Mag een accountant zijn klant uit de cloud gooien?

archief-opslag-bestanden-filesMag een accountant zijn klant afsluiten van de cloudadministratieomgeving die hij aanbiedt als de klant het contract opzegt? Uit een recente uitspraak (15/232) van de accountantskamer blijkt van niet: per direct afsluiten is in strijd met de gedragsregels voor accountants.

Het begon in deze zaak met een probleempje rond indiening van de jaarrekening. Wat er nu precies misgegaan is, kan ik niet uit de uitspraak halen maar de jaarcijfers lagen te laat bij de KVK en de klant vond dat een reden om op te stappen. Vervolgens bleek direct (één dag later) zijn toegang tot het online pakket (Twinfields) afgesloten te zijn, waardoor alle daarin opgeslagen administratieve gegevens van het bedrijf dus ontoegankelijk werden.

Op zich een begrijpelijke stap van die accountant. Die dienstverlening is er voor klanten, en meneer wil geen klant meer zijn maar per direct weg. En in het algemeen is het zo dat als de overeenkomst tot dienstverlening ophoudt, je de dienstverlening mag staken. Ja, ook bij clouddiensten en accounts. Dat is dienstverlening in een softwarejasje maar daarvoor kent de wet geen aparte regels. Je mag stoppen met diensten leveren, en dus ook met software of data toegankelijk maken zodra het contract is afgelopen.

Bij accountants ligt dat anders, en wel omdat zij gedragsregels hebben die onder meer “het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid” nader uitwerken. Dit beginsel geldt ook na afloop van de dienstverlening. Als accountant moet je nazorg plegen als een klant weg wil, en daaronder valt -blijkens deze uitspraak- dus ook het nog even toegankelijk houden van de data of het verstrekken van een kopie zodat men elders verder kan.

We hebben het al vaker gehad over opvragen van “je” gegevens. Dat gaat hem niet worden, want data zijn geen eigendom volgens de wet. Het is gestolde dienstverlening, meer niet. Daarover merkt de Accountantskamer toch iets opmerkelijks op:

Daarvan uitgaande overweegt de Accountantskamer dat klaagsters recht hadden op ‘teruggave’ van de ingevoerde, nog niet bewerkte digitale gegevens, omdat het hun gegevens waren. Van betrokkene kon dan ook verlangd worden dat hij na de beëindiging van de opdracht met X3 in overleg was getreden over de vorm waarin en de termijn waarop hij deze de gegevens ‘overgedragen’ wilde krijgen, zeker nadat X3 in zijn brief van 22 juli 2014 te kennen had gegeven dat hij niet gebaat was met de prints van “de grootboekkaartjes 2013 en 2014 van de beide administraties”.

Het belang van data-opslag en clouddiensten voor bedrijven wordt alleen maar groter. Het wordt wat mij betreft dan ook de hoogste tijd dat hier wettelijk wat voor geregeld wordt. Je ziet dat al wel een beetje doorschemeren in de jurisprudentie, bijvoorbeeld dit vonnis uit 2012 waarin de rechter een dichtzetten van een softwaresysteem wegens wanbetaling disproportioneel vindt. Terecht. Natuurlijk mag je je dienstverlening opschorten als de wederpartij niet betaalt, maar die maatregel moet wel in verhouding staan tot de wanbetaling. En in gevallen als deze tref je iemand héél erg zwaar, veel zwaarder dan bij bijvoorbeeld een tijdschrift dat je tijdelijk niet opstuurt of een waszak die je een week niet ophaalt.

Arnoud

12 reacties

 1. Persoonlijk kan ik me wel inleven in een leverancier die niet betaald krijgt en zijn dienstverlening stop zet. Ik kan me ook erg inleven in ondernemers die bewust kiezen om bepaalde gegevens NIET ALLEEN maar in de cloud op ste slaan… Ik vind de keuze van de ondernemer in dit geval wel echt een van hem zelf. Hij kiest voor een dienst met bepaalde onzekerheden. Ondanks de waardeloze 99,9% uptime beweringen. Dat wordt erg vaak vergeten bij cloud-overwegingen. Ik vind wetgeving hierin zinloos, een goed IT advies is beter.

   1. @SQB, je hebt geen idee wat cloud computing is. @Con: Het ging hier niet om een wanbetaler, maar iemand die een dienst opzegt omdat de leverancier in zijn ogen niet goed functioneert.

    Nee, als een klant jouw (internet) dienst wilt verlaten zul je altijd een exit strategie moeten ondersteunen, ook als je geen accountservice bent. Een klant zo direct afsluiten is gewoon een hele slechte zaak, zeker omdat er geen sprake was van een grote betaalachterstand, het gaat om een ontevreden klant.

    1. Dat klopt precies @Henri, en omdat die leverancier geen exit strategie heeft, functioneert die inderdaad niet goed. De ellende is dat je dat op voorhand nooit weet, dus een IT afdeling of partner daar goed over moet adviseren. Een cloud dienst betekent niet dat je geen lokale backup meer nodig hebt.

 2. Ik het snap het voorbeeld uit de posting niet zo goed. Een klant houdt op een dienst af te nemen, en beklaagt zich vervolgens dat de dienst niet meer wordt geleverd? Dat is toch precies wat hij wou? Hij had van tevoren een kopie van zijn administratie moeten maken. Lullig dat ‘ie dat vergeten is, maar het is me niet helemaal duidelijk waarom zijn fout het probleem van de accountant moet zijn.

  1. De klant verwachtte een exitregeling en vooral een opzegtermijn. Als je bij een online dienst zegt “ik wil weg” en 5 minuten later zit ‘ie op slot, dan is dat toch wel verrassend. Iedereen gaat er vanuit dat je toch een paar weken hebt om de transitie naar je nieuwe partij te regelen. Een opzegtermijn staat immers standaard in ieder contract.

   1. De klant heeft toch zeker zijn eigen ruwe digital gegevens nog wel? Die heeft hij notabene zelf aan de accountant gegeven. Dat een dienstverlener zorgvuldig moet zijn, prima, maar hier heeft de klant toch ook boter op zijn hoofd!

    1. De klant heeft toch zeker zijn eigen ruwe digital gegevens nog wel?

     Dat is maar de vraag. Als de clouddienst webapplicatie omvat dan zal alle handmatige invoer die in die webapplicatie gebeurt door gebruikers alleen in die cloud aanwezig zijn.

     1. Ok, je kunt dan wel stellen dat de ingevoerde gegevens een hogere waarde hebben dan de losse stukjes papier vanwaar ze oorspronkeljjk komen, en dat die klant al betaald had voor die ingevoerde gevevens in een, naar ik aanneem, georganiseerde vorm.

      Desalniettemin, als die gegevens zo belangrijk waren, had de klant ook zo verstandig kunnen zijn om ze veilig te stellen voordat het contract werd opgezegd. Het blijft een beetje slecht management om je zozeer afhankelijk te maken van een ander en dan die ander boos te maken.

 3. De administratie van mijn VVE hebben we uitbesteed aan een VVE-administratiekantoor. In het contract is onder ‘opzegging’ expliciet een exit geregeld, inclusief concrete afspraken over hoeveel medewerking zij verlenen aan een nieuwe partij en voor hoe lang er bijvoorbeeld nog vragen beantwoord worden.

  Waarom je je administratie bij een partij onderbrengt zonder samen af te spreken hoe opzegging verloopt, begrijp ik niet. Niettemin lijkt het me inderdaad billijk dat als je dat niet hebt afgesproken, dat beide partijen meewerken om de zaken op fatsoenlijke wijze over te dragen.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.