Mag ik een snelheidsboete bij de gemeente declareren als hun bordje verkeerd was afgesteld?

| AE 13040 | Regulering | 31 reacties

Automobilisten die 20 kilometer per uur te hard over de Wittevrouwensingel in Utrecht rijden krijgen toch een lachend gezichtje te zien op een display langs de weg. Dat meldde de lokale Utrechtse krant DUIC onlangs (dank, Utrechtse tipgever). De snelheidsmeter van de gemeente, zo’n rood/groen gezicht-matrixbord, bleek namelijk verkeerd ingesteld: hoewel de maximumsnelheid daar 30 is, was het bord afgesteld op 50. Wat de tipgever me deed vragen, als ik dan een verkeersboete krijg, mag ik die dan verhalen op de gemeente wegens foute voorlichting?

Wa dâchie zelluf, zouden ze in Utrecht zeggen. Want natuurlijk is zo’n matrixbord geen verkeersbord (bord A3) en dus bepaalt het niet wat de maximumsnelheid is aldaar. Daar is het ook niet voor bedoeld, het bord geeft immers jouw actuele snelheid aan en niet de toegestane snelheid. In combinatie met de kleuren en het gezichtje is het in de praktijk een effectief middel om mensen hun snelheid te laten matigen.

Desondanks, je rijdt daar 50, het bordje is groen, jij denkt dat je goed zit en 5 meter verderop staat Agent Patrick en die bekeurt je voor te hard rijden. Waar sta je dan, juridisch? De boete is op zich terecht want de maximumsnelheid van 30 km/uur is daar rechtsgeldig tijdig aangekondigd (bord A01-30ZB). De uitweg is dan: de gemeente heeft deze boete te vergoeden, want zij heeft onjuist advies gegeven (“je rijdt 50, keurig”).

Een overheidsorgaan is in theorie aansprakelijk te stellen voor onjuist advies. De lat ligt wel erg hoog, hoewel het antwoord altijd afhankelijk van het geval is:

Eerst indien de belanghebbende in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs erop heeft mogen vertrouwen dat hem juiste en volledige inlichtingen met een bepaalde inhoud werden gegeven, kan plaats zijn voor het oordeel dat het verstrekken van die inlichtingen, indien deze onjuist of onvolledig zijn, onrechtmatig is jegens de belanghebbende en dat de gemeente deswege jegens de belanghebbende aansprakelijk is doordat deze door die onjuiste of onvolledige inlichtingen, kort gezegd, op het verkeerde been is gezet.
In gewoon Utrechts, pardon Nederlands: was het redelijk om te denken, dit bord klópt, de groene vijftig is een juist advies? Ik zou zeggen van niet, zelfs niet als je redeneert dat de gemeente toch wel weet hoe hard je in een bepaalde straat mag.

De belangrijkste reden voor mij daarbij is dat je net 500 meter terug een bord “zone 30” bent gepasseerd en dus zélf moet weten dat je er 30 mag. Dat is immers sowieso de regel in het verkeer, en er is geen verkeerssituatie waarin je binnenin een zone 30 toch 50 mag. Het bord kan dus niet kloppen, en ik zie dan ook geen redelijke grond om te denken “zou het dan tóch”.

Arnoud

Deel dit artikel

  • Dat artikel kende ik niet, en heb tijdens de rijles geleerd dat elektronische borden boven de fysieke borden gaan, maar nooit deze uitzondering gehoord. In de systematiek van de borden is trouwens opgenomen dat een wegdeel altijd wordt afgesloten met een “einde 30 km/h” bord.

   In Utrecht heb je nog wel een paar meer rare situaties. De Waterlinieweg is zo’n voorbeeld. Een voormalige snelweg, als zodanig ingericht, en met zeer korte invoegstroken. Je mag er 70, maar omdat vrijwel iedereen te hard rijdt, is het vaak alleen maar veilig mogelijk in te voegen met 90 km/h. Kan ik dan in geval van een boete de politie aansprakelijk stellen, omdat zij de maximum snelheid onvoldoende handhaaft, en daardoor toestaat dat een verkeerssituatie ontstaat waarbij je alleen veilig kunt invoegen als je harder gaat dan 90 km/h? (Volgens mij hanteerd de politie voor dat stuk trouwens een soort van gedoogbeleid, juist vanwege deze reden).

  • Die vlieger gaat hier niet perse op, het elektronische bord staat een stuk verder dan het fysieke bord. En een vervolgbord kan altijd een wijziging in de snelheid aangeven, ook omhoog. Dit artikel in de wet is bedoeld om de rijbaansignalering en bebording bij wegwerkzaamheden hun geldigheid te verlenen. Immers, boven de snelweg staat 50, boven het hectometerbordje staat 100. Maar dat elektronische controlebord met die smiley is geen bord in het kader van het RVV. Bovendien is het niet geijkt en derhalve is de weergegeven snelheid alleen een indicatie en niet rechtsgeldig. Een agent mag dus ook geen proces verbaal opstellen, indien zo’n bord aangeeft dat je 60 rijdt in een 50 gebied. Let maar eens op, wanneer je cruise-control hebt en je nadert het bord, dat wil de aangegeven snelheid nog wel eens veranderen met meerdere kilometers, terwijl je auto een spreiding van 1 km naar boven en onder wil aanhouden.

   • “Maar dat elektronische controlebord met die smiley is geen bord in het kader van het RVV.” Maar dan hoort het er ook niet staan. Er staat een bord met ’30’ en dat moet voldoende zijn. Ik snap, dat je ‘psychologisch’ mensen wil ‘belonen’ voor ‘goed gedrag’, maar dat soort fratsen botst met het recht, waarin duidelijk de verkeerstekens omschreven staan en die gebieden of verbieden, maar ‘belonen’ niet.

 1. Naast de gemeente willen buurtverenigingen en scholen ook wel eens zo’n matrixbord plaatsen. DIe hebben nul zeggenschap op de openbare weg. Of als tante Mien 50 wordt, staat er bij haar een bord van 50 in de tuin (‘toevallig’ langs de weg, met verzoek te toeteren). Dit bord geeft geen wijziging van de maximumsnelheid, en ook geen vrijwaring van onnodig claxxoneren. Kortom, compleet kansloos.

 2. De belangrijkste reden voor mij daarbij is dat je net 500 meter terug een bord “zone 30” bent gepasseerd en dus zélf moet weten dat je er 30 mag. Dat is immers sowieso de regel in het verkeer, en er is geen verkeerssituatie waarin je binnenin een zone 30 toch 50 mag. Het bord kan dus niet kloppen, en ik zie dan ook geen redelijke grond om te denken “zou het dan tóch”

  Het bord kan best kloppen. Het kan immers best dat je een bord ‘einde 30’ gemist hebt doordat het door vandalen verwijderd was, door een boom of een vrachtwagen moeilijk te zien was, of gewoon slecht opgelet.

  Jij gaat uit van een gedachtengang ‘zou het hier dan toch 50 zijn terwijl ik eigenlijk in een zone 30 zit….’ Die is inderdaad onwaarschijnlijk.

  Maar de gedachtengang ‘Oh, ik heb het bordje ‘einde 30′ blijkbaar gemist’ is dat helemaal niet.

 3. Het hele probleem is volgens mij gewoon dat je als burger geacht wordt perfect te zijn (zie ook dit artikel op de NOS) en in de relatie met de overheid elke vorm van redelijkheid volstrekt verdwenen is. Als ik ergens rij en ik zie een melding ‘U rijdt 45’ met een groene smiley, dan ga ik er vanuit dat ik daar gewoon 45 mag rijden, dat lijkt me volstrekt redelijk. De discussie die je dan moet voeren met een agent (of het cjib, of wie dan ook) is dan toch niet op basis van juridische argumenten, maar gewoon op basis van redelijkheid. Je kan dan gewoon als gemeente zeggen ‘och god, wat vervelend die staat inderdaad niet goed afgesteld, we gaan dat oplossen, denk er de volgende keer aan dat dit een 30 weg is, fijne dag nog verder’. Maar dat station zijn we in de hedendaagse maatschappij al ver gepasseerd.

  • Dit is dus precies wat ik bedoel met dat het geen juridische discussie zou moeten zijn en dat redelijkheid ver te zoeken is. Hoeveel mensen, en de bezoekers van deze blog zijn daarin geen standaard doorsnede van de bevolking, kijken je met glazen ogen aan als je over ‘RVV 1990′ begint? Bart de bakker of Tante Truus denkt bij zo’n groene smiley gewoon dat dat wel zal kloppen en daar zullen ze juridisch gezien best ongelijk in hebben. Maar je kunt je als overheid ook gewoon begripvol en redelijk opstellen en ondertussen dat bord gewoon correct afstellen zonder dat je gelijk allerlei boetes aan verbind.

 4. Een andere misleiding waar ik me laatst aan stoorde was de volgende. In een zone-30 waren werkzaamheden en de bouwvakkers hadden voor de werkzaamheden een bordje “pas op werkzaamheden” en “maximum snelheid 30” geplaatst en aan het einde “einde maximum snelheid 30”. [Heel netjes dat ze dat eindbord neerzetten, trouwens, zie je vaak ook niet.] Maar ja, na dat bord einde 30 was de maximum snelheid dus nog steeds 30. In dit geval is een stuk helderder wat er mis is gegaan, maar ik stoorde me er wel aan en vroeg me af wat er zou gebeuren als ik daarna een boete voor te hard rijden kreeg met “er staat hier 100m terug een bordje einde 30”.

Laat een reactie achter

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren en <em> en <strong> voor italics en vet.

(verplicht)

Volg de reacties per RSS