Kosten bij acceptgiro onredelijk bezwarend

acceptgiro.jpgIntrigerend. Steeds meer dienstverleners vragen om betaling via automatische incasso. Wie toch graag zelf wil overmaken of een acceptgiro vraagt, krijgt vaak te maken met administratiekosten. En daar maakt de Haarlemse kantonrechter nu een einde aan: in een recent vonnis merkt hij administratiekosten bij acceptgiro’s als onredelijk bezwarend aan.

Wie geld moet betalen, mag dat volgens de wet (art. 6:114 BW) altijd via een bankoverschrijving doen. Zitten er aan zo’n overschrijving kosten, dan moet jij die betalen als schuldenaar. Logisch ook, want jij kiest voor de overschrijving als betaalmiddel. Maar onder zulke “kosten” mag je de administratiekosten van de schuldeiser niet rekenen:

Dat Stadsverwarming Purmerend voor het administreren van inkomende betalingen kosten moet maken ligt voor de hand. Dergelijke kosten behoren echter tot de algemene bedrijfskosten die zij via haar tarieven terug moet zien te verdienen.

Van deze wettelijke regeling kun je afwijken, en dat kan in principe ook in de algemene voorwaarden. Maar dan geldt wel een bijzondere regeling: een algemene voorwaarde mag immers niet onredelijk bezwarend zijn. Is hij dat toch, dan kan de rechter deze ongeldig verklaren. En dat is precies wat hier gebeurt:

Het is immers onredelijk bezwarend te achten om consumenten op straffe van een kostenopslag feitelijk te dwingen tot het afgeven van een machtiging tot automatische afschrijving.

De truc voor veel dienstverleners is nu dus om mensen die voor automatische incasso kiezen, een korting te geven die gelijk is aan de voormalige administratiekosten. 🙂

Arnoud

176 reacties

 1. Begrijp ik het goed dat u van mening bent dat de uitspraak van de Rechtbank Haarlem onzin is?? Berekent u de prijzen van uw diensten/onderhoud wel juist en denkt u dat u met deze opmerking duidelijk maakt dat klantvriendelijkheid en service (essentieel om te overleven) centraal staan bij uw bedrijf? Draait het bij uw bedrijf alleen om het geld en niet om een goede dienstverlening aan de klant (waarmee u meer geld verdient dan als u zich alleen op geld richt?

 2. Nee, ik kan mij zelfs zeer goed vinden in de uitspraak. Maar om nu te zeggen dat administratiekosten volstrekt onzin zijn terwijl er voldoende gratis alternatieven geboden worden, dat vind ik onzin. Het is beslist niet zo dat wij dwingen tot een betaalmethode. Of vind je soms dat je in de supermarkt ook maar per bankoverschrijving zou moeten kunnen betalen??? Service vind ik juist erg belangrijk dus waarom zou ik 90% van mijn klanten iets in rekening brengen terwijl hooguit 10% per bank wenst te betalen. Doorberekenen in de prijzen vind ik iets wat je moet doen op de afwijkende methode. Pinnen kost ook geld, maar berekenen wij onze klanten echt niet.

 3. Niemand zegt dat admin. onzin zijn. Dat heeft de rechter ook niet bepaald. Het ging immers over ACCEPTGIROKAART kosten. Dit had u kunnen weten indien u de uitspraak en het verhaal in deze topic goed had door gelezen.

  Het laten betalen voor acceptgiro overschrijving is hetzelfde als het laten betalen omdat de klant betaald met contant geld in Euro’s i.p.v. pinnen. Dat is de essentie. En de rechter heeft dus bepaald dat de consument gelijk heeft. Waarom omdat het eenvoudig de Nederlandse wet is. Dit had de ondernemer van te voren kunnen weten. En zeker de grote megalomane nutsbedrijven die doorgaans bevolkt worden met voornamelijk met zichzelf rijk toebedeelde juristen en managers. Niets risico en ondernemerschap daar. Eindelijk eens een verstandige rechter in dit land daar waar de normale Jan met de Pet arbeider doorgaans aan het kortste eind trekt.

  Indien U als ondernemer administratiekosten maakt (een betaal pinautomaat+beheer kost ook geld) kunt u dat terug verdienen d.m.v. tarieven aan te passen. Dat heet ondernemerschap.

 4. Ik steun de stellingname van Jaap. Tevens ben ik van mening dat kosten van betalingsverkeer tot de normale bedrijfskosten behoren en in de tarieven van de geboden dienst moeten zijn verwerkt.

  Ik heb (1970) bij een groot electriciteit-bedrijf in N-Holland gewerkt op de afdeling debiteuren. Daar kwamen de betalingen dus binnen: Grote bakken met ponskaarten. Maar oh wat was de directie blij met automatische incasso. Er werd ‘korting’gegeven aan iedereen die automatisch wilde betalen. Dat werd door het bedrijf, en een zusterbedrijf in de nabijheid, bijzonder op prijs gesteld. Waarom? Omdat op de dag af kon worden berekend hoeveel geld van x-100.000 klanten op de rekening binnen kwam. Door dit slim weg te zetten en pas enkele dagen later de eigen nota’s te betalen kon een rentevoordeel (=winst) worden verkregen waar men heel blij mee was. Heel na?ef zal ik maar zeggen dat hiermee de administratie kosten van het sorteren van ponskaarten gedekt kon gaan worden.

  Dit rente-aspect ben ik in dit topic nog niet tegengekomen (of ik heb er overheen gelezen. Excuses dan).

  (Ik heb een zelfde soort conflict met een bedrijf dat mij driemaandelijks een factuur doet toekomen incl. 3 euro acceptgiro kosten. Helaas bestaat de factuur uit een stuk briefpapier. Het gele formulier (de acceptgiro dus)is nog geen enkele keer toegevoegd geweest. De kosten worden door mij trouw in mindering gebracht).

 5. Beste mensen, ik heb inderdaad twee dingen door elkaar zitten lezen. Dacht dat het hierbij in het algemeen over administratiekosten ging. Wat betreft acceptgirokosten vind ik dit uitsluitend gerechtvaardigd indien er geen andere gratis betaalmethode geboden word. Volgens mij zou het beter zijn als bedrijven helemaal geen acceptgiro’s meer versturen en als betaalmethode incasso of bankoverschrijving moeten bieden. Deze zijn beide voor de consument goed uit te voeren. Als mensen geen internetverbinding hebben, kunnen ze vaak wel met overschrijvingskaarten betalen (indien nog door de bank verstrekt). Dan hoeft ook het bedrijf geen kosten te maken voor het drukken van de acceptgiro en het verzenden daarvan. Voor die enkele klant die geen internetverbinding heeft en deze ook niet wil kan men dan een uitzondering maken door alsnog kosten voor de acceptgirobetaling te rekenen omdat het een afwijkende betaalmethode is naast twee gratis alternatieven. Of dit juridisch juist is weet ik natuurlijk niet zeker, maar dit komt bij mij met simpel redeneren op.

 6. Beste Jaap,

  KPN rekent 1,05 voor de acceptgiro en mag dit ook doen. Je hebt bij hun niet de keuze uit andere mogelijkheden of auto of acc met de daaraan verbonden kosten van 1,05. Zij bieden geen alternatief en volgens de rechter zijn ze dat ook niet verplicht. Zie link. http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&collection=rnl&querypage=..%2fzoeken%2fzoeken.asp&searchtype=kenmerken&vrije_tekst=kosten+acceptgiro

  De uitspraak van 2009 is dus achterhaald of de rechters weten het zelf ook niet meer jammer dat er geen duidelijkheid komt hierover.

 7. @B.Klos: dat is een vreemde uitspraak… Het BW stelt dat betaling in geld (contant) en giraal (overschrijving op rekening) de officiele betaalmethoden zijn. De acceptgiro en de incasso zijn dus extra methoden, en niet de enige betaalmethoden zoals in de overeenkomst vastgelegd.

  Het kan verschil maken dat dit een zakelijke overeenkomst is, en de andere overeenkomsten tot nu toe zijn “particulier” / consument.

  Wellicht kan Arnoud hier uitsluitsel geven?

  Verder kan ik me niet voorstellen dat deze partij daadwerkelijk betaald heeft met de acceptgiro, dat is helemaal niet (meer) gebruikelijk bij bedrijven. Richard

 8. @Raymond: Er is altijd een andere “gratis” betaalmethode: contant, of per overschrijving. Zo begrijp ik in elk geval de wettekst.

  Mooie vraag alweer voor Arnoud: Sluit de wet het rekenen van extra bedragen voor betaling contant of giraal uit? Er staat voorzover ik kan vinden niets specifieks daarover in de wettekst. Ik ga ervan uit dat betaling contant of giraal altijd het bedrag van de “rekening” dient te zijn? Niet minder uiteraard, maar ook niet meer?

  Richard

 9. @Beste B. Klos. KPN is een commercieel bedrijf waarbij je weg kan als je niet tevreden bent met de dienstverlening. Klanten van de Stadsverwarming (Purmerend) zitten aan die stadsverwarming vast omdat er geen alternatief is. Zij hebben dus een monopoliepositie. En kennelijk is de rechtbank van Den Haag een andere mening toegedaan dan die in Haarlem. Wellicht omdat het in Den Haag ook om een bedrijf tegen KPN ging. En in Haarlem om een consument tegen een nutsbedrijf.

  Ik hou mij voorlopig gewoon even vast aan de rechtbank in Haarlem.: “Volgens het bepaalde in artikel 6:114 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn [gedaagde] bevoegd om het aan Stadsverwarming Purmerend verschuldigde via internet over te maken. Die bevoegdheid is contractueel niet uitgesloten of beperkt. Gesteld noch gebleken is dat daaraan kosten, zoals bedoeld in artikel 6.47 van het Burgerlijk Wetboek, zijn verbonden. Zo bezien bestaat er geen enkele grond om van [gedaagde] bijkomende kosten van betaling te vorderen. Dat Stadsverwarming Purmerend voor het administreren van inkomende betalingen kosten moet maken ligt voor de hand. Dergelijke kosten behoren echter tot de algemene bedrijfskosten die zij via haar tarieven terug moet zien te verdienen.

  Dat is alleen anders indien partijen daarover rechtsgeldig iets anders zouden hebben afgesproken. Daarvan is echter niets gebleken.

  De door Stadsverwarming Purmerend gehanteerde algemene voorwaarden zwijgen daarover. Dat artikel 14 zou voorzien in de mogelijkheid dergelijke kosten in rekening te brengen kan de kantonrechter daarin niet lezen. Op zijn minst is deze bepaling op dat punt onvoldoende duidelijk en begrijpelijk geformuleerd, zodat zij op dit punt niet tegen [gedaagde] mag worden gebruikt (artikel 6.238 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).

  Maar ook al zouden deze voorwaarden wel een grondslag bieden voor het in rekening brengen van dergelijke kosten, dan nog zou de kantonrechter deze als onredelijk bezwarend buiten toepassing laten. Het is immers onredelijk bezwarend te achten om consumenten op straffe van een kostenopslag feitelijk te dwingen tot het afgeven van een machtiging tot automatische afschrijving.

 10. Ik ontvang om de 2 mnd de acceptgiro van KPN met de kosten voor acceptgiro, die ik dan betaal via ING via internet, ik zie niet in waarom ik daar voor zou moeten betalen,want ik betaal normaal via overschrijving op het internet

 11. Dat het vonnis uit 2009 achterhaald zou zijn is onzin. Er is in de tussentijd geen nieuwe wetgeving gekomen noch dat de Hoge Raad geeft aan geven dat de uitspraak van 2009 een onjuist uitleg van de wet zou inhouden. Rechters zijn mensen, geen robots, en willen dus nog wel eens verschillend oordelen over dezelfde zaak. Richard heeft volgens mij de angel ontdekt dat het verschil in deze twee vonnissen verklaard. De grijze en zwarte lijsten is in beginsel enkel van toepassing op consumenten.

 12. De AI is een simpele financieringsmaatregel. De kosten voor een ACC doen denken aan de vroegere kredietbeperkingstoeslag (de neatieve korting) die in mindering gebracht mocht worden bij tijdige betaling.

  Er zit verder mijns inziens nog een andere (onbekende)adder onder het gras. Een AI is bijna een blanco volmacht, want niet beperkt tot het bedrag waarvoor die is afgegeven. Eenmaal afgegeven kan de houder van de machtiging elk bedrag dat hem/haar goeddunkt (tot een maximum van, ik dacht, 2500,00 euro) laten afschrijven.

 13. Is er al wat bekend over de uitslag van de geschillen commisie? Vitens heeft weer een rekening gestuurd, en weer 4 keer 1.5 plus BTW in rekening gebracht omdat ik zelf baas wil blijven over mijn rekening. En ondanks beloftes van Vitens dat ze halverwege dit jaar ook digitale facturen zouden aanbieden is die mogelijkheid er altijd nog niet.

  En zijn er mensen die vorig jaar gewoon niet betaald hebben en daar verder toch niets meer van gehoord hebben? Wil in elk geval weer bezwaar maken zodat ze in elk geval nog iets voor dat geld moeten doen. Maar baal er wel weer van. Je kunt als klant gewoon niets doen. Zonder water kun je niet, en een andere leverancier is er niet.

 14. Vitens volhardde tot de zitting dat ik de kosten van de acceptgiro moest betalen. Pas tijdens de zitting kwam Vitens met een geheel ander verhaal (zonde van de tijd van iedereen, maar goed). Het ging om Ingezetenebelasting die zij inden namens Tricijn en volgens hen zou Tricijn de kosten betaald hebben. Daarom stond er geen open bedrag op de eindafrekening. Oftewel, tijdens de zitting is gekomen tot schikking.

  Ik heb op bep. moment via internetbankieren betaald. Dit zou volgens Vitens niet mogelijk zijn voor verwerking in de administratie (wat dus wel mogelijk blijkt te zijn, want er stond geen bedrag open: misleiding van klanten om maar te dwingen tot machtiging?). Ik heb ook aangevoerd dat Vitens misbruikt maakt van machtspositie (er is geen keus voor andere instantie).

  Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Succes.

 15. Slim van Vitens, nu is er geen uitspraak geweest waar anderen naar kunnen verwijzen ( kan er niets over vinden op de site van de geschillen commisie ) en dus kunnen ze bij anderen gewoon extra kosten in rekening blijven geven. Totdat ook die weer naar de geschillen commisie gaan, en voor enkelen is die stap te groot omdat daar ook kosten aan verbonden zijn.

 16. kosten zijn: behandelkosten 25 euro, daar komen reiskosten, porto- en kopiekosten bij. Deze kosten krijg je van Vitens vergoed als je in het gelijk wordt gesteld en als je aangegeven hebt dat je vergoeding hiervoor wilt (porto en kopiekosten vallen onder smartegeld dat je kunt krijgen).

  Verder moet je actie ondernemen als je ergens niet mee eens bent of anders niet klagen.

 17. Hallo, ik ben klant bij Ziggo en die rekenen 2,50 euro acceptgirokosten per kwartaal bij de afname van kabeltelevisie. Ik maak al sinds jaar en dag zelf het bedrag zonder acceptgirokosten over via telefonische overschrijving en heb hier nooit problemen mee gehad. Echter heb ik onlangs voor dit jaar een narekening gehad van 7,50 acceptgirokosten plus 7,50 aanmaningskosten. Ik heb hier op gereageerd want ik vind het onterecht dat ik deze kosten moet betalen. Zij geven 3 mogelijkheden van betalen en alleen automatische incasso is kosteloos. Ik vind dat ik zelf mag bepalen hoe ik de afgenomen dienst betaal. Zij zijn het hier niet mee eens en adviseren mij om het bedrag van 15 euro te betalen. Moet ik dit nu maar doen om verdere problemen te voorkomen?

 18. Wordt de discussie wel op de juiste wijze gevoerd?

  Ik denk dat de argumenten in de juiste volgorde zijn:

  1)Primair horen de kosten van incasso thuis in de kostprijs van het geleverde. Dit is in het verleden en nu nog een ondernemersrisico. De kosten van de ag zijn in het geheel niet relevant, deze keuze maakt de leverancier zelf en deze dient daar ook zelf de kosten van te dragen. ( het voordeel van automatisch betalen heeft de leverancier toch ook in eigen zak gestoken) 2)De rechter heeft geoordeeld dat het aanbieden van slechts twee betaalwijzen n.l. automatisch betalen of ag plus kostenopslag aangemerkt wordt als onredelijk bezwarend. Dit betekent dat de klant niet benadeelt mag worden bij haar (vrije)keuze om gebruik te maken van een van de alternatieven. 3)Leveringsvoorwaarden, die in strijd zijn met het bovenstaande zullen door de rechter nietig worden verklaard (de kosten van de ag zijn hierbij niet relevant). 4)Veel klanten betalen digitaal via internet bankieren, de ag is hierbij een totaal overbodig document. Het is ook onredelijk bezwarend dat de klant niet vraagt om een ag en er bovendien nog voor moet betalen ook. 5)Bij weigering meer betaalwijzen aan te bieden kan de conclusie worden getrokken dat de leverancier misbruik maakt van de wet die zegt dat er een factuur gestuurd moet worden. Voor de grote bedrijven is deze incassotruc simpelweg lucratieve additionele winst. Er worden in Nederland 171.000.000 ag’s verstuurd per jaar. Als er bij laten we zeggen, 50% van de ag’s ??? 1,50 (=1,77 incl. btw)extra kosten wordt gerekend, dan praten we hier al gauw over ruim 150.000.000 euro die ten onrechte aan de consument ten laste wordt gebracht. 6)De extra kosten om te betalen gaan direct ten laste van een grote groep met minimum inkomen, die zich niet kunnen permiteren automatisch te betalen, dit ontneemt hen de mogelijkheid het krappe budget zelf aan te sturen. Op jaarbasis bedragen de extra kosten ag al gauw ??? 120 tot ??? 150 een bedrag voldoende om 2 tot 3 weken van te leven. Dit is ook aan te merken als onredelijk. 7)Automatisch betalen kan nimmer afgedwongen worden. Een goede directeur zal een akkoord voor betaling altijd vooraf geven en niet achteraf. (een slager keurt zijn vlees toch ook niet achteraf). Zolang de machtiging een open eind heeft, wat de meeste mensen niet in de gaten hebben, is het afgeven niet raadzaam.

  Als de discussie langs deze weg wordt gevoerd dan zal de rechter de consument vrijwel zeker in het gelijk stellen. P.Hendrix

 19. Ik lees dat meerdere last hebben van Vitens die 1,50 berekend over administratie kosten.Schandalig dat een instansie wat in handen is van de provincie en gemeente zich niet aan de wet houd en op slinkse wijze 1.50 per klant aftroggeld als het niet automatisch betaalt.Vitens zegt dat zij het hebben overgenomen,maar Hydron hanteerde weer andere tarieven.

  Korting bij Hydron. In het geval van automatisch betalen van alle in het jaar verzonden nota???s wordt per jaar een korting gegeven van ??? 4,50.

  Vitens rekent 6,00 over het jaar.En beroept zich op de overname van Hydron door een fusie en dat alles dan automatisch via vitens zal verlopen.Maar ik was een contract aangegaan met hydron destijds,tenminste dat is wat Vitens zegt,terwijl ik nooit iets getekent heb bij Hydron.En voorwaarde’s kreeg toegezonden waarop het contract gebaseerd is.Vraag je om een handtekening wat hydron dan zou moeten hebben,ze beweren dat je geen handtekening nodig heb,en dat je automatich een contract aanga op het moment jij de woning huurt.Terwijl de stichting centrale huurwoning weer zegt dat jij apart achter de Vitens aanmoet om het op jouw naam te zetten.Het was Hydron destijds en Vitens nam het stilzwijgend over,en beweert nu dat ik hun voorwaarde’s zou moeten weten en daarom ook die 1.50 per kwartaal (administratiekosten) rechtsgeldig zijn.

  ik wacht wel af wat Vitens gaat doen.Het was 1,50 en er is 17,50 administratie kosten bij gekomen en ze willen het weer verhogen met 17,50.Ook hebben ze de 4,50 wat ik wel betaalde aan administratie kosten destijds (3 keer 1,50)meegerekend in het totaal bedrag.Terwijl ze die 1,50 officieel niet eens in rekening mogen brengen.Dat maal een paar honder duizend per jaar en je heb een miljoen verdiend door oplichting.Ze hebben ca 3 miljoen klanten. Ik heb deze pagina in mijn favorieten gezet,en mocht ik een vervolg krijgen over die 1,50 administratie kosten,ik het zal meedelen hoe de uitkomst was ervan en dat andere er wat aan zullen hebben die het ook meemaken wat Vitens mij flikt.

  Met de vriendelijke groet.

  Sander tamsolak.

 20. Arnoud Engelfriet

  U schrijft dat bedrijven feitelijk lak heeft aan de wet.En dat ze dan alsnog kunnen innen.Wel een rare situatie,want dan blijkt gewoon dat een vitens kan jatten en ongestraft het kan doen.Vitens is ondermeer van de provincie’s utrecht en gelderland.En van gemeente’s.Als we dit nog democratisch moeten noemen.

  Ik kreeg vandaag me tweede aanmaning,wat is verhoogd met 17,50.Ik moet nu dus 36,50 betalen wat gebaseerd was op die 1,50.Ik ben benieuwd wat de volgende stap is.Ik heb ze al een brief gestuurd dat ze staan te bluffen.En dat ik ook die 3 maal 1,50 ga verrekenen met wat ik teveel heb betaalt.Ik denk dat ze dan echt de boel gaan afsluiten.Mogen ze eigenlijk wel zonder tussenkomst van de rechter afsluiten,als je bezwaar heb aangetekent.Dat ik degene moet zijn die hen moet dagvaarden.Dan snap ik ook waarom ze die tarieven omhoog gegooid hebben,als men een rechtzaak wilt beginnen.De burgers worden lam gelegd en corperatie’s krijgen de volmacht om te flessen.Die kunnen je falliet procederen,want zij hebben het geld.Gestolen van hun klanten.

 21. Ik onderschrijf de puntsgewijze stelling van P.Hendrix.

  Als je gewoon de incasso’s weigert te betalen (maar wel steeds een reactie brief stuurt) en de manier van P. Hendrix volgt dan kunnen ze niet om de wet heen. Het is wel zo natuurlijk dat als er meer alternatieven zijn (welke gratis worden aangeboden) zoals b.v. een factuur via e-mail ontvangen en dan betalen via internetbankieren, je je niet kan beroepen dat er maar 2 keuzes zijn waarvan er 1 (acceptgiro) een boete opslag kent.

  Denk erom dat de bedrijven via hun bedrijfsjurist steeds indringer zullen gaan handelen. Wees in ieder geval duidelijk waarom je die admin. kosten niet wil betalen en dat je betaald via b.v. internetbankieren. Laat het desnoods op een zitting aankomen. Het is nu maart 2011 en heb nog geen euro admin kosten betaald aan Stadsverwarming P’end, sinds de rechter dit middels zijn uitspraak in 2009 als onredelijk bezwarend beoordeelde. De SVP heeft haar beleid nog steeds niet aangepast of meerdere en gratis betaalmethodes aangeboden. Alleen een AI of de AG (met 2 euro boete). De uitspraak in Haarlem geldt nog steeds als enige jurisprudentie daar er nog geen andere rechtszaak is geweest die dezelfde situatie behandelde met exact dezelfde omstandigheden.

 22. Halo allemaal, ik heb vandaag een brief van een incassoburo gekregen, met een te “vorderen bedrag” van 277,06 Euro tbv. client “Eneco Services”.

  Ik zal ze een nette brief sturen, en uitleggen dat dit gaat om ongeveer 10 Euro aan “kosten voor het doen van betalingen”. Verder dat ik alleen een uitspraak van een rechter accepteer.

  Ik geloof dat dit bedrag genoeg is voor behandeling door een kantonrechter, en ik zal ze adviseren om die het geschil voor te leggen.

  Vitens blijft brieven sturen, heb al 2 losse briefjes in de brievenbus gehad dat “ze gekomen zijn om water af te sluiten, maar mij helaas niet thuis troffen” (wat niet klopt, ik was er wel). Geen idee wat Vitens verder gaat doen.

  Richard

 23. De verwerking van acceptgiro’s gaat bij een beetje georganiseerd bedrijf geheel automatisch. Uit de administratie komen alleen signalen – een lijst, herinneringsbrieven, of nieuwe acceptgiro’s – als er niet betaald is. Het argument van extra verwerkingskosten slaat dus nergens op.

 24. Deze discussie over de extra kosten die bedrijven in rekening brengen voor acceptgiro’s (die ik inderdaad niet eens gebruik, omdat ik toch via internetbankieren betaal) is mij uit het hart gegrepen! 🙂

  Het fictieve voorbeeld met brood gaan kopen en dan moeten meemaken hoe er in je portemonnee gegraaid wordt, ipv. zelf het geld overhandigen, tja dat voorbeeld gebruikte ik al lang voordat iemand hier bijna hetzelfde opschreef. Ik heb lang gedacht dat ik de enige was die zich om die acceptgirokosten druk maakte en dus werd ik voor pietlut uitgemaakt door vrienden die mij niet begrepen. Hoe troostrijk is daarom het om vandaag te merken dat zich hier al ruim twee jaar een discussie over dit onderwerp voortsleept! 😉

  Vóór 2006 betaalde ik per acceptgiro en soms per incasso. Als ik mijn rekeninguittreksels uit die tijd bekijk, zie ik vooral cijfertjes, maar ik heb geen stom idee waarvoor ik heb betaald. Na enkele spookincasso’s, die ik niet meer kon terugboeken, omdat ik ze te laat ontdekte, heb ik al mijn incasso’s stopgezet. Bedrijven die toch probeerden te incasseren zat ik achterna met storneringen, wat ongetwijfeld nog veel hogere kosten met zich meebracht.

  Binnen de twee regels die ING(vroeger Postbank) biedt voor de mededeling bij de betaling, maak ik maximaal gebruik van mijn vrijheid om een zo duidelijk mogelijke mededeling aan mijn betaling toe te voegen. Natuurlijk moet er altijd een klantnummer of polisnummer in de mededeling staan, maar ik zie nu ook dat het om mijn autoverzekering gaat, of om mijn maandelijkse hypotheekrente. Sinds ik per internetbankieren ben gaan betalen, zijn mijn rekeningafschriften dus veel beter leesbaar geworden en heb ik zo een veel beter overzicht over mijn geld.

  Al die betalingsmededelingen (en ook de bedragen) heb ik in een Word-documentje staan, wat ik maandelijks aanpas aan de betalingen die ik moet doen. De mededeling blijft telkens bijna hetzelfde, want ik hoef alleen de maand aan te passen. Zodra ik mijn Word-documentje op orde heb, log ik in bij mijn bank en met knippen en plakken heb ik in 20 minuten tijd al mijn betalingen voor die maand gedaan. Die tijd heb ik er graag voor over, elke keer in de laatste week van de maand, want ik zie bij andere mensen wat er gebeurt als je meerdere weken vergeet naar je bankrekening om te kijken: via spookincasso’s verdwijnt er soms geld van je rekening, wat je te laat ontdekt, zeker als je niet naar je afschriften omkijkt, zoals veel mensen die een druk leven leiden. Door betalingen met PIN is het overzicht helemaal zoek, tot je ineens voor gek staat bij de kassa, met je kar vol boodschappen…

  …dat is mij niet meer overkomen sinds ik mijn geld zo beheer. Soms neem ik na de vaste betaalronde het restant van mijn maandgeld contant op, zodat ik weet met welk bedrag ik moet rondkomen totdat de zorgtoeslag wordt gestort. De gedachtegang dat alle mensen die geen incasso’s willen accepteren vind ik belachelijk en beledigend. Ik heb een heel strakke betaalmoraal en hou graag controle over elke geldbeweging op mijn rekening. Sinds ongeveer een jaar ben ik uit de geldzorgen en dankzij diezelfde ijzeren discipline heb ik van wat ik elke maand overhoud inmiddels genoeg gespaard om een (bijna) nieuwe auto van te gaan kopen! 🙂

  Sinds begin 2011 heeft ING een algehele incassoblokkade op mijn betaalrekening gezet. Dat kostte wel een hoop moeite, want dit instrument is bij veel ING-medewerkers onbekend. De blokkade moet je schriftelijk aanvragen, dus via een briefje waarin je naam, adres en gironummer vermeldt. Handtekening eronder, in de verhuisdoos naar de laatste overgebleven giro-enveloppen zoeken en opsturen maar – een postzegel is nog steeds niet nodig bij een antwoordnummer. Vervolgens behoort dit briefje binnen 2 weken verwerkt te zijn, maar omdat er bij mij nog steeds spookincasso’s bleven komen, heb ik elke week per e-mail een klacht ingediend via de klantenservice van de ING, net zo lang tot de blokkade er wel kwam. Vervolgens ben ik zelfs teruggebeld, heb ik excuses en een schadevergoeding gekregen, omdat ik in mijn boosheid zo netjes bleef en veel tijd had geïnvesteerd om tips ter verbetering aan te dragen. 🙂

  Oh ja, ook ik ben met belachelijke aanmaningen bestookt, maar ik heb mij er meestal wel uit weten te redden zonder te moeten betalen. KPN Telecom is mij om die reden kwijt geraakt als klant en nu is Alice degene die mij onterechte aanmaningen stuurt, omdat de incasso afketst, terwijl ik uiteraard wel netjes mijn rekening betaald heb. De reden dat ik hier terechtkwam, is dat Ditzo zorgverzekeringen mij geweigerd heeft voor de basiszorgverzekering (hoe zit het met die acceptatieplicht!?), omdat ik iets te duidelijk voor mijn mening uitkwam: incasso is diefstal!

  Groet, Eric PS: Don Quijote kon in zijn eentje niets beginnen tegen die duivelse mallemolen, maar als we allemaal samen ten strijde trekken, zal Sancho Panza ons niet langer voor gek kunnen verklaren. 😉

 25. He Eric.

  Welkom tot de club van wakkere mensen die zich niet langer laten besodemieteren onder het mom van voortschrijdende automatisering is goed en kosten besparend. NOT! Ach, en uw vrienden die zeggen dat u zich aanstelt! Maar wie is er dan gek?

  De Gek. Of diegene die de Gek achterna loopt?

 26. Heb intussen bericht gekregen van vitens dat ze afstappen van de papieren acceptgiro, en deze digitaal gaan versturen. Mooi, geen kosten meer ??

  Dus niet he: Digitale betaling U heeft gekozen om via acceptgiro te betalen. In de digitale factuur zit een link waarmee u de rekening kunt betalen. Het ontvangen van een digitale factuur (met acceptgiro) kost u ??? 0,53 per acceptgiro in plaats van ??? 1,59 als wij de acceptgiro per post versturen. Wanneer u uw factuur via automatisch incasso betaalt, brengt Vitens u geen kosten in rekening. U kunt uw betaalwijze aanpassen via

  Ok, de kosten zijn lager, maar dit is toch echt te gek voor woorden. Maar ja, keus om naar een ander te gaan heb je gewoon niet !!??

 27. Evides waterbedrijf komt nu ook met zoiets aan. Zaterdag 21 april ontving ik een brief met antwoordstrook. Je krijgt de keuze voor automatische incasso, betalen via I Accept en anders via acceptgiro (kosten vanaf 1 juli 2012 ??? 1,00 excl BTW) Belachelijk! Ik ga hier dan ook niet mee akkoord gezien de uitspraak van de rechter. Het gaat mij niet om de euro maar gewoon dat je zomaar iets verplicht wordt.

 28. @ Jan:

  Wat zijn de kosten die Evides verbindt aan die I-Accept? Als die I-Accept gratis is, zou ik die kiezen als betaalmethode. Vervolgens kan je altijd nog op je eigen manier betalen, vermoed ik. Je kunt de gok wagen en het uittesten, of Evides een e-mail sturen.

  Ik had met Eneco ook iets dergelijks: betalen via I-Deal en incasso kon zonder extra kosten, terwijl voor de acceptgiro betaald moest worden. Ik koos voor I-Deal, maar bleef eigenwijs via internetbankieren betalen. Dat is ruim 3 jaar lang goed gegaan, totdat Eneco de gratis betaalmogelijkheid via I-Deal weer schrapte. Vervolgens kwam ik met mijn betalingen in de knoop, omdat de uiterste betaaldatum vóór de betaaldag van mijn maandinkomen kwam te liggen.

  Ik heb Eneco per e-mail om een oplossing verzocht en die is ook gevonden: Eneco heeft toch een automatische incasso op mijn klantnummer gezet, met de aantekening dat ik tegen incasso’s ben en dat er op mijn rekening een incassoblokkade zit. De facto valt er dus niets te incasseren, maar omdat ik nu zelf de incassodatum mocht kiezen (op de 29e van de maand gezet), kan ik gewoon elke 27e van de maand via internetbankieren mijn rekening aan Eneco betalen. Zolang ik op tijd betaal en mijn betaling direct wordt verwerkt, komt er zelfs geen incassopoging, maar in elk geval geen aanmaning (die kost bij Eneco ook belachelijk veel geld). Eén keer ging het nog mis, maar toen zijn mij de aanmaningskosten kwijtgescholden, omdat ik kon bewijzen dat ik op tijd had betaald, volgens de afspraken per e-mail. Dus niet bellen, want dan heb je geen bewijs!

  Intussen is Alice door die oplichters van Tele 2 overgenomen. Gevolg: nog meer dreigbrieven over het afsluiten van mijn telefoon, omdat hun betalingssysteem niet is toegerust op klanten die wel netjes hun rekening betalen, maar niet via de automatische incasso. Ze hadden het gore lef om ???2,50 in rekening te brengen voor een mislukte incasso, maar die heb ik niet betaald. Ik heb mijn abonnement en telefoonkosten uiteraard wel netjes op tijd betaald en weer via internetbankieren. Alice heeft mij nog niet afgesloten en op de volgende rekening stonden geen extra kosten meer voor een mislukte incasso… 🙂

  Alice keft dus heel hard, maar durft niet te bijten. Tja, het scheelt mij een hoop gedoe en een gang naar de rechter, dus laat ik blij zijn. Toch was het een mooie kans geweest om Alice met de deurwaarder en de rechter in eigen voet te laten schieten, als ze werkelijk zo ver hadden willen gaan om die extra kosten voor de ‘mislukte incasso’ in rekening te gaan brengen over een factuur die ik netjes op tijd had betaald ! 😉

  Mocht Alice alsnog een deurwaarder inschakelen om die incassokosten te gaan halen, dan beschik ik over alle e-mails die de basis van onze overeenkomst vormen, waarin duidelijk staat dat er geen extra kosten worden berekend voor afgeketste automatische incasso’s. Samen met de uitspraak van de Haarlemse rechter, over die zaak in Purmerend, heb ik goede hoop dat ik de zaak bij de rechter zou winnen. In dat geval zou Alice met kosten voor een mislukte invorderingspoging via een deurwaarder blijven zitten en ook de kosten van beide advocaten mogen betalen, terwijl het hele geschil draait om ???2,50 per maand, ofwel ???30,- per jaar, die ik ze om principiële redenen niet wil gunnen. De normale verhoging van de abonnementskosten heb ik trouwens wel betaald. Als ik (weer) een werkende internetverbinding heb, zullen jullie er zeker meer van lezen!

 29. Apart.

  Vitens beweert dat er in een rechtzaak op 11 april 2012 uitspraak is gedaan dat het water afgesloten mag worden,indien niet word voldaan aan de administratie kosten.Mijn broer heeft de administratiekosten van 6 euro niet betaalt,en dat is inmiddels opgelopen naar 41 euro (2 keer 17,50 aanmanningskosten) en dreigen nu het water af te sluiten.Nu lees ik andere uitspraken dat water een levensbehoefte is en vitens een monopolist is op het watergebeuren.En dat water niet mag worden afgesloten om dat soort bedragen.Ook de kosten die zij in rekening brengen niet toelaatbaar zijn.Zie voorrij kosten en voorwerk kosten.Mijn broer kreeg een brief binnen van een jurist die namens vitens werkt,waarin staat dat de eerdere uitspraak in haarlem 2009 niet van toepassing is op vitens.En waarin iemand is veroordeelt tot de proceskosten,vanwege het afsluiten van het water.Wat ik ook niet begrijp is dat kosten aftrekbaar zijn van de belasting (administratiekosten) als onkostenplaatje.Immers het bedrijf vitens maakt onkosten,wat noodzakelijk is om de klant op de hoogte te brengen wat het dient te betalen.Deze kosten worden dan ook nog eens in rekening gebracht bij de klant,wat dan dubbel incasseren is.Als dat zo is,waarom dit toegelaten word. Ik zie ook nergens de uitspraak staan van 11 april 2012,dat vitens in het gelijk is gesteld.Of het moet nog verwerkt worden op het internet.Ik begrijp niet dat een bestuursrechter vitens wel in het gelijk stelt,terwijl een andere rechter (zie haarlem&leeuwarden) juist de klant in het gelijk stelt,dat administratiekosten niet extra geind mogen worden.In leeuwarden gaat het om het cjib wat extra kosten vraagt voor administratiekosten,als men een boete heeft gekregen.Daar is dan hoger beroep gaande,vanwege de eerdere uitspraak. Als blijkt dat administratiekosten aftrekbaar zijn van de belasting,het een corrupt zooitje is wat dit toelaat.

 30. Wie weet het verschil in verwerkingskosten voor een vereniging/organisatie die een ingevulde acceptgiro ontvangt ten opzichte van een ontvangen overschrijving? Ik wil niet machtigen (iedereen maar aan onze giro plukken, of het ons uitkomt of niet) en best zelf een overschrijving invullen als het de verenigingskosten bij verwerking vermindert. Verenigingen en organisaties sturen een acceptgiro om toch sneller giften en contributies binnen te krijgen. Met dank, Wil.

 31. UPC is na 3,5 jaar rechten niet bij machte gebleken te bewijzen dat zij recht hebben op de extra kosten acceptgiro

  Een lang verhaal dat begon 11 mei 2009 met een oorspronkelijke vordering van € 49, 96 zijnde het bedrag van niet betaalde acceptgiro kosten.

  Deurwaarder De Jong uit Arnhem gaf er na een paar brief wisselingen de brui aan, evenals deurwaarder Bos incasso uit Groningen zag het niet zitten. Uiteindelijk heeft UPC LAVG deurwaarders te Breda ingeschakeld en deze heeft mij voor het gerecht gedaagd. Uiteindelijk heeft UPC geen bewijs kunnen leveren en is de vordering, inmiddels € 171,72, door de rechter afgewezen. De door mij gemaakte advocaatkosten van € 1780,00 zijn door UPC, onder druk van een nieuwe procedure, aan mij terug betaald.

  U zult denken wat een gedoe, maar voor mij betreft is het een principiële zaak.

  Door de ongeoorloofde croud funding, harken de grote bedrijven jaarlijks meer dan € 150.000.000,- ten onrechte weg bij de consumenten.

  Voor geïnteresseerde lezers, welke de handschoen op willen nemen, adviseer ik: Lees mijn argumentatie van 27 januari 2011 op dit blog en het commentaar van 17 maart 2011 van Jaap op mijn argumenten.

  De essentie: Een vordering van extra kosten acceptgiro kunt u betwisten op grond van het simpele feit dat de kosten van incasso thuis horen in de kostprijs van het geleverde product of dienst. Dit is in het verleden en nu nog een ondernemers risico. De kosten van de acceptgiro zijn in het geheel niet relevant voor de consument, deze keuze van incasso maakt de leverancier zelf en dient daar ook de kosten van te dragen.

  Mijn advocaat Mr. Freek Geevers, op kantoor te bereiken onder nr 030- 2567502 of 0653766828, is inmiddels goed ingelezen en gaarne bereid medestanders bij te staan.

  P.Hendrix

 32. GOED NIEUWS….voor mensen die NIET automatisch willen betalen en NIET extra willen betalen om te mogen betalen !!!!! De zgn extra kosten acceptgiro etc.

  Met deze mensen wil ik mijn ervaring delen:

  Sinds enige maanden ben ik voor mijn energie (gas en elektriciteit) overgestapt van Essent naar ANODE energie (www.anode.nl) Het betreft een kleine no nonsens leverancier, welke om kosten te besparen geen reclame maakt, het moet hebben van mond op mond reclame, geen provisies uitbetaald aan vergelijkingssites, de klanten service niet uitbesteed zodat je altijd dezelfde mensen aan de telefoon krijgt, die ook nog eens terugbellen als ze dat zeggen !!! Verder uitstekende overstap service verlenen, scherp aan de prijs zijn ( ik bespaarde € 480,-)

  En last but not least de geweldige gemoedsrust dat je bij deze leverancier niet EXTRA hoeft te betalen omdat je correct een factuur wilt voldoen. Een absolute aanrader.

  P.Hendrix

 33. Beste Wim Ten Brink

  Op deze site deel ik mijn ervaring, of je wat met de informatie doet is jouw zaak evenals de kwalificatie die je eraan geeft.

  De informatie was gericht aan mensen die niet automatisch willen betalen en niet extra kosten willen betalen voor het simpele feit dat ze een factuur willen betalen.

  Het is aan de lezer zelf te bepalen of ze de ergernis willen behouden of dat ze ervan af willen.

  P.Hendrix

  1. Ik had ook een lachebekje opgenomen in mijn post. Natuurlijk is het een serieuze mening, maar sommigen kunnen het als spam opvatten. Ik mis enkele zaken op de Anode website. De disclaimer is vrij karig en ik kreeg geen waarschuwing over cookies, zodat ik aannneem dat ze geen cookies of andere gegevens over mij bijhouden. Hun privacy beleid meldt overigens dat ze wel cookies gebruiken, maar ik krijg geen irritante popup. Vind ik niet erg, maar de OPTA… Volgens de KvK is het bedrijf achter de website “PlusData” en ook die site waarschuwt niet over cookies. De PlusData website vermeldt geeneens een KvK nummer, wat ik wel vreemd vind. Ik ben met dit soort websites altijd super-paranoide omdat ik te weinig informatie op de site terug kan vinden. Ik heb met dit soort websites altijd het idee dat het hier om een tussenpersoon gaat die weer samenwerkt met een grotere energie-maatschappij en die in principe kleinschalig tewerk gaat. Daardoor ben je qua energie niet alleen afhankelijk van dit bedrijf, maar ook de energie-leverancier die weer energie aan dit bedrijf levert.

   Mogelijk dat Arnoud hen nog wat adviezen kan geven om te zorgen dat hun website aan de wettelijke regels voldoet. 🙂

 34. Beste Wim Ten Brink

  Omdat Anode geen provisies uitkeert aan vergelijkingssites kun je op deze sites niet vergelijken. Ik raad je aan als volgt te werk te gaan: Zorg dat je de jaar gegevens gas/electra bij de hand hebt en bel 0180-644404 samen met Anode’s klantendienst vul je een verbruikskostenvergelijking in. Deze wordt per mail aan je bevestigd, aansluitend kun je al dan niet besluiten met ze in zee te gaan.

  Ik begrijp je argwaan maar laat ik eerlijk zijn eigenlijk interesseert het mij weinig waar mijn energie vandaan komt. Realiseer je dat de leverancier de toevoer helemaal niet kan stoppen zolang je netjes betaald. Het gas en de elektriciteit dat uit de leidingen komt is altijd hetzelfde, ongeacht de leverancier.

  Wat voor mij telt is een scherpe prijs, een correcte facturatie en een betrokken klantendienst. die haar klanten niet in de kou laat staan als je ze nodig hebt.

  P.Hendrix

  1. Ik wil Anode ook niet vergelijken met andere energiebedrijven maar ik wil Anode zelf kunnen beoordelen. En omdat Anode niet al te veel informatie over zichzelf lijkt te geven op de website, zoals waar zij hun energie weer vandaan halen, heb ik eigenlijk alleen de Kamer van Koophandel als alternatieve informatiebron. Sowieso het gebrek aan vergelijkingen op het Internet met andere energie-leveranciers vind ik een zwaar nadeel. Ze besparen daarmee wel kosten maar het vertelt mij niet hoe betrouwbaar ze zijn. En dat ze contractueel gebonden zijn om mij energie te leveren zegt verder ook weinig. Contracten kunnen verbroken worden en bij faillisement kan ik behoorlijk wat rechten verliezen en een tijdje in de kou komen te staan. Zoals Arnoud in een andere post al aangaf, bij faillisement mag een curator heel veel. Klanten zonder compensatie de stroom afsluiten of extra geld in rekening brengen hoort daar ook bij.

   Maar er zijn wel beoordelingen over Anode op het Internet te vinden. Op deze locatie, bijvoorbeeld. En daar zitten ook redelijk wat slechte ervaringen tussen. Niet op emails reageren, ongevraagd de overeenkomst wijzigen, belachelijke betalingsregeling, gekloot met jaarafrekening, onbeschofte boer aan de telefoon, moeilijk bereikbaar, slechte leverancier, voorschotten kloppen niet, afschuiven van problemen op netbeheerder of klant, concurrent is opeens goedkoper, ondoorzichtige tarieven… Dat zijn een aantal van de negatieve opmerkingen over deze leverancier. Maar er zijn genoeg positieve berichten op die site terug te vinden.

   Maar goed, ze zijn 1 van de 26 leveranciers op die vergelijkingssite en scoren gemiddeld. Van de overige bedrijven zijn er maar 4 die hoger scoren en de rest zit lager. Dus zo slecht doen ze eigenlijk niet, domweg omdat de overige bedrijven nog slechter presteren… Een van de minst slechte energiebedrijven dus. Niet echt een titel om trots op te zijn…

 35. Klanten zonder compensatie de stroom afsluiten of extra geld in rekening brengen hoort daar ook bij.

  Alleen een netbeheerder kan iemand afsluiten, een curator niet. En voordat je afgesloten wordt moet er wel e.e.a. gebeuren.

  Wat wellicht wel kan, is dat je aan je nieuwe leverancier of de netbeheerder nog achterstallige betalingen moet verrichten, ook al zijn deze al aan de failliete leverancier gedaan.

  Ook was er in het verleden een akkefietje met Greenchoice(?) die te veel betaalde voorschotten niet terug betaalde aan vertrekkende klanten. Al met al is er nog wel iets om rekening te houden met je leverancier.

  Verder lijkt het wel redelijk op spam….

  1. Wat wellicht wel kan, is dat je aan je nieuwe leverancier of de netbeheerder nog achterstallige betalingen moet verrichten, ook al zijn deze al aan de failliete leverancier gedaan.
   Dat zijn dus de extra kosten die ik noemde. De curator houdt geld in van je rekening voor de failliete leverancier, en de netbeheerder stuurt ook een factuur omdat de curator de betaling niet richting netbeheerder doorstuurt. Het kan gebeuren, hoewel ik betwijfel dat dit ooit zal gebeuren. En iemand afsluiten is erg lastig, maar niet onmogelijk. Als de netbeheerder niet wordt betaalt dan lopen de rekeningen behoorlijk op. Maar omdat de leverancier als tussenpersoon tussen jou en de netbeheerder zit, kan de leverancier in principe al enige tijd betalingen innen zonder de netbeheerder te betalen. En dan heb je dus al een aardige schuld opgebouwd bij de netbeheerder.

   En het lijkt op spam, maar is het natuurlijk niet. Iedere spammer weet dat zijn product zwaar wordt afgekraakt zodra hij deze op een juristensite probeert te promoten. Dan duiken er meteen allerlei (amateur) juristen op om het de grond in te boren. 😉

 36. Met een variabele overeenkomst loop je vrijwel geen risico. Je kunt ook snel van leverancier veranderen. Als je op tijd je rekeningen voldoet blijft het gas echt uit de pijp komen. Afsluiting door een curator lijkt mij al helemaal uitgesloten. Indien er zich betalingsproblemen tussen leveranciers voordoen dan zullen deze er alles aan doen om de eindconsument buiten het conflict te houden, dit alleen al om het imago niet te schaden.

 37. Creativiteit van Vitens onze water monopolist

  Vitens heeft op de jaar afrekening de “Extra kosten acceptgiro” ingeruild voor “kosten betalingsverwerking” € 6,- ex Btw per klant….met 2.400.000 aansluitingen…toch geen gek extra’tje….. Ik heb nog een goed idee voor Vitens, probeer deze eens: Extra kosten bonusverwerking CEO…succes verzekerd

  De serrieuse vraag is thans of deze toeslag voor iedereen geldt of alleen voor degene die niet automatisch betalen????

  Wie reageert ?

 38. Nog een keer de discussie nieuw leven in blazen. Helaas gaan bedrijven nu weer een stapje verder. Er moet nu zelfs betaald worden voor automatische afschrijvingen bij Essent. Mag dat vanuit juridisch oogpunt gezien? Zijn dit niet een soort verkapte incassokosten? Ik hoop dat iemand hier antwoord op kan geven.

 39. Hallo Jan, weet je zeker dat voor automatische incasso betaald moet worden? Dat zou betekenen dat er geen “normale” betaalmethode meer zou zijn? Betalen om te kunnen betalen is in Nederland niet geaccepteerd volgens mij. Kosten voor verwerken van betalingen horen in de normale kosten voor bedrijfsvoering thuis. Richard

   1. Na mijn reactie kreeg ik de foutmelding: “Fatal error: Unknown: Cannot use output buffering in output buffering display handlers in Unknown on line 0” Arnoud, zit je weer te prutsen met de site? 😉

    [edit] En bij deze reactie weer…

    [edit 2] En bij het bewerken ervan…

    [Edit 3] Volgens het Internet komt dit door een problematische plug-in. http://wordpress.org/support/topic/ouput-buffering-error http://wordpress.org/support/topic/unknown-cannot-use-output-buffering-in-output-buffering-display-handlers-in-unk

 40. Heb naar aanleiding hiervan kontakt opgenomen met Essent via de mail en zie hier het ontvangen antwoord :

  Geachte heer Groennou,

  In uw e-mail van 18 augustus 2014 geeft u aan dat u wilt weten of wij extra kosten in rekening brengen bij de maandelijkse kosten. Graag geef ik u in deze e-mail een reactie.

  Bij deze wil ik u mededelen dat wij inderdaad service- en administratie kosten in rekening brengen voor de maandelijkse kosten.

  Deze kosten noemen wij Service- en administratiekosten:

  · € 2,82 (incl. BTW) per factuur (2,33 excl BTW)

  · Korting Finbox: € 1,21 per factuur (incl BTW)

  · Korting AI: € 2,42 per factuur (incl BTW)

  Deze korting wordt verrekend op de jaar- of eindafrekening onder de post ‘Kortingen’.

  · Korting Handmatige betaling via Accept email : € 0,60 per factuur (incl BTW) Deze korting wordt per factuur verrekend, u betaald € 0,60 per factuur minder. Deze korting komt niet terug op de jaar- of eindafrekening.

  Essent wil het u zo gemakkelijk mogelijk maken. Wij adviseren u daarom over te stappen op automatische incasso. U hoeft zich geen zorgen te maken over of de rekening betaald is. U kunt zelf het moment bepalen waarop wij maandelijks afschrijven. Bovendien bespaart u 2,42 euro (inclusief btw) per maand. Wilt u overstappen op automatische incasso? Ga dan naar http://www.essent.nl/zelfregelen.

  Heeft u nog vragen? Op onze website vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Ook regelt u gemakkelijk en snel uw energiezaken op Mijn Essent. U kunt uw persoonlijke gegevens inzien en wijzigen en grip houden op uw verbruik.

  Als klant van Essent profiteert u altijd van leuke acties en aanbiedingen. Het aanbod wisselt regelmatig en u kunt onbeperkt meedoen. Kijk op http://www.essent.nl/speciaalvoorklanten

  Met vriendelijke groet,

  -edit: naam geknipt-

  Essent Klantenservice Blijft alles bij elkaar dus vreemd dat deze “kosten” separaat in rekening worden gebracht (en daarna eventueel weer gecrediteerd)

 41. Niet alles wordt gecrediteerd, er blijft 40 cent te betalen voor de Automatische incasso. Door alles met korting te benomen lijkt het alsof je een voordeel wordt voorgeschoteld, maar het blijft 40 cent. Ik kan ook wel 8 euro rekenen voor service en administratiekosten. Maar… U krijgt 7 euro korting bij automatische incasso. Dan betaal je nog 1 euro per a.i.

  En ik heb nog steeds geen antwoord of dit wettelijk fout is of juist.

 42. Ik heb hetzelfde met essent.Ook ik moet over 1 maand 6 euro betalen,terwijl het een automatische incasso was.Ze geven je dan wel een zogenaamde korting,maar je moet betalen voor een automatische incasso. Dit ga ik aanvechten bij de rechter.Gelukkig hebben ze nog een fout gemaakt in hun eindafrekening ( opzegvergoeding 50 euro) die ik helemaal niet meer hoef te betalen,vanwege het jaarcontract was is afgelopen.En dan hoef je geen opzegvergoeding meer te betalen.Mocht ik het ene verliezen,dan win ik het andere.Zij moeten mij dagvaarden.Wat hun centen zal kosten.

  2 maanden geleden haalden ze het in hun hoofd om zomaar 618 euro van me rekening te graaien,wat onterecht was.Achteraf kreeg ik 680 euro terug vanwege de juiste eindstanden.Ik wil essent niet zwarter maken dan dat ze al zijn.

 43. Heb te maken gehad met een vaste leverancier die elke maand een dag eerder afboekte. Ik had dat niet zo in de gaten want ik checkte mijn rekening minder omdat alles toch automatisch ging. Tot ik merkte dat de maand wel erg snel voorbij was 😉 Heb contract opgezegd en een fikse email gestuurd met de eis per omgaande het teveel genomen geld terug te boeken omdat ik anders een aangifte wegens diefstal(want dat is het toch?) zou doen. Dat werkte.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.