Aanbieden modchips legaal?

Nintendo modchipZeven Nederlandse webwinkels zijn een procedure gestart tegen gameconsolebedrijf Nintendo met als eis dat zij flashcards en modchips voor de Nintendo-spelcomputers (met name de Wii en de DS) mogen blijven verkopen, meldde Emerce vorige week. Nintendo had geprotesteerd tegen deze verkoop, omdat zulke modchips illegaal zouden zijn.

Met modchips zijn kopieën van spellen te maken of af te spelen, inclusief grijze import uit bijvoorbeeld Japan of illegaal verspreide kopieën. Onze Auteurswet verbiedt het zonder toestemming van de rechthebbende verwijderen of omzeilen van kopieerbeveiligingen op games. Ook het aanbieden van middelen die uitsluitend bestemd zijn om dat te doen, zijn verboden. De vraag is dus of een modchip ‘uitsluitend’ bestemd is om dat te doen. En nee, het excuus “ze zijn ook leuk als oorbel of om je tafelpoot in balans te krijgen” gaat niet op.

Cyril van der Net van SOLV (dat de webwinkels vertegenwoordigt) meldt bij Emerce dat deze modchips wel degelijk meer toepassingen hebben:

Volgens Van der Net is het aanbieden van flashcards en modchips gewoon toegestaan. Dat consumenten daarmee ook eventueel illegaal vervaardigde kopieën van originele computerspellen van Nintendo kunnen spelen, zoals Nintendo beweert, doet daaraan niet af. De wet verbiedt alleen die middelen die uitsluitend bedoeld zijn om auteursrechtinbreuken te faciliteren. Daarvan is hier geen sprake, zegt Van der Net.

Ik vraag me dan wel af wat hij op het oog heeft. Het maken van een reservekopie van een legaal gekocht spel misschien? Dat was in 2004 geen excuus om Playstation-modchips te mogen verkopen in Nederland. Ook de mogelijkheid dat mensen op vakantie in Japan een game kochten en een modchip nodig hadden om die in Nederland te kunnen spelen, was niet genoeg.

Op grond van het voorgaande wordt geconcludeerd dat de modchip die door [gedaagde] in het verkeer wordt gebracht naast de omzeiling van de door Sony aangebrachte bescherming op de PS-consoles, slechts een commercieel beperkt doel of nut heeft en daarmee uitsluitend bestemd is voor het ontwijken van een technische voorziening als bedoeld in art. 32 Aw, en dus op grond van art. 32 Aw strafbaar is.

In Groot-Brittannië, waar men dezelfde wetgeving heeft omdat dit uit Europese richtlijnen komt, werd echter eerder dit jaar geoordeeld dat het ombouwen van je eigen gameconsole een legitiem doel is, zodat modchips niet per definitie onder dit verbod zouden vallen. Al in 2005 vond het Australische Hooggerechtshof dat modchips daar legaal zijn. “There is no copyright reason why the purchaser should not be entitled to copy the CD-ROM and modify the console in such a way as to enjoy his or her lawfully acquired property without inhibition,” aldus het Hof.

Ik verwacht niet dat Van der Net hier in de comments zijn strategie zal prijsgeven, dus laten we dan maar onderling speculeren. Wat zou hij op het oog hebben? En hoe gaat hij dat vonnis uit 2004 onderuit halen?

Arnoud

12 reacties

 1. Zelf heb ik weinig kennis van het juridische (daarom is je blog volgen erg handig). Binnen de game consoles is het gebruikelijk dat de hardware heel goedkoop wordt aangeboden. De meeste winst ligt bij de software. Eigenlijk vergelijkbaar met printers die redelijk goedkoop zijn en inkt dat omgerekend duurder dan goud is. Het is dus wel logisch dat de game console fabrikanten elke vorm van kopi?ren proberen tegen te houden.

  Wat Van der Net misschien gaat gebruiken is het feit dat er ook veel open source ontwikkelingen zijn voor game consoles. Voor elk console van tegenwoordig is wel een open source community. Voor de Wii is dat bijv. http://www.wiibrew.org. En zo heb je voor de xbox de XBMC Media Center. Dat werkt zo goed, dat er genoeg mensen zijn die alleen daarvoor een tweedehands gemodde xbox op de kop tikken, zonder er ?berhaupt op te gamen.

  Het blijft wat een grijs gebied, omdat de modchip, naast legale doelen, ook vaak gebruikt zal worden voor illegale kopie?n. Maar goed, dat geldt ook voor dvd/cd-rom branders.

 2. Het klopt inderdaad wat Taco zegt. Zoals op Tweakers wordt vermeld: “Zo maken ze het mogelijk dat de (Nintendo) DS als pda wordt gebruikt en dat er films en muziek op kunnen worden afgespeeld. Daarom is de verkoop van de hardware legaal, zeggen de webwinkels.” (http://tweakers.net/nieuws/54845/nederlandse-webshops-dagen-nintendo-voor-de-rechter.html)

  Een mod-chip is dus niet uitsluitend bedoelt om illegale games om te kunnen draaien, maar ook voor andere toepassingen. Als je volgens de letter interpreteert, is een mod-chip dus niet uitsluitend(!) bedoelt voor het verwijderen en/of omzeilen van kopieerbeveiliging van games.

 3. Het is ook denkbaar dat de situatie sinds 2004 veranderd is. Consumenten kopen steeds meer via het internet. Dus het spelletje dat op vakantie in Japan is gekocht, is al snel een verzameling games geworden die volledig legaal via het internet zijn aangeschaft. Een legaal aangeschaft spel spelen op een legaal aangeschaft console – dat moet toch kunnen?

 4. Interessante zaak. Ik begrijp uit het vonnis uit 2004 dat “uitsluitend” conform de nieuwe Europese richtlijn uit 2001 werd ge?nterpreteerd i.p.v. conform de oude uit 1991. De rechter gaf daarom een bijzonder ruime uitleg aan “uitsluitend”.

  Echter, inmiddels is niet art. 32a Aw aan de nieuwe richtlijn aangepast, maar is er art. 29a Aw dat de bepaling van de nieuwe richtlijn implementeert. Dus “uitsluitend” in art. 32a Aw zal nu echt uitsluitend betekenen; waar we naar moeten kijken is, naar ik aanneem, art. 29a lid 3 Aw.

  Van der Net beroept zich op Higgs v R [2008] EWCA Crim 1324. Het gaat in die zaak zo te zien helemaal niet over het gebruik van modchips voor andere doeleinden, maar om de vraag of er wel “effective technological measures” (ETMs) werden omzeild. Zie art. 29a lid 1 Aw voor de definitie van “doeltreffende technische voorzieningen”.

  Als ik het goed begrijp, werd Higgs vrijgesproken omdat het Engelse OM niet had bewezen (of was vergeten de moeite te nemen om te bewijzen) dat er bij het spelen van een spel binnen de console verveelvoudigingen worden gemaakt van dat spel. Er was daarom niet bewezen dat de omzeilde beschermingsmaatregelen het maken van auteursrechtelijke inbreuken fysiek bemoeilijkten.

  Het grootste deel van de uitspraak lijkt te gaan over het argument van het OM dat het voldoende was als de beschermingsmaatregelen in het algemeen het effect hadden dat er (zeg wereldwijd) minder werd gekopieerd, maar dat argument werd (terecht) verworpen.

  Ik vermoed dat een gemiddelde console de spellen direct vanaf de ROM executeert. Het probleem lijkt mij echter dat wij in Nederland art. 45i hebben: het in beeld brengen van een illegaal gekopieerd spel is een inbreuk op het auteursrecht. Vooralsnog heb ik daarom de indruk dat de redenering die in het VK werkte, hier niet behoort te werken.

  (Het valt me nu op dat art. 45i Aw verder lijkt te gaan dan art. 4 sub a van Richtlijn 91/250/EEG. Volgens de richtlijn is er voor tijdelijke reproducties die nodig zijn om een programma in beeld te brengen toestemming van de rechthebbende nodig. Volgens art. 45i Aw is voor dat in beeld brengen z?lf toestemming van de rechthebbende nodig, dus ook als daarvoor geen tijdelijke reproductie nodig is. Het verschil is subtiel, maar voor modchips wellicht cruciaal.)

 5. Zie ook deze IPKat blogpost. Volgens die post wordt er noodzakelijk verveelvoudigd bij het afspelen, en dat is natuurlijk ook zij bij modchips voor consoles die van CD of DVD lezen. Het verkopen van zulke modchips is, helaas voor Van der Net, in het VK niet legaal.

  Maar flashcards voor de DS lijken mij in het VK vooralsnog wel legaal, al durf ik niet te zeggen of de spellen daarop direct worden ge?xecuteerd of eerst in RAM worden geladen. In ieder geval maakt dat voor de Nederlandse auteurswet geen verschil. De webwinkels maken denk ik niet veel kans.

 6. De beveiliging in een spelcomputer als de Wii is een beveiliging om de fabrikant, Nintendo een monopolie te geven dat alleen Nintendo spellen mag uitgeven voor de Wii. Er wordt niet getest of het medium in het apparaat gekopieerd is, er wordt getest of de software die aangeboden wordt digitaal ondertekend is. Dit geeft niets met auteursrecht te maken, de auteurswet is daarmee irrelevant en daarmee het verbod daar in op kraakmiddelen.

  Als ik een spelcomputer koop, is die computer mijn eigendom en mag ik er mee doen wat ik wil. Als een tekstverwerker op mijn Wii wil installeren is er geen wet die dat verbied, het is alleen technisch onmogelijk gemaakt. Niets verbied mij het apparaat aan de passen dat die tekstverwerker er wel op draait, ik schend daarbij niemand rechten. Ja, Nintendo heeft er financieel nadeel bij, maar wetten zijn niet gemaakt om monopolies te faciliteren, in tegendeel.

  Wat mij betreft is de zaak zo klaar als een kontje: Aantonen dat je met behulp van de modchip in praktijk legitiem software van derde partijen kunt draaien op een Wii (draaien van Linux is afdoende). De modchip is dan niet langer uitsluitend bestemd om gekopieerde spellen te spelen.

 7. @bona fides: Lees artikel 45j eens. Artikel 45i zegt alleen dat het in beeld brengen verveelvoudiging is. Artikel 45j stelt dat alle kopi?ren die nodig is voor normaal gebruik (inclusief in beeld brengen) geen auteursrechteninbreuk is. Je kunt volgens dat artikel anders overeenkomen, behalve voor het in beeld brengen, er wordt expliciet gesteld dat dat je dat niet per overeenkomst kunt verbieden.

 8. Neem nou de nieuwste generatie modchips. Deze worden inmiddels al leeg aangeboden, vanwege de procedures die Nintendo begint. De modchips hebben dan geen data erop staan en kunnen dan door de gebruiker zelf van de relevante software worden voorzien. Je koopt dan eigenlijk een FPGA chip met SPI en een clock, tezamen met wat weerstandjes en diodes op een printplaatje.

  Vergeet trouwens niet dat in de PlayStation2 zaak meespeelde dat degene die de ombouw aanbood ook op grote schaal kopietjes deed verkopen! Bovendien is er op de PlayStation2 geen uitgebreide homebrew scene, die er op de Nintendo Wii en Nintendo DS toch wel degelijk is.

  Wat Nintendo nu doet is zorgen dat niemand eigen gemaakte software kan draaien op de spelconsoles die zij ontwikkeld hebben. Alhoewel niemand, niemand die de Nintendo SDK aangeschaft heeft. Ik denk niet dat iemand die in zijn of haar vrije tijd op zijn of haar computer een spel voor de Nintendo DS zit te maken, die SDK zal kunnen krijgen dan wel kunnen kopen. is een goed voorbeeld. Hij heeft 4-5 jaar lang een spel zitten maken voor de Nintendo DS.

  Nintendo zit hier dus eigenlijk alleen haar monopolie positie zeker te stellen. Alle spellen die op de Wii of DS gedraaid kunnen worden, moeten door Nintendo ondertekend zijn. Oftewel, Nintendo moet op alle spellen geld verdienen die op de Wii of DS gespeeld worden. Dit is toch eigenlijk te gek voor woorden, dat we niet eens onze eigen spullen kunnen schrijven? Dit is toch een grote rem op onze technologische kennis en vooruitgang in Nederland?

 9. Hey, de douane van zaventem heeft mijn pakje met edge modkaarten tegengehouden. ze zeggen dat het niet legaal is en sommen deze articels op.

  Middelen in het verkeer brengen of voor commerci?le doeleinden bezitten die uitsluitend bestemd zijn om de ongeoorloofde verwijdering of ontwijking van de technische voorzieningen ter bescherming van het computerprogramma te vergemakkelijken worden bestraft volgens Art. 10 van de wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s .

  Art. 79bis, ?1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten stelt dat

  Eenieder die inrichtingen, producten of onderdelen vervaardigt, invoert, verdeelt, verkoopt, verhuurt, er reclame voor verkoop of verhuur voor maakt, of voor commerci?le doeleinden bezit, of die diensten verricht die :

  1. gestimuleerd, aangeprezen of in de handel worden gebracht om de
   

   bescherming van een doeltreffende technische voorziening te omzeilen, of

  2. slechts een commercieel beperkt doel of nut hebben naast het
   

   omzeilen van de bescherming van een doeltreffende technische voorziening, of

  3. in het bijzonder ontworpen, vervaardigd of aangepast zijn met het
   

   doel het omzeilen van een doeltreffende technische voorziening mogelijk of gemakkelijker te maken,

  schuldig is aan een misdrijf dat wordt bestraft overeenkomstig de artikelen 81 en 83 tot 86.

  Dit is dus exact wat een R4 Edge kaart doet.

  wat kan ik doen. Maar ik had vernomen dat er nix illegaal is aan een modchip. ze zijn leeg en je doet ermee wat je wil behalve illegale gamez opzetten. als ik nu muziek,films,boeken wil lezen op mijn nds. dit mag of niet. moet ik ze aan hen laten of terug vragen. het zijn wel 30kaarten.

  wat nu? thx

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.