Wat betekent de nieuwe Telecommunicatiewet voor telemarketing?

Een lezer vroeg me:

Per 1 juli wijzigt de Telecommunicatiewet. Ik begrijp uit de wetsteksten dat de wet eigenlijk bedoeld is voor consumenten. Maar kan ik bijvoorbeeld straks nog wel zonder toestemming te hebben gegeven en zonder een klantrelatie te hebben als medewerker van bedrijf X (niet ZZP of eenmanszaak) voor verkoopdoeleinden worden gebeld door bedrijf Y op mijn rechtstreekse werktelefoonnummer? Of alleen via het algemene telefoonnummer van mijn bedrijf X?
In januari van dit jaar heeft de Eerste Kamer inderdaad een aantal wijzigingen aan de Telecommunicatiewet doorgevoerd. Deze wet bevat een aantal belangrijke bepalingen voor telemarketing, zowel per telefoon als via e-mail (of, juristen zijn ouderwets, per fax).

De belangrijkste wijziging is dat er nu een algemeen opt-in regime geldt voor telemarketing. Ja, dus ook voor ongevraagd bellen. Het bel-me-niet register wordt dan ook opgeheven, dat was immers een opt-out systeem dat nu overbodig wordt. Alleen (betalende) klanten mag je ongevraagd blijven bellen (of mailen), mits je maar bij het klant-worden ze expliciet hierop hebt gewezen en ze een bezwaaroptie bood. Let op: dat is dus niet “bij ieder belletje zeggen we dat je je kunt afmelden” maar op het bestelformulier een “ik wil niet gebeld worden” vinkje.

Nieuw is dat ideële organisaties je mogen bellen of mailen nadat je een schenking of donatie deed. Dat is natuurlijk geen “bestelling”, maar de wet vermeldt nu expliciet dat ook dan er een opt-out regime geldt. Ook als je vrijwilliger bent of naar een manifestatie gaat, dan mag men op deze opt-out basis je benaderen.

Naast consumenten hebben ook bedrijven veel last van ongevraagde telefonische reclame. Ook daar worden de spelregels aangetrokken, zowel voor rechtspersonen (zoals een bv) als voor natuurlijke personen die bedrijfsmatig handelen (zoals een vof of eenmanszaak). Hoofdregel is ook hier toestemming oftewel opt-in. De uitzondering is nu zeer beperkt:

de verzender gebruik maakt van elektronische contactgegevens die door de desbetreffende eindgebruiker voor het ontvangen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden zijn bestemd en bekendgemaakt en deze worden gebruikt in overeenstemming met de door de eindgebruiker aan de contactgegevens verbonden doeleinden, of [de ontvanger zit buiten de EU].
Ja, daar staat echt dat je alleen ongevraagde reclame mag sturen naar een adres dat voor ongevraagde reclame opengesteld is. Het algemene info@ adres (inclusief de hippe varianten hallo@, welkom@, zeghetmaar@ en kopjekoffiedoen@) voldoet niet aan die eis. Ik vind het moeilijk een concreet voorbeeld uit het wild te noemen, maar je komt uit bij zaken als reclame@ of aanbiedingen@ en ik kan me niet voorstellen dat iemand daarop zit te wachten.

Geheel overbodig en tot mijn ergernis staat er dan in de Memorie van Toelichting nog:

Het tonen van contactgegevens in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kan expliciet niet worden aangemerkt als een situatie waarin er vanuit mag worden gegaan dat er op deze manier toestemming is gegeven.
Ik hoop dat er niemand was die serieus meende van wel.

Belangrijk is wel dat voor oude contactgegevens de oude regels blijven gelden. Bedrijven hoeven hun opt-out zakelijke database dus niet te wissen en opnieuw op te bouwen (art. 20.7). Wel moet je natuurlijk bij iedere communicatie mensen wijzen op de afmeldmogelijkheid.

Arnoud

9 reacties

 1. Dit heeft dus ook direct resultaat op (gerichte) B2B cold sales? Op zich vind ik het niet raar dat er geen onderscheid tussen B2C en B2B is. Maar zitten hier ‘sales’ personen die een verwachting over de impact voor hun werk kunnen beschrijven?

 2. De ongebreidelde verkoopdrang van een aantal partijen bedreigen de effectiviteit van onze communicatiemiddelen, terwijl er heel veel alternatieven zijn om je spullen aan de man te brengen (zoals een goede website, adverteren op de juiste plaatsen, enzovoort). Ik wil graag mijn contactgegevens openbaar hebben, zodat iedereen mij kan benaderen, maar juist door misbruik van commericiele partijen kan dat niet meer, vandaar terecht dat men de wet aanscherpt.

  Echter, wat ik nog veel liever had gezien was een verplichting voor telecomproviders om een “verstorings-vergoeding” te ondersteunen: iedereen die mij belt (en niet op mijn contactenlijst staat) moet eerst een klein bedrag (zeg 5 euro, maar door de gebelde zelf in te stellen, desnoods 500 euro, zodat zelfs BN-ers hun nummer weer openbaar kunnen maken) commiteren om mijn aandacht te verkrijgen (voor het laten rinkelen van mijn toestel voor huisvredebreuk, aka telefoon), die ik met een eenvoudige handling kan incasseren als de beller mij niet aanstaat. Ik ben best bereid om even de telefoon op te nemen en nee dank u te zeggen als daar een kleine vergoeding tegenover staat, terwijl ik van iemand die mij voor iets zinnigs belt dat echt niet ga incasseren.

 3. Ik kan je zeggen dat een inschrijving bij de KvK direct zorgt voor een stroom van dode-bomen-spam en email-spam van bedrijven die leverancier willen zijn. In maart is mijn dochter een rijschool begonnen en de aanbiedingen van de verschillende auto dealers stromen binnen.

  Wat ik me afvraag is op recruiters je nog wel mogen bellen, die verkopen je niet direct iets maar worden wel betaald om jou over te halen van baan te wisselen. Persoonlijk zou ik er geen bezwaar tegen hebben als dat niet meer zou mogen.

  1. Ik kan je zeggen dat een inschrijving bij de KvK direct zorgt voor een stroom van dode-bomen-spam en email-spam van bedrijven die leverancier willen zijn.

   Dat is voor mij zelfs reden om geen eigen bedrijf te beginnen. De kvk verkoopt die gegevens aan anderen, terwijl je verplicht bent je in te schrijven. De kvk doet verder ook helemaal niets voor je. Ja, op papier (ha ha) geven ze advies en trainingen. Dat is echter van zo een teleurstellende kwaliteit! En wat als ik helemaal geen advies wil en geen trainingen en mijn gegevens te grabbel gegooid? Wanneer wordt deze club eens afgeschaft of in elk geval ernstig gereorganiseerd?

 4. Hoe zit het met wetenschappelijk onderzoek? Hiervoor leek het te beargumenteren dat er voor puur onderzoek dat het niet zou vallen onder commerciele, ideeele of charitatieve doeleinden. Zou je zeggen dat het dus onmogelijk is om bedrijven of consumenten te benaderen om vragen deel te nemen aan een onderzoek, tenzij daar expliciete toestemming voor is (of een mailadres als ‘onderzoek@’ bestaat)?

  1. Ik zou een uitnodiging tot deelname aan zuiver wetenschappelijk onderzoek geen “ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden”. Dat is natuurlijk wel een heel specifiek criterium: “Wij van WC-Eend willen graag onderzoeken wat u van WC-Eend vindt” zou ik gewoon reclame vinden. Daarnaast weet ik dat bij veel wetenschappelijk onderzoek je mensen niet ongevraagd persoonlijk uitnodigt als deel van de goedkeuringsprocedure, dus als universitair onderzoeker kun je hier denk ik niet zo veel mee. Nog los van hoe je aan de mailadressen komt, want de AVG is wél gewoon van toepassing en jouw dataleverancier heeft 99% zeker weten geen grondslag die mailadressen aan jou te geven.

 5. Naast consumenten hebben ook bedrijven veel last van ongevraagde telefonische reclame. Ook daar worden de spelregels aangetrokken, zowel voor rechtspersonen (zoals een bv) als voor natuurlijke personen die bedrijfsmatig handelen (zoals een vof of eenmanszaak). Hoofdregel is ook hier toestemming oftewel opt-in.

  Is dit wel helemaal correct? Als ik het goed lees, worden er volgens mij geen beperkingen gesteld aan telefoontjes naar rechtspersonen, behalve als dit geautomatiseerd gebeurt. Lid 1 spreekt namelijk alleen over “automatische oproep- en communicatiesystemen zonder menselijke tussenkomst”. Lid 2 trekt het breder, inclusief alle telefonische verkoop, maar alleen voor natuurlijke personen.

  Dus consumenten en niet-rechtspersonen mogen niet gemaild en gebeld worden. Rechtspersonen mogen niet gemaild maar wel gebeld worden.

  Zo beschrijft de KVK het ook.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.