Wanneer mag je een online geboekte training of cursus nu annuleren?

stop-bordEen lezer vroeg me:

Ik organiseer cursussen internetgebruik. Die kun je via mijn website boeken, en nu wil iemand zijn deelname gratis annuleren omdat dat zou mogen van de Wet koop op afstand. Maar is dat werkelijk zo?

De Wet koop op afstand, of eigenlijk de regels over overeenkomsten op afstand uit het Burgerlijk Wetboek, gelden ook voor diensten. Je mag in principe alle overeenkomsten die je online sluit, ook weer annuleren en wel kosteloos. Bij diensten gaat de termijn van veertien dagen in op de dag van contractsluiting (art. 6:230o BW), los van wanneer de dienst verricht zou worden.

Er zijn twee uitzonderingen:

 1. Een dienst die binnen de 14 dagen al is afgerond voordat hij wordt geannuleerd – althans wanneer de consument vooraf instemde met die vroege levering én hij heeft verklaard dan ook afstand te doen van zijn annuleringsrecht.
 2. Een dienst over verhuur van accommodatie, vervoer, catering en vrijetijdsbesteding – wanneer al bij het boeken een tijdstip of periode is vastgelegd. En hier zal zo’n cursus op struikelen, want gewoonlijk staat de cursusdatum (of data) er bij.

Sowieso moet het gaan om cursussen of evenementen voor consumenten. Bij een cursus gericht op zzp’ers geldt deze wet immers niet, hoewel je misschien nog een beroep op reflexwerking kunt doen. Maar je moet dan aantonen dat je eigenlijk vergelijkbaar bent met een consument. Ik zou dat lastig vinden bij een zakelijke cursus.

Er is echter nog een mogelijkheid om een cursus te annuleren, en wel eentje die los staat van internet en koop op afstand. Het Hof Arnhem oordeelde in 2012 namelijk dat een cursus een overeenkomst van opdracht is. Het is gewoon dienstverlening zeg maar, net als schoonmaken of een chauffeur inhuren. (Of als SaaS, maar dat is een andere discussie.)

En dat is van belang, want in de wet (art. 7:408 BW staat dat je als opdrachtgever altijd een overeenkomst van opdracht mag annuleren. Wel moet je dan een vergoeding betalen voor de reeds gedane werkzaamheden. Een dienstverlener kan zich daartegen indekken door in zijn algemene voorwaarden dat annuleringsrecht weg te nemen, maar dat mag dan weer niet bij een consument als opdrachtgever.

Arnoud

10 reacties

  1. Natuurlijk wel. Voor een middelbare scholier niet voor te stellen, maar een aantal van mijn collega’s volgen in hun vrije tijd talen cursussen. Gewoon, omdat ze de taal interessant vinden, of omdat ze het land willen bezoeken. Een afnemer van een cursus internetgebruik zal niet ‘willen gaan internetten’, maar bijvoorbeeld contact met de (klein) kinderen onderhouden als einddoel hebben, maar dit is echt vrijetijdsbesteding.

  2. Hoewel ik mij kan voorstellen dat het niet het eerste is dat in uw gedachten komt kan het wel degelijk een vorm van vrijetijdsbesteding zijn. Als Jurist in het dagelijks leven volg ik toch regelmatig een fotocursus voor mijn hobby. Fotografie. Dit is een besteding van mijn vrije tijd als consument.

   1. Tja, we kennen de inhoud van de cursus natuurlijk niet, maar er zullen ook mensen zijn die willen leren hoe ze moeten internetbankieren of belasting moeten aangeven via internet, omdat ze daar min of meer toe worden gedwongen in deze tijd.

   2. Ik denk dat je de term echter wel heel breed gaat definieren als je stelt dat vrijetijdsbesteding alles is waarvoor je niet betaald wordt. Dan is kan je dus nooit een dienst annuleren waar al een datum voor gereserveerd is, want indien gereserveerd via je werk -> valt niet onder WKOA. Gereserveerd als particulier -> automatisch vrijetijdsbesteding en valt dus onder uitzondering van WKOA.

 1. Beste Arnoud, de reacties maken, n.m.m., duidelijk dat jouw snelle conclusie (“En hier zal zo’n cursus op struikelen, want gewoonlijk staat de cursusdatum (of data) er bij.”) nog wel extra uitleg/toelichting mag krijgen. Zou je dat s.v.p. alsnog willen doen.

  1. Een online geboekte cursus voor een bpaalde datum of periode is m.i. niet te annuleren via de Wet koop op afstand. Je beroepen op de overeenkomst van opdracht kan wel als consument, ongeacht of de AV iets zeggen daarover. Wel moet je een afkoopsom betalen als je via die route opzegt.

   Ik twijfel een tikje over de opmerkingen hierboven over vrijetijdsbesteding. Ik leg dat breed uit, volgens mij is niet slechts bedoeld vakanties/hotels uit te sluiten. Het gaat er volgens mij om dat je door het boeken met datum een probleem bij de leverancier van de vrijetijdsbesteding creëert door later te annuleren. Die plek is dan lastig opnieuw te verkopen. Dat argument gaat volgens mij net zo goed op voor een cursus internetgebruik als voor een ritje op een ezel.

 2. Overigens is het verplicht om het niet-van-toepassing-zijn van ontbindingsrecht (duidelijk) te melden (dus bijvoorbeeld een tekst “Let op, u kunt deze cursus niet annuleren en er ontstaat een betalingsverplichting.” op de bestelknop). Anders is de consument alsnog niet gebonden aan de overeenkomst.

 3. Als ik het goed begrijp is de conclusie voor de cursusgever nu;

  1. 1. Geef de vrager zijn geld terug
  2. 2. Plaats in het vervolg een duidelijke melding bij de ‘bestelknop’ dat er geen beroep gedaan kan worden op de wet ‘koop op afstand’ omdat het hierbij gaat om een dienst waarvan bij aankoop een datum is vastgesteld.
  3. 3. Plaats ook een nette melding dat de cursus kan worden geannuleerd tot X dagen van de geprikte datum* en dat daar Y servicekosten aan verbonden zijn.

  • Die X dagen mag strikt gezien volgens mij niet als ik zo jouw artikel lees. Het lijkt mij alleen niet onredelijk om ~100% van de kosten te rekenen als gemaakte kosten omdat je niet binnen hele korte termijn de open plaats kunt vullen.

  (“li {list-style: none;}” op regel 80 van je style.css haalt de nummertjes voor een ordered list weg, maak daar “ul li {list-style: none;}” van)

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.