Verstuur aanpasbare e-mails – alleen, komen ze wel aan?

Bij SOLV Advocaten een bericht over een nieuwe maildienst die de mogelijkheid biedt om de controle over verstuurde e-mails te behouden, zelfs als deze zich al in de mailbox van de ontvanger bevinden. Het idee is dat de mail die je ontvangt, alleen een hyperlink naar een plaatje op de site van Bigstring bevat. Zo kan de verzender het bericht weghalen of aanpassen door simpelweg het plaatje te wijzigen.

Bitstring ronkt vrolijk over deze ge-wel-dige dienst:

Now, with BigString, you can finally take the risk out of email and put an end to “sender regret.” It is the world’s first & only email service that thoroughly protects your safety and privacy.

BigString’s exclusive, patent-pending technology enables you to prevent your personal or business information from lingering indefinitely in someone else’s inbox. It also restricts private pictures or messages from being indiscriminately spread throughout cyberspace! Now your sensitive photos can’t be posted to unseemly web sites or printed for circulation amongst total strangers.

Het feit dat plaatjes net zo goed als e-mail opgehaald worden en dus op de PC van de ontvanger terechtkomen, vergeten ze voor het gemak maar even. Dus waarom ik niet gewoon een kopietje op kan slaan, ontgaat me enigzins. Dat het e-mail voor visueel gehandicapten totaal onbruikbaar maakt, is

Wat vooral zo sneu is voor deze dienst, is dat het versturen van mails met alleen links naar een plaatje nu net de populairste techniek is voor spam. Elk zichzelf respecterend mailfilter gooit dus zulke mails linea reacta in de prullenbak.

En daar krijgen ze 1.75 miljoen dollar voor?!

User Friendly is zoals altijd spot on:

User Friendly copyright Illias

Arnoud

Digitale stress (via Dailystuff)

Dailystuff over Digitale stress:

Sommige mensen zetten leesbevestiging aan als ze e-mail versturen in de hoop te weten te komen of je hun e-mail al gelezen hebt. Maar waarom, is het omdat ze direct actie verwachten of je te controleren? En vandaag leek iemand te bevestigingen dat het om beide ging, want hij kon geen grip krijgen op hoe ik mijn e-mail afhandel wat hij geen prettige gedachte vond. Helaas voor hem bepaal ik zelf wanneer ik e-mail lees en beantwoord, want ik ben geen slaaf van mijn e-mail en laat andere niet mijn werkindeling bepalen.

Met nuttige tips over hoe de e-mailstress te beperken.

Arnoud

Opgelegde boete wegens spam vernietigd door beroepsrechtbank

In november 2005 legde de OPTA een serie boetes op aan een hardnekkige spammer, met een totale hoogte van 60.000 euro. De spammer maakte bezwaar, maar kreeg nul op het rekest en ging dus in beroep bij de rechtbank.

Een probleem was dat ten tijde van deze spamruns het spamverbod alleen gold voor particulieren. De OPTA moest dus aantonen dat er klachten van particulieren waren ontvangen:

Daarbij dient dan echter wel boven elke twijfel verheven te zijn dat de geverifieerde klagers als abonnee een e-mailadres bezitten en dit gebruiken op basis van een contractuele relatie die zij als natuurlijk persoon met een provider zijn aangegaan. Tevens dient vast komen te staan dat op dat adres het e-mailbericht (direct van eiseressen) is ontvangen.

De OPTA gebruikte daarvoor voorgedrukte verklaringen die de klagers moesten ondertekenen, maar verifieerde de ingevulde verklaringen niet. En dat, zegt de rechtbank Rotterdam, was toch een kleine moeite geweest.

Bovendien bleek dat de OPTA geweigerd had de identiteit van de betreffende klagers bekend te maken. Op die manier was het onmogelijk voor de verdediging om na te gaan of de klachten wel terecht waren.

Dit geldt temeer omdat bij vluchtige controle van een aantal adressen meteen al blijkt dat er door die klagers ten onrechte is geklaagd omdat de ontvangers rechtspersonen zijn.

De OPTA protesteerde nog dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de klagers zich verzet tegen het bekendmaken van hun personalia.

Volgens verweerder is nooit toestemming gevraagd aan klagers om hun personalia aan derden kenbaar te maken. Voorts vreest verweerder dat veel minder klachten zullen worden ingediend indien geldt dat de personalia van klagers aan derden bekend kunnen worden gemaakt, hetgeen het onderzoek naar mogelijke spamovertredingen zal bemoeilijken.

Maar dat ging niet op, omdat er geen enkele aanwijzing zou zijn dat dit echt zou gebeuren. Bovendien is het een zwaarwegend recht van een verdachte om getuigen en klagers te kunnen ondervragen.

Het besluit werd dan ook vernietigd. Meer achtergrond bij Planet en bij Steven Ras, ICTRecht.

Arnoud

E-mailende werknemers zijn productiever

Email maakt werknemers productiever, zo meldt De Scopist. Het baseert deze conclusie op een analyse van het emailgedrag van de werknemers van een Amerikaanse headhunter-bedrijf, beschikbaar in het rapport Information Technology Use and Productivity at the Individual Level (PDF).

Uit de analyse blijkt dat vooral het aantal email-contactpersonen binnen het bedrijf een grote positieve invloed heeft op de productiviteit (lees: het totale notabedrag) van een werknemer. Het aantal mailtjes is van minder belang, het gaat vooral om de sociale positie binnen het (digitale) netwerk van het bedrijf. Die factor is zelfs belangrijker – zo blijkt uit het onderzoek – dan bijvoorbeeld de ervaring, leeftijd en opleiding van de werknemer. Wie zijn adresboek goed beheert, en zijn emailcontacten warm houdt, zit als een spin in het web van het bedrijf. Zo iemand maakt meer klaar dan de ervaren collega die elke maand op cursus gaat, maar zijn outlook met tegenzin opent.

Wellicht is er dus hoop voor de veelmailer die nu stiekem het ICT-reglement van het werk probeert te omzeilen.

Arjan Dasselaar is het er niet mee eens en citeert uit “wat willekeurige e-mails van een niet nader te noemen AEX-genoteerd bedrijf” om te laten zien waarom.

Arnoud

Loggen van privé-gebruik van e-mail en internet op het werk mag niet zomaar

Gevonden op Security.NL:

Het monitoren van telefoon- en internetverkeer van personeel in hun eigen huis door de werkgever is een schending van de mensenrechten, zo heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens onlangs geoordeeld.

In de zaak Copland vs. het Verenigd Koninkrijk (zie ook Out-law.com)werd al het e-mail-, telefoon- en internet-verkeer van een medewerker gelogd. Het ging dan om verkeersgegevens (met wie belde of mailde ze, welke sites bezocht ze en op wel tijdstip) en niet op het opnemen van de inhoud zelf.

Het Europese Hof heeft al diverse malen eerder geoordeeld dat privé-telefoongesprekken op het werk ook onder het grondrecht van privacy vallen. In dit arrest wordt die lijn doorgetrokken naar privé-email en privé-internetgebruik.

Het bijhouden van privé-gebruik van telefoon, e-mail en internet op het werk mag dan alleen als dit bij wet geregeld is. In Nederland hebben we daarvoor de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op grond van deze wet is het toegestaan om netwerkverkeer te loggen om het netwerk goed te laten werken, voor de veiligheid en interne controle en onderhoud en beheer. Gebruikers moeten hierover wel worden geïnformeerd.

In het Verenigd Koninkrijk was er op dat moment nog geen vergelijkbare wet. En inbreuken op iemands privacy mogen alleen als er een wet is. Daarom werd het bedrijf in deze zaak in het ongelijk gesteld.

Arnoud