“Mijn werkgever wil me een contract met boete over de AVG laten tekenen, is dat normaal?”

Diverse lezers tipten me (dank) over deze vraag op Reddit:

Mijn werkgever wilt mij een contract laten tekenen ivb met de nieuwe privacywet (avg). Is dit normaal?

Wie het contract in kwestie leest, ziet dat het een addendum is op een arbeidscontract waarbij de werknemer geheimhouding opgelegd krijgt, en belooft netjes met persoonsgegevens om te gaan en alle documenten en dergelijke te retourneren aan het einde van het dienstverband. Dat zijn op zich geen rare afspraken. De teksten vind ik als jurist volkomen standaard. Je zou zelfs kunnen zeggen dat dat gewoon werkinstructies zijn, zo werken wij hier nu eenmaal en jij dus ook.

Wat de wenkbrauwen doet fronsen, is dat de werkgever er een stevig boetebeding aan koppelt: iedere overtreding van één van deze instructies wordt gestraft met een boete van €2.500 per keer en 250 euro per dag. Dat is natuurlijk geen instructie, dat is een afspraak. Boetes mogen in arbeidscontracten worden opgenomen, maar dat is een tweezijdige vrijwillige keuze die je in zo’n contract maakt, en geen eenzijdige “hier even tekenen en dan hang je vanaf nu”.

Een werkgever kan in principe niet eisen dat je iets ondertekent, tenzij de handtekening uitsluitend dient als bewijs dat je iets gezien hebt. Een akkoord op een aanpassing van je arbeidscontract kan niet worden afgedwongen, behalve als het gaat om een kleine wijziging die je in redelijkheid niet kunt weigeren. Dat is natuurlijk niet aan de orde bij een boetebeding, omdat dit zozeer 100% in het nadeel van de werknemer is.

Dus nee, ik denk niet dat je dit hoeft te tekenen. Als de werkgever bewijs wil dat jij deze instructies (artikel 1 dus) hebt gelezen, dan kan hij je verplichten bij artikel 1 “voor gezien” en krabbel te zetten. Artikel 2 is niet eenzijdig op te leggen, een boete vereist instemming van de werknemer. Dat moet er dus uit. En je persoonlijk aansprakelijk stellen voor de schade gaat ‘m ook niet worden, de lat daarvoor ligt héél hoog en enkel dat je een instructie negeert of je werkgever schade berokkent is nadrukkelijk bij lange na niet genoeg.

Arnoud

6 reacties

 1. Is er wettelijk (buiten contracten) iets geregeld rond geheimhouding van gegevens door werknemers? Want dan zou een gezien van een tekst die daar op aansluit heel redelijk zijn denk ik, ook als er wettelijk gevolgen aan het overtreden zijn en deze als waarschuwing genoemd worden.

  Is de werknemer gebonden aan deze overeenkomst als deze het tekent? Immers van een vrije keuze is bij een werknemer niet snel sprake als ik het goed heb.

  1. Met uitzondering van een aantal beroepen met een wettelijke geheimhoudingsplicht (zoals artsen) is er geen expliciete wettelijke geheimhoudingsplicht. Als er verder geen (schriftelijke) afspraken gemaakt zijn toetsen rechters het gedrag aan “goed werknemerschap”. Aan werkinstructies die noodzakelijk zijn om aan wettelijke verplichtingen van de werkgever te voldoen ontkom je als “goed werknemer” niet.

   1. Niet helemaal. Artikel 273 Strafrecht is een generiek verbod voor werknemers om “bijzonderheden waarvan hem geheimhouding is opgelegd” bekend te maken aan derden. Er moet dus wel iets zijn waardoor jij wist (niet slechts kon weten, maar wist/moest weten) dat dit geheime informatie was.

 2. LOL dat boetebeding leest als een fuck it wat er in de wet staat, jij gaat bloeden mannetje!!!

  3. De overeenkomst waarbij boete is bedongen, vermeldt nauwkeurig de bestemming van de boete. Zij mogen noch onmiddellijk noch middellijk strekken tot persoonlijk voordeel van de werkgever zelf of van degene aan wie de werkgever de bevoegdheid heeft verleend om aan werknemers een boete op te leggen.
  5. Binnen een week mag aan de werknemer geen hoger bedrag aan gezamenlijke boetes worden opgelegd dan zijn in geld vastgesteld loon voor een halve dag. Geen afzonderlijke boete mag hoger dan dit bedrag worden gesteld.
  Artikel 92 1. De schuldeiser kan geen nakoming vorderen zowel van het boetebeding als van de verbintenis waaraan het boetebeding verbonden is. 2. Hetgeen ingevolge een boetebeding verschuldigd is treedt in de plaats van de schadevergoeding op grond van de wet. 3. De schuldeiser kan geen nakoming vorderen van het boetebeding, indien de tekortkoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend.
  Dat kan toch niet. In afwijking van wat er in de wet staat nemen we u aan in de functie van huurmoordenaar?

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.