Wie is verantwoordelijk voor je logincodes?

bizner-bizkey.pngInternetbank Bizner stopt ermee, maar op de valreep leveren ze nog een leuk vonnis over de aansprakelijkheid van een bedrijf voor misbruik van de inlogcodes rond internetbankieren.

Bizner had een bedrijf voor een kleine 40.000 euro aangeklaagd. Er waren leningen aangevraagd vanuit het bedrijf via de internetbankierapplicatie van Bizner. Voor een deel werd dit erkend, maar voor één lening van ” 10.000,- stelde het bedrijf dat dit zonder toestemming aangevraagd was door een werknemer met wie ze in een conflict lagen.

De werknemer had toegang tot de BizKey, het apparaatje waarmee je inlogt op de internetbankierapplicatie. Volgens de directeur was hij echter niet geautoriseerd de lening te sluiten zonder overleg. In de voorwaarden van Bizner stond niet expliciet wat er in zo’n situatie zou moeten gebeuren. De rechtbank valt dan ook terug op de algemene rechtsregel of het te verwijten is aan het bedrijf dat deze medewerker de BizKey kon gebruiken:

Indien dit misbruik te wijten is aan gebrek aan zorg van [gedaagde], dan wordt dat in beginsel aan hem toegerekend, tenzij [gedaagde] omstandigheden stelt en bewijst die een zodanig gebrek aan zorg uitsluiten.

In dit geval bleek de werknemer in te wonen bij de directeur. De betaalrekening van Bizner werd door hen gezamenlijk op een vaste computer beheerd, waarbij de werknemer ook de beschikking had over de BizKey en daarbij behorende codes. Waarom de directeur dit toestond, wordt niet duidelijk uit het vonnis. Je gaat je dan wel achter je oren krabben als je leest dat de directeur wist dat deze werknemer een fraudeverleden had.

De rechtbank oordeelt dan ook dat het bedrijf aan te spreken is op de lening, en dat deze dus gewoon moet worden terugbetaald.

Door [persoon1] niet te betrekken in de rechtsverhoudingen met Bizner en hem daarentegen wel in de gelegenheid te stellen te beschikken over en gebruik te laten maken van de BizKey en de codes, heeft [gedaagde] het risico genomen dat jegens Bizner misbruik van zijn identiteit kon worden gemaakt en kan hem dat worden toegerekend.

Wel had men nog betwist dat Bizner een vertragingsrente in rekening mocht brengen. Deze claim was op de algemene voorwaarden gebaseerd (en was dus hoger dan de wettelijke rente). Volgens het bedrijf waren de algemene voorwaarden niet van toepassing, maar daar gaat de rechter niet in mee.

Namens Bizner is immers op de comparitie onweersproken verklaard dat het onmogelijk is om via internet een aanvraag van haar producten te voltooien zonder het aanvaarden van de algemene voorwaarden.

Helaas werd niet nader ingegaan op de vraag of die voorwaarden wel correct werden aangeboden, iets dat verbazingwekkend vaak fout gaat bij grote bedrijven. Maar ja, wie bewaart er screenshots van het algemenevoorwaardenscherm?

Dat het de werknemer was die hier de voorwaarden aanvaardde, maakt niet uit. Het bedrijf is vanwege het wanbeheer van de Bizkey en code aansprakelijk voor de gevolgen, en is dus gebonden aan die algemene voorwaarden. Bizner mag dus het bedrijf houden aan het artikel over de vertragingsrente.

Arnoud