Paneldiscussie over auteursrecht op Noorderslag

Met een titel als “Auteursrecht, het einde in zicht” moet ik natuurlijk wel meedoen: op vrijdag 15 januari zit ik op Noorderslag in een interessante paneldiscussie:

Digitale en politieke ontwikkelingen zetten de handhaving van het auteursrecht op scherp. Dit panel gaat in op vragen als: Kan een auteur ook in de toekomst nog op bescherming rekenen van een auteurswet? Is er nog geld te verdienen met de creatie van muziekwerken? Welke alternatieve businessmodellen bestaan er voor een professionele muziekauteur? Een must voor iedereen die wil weten waar het auteursrecht naartoe kan gaan.

Ik zal in ieder geval mijn stuk meenemen over de piraten laten beslissen, maar andere leuke stellingen of suggesties zijn natuurlijk welkom!

Arnoud

52 reacties

 1. Komt BREIN ook? Tim Kuik, Dirk Visser? Er is zeker geld te verdienen met de creatie van muziekwerken. Geef concerten. Verkoop CDs met leuke wannahave dingen. Begin een site en doe de verkoop in eigen beheer. Beveilig digitale bestanden tegen kopieren. Sta onder geen beding auteursrechten af aan organisaties als BUMA/STEMRA, dan blijft het geld aan strijkstokken hangen. Auteursrechten ovedragen aan producenten is in het verleden ook geen succes gebleken, en pak iedereen aan die op internet het recht op eerste openbaarmaking schendt. Daarmee is het alternatieve businessmodellen voor de professionele muziekauteur gegeven. Op internet bestaat geen auteursrecht voor entertainment bestanden. Meer precies, het auteursrechtelijk exploitatierecht is niks waard. Volgt (imo) logisch uit arrest Wasserij de Zon, artikel 16 Aw en het arrest BUMA/Chello Media. Alleen zij kunnen gefactureerd worden die een bepaald publiek beogen te bedienen en een algemeen onbepaald publiek bereiken. Verder is downloaden legaal, en dat kan nooit strafbaar gemaakt worden want dat druist direct in tegen het EVRM en is niet noodzakelijk in een democratische samenleving. Dat is het auteursrecht in het digitaal tijdperk. Prima volgens mij. De kennelijke uitkomst van objectief recht in samenhang met moderne technologie. De auterswet is techniek neutraal geformuleerd, dus behoeft wegens deze uitkomst geen aanpassing. Dit is het auteursrecht zoals het hoort te zijn, panneldiscussie gesloten.

 2. Sommige dingen zijn zoals ze zijn en behoeven geen discussie. Dat de discussie er wel is komt in mijn visie doordat organisaties als BREIN (mede geholpen door Dirk Visser) het auteursrecht niet toepassen zoals het is. Volgens Eben Morgen is vrije software fundamenteel voor een open en democratische samenleving. Daar heeft hij gelijk in. Het auteursrecht zoals door BREIN toegepast is een rem op de dynamische kennis economie, innovatie, democratie en mensenrechten. Visser hoort als professor soortgelijke opvattingen te huldigen als Morgan. Het is wat dat betreft een taak van Visser om met zijn wetenschap het algemeen belang te behartigen ipv het commerci?le belang van auteursrechtmonopolisten.

 3. Mooi dat je mee doet Arnoud! Je bent natuurlijk goed ingevoerd op dit terrein. Toch een paar stellingen voor je:

  Stelling 1. Bescherming werkt vaak contraproductief

  • Bescherming werkt in zijn algemeenheid soms contra-productief. Drie vergelijkingen, en dan naar de muziek. Vergelijking 1: oudere werknemers zijn z? goed beschermd dat een werkgever denkt – o jee, die zijn heel duur, en ik kom er nooit meer van af. Gevolg: een oudere werknemer die werkloos wordt, vindt bijna geen werk meer. “Dank zij” de bescherming. Vergelijking 2: kinderen zijn z? goed beschermd tegen ongelukken bij schoolreisjes (en kunnen zo veel schade claimen bij ongelukken) dat sommige scholen g??n reisjes meer organiseren. Te link. Door de bescherming krijgen zij nu geen schoolreisjes meer. Vergelijking 3. De kleine horecabedrijven die beschermd werden tegen tabaksrook – en daardoor failliet dreigden te gaan.

  Zo is het bij de muziek ook. Door de auteursrechten wordt moderne marketing moeilijker. Een fan die muziek van “zijn” band op zijn website plaatst (gratis reclame! wat wil je nog meer) krijgt een hoge rekening van B/S en Sena. Dus: de “bescherming” belemmert de muzikant in zijn ontplooiing.

  Stelling 2. Beschermers verliezen vaak het oorspronkelijke doel uit het oog.

  Ook dit is een algemene regel. Voorbeeld: de ANWB was er eerst voor de leden, maar zit nu in een duur kantoor, met een dikbetaalde directie die met belangrijke mensen over belangrijke dingen mag vergaderen. In de muziekindustrie gaat dit ook in sterke mate op. Interessant is dan te zien dat op de website van de ANWB niets is te lezen van de woede van veel automobilisten over Rekeningrijden. En dat op de sites van Sena en B/S (en ook niet in de verslagen van de toezichthouders (“de commissie WC Eend” zeg maar) geen enkel woord is te lezen over de onvrede van muzikanten en muziekgebruikers. “Bek houden en je laten beschermen door ons” lijkt het motto te zijn!

  Stelling 3. Dank zij internet en piraten keren we terug naar normalere omstandigheden

  Uit archeologisch onderzoek blijkt dat mens(achtig)en al muziek maakten v??r dat ze konden praten! Taal stamt af van de muziek. Dus al voor het bestaan van Brein, Sena e.d.; voor het bestaan van het auteursrecht; voor de uitvinding van het geld en zelfs voor dat de mens kon praten – werd er al muziek gecomponeerd en uitgevoerd. De stelling van de auteursrechtenclubs dat er “zonder ons geen muziek meer wordt gemaakt” kan dan ook wetenschappelijk gefundeerd de prullebak in. In historisch perspectief was de situatie van de jaren 60, 70 en 80 (met machtige platenmaatschappijen) een anomalie. We keren nu, dank zij het internet, weer wat terug naar normalere omstandigheden.

  Stelling 4. Buma/Stemra, Sena en Brein zijn de Luddieten van de 21e eeuw.

  De meeste mensen kennen het verhaal van Ned Ludd en zijn “Luddieten” wel. In Wikipedia staat het zo: “Ned Ludd (1789 – 1830) was een Britse activist ten tijde van de Industri?le revolutie……De man was tegen de industri?le en technologische vooruitgang, omdat hij machines als een soort bedreiging zag, [onder andere] voor de economie omdat veel arbeiders werkloos werden door dat machines hun werk overnamen. Hij verzamelde verschillende aanhangers en noemde zijn groep de Luddieten. De Luddieten bestormden verschillende fabrieken en vernielden of saboteerden verschillende machines. In 1830 werd Ludd gearresteerd en veroordeeld tot de galg. Voor de Luddieten was [hij] een martelaar en de meesten zwoeren bij zijn dood hun strijd tegen de industri?le revolutie door te zetten.

  Op deze manier strijden ook B/S en consorten en de ‘entertainment-industrie’ tegen het onvermijdelijke. Door het internet is er nu direct contact tussen muzikant en muziekconsument mogelijk. De tussenschakels van producers, platenmaatschappijen, rechtenclubs en dergelijke is niet meer nodig en eigenlijk een blok aan het been. De reactie van (onder andere) Buma en Sena lijkt sterk op die van Ned Ludd. Ze trekken ten strijde tegen dat duivelse internet, die gemene websites, die muziekliefhebbers die maar raak downloaden! Wel zijn ze slimmer en rijker dan de heer Ludd en hebben ze uitstekende politieke contacten. Ze houden de strijd daarom langer vol en een gang naar de galg zit er, waarschijnlijk ๐Ÿ˜‰ , niet in. Maar in de Wikipedia van 2109 zullen ze in dezelfde trieste categorie als de Luddieten zijn opgenomen.

 4. Wat is er vreemd aan de zin “Kan een auteur ook in de toekomst nog op bescherming rekenen van een auteurswet?”?

  Met “ook in de toekomst nog” wordt natuurlijk bedoeld dat een auteur op dit moment zich op de Auteurswet kan beroepen, natuurlijk binnen de grenzen die de Auteurswet zelf al stelt (en binnen de grenzen van het recht op vrije meningsuiting, maar die uitzondering is vrij uitzonderlijk). Het enige vreemde is misschien de suggestie dat de Auteurswet in de toekomst geheel zou kunnen worden afgeschaft, maar goed, daar gaat de discussie juist over lijkt me.

 5. @ Piet: goede opmerking. Je kunt de vraag ook anders lezen. “Kan een auteur ook in de toekomst nog op bescherming rekenen van een auteurswet?” roept bij mij de vraag op:

  • WIE beschermt de auteurswet op dit moment? (in de muziek is duidelijk dat de artiesten “aan de achterste tiet” liggen en dat de beschermers vooral zichzelf beschermen – er zijn bijv. maar weinig muzikanten die net zoveel verdienen als de directie van Buma/Stemra …….

  • WAARTEGEN wordt de auteur beschermd? Het is mij een raadsel!

  • Welke idioot heeft deze wet opgesteld??

  Enz!

  Laten we nog eens doorgaan met “tekstanalyse ๐Ÿ™‚

  “Digitale en politieke ontwikkelingen zetten de handhaving van het auteursrecht op scherp.” – beetje rare stelling. Niet alleen de handhaving, maar vooral de noodzaak van auteursrecht, doordat er nu een directe band kan ontstaan tussen muzikant en consument, zonder tussenkomst van overbodige schakels. Bovendien hebben begrippen als “her-uitvoering” e.d. hun betekenis verloren door technische ontwikkelingen.

  “Is er nog geld te verdienen met de creatie van muziekwerken?” De impliciete aannames zijn a) dat dit zou moeten en b) dat dat via de methode van auteursrecht zou moeten. Beiden vind ik raar. Laten we eens naar de schilderkunst kijken. De werken van pak ‘m beet Rembrandt, Van Gogh en Mondriaan zijn geschilderd zonder dat juristen “hun rechten beschermden”. En mensen als Bach en Mozart zochten gewoon mensen die hun wouden betalen. Zo simpel is het! Het is een harde wereld, mensen – handjes uit de mouwen en niet zaniken. D?t lijkt mij het beste businessmodel!

  “Welke alternatieve businessmodellen bestaan er voor een professionele muziekauteur?”

  Mijn voorstel: gewone, gezonde economische verhoudingen, zoals die in alle andere sectoren bestaan! Zonder afpersing en criminalisering van klanten. t’Is even wennen……

  Met B/S hoef je dit niet te gaan bespreken, net zoals je niet met de Cosa Nostra hoeft te gaan bespreken hoe een economie zonder mafia er uit ziet……..

 6. @Pieter:

  Uit archeologisch onderzoek blijkt dat mens(achtig)en al muziek maakten v??r dat ze konden praten! Taal stamt af van de muziek. Dus al voor het bestaan van Brein, Sena e.d.; voor het bestaan van het auteursrecht; voor de uitvinding van het geld en zelfs voor dat de mens kon praten – werd er al muziek gecomponeerd en uitgevoerd. De stelling van de auteursrechtenclubs dat er ???zonder ons geen muziek meer wordt gemaakt??? kan dan ook wetenschappelijk gefundeerd de prullebak in. In historisch perspectief was de situatie van de jaren 60, 70 en 80 (met machtige platenmaatschappijen) een anomalie. We keren nu, dank zij het internet, weer wat terug naar normalere omstandigheden.
  Dit doet me denken aan een argument dat in een documentaire op tv werd gemaakt. V??r de uitvinding van de platenspeler was het niet mogelijk om muziek op te nemen, dus was het ook niet mogelijk om aan de verkoop van muziekopnames te verdienen. Door de uitvinding van het Internet keren we slechts terug naar de tijd waarin het niet mogelijk is om aan de verkoop van muziekopnames te verdienen. Muzikanten (of platenmaatschappijen, wat je wilt) hebben een tijdje kunnen profiteren, en dat is nu over. Zo gewonnen, zo geronnen.

  Dit argument ziet echter iets belangrijks over het hoofd. Dat muzikanten (en hun platenmaatschappijen) profiteren van het auteursrecht is slechts het middel om het eigenlijke doel van het auteursrecht te bereiken: het stimuleren van de creatie van (onder meer) nieuwe muziekstukken en opnames. Volgens mij wil niemand terug naar het tijdperk van v??r de platenspeler.

  Door het internet is er nu direct contact tussen muzikant en muziekconsument mogelijk. De tussenschakels van producers, platenmaatschappijen, rechtenclubs en dergelijke is niet meer nodig en eigenlijk een blok aan het been.

  En dit ontmaskert het andere grote anti-auteursrechtargument, nl. dat niet de muzikant, maar de platenmaatschappij ervan zou profiteren. Wat er van dat argument ook zij, in het internettijdperk gaat dat argument gewoon niet meer op.

  Iets anders is dat het voor een individuele muzikant nogal wat gedoe is om inbreuken op zijn auteursrecht tegen te gaan. Als muzikanten hun krachten bundelen in een stichting die dit voor ze doet, is daar in beginsel toch niet veel op tegen? Volgens mij is het niet zo dat Buma/Stemra alleen de “grote” platenmaatschappijen wil vertegenwoordigen.

  Mocht het zo zijn dat er “krachten” zijn die muzikanten onder het juk van de grote platenmaatschappijen willen houden, dan zal dat doel toch niet bereikt worden door de strijd aan te gaan tegen auteursrechtinbreuken op internet. Ik zie in ieder geval het verband niet.

  Natuurlijk is mijn fout dat ik logisch probeer na te denken in plaats van mee te juichen…

 7. @ Piet:
  “Dit argument ziet echter iets belangrijks over het hoofd. Dat muzikanten (en hun platenmaatschappijen) profiteren van het auteursrecht is slechts het middel om het eigenlijke doel van het auteursrecht te bereiken: het stimuleren van de creatie van (onder meer) nieuwe muziekstukken en opnames. Volgens mij wil niemand terug naar het tijdperk van v??r de platenspeler.”

  Ik vraag me af of het doel van het auteursrecht werkelijk is om de creatie van muziek te stimuleren. Arnoud?????

  En ?ls dat al zo is vraag ik me af of het werkt. Ook ?k hou van logisch nadenken. Ik moet het eerste onderzoek nog zien dat aantoont dat onder het auteursrecht-systeem significant meer/betere muziek is gecree?rd dan in tijden/landen waar geen auteursrecht was. Of zouden Lennon en McCartney hebben gezegd: “nee, dit auteursrecht is zo mager, ik denk dat we de liedjes van Sgt.Pepper’s maar n?et gaan componeren”. Kom op zeg!

  “Door het internet is er nu direct contact tussen muzikant en muziekconsument mogelijk. De tussenschakels van producers, platenmaatschappijen, rechtenclubs en dergelijke is niet meer nodig en eigenlijk een blok aan het been.

  En dit ontmaskert het andere grote anti-auteursrechtargument, nl. dat niet de muzikant, maar de platenmaatschappij ervan zou profiteren. Wat er van dat argument ook zij, in het internettijdperk gaat dat argument gewoon niet meer op.”

  Toch is het nog steeds zo. Je kunt als muzikant niet heen om Buma/Stemra en Sena, het is vrijwel onmogelijk om niet mee te betalen aan de bonussen van de directies daar. Als je weet hoe het wel moet, hoor ik dit graag (ik meen het).

  “Iets anders is dat het voor een individuele muzikant nogal wat gedoe is om inbreuken op zijn auteursrecht tegen te gaan.”

  Ik hou niet van het woord “inbreuken”. Als je niet wilt dat je werk op de radio wordt gespeeld, ga dan in godsnaam geen CD opnemen en lever deze al helemaal niet af in Hilversum! Wil je nou dat het wordt gespeeld ja of nee??? Je kunt net zo goed spreken over “gratis reclame”. Als ik muziek van artiest X op mijn site zet, zou ik h?m eigenlijk een rekening moeten sturen.

  “Als muzikanten hun krachten bundelen in een stichting die dit voor ze doet, is daar in beginsel toch niet veel op tegen? Volgens mij is het niet zo dat Buma/Stemra alleen de ???grote??? platenmaatschappijen wil vertegenwoordigen.”

  Kijk vooral eens hoe het geld wordt verdeeld en hoeveel invloed de kleine artiest heeft. En lees de meningen van artiesten in vakbladen als MusicMaker.

  “Mocht het zo zijn dat er ???krachten??? zijn die muzikanten onder het juk van de grote platenmaatschappijen willen houden, dan zal dat doel toch niet bereikt worden door de strijd aan te gaan tegen auteursrechtinbreuken op internet. Ik zie in ieder geval het verband niet.”

  Dit verband is simpel. Sinds de jaren ’50 wordt de muziek- en rechtenindustrie gekenmerkt door managers en directies die vooral hun eigen zakken vullen, ten koste van consument en artiest. Van oplichting van muzikanten, achterhouden van inkomsten enz enz tot aan krankzinnige prijsverhogingen voor CD’s enz. Alle pogingen om op een redelijke manier tot gezonde verhoudingen te komen hebben gefaald. Wat dan rest is de industrie “terugneuken”. Veel muzikanten vinden dit prima – of ze nu 30 cent aan een legale CD verdienen (inderdaad, de rest is voor de heren met stropdassen en dames in mantelpakjes) of niks, dat maakt ook niet meer uit. En ze hebben dan veel meer luisteraars en concertbezoekers. En de muziekliefhebbers vinden het ook prima. De enige die er last van hebben zijn de industrie en de juristen bij Buma en aanverwanten.

  Verbeter de wereld door te downloaden! ๐Ÿ™‚

 8. @Pieter: Ik had je reactie #8 gemist, maar er al wel op geantwoord. Dat het auteursrecht niet de auteurs (schrijvers, componisten, artiesten, muzikanten, etc.) zou beschermen is m.i. gewoon een drogreden. De auteur die voor een appel en een ei zijn rechten verkwanselt kiest daar volgens mij toch zelf voor.

  Voor zover de auteur dient te worden beschermd tegen uitbuiting door uitgeverijen en platenmaatschappijen, kan dat natuurlijk worden geregeld door in te grijpen in het overeenkomstenrecht (net zoals consumenten worden beschermd door de contractsvrijheid in te perken). Een wijziging van de auteurswet is daar niet voor nodig, laat staan afschaffing van de auteurswet.

  In dit internettijdperk zie ik echter niet in waarom auteurs nog zouden moeten worden beschermd tegen de grote boze platenmaatschappij, om de redenen die je zelf al hebt genoemd.

  Welke idioot heeft deze wet opgesteld??

  Wat is dat nou voor manier van argumenteren? Als je iedere rechtvaardiging voor het bestaan van de Auteurswet doodeenvoudig ontkent, stel je jezelf m.i. buiten iedere redelijke discussie.

  Ik vraag me af of het doel van het auteursrecht werkelijk is om de creatie van muziek te stimuleren. Arnoud?????

  Ehhhh….. is dat idee werkelijk nooit eerder in je opgekomen?

 9. Je kunt als muzikant niet heen om Buma/Stemra en Sena, het is vrijwel onmogelijk om niet mee te betalen aan de bonussen van de directies daar. Als je weet hoe het wel moet, hoor ik dit graag (ik meen het).

  Wat dacht je van: niet lid worden?

 10. Wat precies het doel is van onze Auteurswet is niet helemaal duidelijk, de schriftgeleerden hebben er verschillende meningen over. Stimuleren van het maken van werken (het economische argument) is een belangrijke, maar ook wordt vaak verdedigd dat er een soort natuurrecht op bescherming van je werk zit. Je hebt recht op auteursrecht omdat je auteur bent, zoiets. Hieruit zijn in ieder geval de morele rechten te verklaren, maar elke keer als er een uitzondering in de wet komt, begint men ook moord en brand te schreeuwen vanuit deze visie.

  De opmerking “Volgens mij wil niemand terug naar het tijdperk van v??r de platenspeler” kan ik niet goed plaatsen, daar heeft niemand hier voor gepleit en het lijkt me ook niet dat we iPods en digitale afspeelapparatur het raam uit willen gooien en terug willen naar het acapellakoortje dat op straathoeken gaat zingen.

  Ik zou het willen herformuleren: ik wil uit het tijdperk van de platenspeler, waar we dankzij Auteurswet en Buma/Stemra nog steeds in zitten.

  De Auteurswet moet immers aansluiten bij de maatschappij en een werkbare regeling voor alle partijen opzetten. De wetgever moet kijken naar de maatschappelijke behoefte, en niet alleen naar wat men 100 jaar geleden (ok, 98 jaar) een goed idee vond. De wet is immers opgezet vanuit de maatschappij van 1912, waarin het identificeren van kansrijke werken een risicovolle onderheming was en anderen gemakkelijk konden profiteren door alleen de succesvolle werken uit te gaan geven. Door dat kanaal dicht te timmeren, kon een partij die investeerde in auteurs zijn investeringen (meestal) terugverdienen. Ook bood dit een mooi inkomstenmodel voor auteurs: geld per gedrukt exemplaar, dat is overzichtelijk en eerlijk. Maar dit is niet het enige model en al helemaal niet in elke maatschappij het beste.

  En over niet lid worden: dat kan wel maar je sluit jezelf dan buiten een hoop distributiekanalen. Zo is het onmogelijk een CD te laten persen bij ??n van de Nederlandse bedrijven die dat doen; zij eisen een B/S contract anders wordt er niet gedrukt. Ook niet als het slechts 10 exemplaren in eigen beheer, ook niet als je een vrijwaring tekent. Idem dito bij veel opnamestudios. Verder kom je natuurlijk niet in de Free Record Shop of Bol.com te liggen, want die doen alleen zaken met de bekende maatschappijen en als je daar onder contract wil dan moet je door B/S heen.

 11. @Arnoud

  Er is helemaal niks mis met de auteurswet. De auteurswet sluit aan bij de maatschappelijke behoefte, het zijn alleen organisaties als B/S en BREIN die dat niet in willen zien omdat zij meer willen dan waar het auteursrecht recht op geeft.

  Om ?berhaupt iets zinnigs te kunnen zeggen over de auteurswet is het nodig om de auteurswet te zien zoals het is. Dat doet niemand voldoende. Mede gefrustreerd door de betrokkenheid van professor Dirk Visser bij de rechtspraak van BREIN, het onderwijs en de redacties van diverse vakbladen. Iedereen buitelt over elkaar heen vooral eigen belangen te behartigen.

  Het auteursrecht in digitaal tijdperk levert op wat hierboven bij reactie 3 staat. Dat is het auteursrecht van vandaag. Sluit aan bij alle belangen. Aan de ene kant het belang van de consument om niet bij elke noot die geuit wordt het risico te lopen Tim Kuik op de dak te krijgen en aan de andere kant biedt het redelijke businessmodellen voor auteursrechthebbenden.

  De verandering die heeft plaats te vinden zit in de hoofden van de managers van BREIN en B/S. Zij hebben in te zien dat hun handhaving gelijk staat aan corruptie, zij horen hun vorderingen te matigen en hun exploitatie aan te passen. Anno 2009 is er geen ruimte voor auteursrechtmonopolisten als B/S.

  Enne kijk naar de EU auteursrechtrichtlijn voor de doelstellingen van het auteursrecht. Het bieden van een redelijke vergoeding, is kernbegrip. Het resultaat is onder andere neergelegd in het arrest BUMA/Chello Media wat een grotere vrijheid tot openbaarmaking aan consumenten geeft dan het arrest Wasserij de Zon.

 12. Je moest eens weten waar ik moe van word Arnoud. Dat zijn onder andere die auteursrecht juristen in Nederland die met elkaar een beetje collegiaal beschaafd lopen te doen bij de rechtbank, op fora en in de literatuur.

  Leg de rechter een keer uit hoe het zit met Wasserij de Zon, Buma/Chellomedia en artikel 16. Niemand in die BREIN/BUMA zaken lukt het om goed onderzoek te doen, gebrek aan middelen om in te zetten tegen de machinaties van BREIN. In de VS procederen partijen als Monsanto op soortgelijke wijze bij het incasseren van onverschuldigde licenties als BREIN, en veroorzaakt daarmee de meest lelijke en pijnlijke rechtspraak. Het duurt jaren en jaren voordat er dan eindelijk rechtsherstel is, de schade is dan al gedaan. BREIN zelfde laken en pak. Wiedus ook dat Van Manen advocaat is voor BREIN, die is zooooo gehaaid. BREIN huurt de beste auteursrecht advocaten in, heeft het meeste geld, weet rechtbank presidenten te overtuigen maar krijgt van de hoge raad ongelijk. Zie het arrest BUMA/Chello media. Dat arrest legt een bom onder de vorderingen van BREIN. Waar staat dat dit iemand al opgevallen is? In welk relevant vakblad is daarover al een artikel gepubliceerd en wat zegt het? In de bladen waar Dirk Visser in de redactie zit zal dit zeker niet staan. In blogosfeer hbeb ik er nog nergens wat over gelezen en het verbaast mij dat niet alle advocaten in de zaken tegen BREIN standaard tot afwijzing van de vorderingen concluderen onder verwijzing van Wasserij de Zon, BUMA/CHellomedia en artikel 16.

  Heb redelijk wat BREIN zaken onder ogen gehad. Van dichtbij gezien hoe BREIN te werk gaat, daar zijn geen woorden voor. Mede met hulp van professor Dirk Visser. Weet je die gijzeling nog? Heb je wel eens goed uitgerekend hoeveel van de prijs van een CD feitelijk als auteursrechtvergoeding gezien hoort te worden? En wat dan de schade is voor BREIN. De regelingen zoals die nu in elkaar steken zijn prima, het is alleen handhaver BREIN die niet weet hoe het zich heeft te gedragen. Het treedt mede op namens de verhuurbranche. En de distributie. Die branches hebben echt geen auteursrechten op entertainment bestanden. Toch krijgen zij het voor elkaar om via BREIN eerlijke concurrentie te frustreren. BREIN gaat over voorkoming van eerlijke concurrentie voor de entertainment industrie. Niks anders dan dat. En jij wil de wet wijzigen? Ik pleit voor handhaving.

  Agressie van BREIN, intimidatie van BREIN, auteursrecht leugens van BREIN, samenweefsels van verdichtsels van BREIN zijn er de oorzaak van dat deze hele discussie gaande is, en spaak loopt. Tien jaar BREIN jurisprudentie corrumpeert en laat iedereen in verwarring achter over de aard en omvang van het auteursrecht. Dat Tim Kuik voor een download verbod pleit is in strijd met zijn eigen recht op artikel 10 EVRM. Hij schiet zijn eigen mensenrechten in de voet om de hebberigheid van BREIN te bevredigen. Auteursrecht is niet makkelijk voor rechtbank presidenten, als professor Dirk Visser dan komt pleiten voor BREIN… is het op voorhand zonder grond 1-0 voor BREIN. Voor de hand liggend is dat.

  Kortom: heel slecht plan om de wet aan te passen. Handhaven en of een cursus auteursrecht in digitaal tijdperk bij mij afnemen, daar hebt je wat. Dat iedereen de wet nu anders leest dan hoort verandert niet door de wet te veranderen. Ook dan zal BREIN corrumperen. BREIN dient opgeheven en BUMA/STEMRA dient de plaats gewezen te worden! Wat het door jou onderschreven artikel van Bert Brussen op DeJaap.nl wil vandaag, is precies zoals het auteursrecht nu al is. Houden zo.

 13. Ik begrijp niets van je reactie. De wet is correct maar iedereen is zo beleefd dat ze hem fout lezen. Wat is er dan mis met aanpassen zodat die foute lezing onmogelijk wordt?

  Rechters die een keiharde nieuwe wet voor hun neus krijgen, hebben dan een argument om die denk-aan-je-hart-Dirk betogen opzij te schuiven: de wetgever wil het niet meer zo.

 14. Arnoud, de wet is zoals deze is en BREIN is een corrupt incasso bureau voor onverschuldigde betalingen. Voorts is iedereen te beleefd om onder andere duidelijk te maken dat Dirk Visser er met zijn werk voor BREIN een belangenverstrengeling op nahoudt die rechters verwarren en onjuist recht doet spreken.

  Verder herhaal ik wat ik eerder gezegd heb: zonder auteursrechtmonopolisten als BREIN/BUMA/STEMRA de plaats te wijzen zal elke aanpassing van de wet tot dezelfde verwarring leiden. Niet de wet is er de oorzaak van dat het chaos is in auteursrechtenland, maar de opportunistische machinaties van het machtige BREIN wat de tentakels tot in de hoogste kringen van het landbestuur heeft.

  BREIN is corrupt, dat is wat er staat Arnoud. Het is geen instituut ter handhavng van auteursrechten. Het is ingesteld om met misbruik van auteurs- en andere rechten, eerlijke concurrentie te voorkomen. Wetswijziging verandert daar niks aan. Hebben we over tien jaar soortgelijke discussie.

 15. Voor Piet en JDK.

  D’r zitten verschillende verkeerde kanten aan het auteursrecht (zoals dat tot nu toe wordt uitgevoerd). Ik noem:

  1. Het remt de schepping van nieuwe werken, doordat a) de beschermtermijn excessief lang is en b) citeren en samplen wordt bemoeilijkt.

  De beschermtermijn is laatst verlengd naar 70 jaar na de dood van de auteur. Stel dat een auteur na het schrijven van zijn meesterwerk nog 30 jaar leeft, dan hebben we het over een bescherming van 100 jaar. Vergelijk dit eens met octrooien. Daar is de bescherming 20 jaar: voldoende om geld te verdienen, en kort genoeg om maatschappijen te stimuleren met nieuwe uitvindingen, geneesmiddelen en dergelijke te komen. Maar “Het Smurfenlied” wordt 5 x langer beschermd dan bijvoorbeeld een medicijn tegen malaria of kanker. Waarom?????? Gevolg is dat maatschappijen niet investeren in nieuwe muziek, maar in het eindeloos uitmelken van oude werken. En dat men liever geld steekt in juristen en opsporing van overtreders, dan in het ontdekken en ontwikkelen van nieuw talent.

  Citeren en samplen wordt door heel hoge ‘clearing’ tarieven moeilijk gemaakt. Terwijl de kern van de ontwikkeling van muziek ligt in het kopi?ren, parodi?ren, mixen en veranderen. Jazz (met zijn honderden is een mengsel van allerlei stijlen; rock’n roll kwam uit blues en country; enzovoorts.

  1. Begrippen van 100 jaar geleden ( ‘her-uitvoering’; ‘nieuwe openbaarmaking’; ‘fonogram’ en dergelijke) beteken weinig meer in het internet-tijdperk. In principe is alles altijd en overal openbaar op internet. Deze begrippen worden nu misbruikt om gebruikers 2,3 keer of vaker te laten betalen voor hetzelfde. Stel, 3FM koopt een CD (inclusief vergoeding auteursrecht, = 1 x). Die spelen het af (en betalen rechten voor openbaarmaking = 2 x). Uitzending is via de ether, via de kabel en via Digitenne. Kabel (= 3 x) en Digitenne (= 4 x) moeten hier weer voor betalen. Zet ik vervolgens als kroeg-eigenaar de radio aan, dat betaal ik weer (=5 x). Raakt het voetbal-team enthousiast over een liedje, en zingen ze dat op hun feestavond, dan moeten ze w??r betalen (=6x).

  2. De verdeling van het ge?nde geld (‘repartitie’) is scheef. Wil Buma/Stemra inzicht geven in wie exact wat krijgt? Vergeet het maar! Daar krijgt niemand inzicht in. Op zichzelf is dit al reden genoeg voor stevige argwaan. In de praktijk gaat het dan ook ernstig mis. Voorbeeld: een kerkkoor betaalt geld, omdat ze werk van een componist zingen. Die componist blijkt uiteindelijk 0,0 te ontvangen, want “hij zit niet in de steekproef van B/S”. Mijn stelling is dat het met de vele media in de praktijk onmogelijk is om een rechtvaardige repartitie te krijgen. Stop er dus maar mee! Overigens loof ik een appeltaart uit aan degene die het lukt om over dit onderwerp een inhoudelijke reactie te krijgen van Buma/Stemra – ik heb nog nooit, op geen enkele e-mail een antwoord gehad.

  Interessant is ook de internationale repartitie bij SENA. De meest gedraaide internationale artiest in 2008 was Madonna, een Amerikaanse. Muziekgebruikers betalen aan SENA, die na aftrek van ‘kosten’ (kuch) een deel naar Madonna doorsluist. De USA hebben g??n organisatie als SENA, en zullen dus nooit voor bijv. het liedje Radar Love van the Golden Earring geld naar Nederland sluizen.

  1. Het is wel mogelijk om werk niet aan te melden bij B/S (zij het dat je dan geen CD kunt persen in Nederland, want de CD-wereld wordt fors onder druk gezet door B/S, ik vermoed om het voor artiesten moeilijk te maken om buiten B/S te gaan. Ik kan geen enkele andere reden bedenken). Maar het is niet mogelijk om buiten SENA om te gaan. Weer zo’n club die gelden int “namens” (kuch) artiesten. En deze lui hebben zulke goede politieke connecties dat er in de wet is gekomen dat artiesten geen afstand van dit ‘recht’ kunnen doen ?n dat SENA de enige is die het geld mag innen. Geen wonder, als je ziet dat Ed Nijpels (oud-VVD minister) voorzitter is van het bestuur van SENA zit. De voorzitter van de toezichthouder is Hans Dijkstal (oud VVD-minister). Muzikanten of muziekgebruikers zijn NIET vertegenwoordigd, noch in de besturen van Buma/Stemra, noch in de Toezichthouder. Die Toezichthouder heeft een hoog ‘ons kent ons VVD-gehalte’ en die noem ik daarom “de commissie WC Eend” (wij van WC Eend adviseren WC Eend).

  Overigens, als je als band niet de zakken van Nijpels, Dijkstal en Vervoord (baas van de Buma/Stemra) wilt spekken, heb je het erg moeilijk. Je kunt je werk niet aanmelden bij B/S. Vervolgens kun je geen CD persen in Nederland, mede door de inspanningen van onze liberale (kuch) helden Dijkstal en Nijpels. ALs je dan maar zelf CD’s gaat branden, betaal je (voor je eigen gecomponeerde muziek!)een heffing aan de stichting Thuiskopie. En raad eens waar dat geld blijft??

  Gaan vervolgens jouw fans de muziek op hun website zetten, wat jij als band prima vind, dan komt SENA langs. OF ze maar willen betalen. En nee, u kunt hier als artiest geen afstand van doen. En drie keer raden of jij als artiest iets van dit geld terugziet???? Helaas is de kans veel groter dat het in de zakken van Vader Abraham terecht komt, of dat het naar de noodlijdende artiest Madonna wordt overgemaakt.

  1. @ JDK. Lees de literatuur maar eens over het ’track record’ van de entertainment/rechten industrie op het gebied van transparantie, eerlijkheid en innovatie. Helaas heeft die sector de afgelopen 40 jaar laten zien dat ze structureel voor het eigen belang en het remmen van verandering kiest, en structureel t?gen de artiesten, t?gen consumenten en t?gen vernieuwing. Het heeft dan weinig zin om te streven naar een kleine verbeteringen. Wat nodig is, is in de eerste plaats het opdoeken van Buma, Stemra, Sena en al die andere clubs.
 16. Nog even een nabrander!

  Wat me bijzonder dwars zit, is dat het niet mogelijk is om (eenvoudig) te achterhalen welke muziekwerken wel of niet beschermd zijn. Uiteraard zwijgt Buma/Stemra als het graf bij vragen hierover. Als gebruiker wordt het je moeilijk gemaakt:

  • ze willen niet bekend maken welke werken beschermd zijn (zodat je als gebruiker zou kunnen kiezen tussen w?l het werk gebruiken en betalen; of een onbeschermd werk kiezen. Zo werkt het bij patenten ook! Je betaalt of je kiest een andere oplossing).

  • je gaat vervolgens zo zorgvuldig mogelijk te werk. Maar als er toch een beschermd werkje tussen sluipt, gaan ze piepen en janken dat jij als gebruiker de rechten schendt! Stel je voor dat de politie weigert om de maximumsnelheid bekend te maken, dat ze alle verkeersborden afplakken, maar w?l boetes verzenden en preken afsteken tegen mensen die de (geheime) snelheidslimiet overschrijden…….

  • en vervolgens sturen ze een factuur, waarbij niet de rechthebbende zijn gelijk moet bewijzen, maar de gebruiker zijn onschuld moet aantonen! Omgekeerde bewijslast dus, volgens mij niet passend in een westerse samenleving. Stel je dit eens op andere gebieden voor!!! Ik ga facturen sturen voor het gebruik van een product of dienst, en de ontvanger moet maar aantonen dat hiuj dit niet heeft gebruikt……. wat een waanzin.

  Voor mij zijn Buma/Stemra, SENA en de andere auteursrechtenclubs De Piraten. Het is echt niet anders!

 17. Fijn dat je zegt dat het een politieke discussie is. Een politieke discussie over het wijzigen van de wet terwijl je niet eens weet wat er in Tekst&Commentaar staat, komt op mij breinloos over. Je kan niet beoordelen of het nodig is om een politieke discussie te voeren omdat je jeuk hebt van juristen die het hebben over “de wet zoals zij is”.

  Mijn argumenten zijn juridisch. Het hoort imo ook een juridische discussie te zijn. De vorderingen van BREIN/BUMA/STEMRA zijn juridisch. Die dienen juridisch beoordeeld te worden. Mij gaat het er niet om hoe ik de auteurswet zou willen hebben. Wat mij betreft wordt die wet afgeschaft, open source is de standaard.

  Ook bij een politieke discussie is het nodig eerst een helder beeld te hebben van de auteurswet zoals deze is, om vervolgens zinnige dingen te kunnen melden. Wat zou je wijzigen als er feitelijk niks te wijzigen valt? Mijn politieke reactie is dat het beter is niks te wijzigen en de auteurswet te handhaven zoals zij is. Uitbreiding van de kopieer vergoeding naar harddisks zou een verstandige politieke lobby van BREIN zijn.

 18. Ik hoor een heleboel (grotendeels terechte) kritiek op het gedrag van organisaties in de “entertainment” branche, je zou de neiging krijgen om woorden als “kartel” in de mond te nemen. Een deel van de misstanden die in de commentaren genoemd worden kunnen aangepakt worden zonder de Auteurswet aan te passen (Buma, Stemra en Sena zijn aangewezen organisaties en de regering kan voorwaarden aan de aanwijzing verbinden.) Aan de andere kant moeten we ons afvragen of een Auteurswet die het multinationals mogelijk maakt om “de cultuur” voor een eeuw (?30 jaar) uit te melken en op te sluiten wel zo wenselijk is. En als er ook eens gekeken kan worden naar bescherming van de artiest tegen “de industrie”. Ik verwacht niet dat de managers daar spontaan het licht zien… zeker niet na de kredietcrisis, waar bankmanagers claimden dat een bonus voor het de grond injagen van de bank volkomen terecht was.

 19. Ik zou het willen herformuleren: ik wil uit het tijdperk van de platenspeler, waar we dankzij Auteurswet en Buma/Stemra nog steeds in zitten.

  De platenspeler in combinatie met de mogelijkheid geld te verdienen met het maken van platen heeft voor een enorme hoeveelheid content gezorgd. Maar op een gegeven moment zullen veel mensen uitgeluisterd raken en snakken naar nieuw materiaal.

  Het zijn lang niet alleen de muziekmakers (en zucht ja, ook de platenmaatschappijen) die hebben geprofiteerd van het auteursrecht sinds de uitvinding van de platenspeler. Iedere muziekliefhebber heeft van het auteursrecht geprofiteerd!

  En die platenmaatschappij kan nu de pot op, die is niet meer nodig in het Internettijdperk. Dat staat helemaal los van het auteursrecht!!

  Voor de goede orde: op dit blog zal wel nooit de stelling aanvaard worden dat het auteursrecht stimulerend werkt op de creatie van nieuwe werken. Feit is echter dat daar buiten dit blog (en enkele andere blogs), zoals in de politiek, heel anders over wordt gedacht. Het lijkt me daarom voor auteursrechttegenstanders nuttig om die stelling in ieder geval serieus te nemen.

  En over niet lid worden: dat kan wel maar je sluit jezelf dan buiten een hoop distributiekanalen. Zo is het *onmogelijk* een CD te laten persen bij ??n van de Nederlandse bedrijven die dat doen; zij eisen een B/S contract anders wordt er niet gedrukt.

  Ehm, ik wil wel afgaan op wat je schrijft, maar het verbaast mij nogal dat CD-persers zich interesseren voor wat je met de CD’s doet. Ze hoeven toch alleen maar te persen? Of het nou muziek is of data, wat kan het hun schelen? Moet je ook bij B/S zijn aangesloten als je een cd met telefoonnummers wilt maken?

  Maar aangenomen dat het klopt, hoe is dat de schuld van het auteursrecht? Wat je moet doen is een klacht indienen bij de NMa. Afschaffing van het auteursrecht verhindert niet dat CD-persbedrijfjes nog steeds eisen dat je lid bent van een clubje. Het mededingingsrecht verhindert dit wel.

  En verder: wie zit er in 2010 nog op CDs te wachten?

 20. @ Piet: “Voor de goede orde: op dit blog zal wel nooit de stelling aanvaard worden dat het auteursrecht stimulerend werkt op de creatie van nieuwe werken. Feit is echter dat daar buiten dit blog (en enkele andere blogs), zoals in de politiek, heel anders over wordt gedacht.”

  Waarom is het goed voor de muziek-creatie dat de nabestaanden van Vader Abraham nog 100 jaar geld krijgen omdat opa ooit ‘Het Smurfenlied’ heeft gecomponeerd?

  Moet een componist dan denken: ” laat ik maar lekker gaan componeren. Als ik straks dood ben kunnen mijn kleinkinderen geld krijgen voor dit liedje”

  Merkwaardige stimulans!

 21. @Pieter(#19): Het zou heel goed kunnen dat er een “beter” auteursrecht mogelijk is door het verkorten van de termijn en het verruimen van het citaatrecht. Dat is echter een heel andere discussie dan “het auteursrecht is bedacht door een idioot en stinkt van alle kanten, dus moet worden afgeschaft”.

  Over de klachten over de handelswijze van B/S en Sena zal ik niet oordelen. Die staan los van de wenselijkheid van het auteursrecht in het algemeen. Dus het auteursrecht in de vorm van een tijdelijk monopolie met wettelijke beperkingen.

  Citeren en samplen wordt door heel hoge ???clearing??? tarieven moeilijk gemaakt. Terwijl de kern van de ontwikkeling van muziek ligt in het kopi?ren, parodi?ren, mixen en veranderen. Jazz (met zijn honderden is een mengsel van allerlei stijlen; rock???n roll kwam uit blues en country; enzovoorts.

  Maar juist die ontwikkeling is mogelijk gemaakt door de platenspeler in combinatie met het auteursrecht. Zoals je zelf wel weet verhindert het auteursrecht beslist niet dat artiesten een nieuwe stijl ontwikkelen ge?nspireerd door bestaande stijlen. Sgt. Pepper zou ondenkbaar zijn geweest zonder de “giants” op wiens schouders Lennon en McCartney stonden.

  Het gebruik van een sample voor een nieuw nummer is heel iets anders dan het ontwikkelen van een nieuwe stijl. Of daar een uitzondering voor moet komen in de auteurswet is een interessante politieke vraag.

  @Arnoud:

  Ik krijg jeuk van juristen die zeggen ???de wet is zoals zij is???.
  Ik krijg jeuk als ik JdK jurist zie worden genoemd ๐Ÿ˜‰

 22. Voor de goede orde: op dit blog zal wel nooit de stelling aanvaard worden dat het auteursrecht stimulerend werkt op de creatie van nieuwe werken. Feit is echter dat daar buiten dit blog (en enkele andere blogs), zoals in de politiek, heel anders over wordt gedacht. Het lijkt me daarom voor auteursrechttegenstanders nuttig om die stelling in ieder geval serieus te nemen.

  Ik neem de stelling graag serieus maar a) er is maar bar weinig bewijs voor die stelling; en b) ook al nemen we deze voor waar aan, dan is het niet gezegd dat elke verandering aan de auteurswet tot minder stimulans zal leiden.

  Maar al te vaak wordt het debat teruggebracht tot het vals dilemma “Onbeperkt auteursrecht met BREIN-enforcers door de schoorsteen” versus “Afschaffen die wet en alles publiek domein”. Dat vind ik jammer. Ik wil niet dat de Auteurswet wordt afgeschaft. Ik wil dat die wet wordt gereviseerd om tot een beter werkend auteursrecht te komen dat recht doet aan hoe internet werkt.

 23. @jdk: de politieke discussie is nodig omdat -zoals je zelf al aangeeft- de huidige praktijk niet blijkt te werken. Of dat nu komt door rechters die zich laten imponeren door dure advocaten of omdat de huidige wet niet goed geformuleerd is, laat ik dan graag in het midden. Feit is dat de praktijk van het auteursrecht niet aansluit bij hoe het zou moeten zijn. Langs de juridische weg komen we er niet (in jouw visie: dan komt Visser elke keer uitleggen hoe het volgens hem zou moeten zijn en dan nemen rechters dat van hem over). Vandaar de stap naar de politiek.

 24. @Arnoud:

  Maar al te vaak wordt het debat teruggebracht tot het vals dilemma ???Onbeperkt auteursrecht met BREIN-enforcers door de schoorsteen??? versus ???Afschaffen die wet en alles publiek domein???. Dat vind ik jammer.
  Akkoord, dus ook jouw antwoord op de vraag “Kan een auteur ook in de toekomst nog op bescherming rekenen van een auteurswet?” is “ja”? Dan zijn we het daarover eens. Ik heb geen reden om tegen goed doordachte verdere beperkingen van het auteursrecht te zijn.

  Waar we het vermoedelijk niet over eens zijn is de wenselijkheid van het verbodsmodel. Naar mijn mening is het verbodsmodel (met de nodige beperkingen) in beginsel het meest geschikt om een goede marktwerking te bereiken. Het van overheidswege opdringen van een businessmodel moet m.i. zoveel mogelijk worden voorkomen.

  De thuiskopieheffing is een vorm van opdringen, net als de internetbelasting die we in de toekomst wellicht krijgen. Als het even kan liever niet. Aan de andere kant moet er natuurlijk ook een grens zijn aan de handhaving van het auteursrecht. Het is lastig om hier een goede middenweg te vinden.

 25. Dat hangt er vanaf wat je onder “bescherming” verstaat Piet. ๐Ÿ™‚ Als dat betekent “enig recht, zoals het recht op naamsvermelding” dan is het antwoord “ja”. Als het betekent “het recht om anderen zonder opgaaf van redenen gebruik van het werk te ontzeggen tenzij in een beperkt in de wet genoemd aantal gevallen waarbij de driestappentoets wordt gehanteerd” dan is het antwoord “nou nee”. Want inderdaad mijn pijn zit bij dat verbodsmodel.

  Kun je me uitleggen waarom de huidige wet niet een bepaald businessmodel voorschrijft? De wet sluit immers perfect aan bij het model van de huidige industrie en tussenpersonen: verkoop exemplaren en vang daar geld voor. Dat is toch ook een businessmodel?

 26. Het verbodsmodel laat willekeurige businessmodellen toe (inclusief niet-commerci?le modellen). Denk aan GPL, CC, verhuur van exemplaren, inderdaad ook verkoop van exemplaren. Het laat de keuze over aan de rechthebbende. De rechthebbende wordt dus geen keuze opgedrongen.

  Even iets anders dat me te binnen schoot: akelige technische maatregelen om de distributie van content te controleren hebben niet veel te maken met het bestaan van het auteursrecht. Of beter, een goed werkend auteursrecht maakt harde technische maatregelen overbodig of in ieder geval minder nodig.

 27. De gebruiker wordt wel een keuze opgedrongen, namelijk die van de rechthebbende. Waarom is dat gerechtvaardigd? Waarom mag Google niet beslissen wat er met een boek gebeurt en de uitgever wel? Beiden voegen toch waarde toe aan de maatschappij betrffende dat werk?

  Die akelige maatregelen werden echter wel ingevoerd om dat businessmodel van vrije keuze van de auteursrechthebbende te kunnen handhaven. Want stel je voor dat mensen iets gaan doen waar de auteur het niet mee eens is. Of begrijp ik je nu verkeerd? Wat bedoel je dan met een “goed werkend auteursrecht” in een omgeving waarin iedereen alles perfect kan kopi?ren en onbeperkt kan verspreiden?

 28. @ Arnoud,

  Ben het hartgrondig niet met je eens. De vraag of de uitvoering van het auteursrecht niet is zoals het hoort te zijn dient in de eerste plaats in de rechtszaal beantwoord te worden. De politiek heeft al laten weten wat het wil. Dat is de auteurswet en de EU auteursrechtrichtlijn. Die wet en richtlijn neutraal en onafhankelijk toepassen is wat nodig is. Door er een politieke discussie van te maken wordt de discussie vervuild door opportunistische lobby’s en komt niemand een stap verder.

  Het is in mijn ogen een kunstfout om het bij auteursrecht op internet niet standaard over Wasserij de Zon, BUMA/Chellomedia en Art 16 te hebben. De discussie gaat over de vraag hoe de begrippen openbaar maken en verveelvoudigen begrepen horen te worden. Behalve als er een limitatieve lijst in de wet wordt opgenomen van wat openbaar maken en wat verveelvoudigen is, blijf je die discussie houden.

  Dat het langs juridische weg niet lukt komt ook omdat de advocaten in de zaken tegen BREIN geen van allen zich beroepen hebben op (daar komt de riedel weer): Wasserij de Zon, BUMA/Chellomedia en Art 16. Lees nergens in de online conclusies dat er op deze bronnen gehamerd wordt. De feitelijke legaliteit van downloaden wordt in de rechtspraak steevast miskent.

 29. @ JDK. Wat uit de uitspraak over Wasserij De Zon blijkt is dat eenmanszaken geen heffingen aan Sena zijn verschuldigd. Terwijl Sena, net als Buma/Stemra, dit soort informatie niet op de site vermeld. De muziekgebruiker wordt dus op de site van Sena met onvolledige en in mijn ogen misleidende informatie geconfronteerd. Het grenst aan oplichting. Het morele recht om anderen te wijzen op wetsovertredingen hebben ze al lang verloren.

 30. @Arnoud:

  Waarom mag Google niet beslissen wat er met een boek gebeurt en de uitgever wel?
  Omdat de uitgever blijkbaar goed heeft onderhandeld. Als de auteur zijn rechten heeft verkwanseld is dat niet de schuld van het auteursrecht, tenzij je een einde wilt maken aan de overdraagbaarheid.

  Die akelige maatregelen werden echter wel ingevoerd om dat businessmodel van vrije keuze van de auteursrechthebbende te kunnen handhaven.

  Klopt, maar dat zal alleen maar (veel) erger worden als de juridische bescherming zou verdwijnen. Want dan zal echt zo veel mogelijk het maken van kwalitatief goede kopie?n onmogelijk worden gemaakt. Bovendien zal de roep om nog veel strengere maatregelen tegen het omzeilen van kopieerbeveiligingen enorm toenemen.

  Maar wat ik dus vooral wil zeggen: het is niet juist om het bestaan van dit soort technische maatregelen aan de Auteurswet te wijten.

 31. Omdat de uitgever blijkbaar goed heeft onderhandeld. Als de auteur zijn rechten heeft verkwanseld is dat niet de schuld van het auteursrecht, tenzij je een einde wilt maken aan de overdraagbaarheid.

  Ok, dat was slordig geformuleerd van me. Waarom mag de auteursrechthebbende beslissen wat er met een werk gebeurt?

  En als het exclusiviteitsrecht bij het auteursrecht wegvalt, zie ik geen redelijke grondslag meer voor juridische bescherming van kopieerbeveiliging.

 32. Als de auteur zijn rechten heeft verkwanseld is dat niet de schuld van het auteursrecht, tenzij je een einde wilt maken aan de overdraagbaarheid.

  Hoeveel onderhandelingsruimte krijgt een artiest? Je moet B/S lid zijn om een CD te kunnen laten persen, B/S heeft een monopolie en biedt alleen een “slikken of stikken” contract. Wordt het geen tijd om de artiest te beschermen tegen de uitgevers en hun agenten?

 33. @ Pieter H,

  Dat is me ook al opgevallen. Het gebrek aan eerlijke consumenten informatie, de licentievoorwaarden zitten van bizariteiten aan elkaar.

  @ Arnoud,

  Overigens, nu je toch over politiek begint. Een politieke discussie in een arena met partijen die het verstand thuis hebben gelaten, leidt tot niks. Om de politieke discussie te kunnen voeren is het wenselijk over politici te beschikken die normaal kunnen doen. Daar is een chronisch gebrek aan. De corruptie bij BREIN is in de politiek niet minder. Koester nog zekere politieke ambities, dus voel je niet bezwaard de nieuwe auteurswet daaraan toe te voegen. Denk dat eenvoudige correctie wetgeving, voldoende zijn kan.

 34. Dat Google Books versus de uitgevers is precies zo’n verhaal als dat van de muziekindustrie. Google scant boeken die niet meer leverbaar zijn en biedt ze ter download aan. De opbrengst wordt gedeeld tussen Google en auteur, die zo toch nog wat kan verdienen. Google blij, auteur blij, lezer blij – met een boek dat hij anders niet had kunnen lezen.

  Alleen….. de uitgevers zijn niet blij! Zij verdienden niets meer aan dat boek, maar ze willen niet constructief meedoen met Google; en ze gunnen het de auteurs, de lezers en Google niet dat die nu w?l iets nuttigs net het boek doen. Herbert Blankesteijn noemt dit “Rechthebbenden zijn liever eenzaam arm, dan samen rijk”. In de muziek-industrie: niet samenwerken met Napster of Kazaa (beiden hebben serieuze aanbiedingen gedaan aan de industrie om inkomsten te genereren en te delen), maar ze vervolgen en zorgen dat er g??n winstgevende legale downloadservice van de grond kan komen.

  http://www.pluspost.nl/rechthebbenden-liever-eenzaam-arm-dan-samen-rijk/6022

 35. @Arnoud:

  Waarom mag de auteursrechthebbende beslissen wat er met een werk gebeurt?
  Omdat de maker dit mag, en het auteursrecht overdraagbaar is.

  @MathFox:

  Hoeveel onderhandelingsruimte krijgt een artiest? Je moet B/S lid zijn om een CD te kunnen laten persen, B/S heeft een monopolie en biedt alleen een ???slikken of stikken??? contract. Wordt het geen tijd om de artiest te beschermen tegen de uitgevers en hun agenten?
  Maar is dat de schuld van het auteursrecht?

  De sleutel ligt hier in het overeenkomstenrecht. Zie het consumentenrecht, het huurrecht, het arbeidsrecht. Verder is er het mededingingsrecht.

  B/S is geen uitgever, maar biedt een dienst aan waar je als artiest van gebruik kunt maken of niet. Dat je lid moet zijn van B/S om een cd te kunnen laten persen schijnt zo te zijn (bron?), maar dat is dan een misstand die in principe ook weer niets met het auteursrecht te maken heeft.

  Het auteursrecht krijgt de schuld van een heleboel dingen die mis schijnen te zijn, maar als je dan even rustig analyseert zit het volgens mij toch heel anders in elkaar.

 36. De maker mag niet zo veel. Het auteursrecht is geen absoluut recht. Het auteursrecht kent uitzonderingen die zonder wetswijziging onvervreemdbaar zijn. Onder andere consumenten van auteursrechten hebben gebruiksrechten. Kopieer en verveelvoudigingsrechten door de wet gegeven. Artikel 16Aw bijvoorbeeld, en uiteraard kennen de begrippen openbaar maken en verveelvoudigen natuurlijke grenzen.

  Wanneer een entertainmentbestand op internet verschijnt is het exploitatierecht van de maker uitgeput. Welhaast elke kopie is een download en derhalve legaal, daarnaast valt het openbaarmakingsrecht veelal binnen de grenzen die het thuisgebruik verleent. Het auteursrecht is niet het moeilijkste rechtsgebied. Het is relatief eenvoudig, zelfs makers moeten het kunnen begrijpen.

  Dat al die muziekauteurs verplicht hun rechten overdragen aan BUMA/STEMRA om er oplichting voor terug te krijgen, is overigens de beste scam die ik ooit gezien heb.

 37. Waarom het (huidige) auteursrecht fundamenteel verkeerd is.

  Een citaat van Bumastemra.nl: “……muziekauteurs…..zijn degenen die aan de wieg staan van het succes van de artiesten die hun werk uitvoeren”

  Dit is zin 1 en hier begint mijn twijfel al.

  Zijn het inderdaad de muziek-auteurs die aan de wieg staan van het succes van artiesten? Lijkt me h??l sterk. Ik denk dat de muziek-auteur meestal de laatste in het rijtje is. Neem Madonna. Haar succces draait om haar uistraling; goede dansers om zich heen; sexy kleding; een marketing-afdeling enz enz. En d?n pas het liedje!

  En veel artiesten maken hun eigen ding van een liedje. “Hallelujah” van Leonard Cohen is vooral bekend geworden door de huiveringwekkend mooie uitvoering van Jeff Buckley. Moet Jeff (als hij nog zou leven) nou een vergoeding betalen aan Leonard, of verkoopt Leonard zelf meer platen doordat Jeff zijn liedje zo mooi heeft uitgevoerd en moet Leonard dus betalen aan Jeff?

  Bovendien geven ook de gebruikers lading aan een lied. “You never walk alone” betekent m??r doordat voetbalfans van onder andere Feyenoord en Liverpool dit lied zingen. In feite zijn zij ook mede-auteur van het lied zoals we het nu kennen. Moeten zij dan betalen aan de oorspronkelijke schrijver, of zouden ze juist geld moeten ontvangen?

  Kortom: het auteursrecht gaat uit van een star idee dat een auteur in totale afzondering een lied maakt, dat daarna niet meer verandert, en dat slaafs wordt gespeeld door muzikanten en passief geconsumeerd door gebruikers.

  De werkelijkheid is heel anders: – de (oorspronkelijke) auteur van een liedje draagt maar ??n onderdeeltje bij aan het eindproduct, vaak verre van het belangrijkste – artiesten en ook gebruikers zijn geen passieve benutters van het werk van de auteur, maar voegen hier waarde aan toe

 38. En nog meer zwakke onderbouwing van auteursrecht (B/S)

  “Waarom auteursrecht? …Zonder wettelijke bescherming heeft het geen zin om origineel werk uit te geven. Iedereen zou immers vrij zijn om creaties te kopi?ren of plagiaat te plegen. Dankzij de bescherming van de Auteurswet kunnen componisten, wetenschappers en ‘makers’ gerust hun originaliteit tonen.”

  Dit is onzin. Ook in landen zonder auteursrecht wordt volop muziek gecomponeerd. Misschien zelfs meer dan bij ons.

  “Persoonlijk belang van het auteursrecht. De band tussen de maker en zijn werk is bijzonder. Wie zijn ziel en zaligheid in zijn werk heeft gelegd, ziet dan ook niet graag dat anderen het misvormen of vernielen. Het auteursrecht biedt de maker een goed middel om zich hiertegen te beschermen.”

  Een andere oplossing: op een zolderkamertjeblijven zitten of je werken in een hele dikke kluis leggen! Jankers. Als je niet wilt dat een ander iets doet met jouw “meesterwerk” ga dan alstublieft niet in het artiestenvak! ๐Ÿ™‚

  En als het al moet gelden, waarom dan alleen voor muziek? Kijk eens naar de sport! Een sporter legt zij ziel en zaligheid in een nieuwe manier van trainen, en opeens doet iedereen hem na! Een politicus legt zijn ziel en zaligheid in een nieuwe uitdrukking, en opeens papegaait iedereen hem na! Is buiten de muziek de “band tussen maker en werk’ dan niet bijzonder?

 39. (Het was me niet helemaal duidelijk wat je bedoelde, vooral omdat je begon met de uitgever ipv de maker. Vandaar mijn korte reactie.)

  waarom mag de maker het?

  Ok, ik neem aan dat je voor het moment aanvaardt dat het in het belang van de maatschappij is om de maker van een werk op ??n of andere manier te belonen voor zijn inspanning.

  Jouw vraag is, denk ik: waarom moet die beloning de vorm hebben van een tijdelijk monopolie? (Dat zowel Google als de uitgever afhankelijk zijn van onderhandelen is het gevolg van dit monopolie.)

  Mijn antwoord is dat er geen goed alternatief is. Een beloning volledig in de vorm van een subsidie te betalen uit een soort belasting is geen doen en totaal onwenselijk. Wie gaat er bepalen hoeveel jouw werk waard is? Gaat de overheid bepalen aan wat voor soort werken er behoefte is?

  En dat soort beloningen gaat ervan uit dat geld altijd de drijfveer is. Dat is natuurlijk lang niet altijd het geval, denk maar aan CC en GPL. Hoe wil je het GPL-model in stand houden door financi?le beloningen te verstrekken in ruil voor het recht op het werk verder te bouwen?

  Of wil je een aparte wettelijke regeling treffen voor het GPL-model? Dan vraag je om een onwerkbaar oerwoud van bijzondere regelingen.

  Ik kan hier natuurlijk niet uitputtend alle denkbare alternatieven behandelen.

  Het verbodsmodel komt erop neer dat de maker maximaal kan vragen wat de markt ervoor over heeft. Zijn beloning is nooit hoger dan de marktwaarde van de creatie (en wordt terecht beperkt in de tijd). Het staat de maker vrij om met minder genoegen te nemen.

 40. Is buiten de muziek de ???band tussen maker en werk??? dan niet bijzonder?

  Je kunt buiten de muziek geen gevallen bedenken waarin voortbrengselen van de geest juridische bescherming genieten?

  Jankers.

  Is dat jouw bijdrage aan de maatschappij?

 41. @Piet, 42:

  @MathFox: Hoeveel onderhandelingsruimte krijgt een artiest? Je moet B/S lid zijn om een CD te kunnen laten persen, B/S heeft een monopolie en biedt alleen een ???slikken of stikken??? contract. Wordt het geen tijd om de artiest te beschermen tegen de uitgevers en hun agenten? Maar is dat de schuld van het auteursrecht?

  B/S is geen uitgever, maar biedt een dienst aan waar je als artiest van gebruik kunt maken of niet. Dat je lid moet zijn van B/S om een cd te kunnen laten persen schijnt zo te zijn (bron?), maar dat is dan een misstand die in principe ook weer niets met het auteursrecht te maken heeft. De machtspositie van Buma/Stemra is een gevolg van onze Auteurswet en ministeri?le besluiten waardoor B/S een monopoliepositie heeft, gekoppeld aan een gebrek aan overheidscontrole op de wijze waarop haar taken uitgevoerd worden. Een ander punt is intimidatie van CD makers (en website eigenaars) door de “uitgeversbranche”. “De branche” stelt eisen die hoger zijn dan die strikt volgen uit de auteurswet… Potenti?le concurrenten die zich niet willen voegen naar de kartelregels worden murw gebeukt door de branche-juristen. En de Auteurswet wordt als knuppel gebruikt om iedereen in het gareel te houden.

  Geen zaken die direct uit de tekst van de Auteurswet volgen, maar deze wet maakt het wel mogelijk. (Simpele wijzigingen van de Auteurswet zullen de situatie niet wijzigen, ik verwacht dat hardhandig optreden door politiek of mededingingsautoriteiten nodig is.)

  [Bewerking: geneste blockquotes werken niet naar behoren]

 42. @MathFox: Je hebt gelijk dat B/S haar positie te danken heeft aan op de Auteurswet gebaseerde regelgeving.

  De CD-persers lijken trouwens geen lidmaatschap van B/S te vereisen, maar wel “toestemming” van Stemra voor het persen van een CD. Dat die toestemming wettelijk vereist zou zijn zoals DeCDPerserij.nl suggereert vraag ik me af (waar staat dat??), maar feit is dat in ieder geval die perserij onder controle staat van Stemra.

  We kunnen het denk ik echter wel met elkaar eens zijn dat dit probleem niet inherent een probleem is van het “verbodsmodel”-auteursrecht. Zonder het auteursrecht inhoudelijk te wijzigen kan er een einde worden gemaakt aan de monopoliepositie van B/S.

  En stel je voor dat je het verbodsmodel vervangt door bijv. een “the pirate bay”-model: die paar centen die TPB via advertenties binnenbrengt worden verdeeld over de honderdduizenden rechthebbenden. Wie gaat die verdeling regelen? Zijn daar niet dezelfde soort problemen te verwachten als nu bij B/S? Misschien minder grote problemen als het om veel minder geld gaat, maar goed. Bij het verbodsmodel is zo’n verdelende autoriteit juist niet inherent noodzakelijk.

  Strikt genomen is het bestaan van B/S zelfs een inbreuk op het verbodsmodel te noemen. Het is dat het rechthebbenden vrij staat om buiten B/S om te werken.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.