers.net gaat dat best netjes, maar wat ze op T.net wegmodereren zou op zeg GeenStijl wellicht blijven staan (ondanks het uitroeptekenknopje daar om Joris te roepen).

   Puur automatisch filteren vindt het Hof onvoldoende. Delfi had een lijst met verboden scheldwoorden.

 6. Om eerlijk te zijn ben ik niet echt een voorstander van forums waar reaguurders absoluut anoniem kunnen blijven. In dit soort kwesties lijkt het mij dan voldoende dat Defli de smadelijke opmerkingen zou verwijderen en alle informatie over de smadelijke bezoeker zou doorgeven aan de persoon die erover klaagt. (Wat beperkt kan zijn tot: dit is zijn IP adres en deze berichten heeft hij geplaatst…) De betreffende bezoeker zou vervolgens nog een ban kunnen krijgen. Natuurlijk moet je wel wachten met het overdragen van dergelijke gegevens tot je eeen gerechtelijk verzoek hiertoe krijgt.

  Daarnaast zou je als forum-eigenaar moeten proberen om het modereren aan anderen over te laten. Een site als StackOverflow wordt gemodereerd door een deel van de bezoekers waardoor de eigenaar dus niet controleert, filtert of wat dan ook maar. Als hoster is hij dan veilig. Ook al stelt hij standaard-regels op, het zijn de bezoekers die andere bezoekers terecht wijzen op basis van de regels.

  Ten slotte lijkt het mij handig indien forum software van ingebouwde censuur wordt voorzien zodat automatisch bepaald ongewenst taalgebruik wordt geblokkeerd.

  Verder wil ik het volgende even uitlichten uit de uitspraak: Delfi had removed 5,000-10,000 comments per day, also on its own initiative. Delfi houdt zich dus aktief bezig met modereren en heeft de middelen om er kennelijk duizenden per dag te verwijderen. Daar hadden deze twintig dus makkelijk tussen gekund. Een gemiste kans, dus een eigen graf gegraven… Nou ja, de financiele schade valt nog mee. Op de juridische onkosten na, want zoals gewoonlijk winnen de advocaten dit soort kwesties…

  1. Om eerlijk te zijn ben ik niet echt een voorstander van forums waar reaguurders absoluut anoniem kunnen blijven.

   Anonieme forums hebben voordelen en nadelen. Ik vind dat er plaats moet zijn op het internet voor zowel anonieme als niet-anonieme forums, en voor alle denkbare tussenvormen.

   Daarnaast zou je als forum-eigenaar moeten proberen om het modereren aan anderen over te laten.

   Ik denk dat dat, zeker voor grote forums, een nuttige optie is, al moet je naast dit “democratisch modereren” waarschijnlijk nog steeds “dictatoriaal modereren” hebben om te voorkomen dat je community wordt gekaapt door kwaadwillende buitenstaanders (bijv. de Anonymous/4chan mensen). Ik vind dat dit soort moderatie-modellen geen hinder mogen ondervinden van de wet.

   Ten slotte lijkt het mij handig indien forum software van ingebouwde censuur wordt voorzien zodat automatisch bepaald ongewenst taalgebruik wordt geblokkeerd.

   Niet mee eens. Kwaadwillenden vinden altijd wel manieren om om zulke filters heen te werken, dus het lost niets op. Daarnaast heb ik in de praktijk meerdere malen ondervonden dat zulke filters vaak legitiem gebruik bemoeilijken.

   Verder wil ik het volgende even uitlichten uit de uitspraak: Delfi had removed 5,000-10,000 comments per day, also on its own initiative. Delfi houdt zich dus aktief bezig met modereren en heeft de middelen om er kennelijk duizenden per dag te verwijderen. Daar hadden deze twintig dus makkelijk tussen gekund. Een gemiste kans, dus een eigen graf gegraven…

   Dat is interessante informatie. Waarom is het dan toch tot een rechtszaak gekomen? Gaat het om de schadevergoeding die ze moesten betalen? EUR320 is niet zo veel, maar het schept een precedent, en als iedereen dat gaat claimen voor een paar comments, dan wordt het wel een groot bedrag (potentieel tienduizenden euri per dag voor Delfi). Of staat er naast de hier geciteerde bagger ook nog iets opbouwends in de betreffende comments, en weigerde Delfi om die reden om de comments te verwijderen?

   1. Ik denk het principe. Als je werkelijk aansprakelijk bent voor comments ondanks het soort moderaties dat Delfi deed, dan kun je je comments wel sluiten. En dat raakt je in de portemonnee: je pageviews gaan flink omlaag want niets zo leuk als commenters die elkaar stangen, trollen en opstoken. (Stel je eens voor dat GeenStijl zonder reaguurders verder gaat. Blijven ze dan zo populair?)

   2. Anonieme forums zijn er genoeg, maar als je als bedrijf een forum beheert dat gerelateerd is aan bedrijfszaken (zoals een nieuwsforum bij een nieuwssite) dan lijkt het mij beter om geen anonieme bezoekers te hebben. Je hoeft ook geen gedetailleerde gegevens bij te houden maar een log-in naam, een wachtwoord (hashed) en de IP adressen waarmee deze bezoeker inlogt zouden dan handig zijn om spammers mee tegen te houden en een iets hogere drempel op te werpen tegen mensen die beledigend bezig zijn in je forum. Als je ook nog een email adres erbij opvraagt voor een bevestigings-mailtje dan is het al helemaal goed, naar mijn mening.

    Wat je ook ziet is dat men gebruik maakt van Facebook comments (Metro nieuws) of Discus (Scientias) om bezoekers een kans te geven om te reageren zonder dat je daar zelf veel voor hoeft te doen. Sterker, de vraag is dan zelfs in hoeverre jij nog verantwoordelijk bent voor comments via deze media. Er zijn sowieso veel partijen die het beheer van comments gewoon voor jou over willen nemen.

    Betreffende kwaadwillenden, daar heb je altijd last van. Maar dan kun je als eigenaar gewoon een IP-ban uitdelen aan de ergste gevallen, hun accounts bevriezen en hun posts verbergen. Sowieso is het te hopen dat voor die tijd al een moderator de kwestie escaleert zodat je als eigenaar wel even actie moet ondernemen. Betekent overigens wel dat je forum-software een uitgebreid logboek moet bijhouden over wie er wat allemaal heeft uitgevoerd. Dat betekent dus geen anonimiteit meer. Maar meer dan een uniek nummer dat je aan de bezoeker hebt gegeven hoef je ook niet te weten.

    Op dit punt vind ik OpenID een mooie uitkomst omdat je dan van een bepaalde provider alleen een ID ontvangt die je verder kunt verwerken. Dat ID is sowieso uniek per site/aanvrager zodat het uitlekken ervan zonder grote risico’s is. Je hoeft ook geen wachtwoorden bij te houden. Maar je kan dan wel een ban op ID doen in plaats van IP adres. Het is een simpel middel om de anonimiteit te behouden (want je weet verder niets van de bezoeker) maar om toch nog genoeg informatie te hebben om de bezoeker mee te identificeren.

    En waarom het een rechtzaak werd? Het lijkt mij een principe-kwestie. En kennelijk kan Delfi het nodige investeren in de bijbehorende gerechtelijke kosten als je beseft dat het EHRM uiteindelijk de einduitspraak heeft gedaan. Volgens mij is er geen nog hoger beroep mogelijk… Het betreft immers een nieuwssite en die zijn grote voorstanders van vrijheden van meningsuiting. Grensverleggende actie dus, die niet gelukt is. Als een elastiekje springt de grens weer terug…

 7. Dat doet het Hof niet (website verantwoordelijk stellen voor reacties). Het Hof bepaalt ook niet dat als je niet extra je best doet om te voorkomen dat er rare dingen tussendoor glippen, aansprakelijk bent. Het Hof spreekt slechts uit dat er geen schending van art. 10 EVRM (vrijheid van meningsuiting): ” In other words, the question is whether the applicant company’s obligation, as established by the domestic judicial authorities, to ensure that comments posted on its Internet portal did not infringe the personality rights of third persons was in accordance with the guarantees set out in Article 10 of the Convention.”

  Het wel goed uitleggen van het systeem van het EVRM en de rol van het Hof, is wel een beetje het verschil tussen nu.nl en dit blog waar ik op hoop.

  1. De kop komt van Nu.nl en koppen mogen tendentieus zijn om publiek te trekken.

   Ik meen dat het Hof wel degelijk zelf een rechtsregel neerlegt. Dat je dat formeel leest als “het Hof bevestigt de rechtsregel uit Estland”, prima, maar het Hof beslist of die Estse rechtsregel correct is binnen de mensenrechten. En ik zie een zó evidente rol voor de E-commercerichtlijn dat ik het onbegrijpelijk vindt dat het Hof dat niet laat meewegen in mar beslissing. Volgens mij staat dat ook duidelijk zo in mijn blog.

   Het Hof legt wel degelijk de lat hoger bij controversiële onderwerpen:

   86. … the Court considers that the applicant company, by publishing the article in question, could have realised that it might cause negative reactions against the shipping company and its managers and that, considering the general reputation of comments on the Delfi news portal, there was a higher-than-average risk that the negative comments could go beyond the boundaries of acceptable criticism and reach the level of gratuitous insult or hate speech. It also appears that the number of comments posted on the article in question was above average and indicated a great deal of interest in the matter among the readers and those who posted their comments. Thus, the Court concludes that the applicant company was expected to exercise a degree of caution in the circumstances of the present case in order to avoid being held liable for an infringement of other persons’ reputations.

   Dit is een overweging die in toekomstige gevallen óók in nationale rechtszaken aangevoerd kan worden. Publiceer je iets controversieels over moslims dan heb je ook zo’n hoger-dan-gemiddeld risico dat er onacceptabele comments komen en dan moet je dus “a degree of caution” uitoefenen. Dát is nieuw en opmerkelijk en dat is dan ook het onderwerp van mijn blog.

   Ik verneem graag je onderbouwde reactie waarom mijn juridische analyse onjuist is.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.