Mag een webwinkel je een jaarabonnement verkopen?

dino-discountWie wat koopt bij Dinodiscount, zit aan een abonnement vast dat honderden euro’s per jaar kost. Dat las ik bij Tweakers (dank, tipgevers). Dinodiscount is een webportaal voor iedereen die graag voor inkoopsprijzen producten wil bestellen en zo een heel leuk centje extra kan gaan verdienen, zo staat op de site. Maar wat ik dan niet direct kan vinden, is dat je een betaald lidmaatschap (abonnement) bij ze afsluit, terwijl dat wel is waar de vrouw van de vraagsteller over viel. Oké, het staat in de voorwaarden maar is dat dan genoeg?

De consumentenwet is vrij simpel: alle essentiële informatie over een product moet voorafgaand aan het sluiten van het contract expliciet zijn gemeld. Je mag dat niet verstoppen in algemene voorwaarden of prijslijsten. Zo staat het letterlijk in de wet, art. 6:230m BW:

verstrekt de handelaar de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie: … In het geval van een overeenkomst voor onbepaalde duur of een overeenkomst die een abonnement inhoudt, omvat de totale prijs de totale kosten per factureringsperiode. Indien voor een dergelijke overeenkomst een vast tarief van toepassing is, omvat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten.

Dit moet dus voor of bij het sluiten van de overeenkomst zijn gemeld. In het geval van Dino Discount gaat het dan om het registratieproces. Oké, registeren dus. Op het registratieformulier staat het netjes in de eerste alinea:

Dinodiscount is een webshop voor iedereen die op zoek is naar goedkope handel. Door u te registreren op onze website gaat u een duurverband met ons aan voor 1 jaar. U kunt dan een jaar gebruik maken van onze diensten. U betaalt hiervoor slechts 299 euro. Alle producten koopt u dan voor inkoopsprijzen en op die manier kunt u heel veel omzet maken. Veel marktplaatsverkopers kopen hun goederen bij ons in.

Als pietlut merk ik dan wel op dat de prijs een tikje verstopt voelt, zo als vierde zin in een blokje tekst.

Onderaan bij de knop ‘registreren’ staat er dan nog iets over de prijs:

Ik heb het bovenstaande en de algemene voorwaarden gelezen en ik ga akkoord met het betaald lidmaatschap op dinodiscount.

Hoe duidelijk en begrijpelijk is dit alles? Ik blijf er moeite mee houden. Het stáát er uiteindelijk wel, maar om nou te zeggen dat heel voortvarend en expliciet de prijs in je gezicht geduwd wordt, nee. En volgens mij is dat toch echt wat de wetgever wilde zeggen met dit wetsartikel. Helemaal omdat elders in de wet (art. 6:230v lid 3 BW) staat dat je écht écht écht alle onduidelijkheid moet uitsluiten:

De handelaar richt zijn elektronische bestelproces op zodanige wijze in dat de consument een aanbod niet kan aanvaarden dan nadat hem op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Indien de aanvaarding geschiedt door gebruik van een knop of soortgelijke functie, is aan de vorige zin voldaan indien bij het plaatsen van de bestelling in niet voor misverstand vatbare termen en op goed leesbare wijze blijkt dat de aanvaarding een betalingsverplichting jegens de handelaar inhoudt.

Dit is dus waarom menig webshop een bestelknop met als tekst “Bestelling met betaalplicht” heeft ingevoerd, want met die tekst voldoe je aan de wet. Het hóeft niet letterlijk op de knop en het hoeft niet letterlijk die tekst, maar hoe meer pixels je verandert hoe dubieuzer het wordt. En ik blijf moeite houden met bovenstaande teksten, “niet voor misverstand vatbaar” kan ik ze niet noemen. Ik ben dus geneigd te zeggen dat aan dit artikel niet voldaan is. Gevolg hiervan is dat de consument deze overeenkomst kan vernietigen (laatste zin van 6:230v lid 3 BW).

Dit staat dan verder los van de vraag of je zo’n abonnement (want dat is het, of je het nu lidmaatschap noemt of niet) mag annuleren op grond van de gewone 14-dagenregel. Bij een dienst die je meteen in gebruik neemt, mag het annuleringsrecht worden uitgesloten. Wel moet je dat expliciet doen bij de bestelling, zo staat in art. 6:230p BW. Die tekst staat dan weer niet bij het “ik heb de AV gelezen”-zinnetje. Dus volgens mij is dat ook nog steeds een route.

Oh, maar wat zie ik nu in artikel 5.3 van die AV:

De consument kan de overeenkomst niet langer ontbinden indien de consument reeds gebruik heeft gemaakt van de door Dinodiscount te leveren diensten. U kunt alleen een bestelling plaatsen nadat u akkoord bent gegaan met de directe levering van onze diensten en daarmee afziet van uw herroepingsrecht met betrekking tot de dienst. (Akkoord is gegeven in de mail waarmee u uw email adres bevestigd en uw account en onze voorwaarden accepteerd)

Dit is dus wat bij het formulier had moeten staan. En nee, deze procedure is fout: je sluit de overeenkomst hier door op dit formulier op “Registreer” te klikken, niet door achteraf nog dingen te gaan bevestigen.

Dat er verder nog van alles anders in de algemene voorwaarden staat, doet niet ter zake. De wet is heel duidelijk: dit soort essentiële dingen moeten in het bestelformulier zelf worden vermeld en geaccordeerd.

Arnoud

30 reacties

 1. Het lijkt me dat als je de stelling bekijkt boven de blogpost dat dit gewoon mag. Wat niet mag is via slinkse wijze iemand een abonnement aftroggelen en verplichtingen aan laten gaan die ze helemaal niet willen. Overigens als je Dinodiscount bekijkt, lijkt dit (in tegenstelling tot wat ze zelf claimen) wel een gewone B2C webwinkel te zijn. Je bestelt immers op de website van Dinodiscount, uit een catalogus die zij zelf hebben samengesteld. Er is op geen manier terug te vinden bij welke Chinese leverancier zij vervolgens de artikelen bestellen. Daarbij komt dat je als klant van Dinodiscount aan hen betaalt en niet aan de Chinese leverancier. Dat zij een dropship constructie toepassen en de artikelen direct bij hun klant laten leveren is naar mijn mening niet relevant. Dit hele verhaal schreeuwt ‘firma list en bedrog’

 2. Laat ik dan eens een tegengeluid laten horen: Arnoud heeft het over consumentenrecht, maar is het niet overduidelijk dat dit een zakelijke business to business overeenkomst betreft?

  Dat veel klanten van Dinodiscount (marktplaatsverkopers) zich waarschijnlijk voordoen als particulieren en niet geregistreerd zijn als bedrijf doet daar niets aan af.

   1. pfff, uit de aard van de aangeboden handel en hun uitleg (op die manier kunt u heel veel omzet maken) blijkt duidelijk dat het wel b2b is. In het recht maakt het niet veel uit uit hoe je iets noemt. Wat het werkelijk is, dat is wat telt.

    Zodra een consument ‘omzet gaat maken’ is het geen consument meer.

    1. Right, dus als ik op mijn webshop zeg dat je dankzij mijn lage prijzen “heel veel omzet” kan maken, dan ben ik ineens gevrijwaard van het complete consumentenrecht?

     edit: ik zie nu (naar aanleiding van de post van Alex hieronder) dat er inderdaad wel expliciet om een bedrijfsnaam wordt gevraagd in het registratieformulier. De vraag is wel: wat gebeurt er als je daar “-” invult?

     Al met al blijft het gewoon een vreemde bedoening.

     Edit 2: dat “bedrijfsnaam” veld staat er dus pas sinds heel recent. Zie webarchive wat ik eerder al linkte. Dat veld zat vorige week nog niet in het formulier.

     1. Orion84, ik wil alleen maar aanbrengen dat het niet zo zwart wit ligt.

      Je kunt enerzijds zeggen: De consument zoekt naar een goede deal, vindt die bij Dino, en hem wordt dan achterbaks een abbonnement aangesmeerd. Dat lijkt Arnoud (en ook jij) te doen.

      Je kunt anderszijds zeggen, en dat doe ik: Het overduidelijk gericht op kleine, startende bedrijven, en het consumentenrecht is dus niet van toepassing. Lees eerste twee paragrafen eens van link van Arnoud. In de tweede paragraaf staat ‘Er zijn erg veel mensen die graag iets willen verkopen of een webwinkeltje willen opzetten…. Zo kan iedereen met een kleine beurs toch zijn zakelijke ambities bevredigen.’

      1. Het overduidelijk gericht op kleine, startende bedrijven, en het consumentenrecht is dus niet van toepassing.

       Ik zou zeggen: het is kennelijk niet zo overduidelijk, en mocht het dat wel zijn, zou dinodiscount bij uitingen van particuliere wederpartijen juist voorzichtig moeten zijn.

      2. Waar je je op richt is leuk en aardig. Zo lang je niet uitsluit dat je verkoopt aan consumenten, dien je je aan het consumentenrecht te houden wanneer iemand niet-bedrijfsmatig een aankoop doet. Je conclusie “het consumentenrecht is dus niet van toepassing” is dus veel te kort door de bocht.

       Je kan wel zeggen “het is niet zo zwart wit”, maar de wet schrijft juist wel voor dat er duidelijkheid moet zijn over dit soort zaken. Wat vage marketingteksten over hoe geschikt ze wel niet zijn als ‘groothandel’ voor marktplaatshandelaren etc., maakt het nog geen B2B-only.

       Gezien de aanpassingen aan de registratiepagina lijkt dat nu een beetje door te dringen, maar nog altijd staat er nergens expliciet dat alleen bedrijfsmatige aankopen zijn toegestaan. En in het (recente) verleden was die beperking er zeer zeker niet.

       1. Voor mij is die duidelijkheid er. De consumentenbescherming kan wel heel sterk zijn, en ervan uitgaan dat iedere consument oerdom is en zelf helemaal niet hoeft na te denken, maar om dit iets anders dan overduidelijk zakelijk te noemen gaat mij te ver, tenminste in de huidige vorm.

        Natuurlijk gaan ze er niet opzetten: alleen voor bedrijven. Veel van hun klanten zijn bedrijven zonder dat ze zich dat zelf realiseren, die zouden ze dan mislopen.

        Gezien het feit dat ik niet de enige ben om dit eerder als zakelijk te zien, zou ik het wel interessant vinden om te horen van Arnoud of hij daar (gedeeltelijk) in mee kan gaan en of dat zijn analyse verandert

        1. Als de dienst uitsluitend aan ondernemers wordt aangeboden, dan verandert dat de zaak wezenlijk. Informatieplichten en vooral die betaalknop gelden dan niet meer. Dan krijg je alleen nog de algemene vraag of het redelijkerwijs duidelijk was dat er betaald moest worden.

         Punt is wel dat je als winkelier expliciet maatregelen moet nemen om consumenten uit te sluiten. Anders blijf je vallen onder het consumentenrecht wanneer een consument bij jou inkoopt.

         1. Bedankt Arnoud.

          Als we realistisch zijn zullen de meeste klanten van Dino mensen zijn met kleine zakelijke activiteiten: zonder KvK inschrijving, zonder belasting te betalen, zichzelf waarschijnlijk niet eens als bedrijf beschouwend. Hoe moet Dino in hemelsnaam filteren tussen dit soort klanten en echte consumenten?

          1. Als we realistisch zijn zullen de meeste klanten van Dino mensen zijn met kleine zakelijke activiteiten

           Dat is maar de vraag lijkt me, ik kan me goed voorstellen dat de meeste klanten van dinodiscount mensen zijn die onzorgvuldig lezen of niet goed snappen wat ze lezen.

           Hoe moet Dino in hemelsnaam filteren tussen dit soort klanten en echte consumenten?
           Zorgvuldiger, duidelijker en eventueel meer communiceren met potentiele klanten en bij enige twijfel uitgaan van een niet-zakelijke wederpartij zou mij een goede eerste stap lijken.

 3. Als dit op een rechtszaak zou uitkomen dan zou mevrouwen moeten aantonen dat zij een consument is. Waaruit blijkt dat mevrouw eens consument zou zijn? Er moet een bedrijfsnaam worden opgegeven.

  1. Dat is inderdaad wel interessant, maar die bedrijfsnaam hoeft geen bedrijfsnaam te zijn natuurlijk, dus het valt dan denk ik te bezien wat concreet is opgegeven (bijvoorbeeld ‘?’, ‘-‘ ‘niet van toepassing’ ‘geen’ ‘consument’ ‘particulier’, ‘x’)

   Sowieso, waaruit zou dinodiscount eigenlijk op kunnen maken dat vertrouwen in (de eigen interpretatie van) uitingen van de wederpartij gerechtvaardigd zou zijn? Gezien de vaagheid van informatie en de beperktheid van de geboden uitingsmogelijkheden zou ik in ieder geval niet al te veel vertrouwen in hebben in berichten die ik via die site binnen zou krijgen. Zeker bij consumenten lijkt me vertrouwen in uitingen via de site waaruit je op denkt te kunnen maken dat ze een abo willen geenszins te rechtvaardigen.

   Daarnaast heeft men er zoals Orion84 hierboven ook alweer laat zien kennelijk nogal een handje van de site geregeld aan te passen…

 4. Als je deze webshop eens even door web archive haalt (https://archive.org), zie je dat de website tekst en gehanteerde voorwaarden constant “on-the-fly” worden aangepast in de afgelopen periode door de persoon die de webshop beheert, zonder dat deze beheerder de personen die reeds besteld hebben (en dus zogenaamd een abonnement hebben) hierover informeert (wel zo handig als je voorwaarden veranderen gedurende de “contractsperiode” Als voorbeeld de aangehaalde passage voor registreren, waar “ineens”spontaan het woordje “betaald” bij lidmaatschap verschijnt: https://web.archive.org/web/20160224175808/http://dinodiscount.com/register Zo veranderen er dus constant dingen (zoals o.a. prijzen) waarbij het dus lijkt dat personen hiermee akkoord zijn gegaan, echter op het moment van afsluiten/aangaan, dit niet het geval was. Hierdoor vraag ik mij ook af hoe er aangetoond kan worden welke voorwaarden er op welk moment van toepassing waren en zijn……

 5. Als het abonnementsgeld zoveel hoger is dan het bestelbedrag, waarom wordt dat dan niet prominent vermeld tijdens het bestelproces?

  Is dit niet gewoon de moderne versie van de boekenclub en andere abonnementen, waar mensen een enkele bestelling dachten te doen maar prompt aan een abonnement / verplichte afname bleken vast te zitten? Alles (ook het blijkbaar constant veranderen van voorwaarden) lijkt erop te wijzen dat dit gewoon oplichting is, met de bedoeling zoveel mogelijk “abonnementen” te verkopen.

 6. Ik denk in dit soort gevallen aan de site MiniInTheBox waarbij je eigenlijk rechtstreeks koopt bij de Chinese fabrikanten. Op zich een prima site waar ik al meerdere malen met succes kleine electronica heb besteld. Enige probleem is dat je dus invoerrechten moet betalen. Het leuke is echter dat je bij MITB dus een vinkje kunt aanzetten die voor een extra bedrag op je bestelling garandeert dat je deze invoerrechten niet hoeft te betalen. Mocht het toevallig wel gebeuren dan kun je de rekening van de postbode naar hen toe sturen en krijg je deze kosten weer gewoon vergoed van hen. En ja, dat is bij mij al enkele malen gebeurd! Keurig netjes deze extra kosten teruggekregen. Toch vind ik dat ook weer een aparte kronkel in het bestelproces. Extra betalen om de invoerrechten vergoed te krijgen. Een beetje krom, volgens mij. Maar qua prijs zijn ze wel voordelig genoeg om gewoon rechtstreeks bij hen te bestellen. Ik vraag mij dan ook af waarom sommige mensen dan zo’n raar abonnement willen aangaan. Betalen om korting te krijgen, het is een beetje vreemd…

 7. @CG jij blijkt de enige te zijn die tot nu toe het concept kunt zien zoals het bedoelt is.

  De opzet van mijn concept was; Ga een abonnement aan en krijg een jaar toegang tot mijn site (Op die manier kunnen mensen die graag iets voor zichzelf willen beginnen maar niet weten waar ze het vandaan kunnen halen of niet vermogend zijn om een webshop te beginnen met een bekend merk via mijn site klein kunnen beginnen en zo groter worden.) Producten via mijn site worden overal in webshops verkocht alleen ligt de prijs dan vele malen hoger. Het leek mij een leuk concept om het eens anders te doen als alle andere webshops (gooi 5 tot 10 euro op de inkoopsprijs en verkoop het in de webshop)

  Het wordt nu verdraaid naar: Koop een product op en vervolgens wordt je een abonnement aangesmeerd.

  Mensen die maar een product willen kopen zijn geheel niet mijn doelgroep.

  Wat heel veel gebeurd is mensen bestellen een product, Ik bestel het product voor ze en laat dit weten. Vervolgens krijg ik een mail. Ja ik heb de bestelling gemaakt en stuur die producten maar. Maar ik ben geen bedrijf hoor dus het lidmaatschap dat wil ik niet. Maar de producten wil ik wel….

  Feit is dus dat mensen het echt wel zien, maar veelal dus proberen om voor een duppie op de eerste rij te komen zitten. Ergens moet je dan toch een grens trekken. Op de bestellingen maak ik geen winst. mijn verdienmodel is de abonnementen.

  Mijn opzet is geheel niet de bedoeling om mensen op te lichten of wat dan ook. Mensen die vinden dat ze het abonnement niet wensen mogen mij dan ook een bericht sturen via mijn mail info@dinodiscount.com en dan zal ik de facturen annuleren. En mochten er mensen zijn die verdere tips hebben om mijn concept te verbeteren zie ik dat ook graag verschijnen in mijn mailbox.

  Met vriendelijke groet. Directie Dinodiscount.

  1. De opzet van mijn concept was; Ga een abonnement aan en krijg een jaar toegang tot mijn site (Op die manier kunnen mensen die graag iets voor zichzelf willen beginnen maar niet weten waar ze het vandaan kunnen halen of niet vermogend zijn om een webshop te beginnen met een bekend merk via mijn site klein kunnen beginnen en zo groter worden.)

   Mensen die maar een product willen kopen zijn geheel niet mijn doelgroep.

   Dan lijkt de oplossing me eenvoudig. Wijs de klanten er tijdens het bestelproces duidelijk op waar het om gaat, en wek niet de indruk dat het B2C betreft. Zolang het niet tijdens het bestelproces duidelijk is dat het om een betaalde dienst gaat, zal altijd de indruk van een slinkse truc blijven bestaan. Het beste zou zijn als het lidmaatschap direct met de eerste aankoop afgerekend wordt. En als het enkel om B2B gaat, lijkt me het voor de hand liggen een KvK nr te vragen en hierop te controleren.

  2. Mensen die maar een product willen kopen zijn geheel niet mijn doelgroep.

   Dan zou het logischer zijn om het lidmaatschap meteen af te rekenen bij een 1e bestelling. Dan ziet je klant meteen het totaal bedrag van die bestelling en de kosten van het abbonnement.

   Het is niet logisch om klanten eerst een product van een paar euro te laten bestellen en afrekenen en dan weken later die klanten een factuur van 299 euro te sturen.

 8. Laat ik, als aanstichter van het originele topic van Tweakers reageren om wat kleine toevoegingen te doen.

  Als eerste wil ik melden naar ons idee echt de prijs van het lidmaatschap bij de registratie (29 dec 2015) niet vermeld stonden. Dit is nu niet meer terug te vinden helaas.

  Gezien de website regelmatig aangepast is inmiddels (juist op alle plekken die relevant zijn voor deze zaak, erg toevallig) Als ik kijk naar archiefpagina’s (uit 2014) stond er geen enkele vermelding van kosten. Hoe wil de winkel bewijzen dat deze pagina op het moment van registratie deze kosten er stonden? Op 24 februari van dit jaar is er tekst veranderd op deze registratie pagina en pas daarna hebben naar mijn idee veel mensen een factuur gekregen van deze kosten.

  Wel stonden deze kosten in de registratie-mail vermeld, maar verstopt in een tig pagina lange opsomming van voorwaarden, dus als “kleine lettertjes” in dit geval.

  De aankoop is voor ons 100% als consument gedaan voor eigen gebruik, en we zijn op de website terecht gekomen doordat we via een advertentie op marktplaats contact legde met de verkoper en werden doorgestuurd naar de website om daar te bestellen. Er was geen enkele indicatie dat het niet voor consumenten geschikt zou zijn. Wij zagen het gewoon als een verkoper. Er staat ook duidelijk B2C in de header.

 9. @Arnoud Zou je een wordpress scroll arrow plugin voor het scrollen naar de top of bottom van je webpagina willen overwegen ? Er zijn stapels van die plugins beschikbaar Zeker op de mobiel is het langdurig scrollen naar beneden of omhoog nogal irritant.

 10. Even gekeken op die website, en ik schaar me achter Arnoud.

  Op de hoofdpagina met uitgebreide uitleg staat geen woord over een abonnement; het gaat alleen over het inkopen tegen lage prijzen. Dan bestel je iets en de site presenteert zich 100% als een normale webwinkel; dus met een winkelwagentje en een knop ‘afrekenen’.

  Pas bij het afrekenen staat in de 4e regel ‘299 euro’. Het komt wel langs maar het staat dus echt wel verstopt. Als je de sleutelhanger van 2,95 wilt bestellen staat die gewoon in je winkelwagen voor 2,95. Dat zij aan de eerste bestelling meteen een duur abonnement hangen, is met opzet diep weggestopt.

 11. Goedendag,

  Na goed overleg hebben we besloten om ons concept te veranderen. Het lidmaatschap is geen deel meer van ons concept. Blijkbaar is dit niet overgekomen op de manier dat we het hadden bedacht. Het is nooit onze opzet geweest om mensen te benadelen. Met vriendelijke groet, Directie Dinodiscount.

  1. Erg informatief bericht… Wat ga je dus doen om je klanten terug te betalen? Waarom dacht je dat je abonnement 300 euro waard was, maar vond je het desondanks nodig om dat diep te verstoppen in de voorwaarden? Denk je echt dat klanten bestellingen gingen doen voor een paar euro, en daarbij dat abonnement zouden accepteren? Denk je echt dat die mensen nog eens zullen bestellen bij je? Neem je verlies en stop met die onzin. Je “snel rijk” spelletje is vroegtijdig mislukt….

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.