Eindelijk: Wikipedia gaat naar Creative Commons (min of meer)

120px-not_gfdlsvg.pngWikipedia is eruit: met driekwart van de stemmen is vóór een dubbel licentieregime gestemd. De inhoud van de vrije encyclopedie is binnenkort onder zowel de GFDL (boe!) als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijkdelen (jeuj!) licentie beschikbaar. Hierover werd al sinds november vorig jaar gediscussieerd.

De GFDL werd vorig jaar aangepast om het mogelijk te maken om inhoud van zogeheten “Massive Multiauthor Collaboration Sites” over te kunnen zetten naar Creative Commons. Tenminste, die content die vóór 1 november 2008 online stond. Het zal dus nog even puzzelen worden hoe men omgaat met recentere edits in Wikipedia. Wikimedia denkt zelf dat dit geen probleem is.

Een ander punt is de “disclaimer” die bij de bewerkingsschermen komt te staan. Die moet natuurlijk worden aangepast, maar het huidige tekstvoorstel is erg teleurstellend:

You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. PLEASE DO NOT SUBMIT COPYRIGHTED WORK WITHOUT PERMISSION.

In februari wond ik me al op over de Nederlandse versie van die tekst. Enkele Wikipedianen namen de stelling in dat je alleen uit bronnen mag overnemen die echt publiek domein zijn, dus waarvan de auteur 70 jaar geleden overleden is. Dat leek me niet bepaald een redelijke interpretatie.

Ik vind het bijzonder raar dat men nu niet de gelegenheid te baat neemt om van deze tekst te maken “die niet onder GFDL of CC-BY-SA beschikbaar is” of iets van die aard. Of zou voor de meeste Wikipedianen toch het onderscheid “free” en “copyrighted” beter zijn?

Arnoud

4 reacties

 1. Tja, “PLEASE DO NOT SUBMIT COPYRIGHTED WORK WITHOUT PERMISSION” en de bijbehorende Nederlandse vertaling “GEBRUIK GEEN MATERIAAL DAT BESCHERMD WORDT DOOR AUTEURSRECHT, TENZIJ JE DAARTOE TOESTEMMING HEBT!” zijn natuurlijk wel correct.

  Ook nu de Creative Commons Attribution/Share-Alike License toegestaan is. Immers, een werk dat onder die licentie beschikbaar gesteld wordt is (zeker in Nederland) namelijk nog steeds een werk dat beschermd wordt door auteursrecht. Maar daarbij wordt, via die Creative Commons licentie, ook al meteen toestemming gegeven voor hergebruik. Indien dat de CC-BY-SA licentie is, gaat het dus om “een werk dat beschermd wordt door auteursrecht en waarvan je toestemming hebt voor gebruik binnen Wikipedia” Ik hou ook meer van positieve formuleringen bij dit soort zaken, ook als ze niet zo specifiek als jij voorstelt de twee licenties vermelden.

  De toelichtende tekst (die niet door jou geciteerd wordt) in het blokje erboven vind ik nu wel een stuk duidelijker dan de oude tekst. Blijft overigens dat het toestaan van twee licenties zeker niet tot eenvoudiger hergebruik en/of formuleringen leidt, iets wat uit de teksten in de copyright policy duidelijk blijkt.

  Auteursrecht blijft nu eenmaal iets wat voor een gewone sterveling nog nauwelijks te begrijpen is.

 2. De ellende is dat de eerste zin “You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource.” verder gaat dan de tweede zin “PLEASE DO NOT SUBMIT COPYRIGHTED WORK WITHOUT PERMISSION.” Dus auteursrechtelijk beschermd werk dat je zou mogen gebruiken op grond van de uit de GFDL of de CC-BY-SA volgende toestemming, mag je nog steeds niet gebruiken als je het niet zelf geschreven hebt en het jonger is dan 70 jaar na overlijden van de auteur. Aan “similar free resource” kan ik geen zinvolle betekenis toekennen, omdat bij public domain helemaal niets meer hoeft (ook geen naamsvermelding), terwijl bij CC-BY-SA een naamsvermelding juist wel verplicht is, zodat CC-BY-SA mijns inziens geen met publiek domein vergelijkbare vrije bron is.

 3. Wikipedia heeft zelf een pagina over Free content. Ik citeer: “Free content, or free information, is any kind of functional work, artwork, or other creative content having no significant legal restriction relative to people’s freedom to use, distribute copies, modify, and to distribute derived works of the content.[1] It is distinct from open content in that it can be modified, whereas one might not have that ability with content that is simply “open” and not “free”.

  Free content encompasses all works in the public domain and also those copyrighted works whose licenses honor and uphold the freedoms mentioned above. Because the law by default grants copyright holders monopolistic control over their creations, copyrighted content must be explicitly declared free, usually by the referencing or inclusion of licensing statements from within the work.” (cursief en vet zijn door mij toegevoegd)

  Verder naar beneden wordt uitgelegd dat niet alle Creative Commons voldoen aan de eis van free content en wordt via de voetnoot verwezen naar deze pagina bij Creative Commons. Daar wordt aangegeven dat (in ieder geval wat de mensen achter Creative Commons betreft) de Attribution en de Attribution-ShareAlike (hier ook wel CC-BY-SA genoemd) licenties voldoen aan de ‘eisen’ zoals opgesteld voor Free Cultural Works.

  Maar nogmaals, gezien de hoeveelheid tekst en doorverwijzingen die ik nu gebruik zou het wel wat duidelijker (in lekentaal) beschreven mogen worden.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.