Tesla past filmen met Sentry Mode-camera’s in Nederland aan na AP-onderzoek

Tesla gaat voor Nederlandse gebruikers aanpassen hoe de Sentry Mode werkt, las ik bij Tweakers. De vier camera’s op de auto’s filmen voortaan niet meer standaard, en de bewaartermijn gaat omlaag. Dit op last van de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar Tesla krijgt geen boete of andere sanctie: men ziet de bestuurder als de verwerkingsverantwoordelijke.

In 2019 blogde ik over de toen-net-ingevoerde Sentry Mode:

Deze modus zorgt ervoor dat verscheidene camera’s worden gebruikt om een beeld van 360 graden rondom de auto op te nemen. De nieuwere Tesla’s hebben acht camera’s rondom het voertuig en kunnen daarmee dus worden ingezet om bijvoorbeeld onvoorzichtige fietsers of doelbewuste bekrassers vast te leggen, zodat er bewijs is van hoe schade is ontstaan.
Mensen vroegen zich toen af of dat strafbaar was. Nee dus, dit is geen ‘aangebrachte’ camera in de zin van het strafrecht omdat een Tesla regelmatig verplaatst wordt. Een privacyschending is het ook niet, dat volgt uit jurisprudentie uit alweer 2009 over een camera die vanuit huis de auto in de gaten houdt.

Maar de AP gaat over de AVG, en komt daarbinnen terecht tot de conclusie dat het hier gaat om verwerking van persoonsgegevens – mensen komen herkenbaar in beeld, en dat valt onder de Europese regels over verwerking van persoonsgegevens. Dit dus los van de vraag of mensen hun privacy wordt geschonden als ze op de openbare weg langs een Tesla lopen.

Gegevensbescherming gaat over zaken als transparantie, weten dat iemand gegevens verzamelt en wat er dan gebeurt. De AP legt uit wat er zoal veranderd is:

Zo komt de Sentry Mode nu alleen in actie als de auto aangeraakt wordt. En niet zodra de camera’s een ‘verdachte’ beweging rond de auto zien. Ook gaat de auto op zo’n moment niet standaard filmen, maar krijgt de eigenaar alleen een tekstbericht op de telefoon.

De auto kan nog steeds camerabeelden maken, maar alleen wanneer de gebruiker die functie zelf inschakelt. Als de camera’s beelden opnemen, geeft de auto dit aan op het scherm in de auto. Ook geven de koplampen dan een speciaal lichtsignaal. Zo weten mensen dat zij gefilmd worden.

De AP ziet de eigenaar/bestuurder van de auto als verwerkingsverantwoordelijke. Dat is logisch vanuit de AVG, want de bestuurder beslist over het aanzetten van deze modus en over wat er met de beelden gebeurt. Tesla zegt namelijk dat ze niet voor hen toegankelijk zijn en ze ook niet zelf aan of uit kan zetten.

Een privépersoon kan zeker ook onder de AVG vallen. Er is een uitzondering voor persoonlijk/huishoudelijk gebruik van persoonsgegevens, maar die geldt niet bij het verzamelen van persoonsgegevens in het openbaar. Dat is een grijs gebied bij camera’s rond je huis, maar een auto parkeer je gewoonlijk op de openbare weg – in ieder geval als je Sentry Mode meent nodig te hebben lijkt me.

Het mooie van deze uitspraak is voor mij vooral dat de AP het bedrijf Tesla aanspreekt, hoewel die dus niet de verantwoordelijke voor de opnames zijn. Tesla maakt ‘slechts’ middelen, en onder de AVG is niet duidelijk in hoeverre dergelijke partijen gehouden zijn AVG compliant middelen op te leveren. Gezien de praktische impact van deze vorm van camerasurveillance is het dus goed dat Tesla deze kant kiest.

Arnoud

 

14 reacties

 1. De auto kan nog steeds camerabeelden maken, maar alleen wanneer de gebruiker die functie zelf inschakelt. Als de camera’s beelden opnemen, geeft de auto dit aan op het scherm in de auto. Ook geven de koplampen dan een speciaal lichtsignaal. Zo weten mensen dat zij gefilmd worden.

  De opname is al gestart op het moment dat de melding op het scherm in de auto verschijnt en de lampen knipperen. Het ‘leed’ is dan al geschied en ik kan niet meer kiezen om er met een grote boog omheen te lopen.

  Hoe moet de gemiddelde passant weten dat de knipperende lampen een en deze betekenis hebben? Wordt ik geacht bij het passeren van een auto met knipperende lichten te checken of er een melding op het scherm in de auto staat en zo je, welke melding?

  Als dit onder de AVG valt, moeten Tesla-rijders dan ook informeren middels een privacy statement?

  Moet elke Tesla-rijder (na activering van sentry mode) nu ook een FG aanstellen vanwege de de opnames op basis van artikel 37(1)(a) AVG?

  1. a) de verwerking wordt verricht door een overheidsinstantie of overheidsorgaan, behalve in het geval van gerechten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken;

   Dit zijn prive personen. Dus nee. Ook b en c halen het niet, het is niet grootschalig.

     1. Ja, dat snap ik, maar Tesla-rijders verwerken meer persoonsgegevens naarmate er meer mensen en voertuigen de auto passeren. Dat kunnen er gerust duizenden per dag zijn, afhankelijk van waar en hoe lang dat ding geparkeerd staat.

      1. Op die fiets. Poeh, het gaat me wat ver om te zeggen dat het 24uur laten draaien van een camera op een drukke openbare weg “grootschalig” is. Ik zou daar meer voor willen, zoals dat hij ook langdurig dezelfde plek filmt. En een Tesla zal gewoonlijk niet meerdere dagen achtereen ergens geparkeerd staan.

       1. Mijn aanname is dat auto’s doorgaans langer geparkeerd staat dan dat ze rijden. De verwerking wordt misschien tijdens het verplaatsen onderbroken (geen idee of hij dan niet filmt), maar wordt op de nieuwe locatie hervat (of gecontinueerd). Zegt de locatie an sich iets over de grootschaligheid? Het is dezelfde verwerking op een andere plaats; het aantal persoonsgegevens telt toch gewoon op?

        1. Dat is een terecht punt, Sentry Mode gaat normaal alleen uit als je batterij onder de 20% komt. Ik denk dat ik bij “grootschalig” inderdaad ook de locatie in mijn hoofd had, de hele dag een aangebrachte camera de Kalverstraat laten filmen vind ik een grootschalige verzameling.

         Misschien dat dan mee moet wegen dat de beelden snel weer verwijderd worden?

 2. …Er is een uitzondering voor persoonlijk/huishoudelijk gebruik van persoonsgegevens, maar die geldt niet bij het verzamelen van persoonsgegevens in het openbaar.

  Deze is nieuw voor mij, waarop is dit gebaseerd?

  1. Het Rynes-arrest:

   dat het gebruik van een camerasysteem, dat door een natuurlijke persoon aan zijn gezinswoning werd bevestigd met als doel de eigendom, de veiligheid en het leven van de eigenaren van het huis te beschermen, maar ook de openbare ruimte in beeld brengt, en waarbij video-opnames van personen met behulp van opnameapparatuur doorlopend worden vastgelegd op bijvoorbeeld een harde schijf, in de zin van die bepaling niet wordt aangemerkt als de verwerking van persoonsgegevens die in activiteiten met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden wordt verricht.
   Zoals ik dat lees: meer dan incidenteel persoonsgegevens vergaren uit de openbare ruimte maakt dat je onder de AVG valt.

   1. Ik lees in r.o. 33 inderdaad:

    Voor zover het gebruik van een videobewakingssysteem, zoals dat in het hoofdgeding, de openbare ruimte bestrijkt – zelfs gedeeltelijk – en hierdoor buiten de privésfeer geraakt van degene die door middel van dit systeem gegevens verwerkt, kan het niet worden beschouwd als een activiteit die met uitsluitend „persoonlijke of huishoudelijke doeleinden” wordt verricht in de zin van artikel 3, lid 2, tweede streepje, van richtlijn 95/46.
    Verder geduidt met
    56. Niettemin kan videobewaking die zich tot de openbare ruimte uitstrekt, volgens mij niet als een uitsluitend huishoudelijke activiteit worden beschouwd, omdat zij zich uitstrekt tot personen die geen band hebben met de betrokken familie en die anoniem wensen te blijven. Zoals het Hof heeft opgemerkt, kan „het feit dat de gegevens worden bewaard en later worden gebruikt zonder dat de” in het onderhavige geval betrokken personen „hierover word[en] ingelicht, bij de betrokken personen het gevoel opwekken dat hun privéleven constant in de gaten wordt gehouden”
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CC0212&from=EN

 3. Ging het bij deze casus niet daarom, dat de eigenaar van de Tesla zelf kon bepalen of de opnames van begin af aan actief zijn en dat dus een Tesla geparkeerd voor de deur van een “ex” alle gebeurtenissen kon filmen en dat voor een onbepaalde termijn? Doorzending van de film naar het eigen opslag systeem van de eigenaar speelt daarbij een rol en dan spreken wij toch van schending van de privacy? Of zit ik mis?

  1. Mijn lezing is dat het om een actie op basis van signalen uit de maatschappij ging, diverse mensen hebben hierover geklaagd (weet ik persoonlijk). En het is mooi dat men het zo oppakt dat de fabrikant het product aanpast, in plaats van dat we alleen folders krijgen met hoe u uw Tesla privacyvriendelijk instelt.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.