Wat betekent de nieuwe Telecommunicatiewet voor telemarketing?

Een lezer vroeg me:

Per 1 juli wijzigt de Telecommunicatiewet. Ik begrijp uit de wetsteksten dat de wet eigenlijk bedoeld is voor consumenten. Maar kan ik bijvoorbeeld straks nog wel zonder toestemming te hebben gegeven en zonder een klantrelatie te hebben als medewerker van bedrijf X (niet ZZP of eenmanszaak) voor verkoopdoeleinden worden gebeld door bedrijf Y op mijn rechtstreekse werktelefoonnummer? Of alleen via het algemene telefoonnummer van mijn bedrijf X?
In januari van dit jaar heeft de Eerste Kamer inderdaad een aantal wijzigingen aan de Telecommunicatiewet doorgevoerd. Deze wet bevat een aantal belangrijke bepalingen voor telemarketing, zowel per telefoon als via e-mail (of, juristen zijn ouderwets, per fax).

De belangrijkste wijziging is dat er nu een algemeen opt-in regime geldt voor telemarketing. Ja, dus ook voor ongevraagd bellen. Het bel-me-niet register wordt dan ook opgeheven, dat was immers een opt-out systeem dat nu overbodig wordt. Alleen (betalende) klanten mag je ongevraagd blijven bellen (of mailen), mits je maar bij het klant-worden ze expliciet hierop hebt gewezen en ze een bezwaaroptie bood. Let op: dat is dus niet “bij ieder belletje zeggen we dat je je kunt afmelden” maar op het bestelformulier een “ik wil niet gebeld worden” vinkje.

Nieuw is dat ideële organisaties je mogen bellen of mailen nadat je een schenking of donatie deed. Dat is natuurlijk geen “bestelling”, maar de wet vermeldt nu expliciet dat ook dan er een opt-out regime geldt. Ook als je vrijwilliger bent of naar een manifestatie gaat, dan mag men op deze opt-out basis je benaderen.

Naast consumenten hebben ook bedrijven veel last van ongevraagde telefonische reclame. Ook daar worden de spelregels aangetrokken, zowel voor rechtspersonen (zoals een bv) als voor natuurlijke personen die bedrijfsmatig handelen (zoals een vof of eenmanszaak). Hoofdregel is ook hier toestemming oftewel opt-in. De uitzondering is nu zeer beperkt:

de verzender gebruik maakt van elektronische contactgegevens die door de desbetreffende eindgebruiker voor het ontvangen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden zijn bestemd en bekendgemaakt en deze worden gebruikt in overeenstemming met de door de eindgebruiker aan de contactgegevens verbonden doeleinden, of [de ontvanger zit buiten de EU].
Ja, daar staat echt dat je alleen ongevraagde reclame mag sturen naar een adres dat voor ongevraagde reclame opengesteld is. Het algemene info@ adres (inclusief de hippe varianten hallo@, welkom@, zeghetmaar@ en kopjekoffiedoen@) voldoet niet aan die eis. Ik vind het moeilijk een concreet voorbeeld uit het wild te noemen, maar je komt uit bij zaken als reclame@ of aanbiedingen@ en ik kan me niet voorstellen dat iemand daarop zit te wachten.

Geheel overbodig en tot mijn ergernis staat er dan in de Memorie van Toelichting nog:

Het tonen van contactgegevens in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kan expliciet niet worden aangemerkt als een situatie waarin er vanuit mag worden gegaan dat er op deze manier toestemming is gegeven.
Ik hoop dat er niemand was die serieus meende van wel.

Belangrijk is wel dat voor oude contactgegevens de oude regels blijven gelden. Bedrijven hoeven hun opt-out zakelijke database dus niet te wissen en opnieuw op te bouwen (art. 20.7). Wel moet je natuurlijk bij iedere communicatie mensen wijzen op de afmeldmogelijkheid.

Arnoud

Half miljoen boete voor Nederlandse spammers

De telecomtoezichtouder OPTA heeft twee bedrijven een boete van totaal zo’n half miljoen euro opgelegd voor het versturen van spam, meldt o.a. Tweakers. Dit is de hoogste boete ooit in Nederland voor ongevraagde reclame per e-mail.

De OPTA had de spammerts al eerder gewaarschuwd, maar die verstuurden vervolgens nog zo’n 4,5 miljoen e-mails. En tsja, dan wordt men boos. Zoals voorzitter Chris Fonteijn van OPTA het zegt in het besluit:

Als je na een waarschuwing doorgaat met het lastigvallen van consumenten met ongevraagde e-mails, dan kun je een zware boete verwachten. Dit is dan ook de hoogste boete die OPTA tot nu toe voor het overtreden van het spamverbod heeft opgelegd.

De boete mag dan de hoogste ooit zijn, maar hij is nog steeds minder dan de 1,7 miljoen die de spammerts verdiend zouden hebben met hun 0900-nummers. In de spam werden mensen namelijk opgeroepen een duur 0900-nummer te bellen om voor thuiswerk te solliciteren, maar ze bleken alleen maar lang aan de lijn gehouden te worden. Meer mocht de OPTA echter niet opleggen: dit was het maximumbedrag dat voor overtredingen als deze kan worden opgelegd.

Wat me verbaasde, is dat de OPTA niets had gedaan met de klachten over het 0900-nummer. Iemand verlokken om zo’n duur nummer te bellen en deze dan zo lang mogelijk aan de lijn houden, dat moet toch strafbaar zijn? Niet dus. Nog niet – er komt een wetswijziging die dit soort dingen expliciet gaat verbieden. Maar weet iemand wat deze wijziging inhoudt? De OPTA heeft het over “wijziging van artikel 4.4 Telecommunicatiewet, BUDE (Besluit Universele Dienstverlening en Eindgebruikersbelangen) en het RUDE (Regeling Universele Dienstverlening en Eindgebruikersbelangen).” Het recentste wetsvoorstel dat ik ken is TK 30661, en daarin zie ik geen verwijziing naar 4.4 Tw.

Geenstijl wijst nog op de “gedeeltelijk stomme” uitspraak van de Raad voor de Journalistiek over één van de twee bedrijven.

Arnoud

Fietspolitie verstuurt spam per telefoon

Gisteravond werd ik ineens gebeld, en tot mijn stomme verbazing begon er toen een bandje te lopen waarop een zogenaamde politieagent me begon te vertellen dat licht aan toch echt heel belangrijk is. Ja, een bandje. Na enig zoeken bleek dat van deze site Fietslicht aan : Vrienden bellen afkomstig te zijn:

Wil je nu iets leuks uithalen bij je vrienden? Vul hieronder het e-mailadres en het 06-nummer in van een vriend of vriendin. Die ga ik, agent Van Geel, dan hoogstpersoonlijk verrassen met een telefoontje – wedden dat je hem of haar daarna ineens altijd met licht op de fiets ziet rijden? Kan er nu al om lachen, weet je dat?

Kennelijk heb ik dus “vrienden” die menen dat dit grappig is.

Nu is de keuze van mijn vrienden mijn probleem, maar dit soort telefonische oproepen zijn al sinds 1998 als spam verboden. In de Telecommunicatiewet, artikel 11.7 staat namelijk:

Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is uitsluitend toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend [of een hier niet relevante uitzondering van toepassing is]

Agent Van Geel is een automatisch oproepsysteem. Daarmee wordt een ongevraagde communicatie voor ideële doeleinden overgebracht. En het is niet de abonnee (“vriend”) die de toestemming geeft. Dat heet SPAM en dat is dus verboden!

UPDATE: (14 november) dat vindt ook de OPTA, zo lees ik op Webwereld:

“Dit soort dingen mogen alleen als de abonneehouder toestemming heeft gegeven en de beller dat kan aantonen”, zegt Ewa Walters, woordvoerdster van het controle-orgaan.

UPDATE 2: (14 november, 13:54) om tien voor één heb ik een interview gegeven voor het NOS Radio 1 Journaal! Luister via Uitzendinggemist (het begint om 12:53).

UPDATE 3: (14 november, 20:36) bij Ouders Online wordt terecht gewezen op de privacy-aspecten van deze actie. En ze hebben agent Van Geel als MP3!

UPDATE 4 (19 november): Agent Van Geel is met pensioen.

Ik vind het hoogst kwalijk dat een overheidsinitiatief (politiewebsite) spam verstuurt in een vorm die al sinds 1998 verboden is. U ook? Klachten indienen kan bij de OPTA, onder het kopje “Telefonisch oproepsysteem”.

Arnoud