De AI Hall of Shame laat zien waarom AI compliance officers nodig zijn

Heb je je wel eens afgevraagd hoe deze innovatie bijdraagt aan een afschuwelijke dystopie? Zo prikkelt machine learning engineer Sean McGregor zijn collega’s als die weer eens enthousiast doen over de inzet van AI voor het een of ander. Want maar al te vaak blijkt een goed idee uiteindelijk vooral nadelen voor kwetsbare mensen op te leveren of nodeloze rechtlijnigheid te introduceren in een op zich prima werkend menselijk proces. En om dat kracht bij te zetten, onderhoudt hij sinds een tijdje de AI Incident Database.

Zoals de site het zelf toelicht:

The AI Incident Database is a collection of harms or near harms realized in the real world by the deployment of intelligent systems. You are invited to submit reports to the database, whereupon accepted incidents will be indexed and made discoverable to people developing and deploying the next generation of AI technology to the world. Artificial intelligence will only be a benefit to people and society if we collectively record and learn from its failings. Learn more about the database, or read about it on the PAI BlogVice NewsVenture Beat, and arXiv among other outlets.
Soms gaat het om gewoon hilarische storingen, zoals een surveillancerobot die zichzelf de fontein in rijdt omdat hij water niet van tegels kon onderscheiden. Wat ook weer heel naar kan uitpakken, zoals bij de lasrobot die niet geprogrammeerd was om mensen te vermijden – en iemand doodde toen die een losgelaten metalen plaat wilde verwijderen.

De pijn zit hem vaker niet in zulke extreme dingen, maar in de vaak schimmige manier waarop een AI tot haar conclusie komt. Bijvoorbeeld omdat je geen uitleg krijgt, zoals bij incident 96 waar een door de fabrikant geheimgehouden algoritme leraren beoordeelt en laat ontslaan. Of bij incident 78, waar een studente geweigerd werd bij geneeskunde in Duitsland omdat de AI had ingeschat dat ze lage cijfers zou halen. Of bij incident 95 waarin gezichts- en stemanalyse ertoe leidt dat sollicitanten geweigerd worden.

Die laatste is interessant omdat de gebruikte data is geanalyseerd en vrij van bias zou zijn bevonden. Ja, ik ben skeptisch want ik geloof dat niet – bijvoorbeeld omdat ik me niet kan voorstellen dat men bij stemanalyses de moeite neemt om stotteraars of mensen met slokdarmspraak te vragen om een representatieve hoeveelheid data aan te leveren.  (De kans is groter dat men het ding op porno getraind heeft, daar is immers veel sneller een grote hoeveelheid data voor te krijgen.)

Dat gebrek aan representativiteit zie je vaak opduiken. Bijvoorbeeld in incident 48, waarbij paspoortfoto’s worden gescreend op “ogen volledig open” wat natuurlijk misgaat bij Aziatische mensen. Die overigens ook niet hoog scoren in beauty contests waarbij een AI de jury speelt. Op het gorilla-incident van Google hoef ik al helemaal niet op in te gaan. Het aantal voorbeelden is talrijk.

De vraag is, hoe moet het dan wel. Daar zijn alweer eventjes geleden de EU Ethics Guidelines for trustworthy AI voor geformuleerd. Deze bevatten geen juridische eisen (die komen er wel aan, de Verordening AI) maar juist ethische kaders: hoe moet het wel, wat mag de burger verwachten en wat moet een bouwer of gebruiker van AI aan verplichtingen op zich nemen.

Wie wil leren hoe dat werkt: op 20 september start mijn tienweekse cursus AI Compliance in de praktijk weer. Leer in je eigen tijd (ongeveer 4 uur per week) de techniek én de ethische kaders rondom AI, met echte cases en echte data. Ik laat je zoeken naar bias in een dataset met leningaanvragen of puzzelen over waarom een snel en vrijwillig AI-loket bij de gemeente in strijd is met de mensenrechten. En ondertussen zet je je ook in om de gemeente Juinen met haar miljoenen kostende AI initiatieven hoog in de wereldranglijst te krijgen. Wees er snel bij!

Arnoud

 

4 reacties

 1. Typisch die bias dat wat machines doen bij voorbaat verdacht is maar als menselijke beslissers dat doen het gewoon goed is. Deze bias is hierboven goed zichtbaar. Het wordt weliswaar gebruikt als verkoopargument maar ook daar wringt het in aannames.

  1. Er wordt niet gesteld dat mensen het altijd goed doen. Er wordt gewaarschuwd, dat een AI alleen kan, wat door mensen wordt aangeleerd. Het verschil tussen een mens en AI is (nog) dat mensen hun inzichten kunnen bijstellen op basis van kennis, ervaring en rechtvaardigheidsgevoel. Niet dat dit bij alle mensen werkt, maar toch. Zie het voorbeeld van die robot te water. Een mens zal in die situatie komen en normaal op basis van ervaring constateren dat hij niet over het water kan. Een robot die niet is geleerd wat water is, zal gewoon een oppervlakte zien en doorgaan.

   1. De suggestie wordt gewekt dat een mens het goed zal doen wasr AI faalt en nooit innovatief zal zijn. Dat is al weerlegd met schaak go als spel situatie.

    Dat het alleen kan wat door mensen wordt verteld is niet meer waar. Dat was het idee van kennisregels (lisp) via beslisbomen opvoeren inbde jaten 80. Dat is nog steeds nuttig want je kunt beter kennis van anderen hergdbruiken dan zelf alles proberen uit te vinden.

    Je zegt al dat er mensen zijn waar keennis ervaring en rechtdvaardigheidsgevoel te wensen over laat. Dat is een prima iets om met AI aan te vullen. Doel en richting bepaald dan valt er mogelijk iets mee te modelleren.

    1. Het probleem in de meeste gevallen is, zo vermoed ik, is dat mensen zich zullen gaan laten leiden door de beslissing van de computer en gaan zeggen “Computer says no”. Als je dan ook nog nergens in beroep kunt/kunt klagen/een mens te hulp kunt vragen, komen mensen door die rigiditeit in de knel. Je ziet dat nu al gebeuren met youtube die videos demonitized zonder dat je ergens heen kunt bellen om te vragen waarom.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.