Mag je een AI telefonende politici laten signaleren en daarover tweeten?

De Vlaamse kunstenaar Dries Depoorter heeft software gemaakt die via machinelearning en gezichtsherkenning ziet wanneer een politicus op zijn of haar smartphone zit tijdens een overheidsvergadering. Dat meldde Tweakers afgelopen maandag. En de grap: de software maakt daarna een Twitter- en Instagram-bericht aan. Onder de naam The Flemish Scrollers kunnen geïnteresseerden dan constateren dat de betreffende politicus dan afgeleid is, waar je dan zelf wat van mag vinden.

Het beeld dat ontstaat is natuurlijk dat politici zich aan hun werk onttrekken of niet geïnteresseerd zijn in wat collega’s te melden hebben. Dat zal zeker wel eens het geval zijn (je zou het misschien zelfs nog aan de politicus zhaar Twitter of Instagram-activiteit kunnen koppelen, bedenk ik me) maar men zal zeker ook wel op die manier ruggespraak houden met partijgenoten. Dat is iets praktischer en juist vriendelijker dan opstaan en buiten de zaal samen praten, en dan weer naar binnen gaan.

Onduidelijk is nog wat de politici er van vinden, ik zag in de comments al dat het ironisch genoemd werd omdat politici de burger juist met alles en nog wat in de gaten houden. Maar dat zou het alleen maar zijn als de dames en heren politici hier bezwaar tegen hebben, wat voorals nog niet het geval lijkt.

Ook wat betreft de AVG zie ik geen probleem. Dit is evident een artistieke verwerking, die een duidelijk maatschappelijk punt maakt en zich baseert op openbare beelden. Daarmee is de belangenafweging van artikel 6 sub f AVG snel gemaakt, het gerechtvaardigd belang van Depoorter om dit te tonen weegt zwaarder dan privacy- of andere belangen van de politici in kwestie. (Voor mij weegt dan zeker mee dat Depoorter zich niet uitlaat over wat men doet op de telefoon: men kan immers ruggespraak houden, dossiers nazoeken of anderszins legitiem de smartphone gebruiken.)

Hoe moeilijk zou het zijn dit te porten naar de Nederlandse Tweede Kamer?

Arnoud

4 reacties

  1. Ik denk dat het onder de huidige omstandigheden zelfs wenselijk is dat met op deze manier achter-app-overleg heeft en niet continue in de gangen contact heeft. Wat ik me wel afvraag is waarmee. Wie zit er mee te gluren in die gesprekken? Of is er een officiële beveiligde app voor politici?

    1. Ik neem aan dat ze net als de rest van Nederland alles via WhatsApp bespreken? Ik ken in ieder geval geen officiële beveiligde app die beschikbaar is voor Kamerleden. Er zijn wel superdehieperveilige toepassingen voor gerubriceerde informatie-uitwisseling maar dat krijg je niet op je smartphone en enkel een Kamerzetel hebben is onvoldoende kwalificatie.

  2. Voor mij weegt dan zeker mee dat Depoorter zich niet uitlaat over wat men doet op de telefoon

    Jij vindt dat je je met ‘dear distracted @… pls stay focused’ niet uitlaat over wat men op de telefoon aan het doen is? Als je de telefoon als afleiding aanmerkt en de politicus oproept zich te concentreren dan sluit je volgens mij toch redelijk uit dat je gebruik zoals ruggespraak met partijgenoten vermoedt.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.