Wat is beter voor open source: rechtszaken of praten?

gpl-sans-plombeOh oh, Linus Torvalds in de bocht in een discussie bij de Linuxfoundation over GPL handhaving. Dan weet je het wel. De stelling was: “we can all decide to give up on the GPL, or we can enforce it in Courts.” Torvalds, zeer karakteristiek: “this arguing for lawyering has become a nasty festering disease, and the SFC and Bradley Kuhn has been the Typhoid Mary spreading the disease.” De juristerij als builenpest, oké dan. Heeft hij een bult, eh punt?

Handhaving van de GPL bij de rechter komt zelden voor. Afgezien van een paar simpele kortgedingzaken in Duitsland is er niemand die daarover echt procedeert. Daardoor ontstaat er enige onzekerheid in de markt: hoe ver gaat die GPL nou, wat mag er wel of niet. Maar het omgekeerde komt ook voor: geen rechtszaken, dan geloof ik het wel en ga ik gewoon doen wat ik wil totdat ze piepen.

Dat piepen, dat gebeurt regelmatig. De Linux-mensen, maar ook vele anderen, steken een hoop energie in het aanspreken van bedrijven en instellingen die de GPL niet netjes naleven. Informeel en achter de schermen, joh er gaat iets niet helemaal lekker, mag ik je een tip geven? En vrijwel altijd heeft dat effect, zij het dat het enige tijd kan duren. (Ik spreek uit persoonlijke ervaring vanaf de ‘andere kant’ van die tips.)

Zie je een overtreding van de GPL op jouw code, dan kún je natuurlijk ook een blafbrief sturen en daarna naar de rechter. Dat heeft nog niemand gedaan, mogelijk vanwege de kosten en het gedoe. Ook de onbekende status van de GPL speelt een rol – ga je wel winnen, zegt de rechter niet bijvoorbeeld iets doms straks over afgeleide werken waarmee de GPL tandeloos zou worden.

Torvalds:

But quite apart from the risk of loss in a court, there real risk is something that happens whether you win or lose, and in fact whether you go to court or just threaten: the loss of community, and in particular exactly the kind of community that can (and does) help. You lose your friends.

En dat is natuurlijk waar. Als je iemand aanklaagt, verstoor je de relatie. Want welk bedrijf je ook dagvaardt, de reactie zal eigenlijk altijd hetzelfde zijn: de luiken gaan dicht, een externe advocaat doet de correspondentie en alle banden met het OSS-project in kwestie gaan de ijskast in want alles kan tegen je worden gebruikt. Van zo’n klap herstel je niet makkelijk. En als je dat als community doet, loop je ook de kans dat ánderen gaan denken, die club daar moeten we van wegblijven want die klagen je aan, raar spul dat open source. Dus het is zeker niet gezegd dat het een goede move is.

Natuurlijk, het gevolg van de Linus-aanpak is wel dat sommige gebruikers wegkomen met licentieschendingen. Dat voelt oneerlijk; doe jij veel moeite netjes compliant te zijn, gaat je buurman je de pas afsnijden met in feite gejatte code. En dan zegt die Torvalds “heb geduld, we spreken ze nog wel een keer en over een jaar of twee draaien ze vast bij”. Logisch dat je daar juridisch van gaat dreigen. Maar dan kom ik weer bij het juridische punt: hoe groot acht je de kans dat je gaat winnen, en wat heeft jouw rechtszaak dan voor gevolgen voor de community?

Arnoud

16 reacties

 1. Ik spreek uit ervaring dat een heleboel bedrijven proberen om de GPL (en andere FOSS licenties) correct na te leven. Daarbij maken ze soms fouten, maar die zullen ze (proberen te) herstellen als ze daarop gewezen worden. Het komt ook wel eens voor dat mensen met banden met de Open Source community ongefundeerd allerlij overtredingen claimen; het is niet verwonderlijk dat een bedrijfsjurist de tijd neemt om een claim goed uit te zoeken.

  Eens met Linus: als een bedrijf bijdraagt aan jouw Open Source project is het niet slim om de zaak op de spits te drijven. Er is alle tijd om het bedrijf een paar maanden geven om de zaken op orde brengen, auteursrecht duurt minstens zeventig jaar.

  1. Zo is het naar mijn weten ook altijd gegaan, ook in de Busybox-rechtszaken waar Linus over moddergooit. Eerst werd er gepraat, was er na een aantal maanden geen resultaat, dan pas kwam de rechtszaak.

   Linus stelt zich kennelijk op het standpunt dat er nooit een rechtszaak moet komen.

 2. [Als je] als community [iemand aanklaagt], loop je ook de kans dat ánderen gaan denken, die club daar moeten we van wegblijven want die klagen je aan, raar spul dat open source.

  Dat zal wel loslopen. Van IBM en Microsoft zegt ook niemand “laten we daar geen zaken mee doen, want ze klagen wel eens iemand aan”.

 3. Code onder GPLv2 zal ik eerder uitbreiden/aan bijdragen dan code onder GPLv3. De verschillen zijn misschien beperkt, maar ze zijn er wel.

  Overigens ben ik voor handhaving richting partijen die aan geen enkel OSS project bijdragen.

 4. Als je ‘buurman’ dus oneerlijk doet, terwijl jij wel netjes speelt, kun je dan niet je buurman aanspreken op oneerlijke handelspraktijken/concurrentie? Het is misschien niet jouw code, maar je buurman doet dat dus wel illegaal.

  1. Het doen van een aanklacht op basis van auteursrechtinbreuk heeft een paar voordelen:
   – Het bewijs van auteursrechtinbreuk is makkelijk te leveren en het zal snel helder zijn hoe de rechter gaat oordelen.
   – Je hebt recht op volledige vergoeding van de kosten voor juridische bijstand.

   Bij oneerlijke handelspraktijken moet de rechter een afweging maken van de praktijken naar de “maatschappelijke gebruiken” en dat levert meer discussie op.

  2. Stel, jij bent A, de maker van de GPL-software is B, en je concurrent is C. Jouw concurrent maakt in zijn product gebruik van de software van B, heeft daar uitbreidingen op gemaakt, maar geeft de broncode van die uitbreidingen niet vrij. Jij, als concurrent van C, zou de broncode van die uitbreidingen graag willen hebben.

   Stap 1: je koopt een product van C. Je bestudeert het product, en stelt vast dat het een uitgebreide versie van de software van B bevat.

   Stap 2: je vraagt aan B of ‘ie de software ooit onder een niet-GPL licentie heeft uitgegeven. Die zegt nee.

   Conclusie: C heeft de software onder GPL-licentie gekregen, en is gebonden aan de voorwaarden van de GPL bij verspreiding van de software. Op basis van de inhoud van de GPL mag je dan concluderen dat jij de (uitgebreide) software van C ook onder GPL-voorwaarden hebt ontvangen. Op basis hiervan mag je de broncode opvragen bij C, en is C verplicht de broncode aan jou te leveren.

   Mocht C jou de broncode weigeren te leveren, kan levering van de broncode dan via een rechtszaak, door jou (A) aangespannen tegen C, afgedwongen worden? Mag je zo, indirect, op basis van het handelen van C, concluderen dat hij/zij jou een aanbod heeft gedaan waar hij/zij aan gebonden is?

   In dat geval maakt het niet zo uit of B wel/niet C aanklaagt. B kan dan mogelijk de goede contacten met C behouden, en het “vuile werk” over laten aan concurrenten zoals A.

   1. In beginsel heeft alleen B aanspraak op de broncode. Er is voor zover ik weet geen grond waarop A bij C iets kan opeisen, A is tenslotte geen partij bij de overeenkomst tussen B en C.

    Misschien valt er voor A iets te halen in de onrechtmatige daad: kan het geheim houden van de broncode (in strijd met de overeenkomst tussen B en C) gezien worden als handelen in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid? Het klinkt mij een beetje vergezocht.

   2. Tenzij C aan B heeft gevraagd of die de code naast GPL ook onder een andere licentie wil aanbieden waardoor C een non GPL toevoeging mag doen aan de code. Als de copyrightholder (B) toestemming geeft, dan mag het.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.