Hoe verhoudt de AVG zich tot mijn huwelijkse gemeenschap van goederen?

Ik ben voor deze posting even mevrouw van Dam. Gehuwd in gemeenschap van goederen. Zo opende een forumbericht bij Security.nl onlangs. Met daaraan gekoppeld de vraag: hoe zit dat dan met de AVG, stel dat je een bestelling van je vrouw wilt ophalen of van een account van je man een inzage- of correctieverzoek wil doen? En is het dan relevant of je in gemeenschap van goederen bent getrouwd? Of, iets pikanter -zoals de vraagsteller- kun je daarmee achterhalen of je man stiekeme accountjes heeft bij een niet-nader te noemen immorele datingdienst die aanzet tot echtbreuk maar toch van de RCC mag blijven adverteren?

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens zijn grondrechten, en die zijn persoonlijk. Dus als partner in een huwelijk heb je daar in principe niets over te zeggen, het gaat jou niet aan hoe je partner daarmee omgaat. Althans, juridisch niet; natuurlijk mag je er best wat van vinden omdat je nu eenmaal getrouwd bent. Maar bij de rechter is dat niet afdwingbaar.

Uitzondering zou zijn als de gegevens ook die van jou betreffen, denk aan een gezamenlijke bestelling of hypotheek. Maar een bestelling is niet al gezamenlijk enkel omdat je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, deze staat op naam van een van de partners en die is dan AVG-technisch de ‘betrokkene’. Dat je via het vermogensrecht als partner opdraait voor de kosten als je partner niet betaalt, staat daar los van.

Heel formeel zie ik dus onder de AVG geen grond om de persoonsgegevens van je partner op te vragen, ook niet als de aanwezigheid van die persoonsgegevens ergens in een systeem kunnen leiden tot financiële claims op jou. Of omdat je er sterker mee komt te staan in een echtscheidingsprocedure. Het zijn niet jouw gegevens.

Wellicht is er wel een uitweg als je zegt, in een huwelijk is het gebruikelijk dat je voor elkaar ook rechtshandelingen uitvoert. Ik bestel iets voor mijn vrouw omdat zij het druk heeft, iemand belt naar de apotheek voor een medicijn voor zijn man, je vrouw boekt een afspraak bij de kapper voor je, en ga zo maar door.

Juridisch gezien zeg je dan, ik ben gemachtigd om dit te doen althans de wederpartij mag veronderstellen dat ik dat mag. Daarmee zou je dan ook kunnen zeggen dat je onder de AVG inzageverzoeken (en correctie, verwijdering et cetera) mag doen. Dat zijn immers ook gewoon rechtshandelingen, en daar ben je dan toe gemachtigd. Wel zou de wederpartij dan bewijs kunnen vragen dát je gemachtigd bent, zeker als in hun systemen niet na te gaan is dat jullie getrouwd zijn. Tot nu toe heb ik zelf alleen maar knipperende ogen gehad als ik met zo’n stuk papier namens mijn vrouw me ergens meldt, maar het zal onwennigheid zijn.

Arnoud
PS en ja dat laatste is de premisse van mijn verhaal A New Intelligence, mocht je het nog niet gelezen hebben.

13 reacties

 1. Of, iets pikanter -zoals de vraagsteller- kun je daarmee achterhalen of je man stiekeme accountjes heeft bij een niet-nader te noemen immorele datingdienst die aanzet tot echtbreuk maar toch van de RCC mag blijven adverteren?

  Dat is natuurlijk waar dit allemaal om te doen is. En om heel eerlijk te zijn… Ik vindt dat de privacy van de persoon zwaarder weegt dan het huwelijksbelang, zeker als het gaat om Immorele Dating B.V. Natuurlijk is vreemd gaan kut. Ik veroordeel vreemdgaande mannen en vrouwen hard, maar ik vindt niet dat het een misdrijf is en ik vindt ook niet dat jouw privacy als vreemdgaande M/V/O minder weegt dan wanneer je gewoon eerlijk bent in een relatie.

  Immorele Dating B.V. heeft in dat opzicht juist een zorgplicht om secuur om te springen met de privacy van diens ingeschreven cliënten. Juist in hun situatie zouden ze moeten zeggen dat “Nope, huwelijke akte geeft u geen inzicht in ons systeem”. Als zo’n bedrijf weet dat het in een redelijk controversieel product handelt, is het juist aan hun om extra scherp te zijn op de leden administratie.

  Nu zou ik Mevrouw van Dam meteen adviseren om een einde aan het huwelijk te maken, maar omdat het vertrouwen in haar partner zo slecht is, ongeacht of deze vreemd gaat of niet.

 2. iemand belt naar de apotheek voor een medicijn voor zijn man, […] Tot nu toe heb ik zelf alleen maar knipperende ogen gehad als ik met zo’n stuk papier namens mijn vrouw me ergens meld

  Nou, mijn (onze) apotheek presenteerde mij al een machtigingsformulier toen ik de medicijnen van mijn vrouw (in gemeenschap van goederen) kwam afhalen dat ik “de volgende keer” echt getekend zou moeten meenemen.

 3. Hoe zit het bij het afhalen van een bestelling? PostNL-servicepunten maken er geen probleem van, die registreren gewoon wie het afhaalt. Maar ik heb meerdere malen een bestelling van mijn vrouw, die ik op wilde halen in de winkel, maar ternauwernood meegekregen, want “ja, de AVG, meneer.”

  Als ik een e-mail kan tonen, met daarin het bestelnummer, wat valt er dan nog te AVG’en?

 4. Lijkt me ook dat je hier enigszins zit met een catch-22, waardoor de aanwezigheid van iemand op de site door het verbod op vrijgeven van de persoonsgegevens alsnog kenbaar wordt gemaakt; als er geen gegevens zijn, is er immers ook geen plicht tot het zorgvuldig omgaan met die gegevens, en kan Immorele Datingtoko BV. gewoon zeggen ‘nee hoor, we hebben hier geen hr. van Dam ingeschreven staan’. Indien de gegevens er wél zijn, en er wordt gezegd ‘sorry mevrouw, die gegevens mogen wij U niet geven’, weet de echtgenote eigenlijk al genoeg.

  Dat lijkt me hierin ook de makke van de AVG; ik mis nog een aantal bepalingen die deze vorm van kennisgaring door eliminatie blokkeren.

  1. Indien de gegevens er wél zijn, en er wordt gezegd ‘sorry mevrouw, die gegevens mogen wij U niet geven’, weet de echtgenote eigenlijk al genoeg.

   Dan heb je al in het ledenbestand gekeken en dat moet je dus niet doen. Standaard zeg je “Wij mogen geen gegevens vrijgeven over ons ledenbestand.” en kan je dus altijd zeggen “Geen idee of Stefan lid is, want ik ga het niet opzoeken.”

   1. Ik begrijp je punt inderdaad, dat zou zeker best practice zijn, maar ik zie niet helemaal hoe dit afgedwongen wordt door de AVG.

    Vandaar ook dat ik het zie als een catch-22; om in aanmerking te komen voor gegevensbescherming onder de AVG, moet een gegeven in eerste instantie wel überhaupt bestaan. Tot op het moment dat een hypothetische partner (beweerdelijk) namens mij een verzoek indient bij een datingtoko waar ik niet ingeschreven sta, beschikt de datingtoko niet over persoonsgegevens van mij die door de AVG beschermd worden. Dan is echter de vraag; is ‘wij hebben geen gegevens over deze persoon’ niet ook gewoon een persoonsgegeven dat onder de AVG niet vrijgegeven mag worden? En zo ja, is dan niet elke datingtoko, of eigenlijk ieder bedrijf, de facto bezig met het zonder expliciete toestemming registreren van het persoonsgegeven ‘bij ons niet bekend’?

    1. Het valt onder de eis van adequate beveiliging (art. 32 AVG). Onthullen dat een persoon klant is, is m.i. een schending van de organisatorische beveiliging. Echter, als een bevoegd gemachtigde van die persoon vraagt om inzage, dan zie ik niet waarom je de beveiliging schendt. Als ik mijn vrouw machtig om bij alle webdiensten ter wereld inzageverzoeken te doen, en zij doet dat bij Immorele Dating bv (dank Wim), welk bezwaar kan ik daartegen dan nog inbrengen?

     Volgens mij moet je zeggen “U mag alleen over u zelf inzageverzoeken doen” en niet “Wij hebben geen gegevens/bij ons niet bekend”. Komt iemand dan met een machtiging dan behandel je hemhaar als de persoon zelf.

 5. Dit was een reactie op Stefan

  Ik zou zeggen dat op het moment dat je iets zegt over wel of geen lidmaatschap je daarmee inderdaad een persoonsgegeven vrij geeft en zit je dus al fout, ook volgens AVG denk ik.

  Het feit dat iets juist niet is vastgelegd in de vorm die wij in het algemeen als ‘gegevens’ beschouwen, kan op zich ook een (persoons)gegeven zijn waar je volgens de AVG eigenlijk niets over mag zeggen. Er is dus geen catch-22: het ontbreken van bepaalde persoonsgegevens is al een persoonsgegeven op zich wat je dus niet hoeft te creëren met een bepaalde actie..

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.