Flashcards en modchips schenden de Auteurswet

De rechtbank in Den Haag heeft elf Nederlandse webwinkels op de vingers getikt omdat de bedrijven het illegaal downloaden van games van Nintendo stimuleren, las ik bij Nu.nl. In deze zaak uit 2008 draaide het om de legaliteit van modchips en flashcards. Mag je kaartjes op de markt brengen waarmee je Linux op een Wii kan draaien maar ook illegale (gekraakte) kopieën van Nintendo-spellen? Volgens de rechtbank is het antwoord nee: de kaartjes worden in de praktijk vrijwel alleen gebruikt om Nintendo’s auteursrechten te schenden.

De basis van Nintendo’s eis is artikel 29a Auteurswet, dat het omzeilen van “doeltreffende technische voorzieningen” verbiedt. Middelen om dat te doen, zijn ook verboden. In 2002 werd een verkoper van Playstation-modchips veroordeeld, maar daar ging het om artikel 32a: het omzeilen van de beveiliging van software. In de Nintendo-zaak werd ook betoogd dat artikel 29a niet op zou gaan, maar daar ging de rechter niet in mee: de Nintendo-spellen zijn naast software ook “werken” en artikel 29a geldt voor alle werken die de Auteurswet beschermt.

Bij artikel 29a is verder altijd de discussie wat “doeltreffend” is. Een niet-doeltreffende voorziening mag je immers doorbreken. Een paar jaar geleden had de Finse rechter nog geoordeeld dat het CSS-systeem voor DVD video’s niet doeltreffend was omdat het zo eenvoudig te kraken was. Maar hier is (helaas) niet ter discussie gesteld of de beveiliging van de Wii “doeltreffend”.

Je schendt de wet als je voorzieningen omzeilt die auteursrechtenschendingen voorkomen. Maar is dat wel het geval bij modchips? De maatregel beperkt immers vooral het draaien van software als zodanig (haha). Niet alleen het draaien van illegale kopieën van Nintendo-software. Maar volgens de rechtbank is dat niet relevant: omdat de maatregelen “dienen voor het voorkomen of beperken van auteursrechtelijk relevante handelingen” op de Nintendo-software, zijn ze toegestaan. Door deze maatregelen kun je geen illegale kopieën van Nintendo-spellen draaien op een ongemodde Wii, en daarom is sprake van “doeltreffende technische voorzieningen”. Ook als de maatregelen daarnaast nog andere handelingen voorkomen of beperken.

Daarover hadden de winkeliers nog het verweer ingebracht dat je met een gemodde Wii nog veel meer dingen zou kunnen doen, zoals homebrew software draaien. Dat gelooft de rechtbank simpelweg niet:

Dat de producten daadwerkelijk op grote schaal voor die alternatieve doeleinden worden gebruikt, is in het licht van het voorgaande niet aannemelijk, mede gelet op het feit dat de spelcomputers van Nintendo specifiek zijn ontworpen voor het spelen van de Nintendo spellen en niet voor het – buiten het kader van een spel – afspelen van muziekbestanden, internetten, fotograferen en bellen.

En nee, Nintendo maakt hiermee ook geen misbruik van haar machtspositie. Als iemand dit toch zou willen doen, dan kan hij bij Nintento een SDK-licentie nemen en zo geheel legaal Linux naar de Wii porten of er een audiospeler van maken.

De kaartjes worden dan ook aangemerkt als middelen die “vrijwel uitsluitend worden gebruikt voor het omzeilen van de voorzieningen die Nintendo heeft getroffen om inbreuken op haar auteursrecht tegen te gaan.” Daarmee mag Nintendo alle modchips bij de webwinkels opeisen en laten vernietigen.

Arnoud

Aanbieden modchips legaal?

Nintendo modchipZeven Nederlandse webwinkels zijn een procedure gestart tegen gameconsolebedrijf Nintendo met als eis dat zij flashcards en modchips voor de Nintendo-spelcomputers (met name de Wii en de DS) mogen blijven verkopen, meldde Emerce vorige week. Nintendo had geprotesteerd tegen deze verkoop, omdat zulke modchips illegaal zouden zijn.

Met modchips zijn kopieën van spellen te maken of af te spelen, inclusief grijze import uit bijvoorbeeld Japan of illegaal verspreide kopieën. Onze Auteurswet verbiedt het zonder toestemming van de rechthebbende verwijderen of omzeilen van kopieerbeveiligingen op games. Ook het aanbieden van middelen die uitsluitend bestemd zijn om dat te doen, zijn verboden. De vraag is dus of een modchip ‘uitsluitend’ bestemd is om dat te doen. En nee, het excuus “ze zijn ook leuk als oorbel of om je tafelpoot in balans te krijgen” gaat niet op.

Cyril van der Net van SOLV (dat de webwinkels vertegenwoordigt) meldt bij Emerce dat deze modchips wel degelijk meer toepassingen hebben:

Volgens Van der Net is het aanbieden van flashcards en modchips gewoon toegestaan. Dat consumenten daarmee ook eventueel illegaal vervaardigde kopieën van originele computerspellen van Nintendo kunnen spelen, zoals Nintendo beweert, doet daaraan niet af. De wet verbiedt alleen die middelen die uitsluitend bedoeld zijn om auteursrechtinbreuken te faciliteren. Daarvan is hier geen sprake, zegt Van der Net.

Ik vraag me dan wel af wat hij op het oog heeft. Het maken van een reservekopie van een legaal gekocht spel misschien? Dat was in 2004 geen excuus om Playstation-modchips te mogen verkopen in Nederland. Ook de mogelijkheid dat mensen op vakantie in Japan een game kochten en een modchip nodig hadden om die in Nederland te kunnen spelen, was niet genoeg.

Op grond van het voorgaande wordt geconcludeerd dat de modchip die door [gedaagde] in het verkeer wordt gebracht naast de omzeiling van de door Sony aangebrachte bescherming op de PS-consoles, slechts een commercieel beperkt doel of nut heeft en daarmee uitsluitend bestemd is voor het ontwijken van een technische voorziening als bedoeld in art. 32 Aw, en dus op grond van art. 32 Aw strafbaar is.

In Groot-Brittannië, waar men dezelfde wetgeving heeft omdat dit uit Europese richtlijnen komt, werd echter eerder dit jaar geoordeeld dat het ombouwen van je eigen gameconsole een legitiem doel is, zodat modchips niet per definitie onder dit verbod zouden vallen. Al in 2005 vond het Australische Hooggerechtshof dat modchips daar legaal zijn. “There is no copyright reason why the purchaser should not be entitled to copy the CD-ROM and modify the console in such a way as to enjoy his or her lawfully acquired property without inhibition,” aldus het Hof.

Ik verwacht niet dat Van der Net hier in de comments zijn strategie zal prijsgeven, dus laten we dan maar onderling speculeren. Wat zou hij op het oog hebben? En hoe gaat hij dat vonnis uit 2004 onderuit halen?

Arnoud

Nieuw op Iusmentis: De (il)legaliteit van modchips

Modchips die kopieerbeveiligingen in een spelcomputer opheffen of omzeilen, zijn verboden in Nederland. Het is strafbaar om zulke chips te verspreiden of uit winstbejag in bezit te hebben.

Met een zogeheten modchip kan de functionaliteit van spelcomputers (consoles) worden aangepast. In principe is het legaal om gekochte apparaten aan te passen, al zal in veel gevallen dan de garantie vervallen. Een uitzondering daarop is het aanpassen van kopieerbeveiligingen of regio-restricties. Dit is verboden, en ook middelen die bestemd zijn om dit te vergemakkelijken, zijn verboden. Het verspreiden of uit winstbejag in bezit hebben van modchips met een dergelijk doel is een misdrijf.

Lees verder in De (il)legaliteit van modchips (in Beveiliging > Hacken @ iusmentis.com).

Een bijproduct van mijn artikel over de iPhone.

Arnoud