Mijn bedrijf is gehackt: mogen ze voor deze dag snipperuren inzetten?

khaase / Pixabay

Via Reddit:

Een tijdje terug kwamen wij op kantoor ’s ochtends tot de conclusie dat een cyberaanval ervoor zorgde dat we niet aan de slag konden. De IT afdeling had noodgedwongen de infrastructuur moeten “sluiten” om de nodige maatregelen te treffen. Hierdoor hebben we 2 dagen niks kunnen doen. De directie heeft nu besloten dat ze hier onze snipperuren van af willen trekken. Wat is hier precies gebruikelijk in deze situatie?
Het simpele antwoord is natuurlijk: dat kan zeer zeker niet. Dat het werk niet kan doorgaan door een situatie als een cyberaanval is echt zeer zeker het risico van de werkgever. (Ook als de oorzaak een grove menselijke fout van een werknemer is, ik zeg het maar even.)

De wet (art. 7:628 BW) formuleert het als volgt:

De werkgever is verplicht het naar tijdruimte vastgestelde loon te voldoen indien de werknemer de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij het geheel of gedeeltelijk niet verrichten van de overeengekomen arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen.
Deze sinds 2020 geldende formulering is dus vrij eenzijdig: ook als er niet is gewerkt, moet de werkgever gewoon loon betalen. Alleen als de werkgever kan bewijzen dat “in redelijkheid” het niet-werken in de risicosfeer van de werknemer hoort te liggen, hoeft hij het loon niet te betalen.

Bij invoering van de wet is duidelijk aangegeven dat algemene bedrijfsstoornissen eigenlijk altijd te zien zijn als de risicosfeer van de werkgever, zoals zware regenval waardoor er niet gewerkt kan worden. Een cyberaanval ligt in diezelfde lijn en is dus gewoon risico werkgever.

Het is natuurlijk denkbaar dat de impact van deze cyberaanval zo groot is dat de werkgever in serieuze financiële problemen komt als dan óok nog salarissen moeten worden doorbetaald. Daar valt dan over te praten, maar geeft geen juridische grondslag om dan maar vakantiedagen in te zetten om dit gat te compenseren. De werknemer beslist wanneer zhij vakantie neemt, de werkgever mag wel een vakantie weigeren (bij zwaarwegende redenen) maar niet dicteren wanneer de werknemer op vakantie gaat.

Arnoud

4 reacties

 1. Dat het werk niet kan doorgaan door een situatie als een cyberaanval is echt zeer zeker het risico van de werkgever. (Ook als de oorzaak een grove menselijke fout van een werknemer is, ik zeg het maar even.)

  Sterker nog, zelfs als het opzet is van een medewerker, lijkt het me dat je andere medewerkers gewoon door moet betalen. Dat je dat dan probeert te verhalen op de betreffende medewerker, prima, maar daar mag je anderen niet de dupe van laten worden.

 2. de werkgever mag wel een vakantie weigeren (bij zwaarwegende redenen) maar niet dicteren wanneer de werknemer op vakantie gaat.

  Geldt dat ook voor bedrijven waar bijvoorbeeld de dag na hemelvaartsdag een verplichte vrije dag is?

  1. De werkgever mag de wettelijke vakantiedagen (20 per jaar) niet voorschrijven. Waar het gaat om de bovenwettelijke vakantiedagen (alles boven de 20) kan in de arbeidsovereenkomst of CAO opgenomen worden dat de werkgever daarvan een aantal mag aanwijzen.

   Redelijkheid en billijkheid vereist wel dat de aankondiging van dergelijke collectieve vrije dagen een redelijke tijd van tevoren gebeurt.

   1. Wettelijke vakantiedagen kunnen ook worden voorgeschreven. Dat is in een aantal sectoren zeer gebruikelijk: bouw (bouwvak), industrie (fabrieksstop), onderwijs (schoolvakanties). Dat is dan wel in de CAO vastgelegd en de periode wordt met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging afgesproken.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.