Nee, verzending op risico consumentklant kan ook niet met een keuzemenu!

| AE 7126 | Ondernemingsvrijheid | 15 reacties

doos-pakket-beschadigd.jpgEen lezer vroeg me:

Bij een webwinkel zag ik de volgende opties voor verzending:
– Verzenden per TNT envelop post (risico voor klant)
– Verzenden per TNT pakket post
Is dit legaal, kan men op deze manier het risico werkelijk bij de klant leggen? De winkel zegt van wel omdat je zo zelf een bewuste keuze maakt. Maar als het zo makkelijk is om om de wet heen te komen, dan klopt er toch iets niet?

Volgens de wet (art. 7:11 BW) ligt het risico van bezorging van een koop op afstand bij de verkoper tot het moment van aflevering bij de koper. Onder de oude wet gold daarbij dat je daarvan mocht afwijken, maar niet in de algemene voorwaarden gebeuren (art. 7:6 lid 2 BW, oud).

De achterliggende gedachte bij deze webwinkel is dat als je mensen expliciet laat kiezen tussen twee opties, er geen sprake is van een afwijking in algemene voorwaarden. Immers een individueel onderhandeld beding is per definitie geen algemene voorwaarden. Die zijn namelijk opgesteld om in gelijkluidende vorm in meerdere overeenkomsten gebruikt te worden.

Alleen: deze twee opties zijn “opgesteld om in gelijkluidende vorm in meerdere overeenkomsten gebruikt te worden” en van onderhandelen over de inhoud is geen sprake. Je mag zeggen welke voorwaarde je wilt laten gelden, maar dat maakt de voorwaarde an sich niet minder algemeen. Dus wat mij betreft zijn dit nog steeds gewoon algemene voorwaarden en is deze vorm van afwijken van 7:11 BW juridisch niet toegestaan.

Bovendien is de wet van de zomer aangepast: artikel 6 noemt artikel 7:11 BW in het geheel niet meer. Het is nu per definitie onmogelijk om een consument op welke wijze dan ook akkoord te laten gaan met vervoer op zijn risico.

De enige escape is nog het nieuwe lid 2 van artikel 7:11 BW:

In geval de koper een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door de verkoper wordt aangeboden, gaat het risico over op de koper op het moment van ontvangst van de zaak door de vervoerder.

Dit gaat over de situatie dat de consument zelf zegt, stuur het maar met PostNL (of een andere vervoerder die niet in het lijstje staat op de site). Dan en dan alleen mag de winkel zeggen “prima maar dan is het risico voor jou”. Een webwinkel zou dit kunnen automatiseren door in het lijstje “Anders (op uw risico)” op te nemen en bij die keuze een invulveld te tonen waarbij je naam + contactgegevens van die vervoerder invult.

Arnoud

Deel dit artikel

 1. Mij lijkt dat in dit voorbeeld eerder sprake is van verzekerd (TNT pakketpost) en onverzekerd (TNT envelop post). Het gaat dan niet zozeer om het niet aankomen (hoe dan ook risico webwinkel), maar om eventuele beschadiging tijdens transport. Als je zelf bewust kiest voor onverzekerd en dus goedkoop transport, lijkt me dat niet eens zo gek dat je zelf ook risico draagt. Ligt erg aan de aard van het goed. Een trui van de Wehkamp zal niet makkelijk beschadigen tijdens transport, maar een CD van Marco Borsato wel (en terecht 😉 )

 2. Webwinkel Simmcity gebruikt deze methode nog steeds. Ik heb ze daarop al aangesproken en kreeg toen als antwoord dat het voor mijn (toekomstige) bestelling niet zou gelden… De werkwijze is nog altijd niet aangepast. Ik heb dan ook ergens anders besteld voor een paar centen meer.

  • Ik zie wel meer problemen in hun AV:

   3.3 SimmCity.nl behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Cliënt is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen zeven (7) dagen na de mededeling van SimmCity.nl van de prijsverhoging.
   Helaas, pindakaas! Op het moment dat je de order hebt gedaan is de prijs dus ook bevestigd en kunnen ze niet zomaar nog even de prijs verhogen. Proberen ze wel, mag niet. Maar het gaat eigenlijk hierom:
   4.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door SimmCity.nl, zonder dat SimmCity.nl hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.
   Ofwel, ze zijn niet verantwoordelijk als het pakketje tijdens verzending zoek raakt. Jammer, maar dat zijn ze dus wel! En dan dit:
   8.1 Cliënt heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door SimmCity.nl geleverd product, dienen door de Cliënt terstond aan SimmCity.nl schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt SimmCity.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Cliënt de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Cliënt.
   Ofwel, je hebt maar 5 dagen de tijd om je bestelling te retourneren? En dan ook nog met een duidelijke opgave van redenen? Denk het niet!
   9.1 SimmCity.nl verplicht zich alle bepalingen van de fabrieks- garantie van de geleverde zaken op te volgen. Zo hebben alle producten een minimale fabrieksgarantie van 1 jaar.
   Fabrieksgarantie? Nee, een consument heeft gewoon garantie van de webwinkel. En van de producten die ze leveren mag je verwachten dat die wel 2 jaar of langer meegaan. Was de minimale garantietijd 2 jaar voor electronica? Ik dacht van wel.
   12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SimmCity.nl is het Nederlands recht van toepassing.
   Mooi zo! Die bepaling veegt namelijk veel van de overige bepalingen meteen van tafel. Mijn advies? Koop je producten elders! Deze webwinkel weet niet wat ze doen, juridisch dan. En dat kan problemen opleveren indien je een product moet retourneren of moet laten repareren…

Laat een reactie achter

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren en <em> en <strong> voor italics en vet.

(verplicht)

Volg de reacties per RSS