Je kind zien via internet

Met dank aan de onvolprezen RSS-feed van Jure.nl vond ik een beschikking (geen vonnis) in de categorie personen-en familierecht waarin internet een opvallende rol speelt. Het feit dat een man regelmatig met het kind van zijn partner chatte, gaf de doorslag bij de vraag of hij mede het gezag over dat kind kon krijgen.

In deze zaak ging het om het verkrijgen van gezamenlijk gezag over een kind. Dat kan volgens de wet (art. 1:253t BW) als er sprake is van “een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind”, dat wordt uitgelegd als dat de moeder minstens drie jaar alleen het gezag had en haar partner minstens een jaar samen met de moeder voor het kind gezorgd had.

Het kind bleek echter uit huis geplaatst. Kan dan nog wel sprake zijn van “een nauwe persoonlijke betrekking”? De rechtbank overweegt van wel. Het is niet vereist dat de niet-ouder met de minderjarige in één woning verblijft, zo blijkt uit eerdere jurisprudentie.

Gebleken is dat de moeder en haar partner [naam kind 1] één keer per maand zien, dat er elke dag telefonisch contact is tussen [naam kind 1] en hen en er regelmatig via internet een chatsessie met [naam kind 1] plaatsvindt. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat aan de eisen van artikel 1:253t BW is voldaan.

Natuurlijk speelde er meer mee, maar ik vond het toch wel goed om te zien dat deze factor wordt meegenomen. Het is steeds makkelijker om langs elektronische weg met je kinderen contact te houden. Veel ouders (en verzorgers) doen dat dan ook. Ik ben blij dat de rechtspraak dat ook erkent en mede op basis daarvan beslist dat sprake is van de vereiste nauwe band.

Arnoud

6 reacties

  1. Wellicht moet ik deze vraag bij Jure stellen, aangezien hier vooral het chatten benadrukt wordt. Het betreft hier dus gezag over een kind waarvan je niet de biologische ouder bent? Anders speelt de gezag discussie toch helemaal niet? (Bij scheidingen hoogstens zorg en omgang, maar dat is een ander verhaal) Er moet nogal wat gebeuren wil een ouder zijn gezag kwijtraken.

  2. Ik lees je altijd graag, maar dit vind ik wel een bijzonder sterk berichtje. Zowel dat je dit signaleert als wat je erover schrijft. Het elektronisch contact grijpt langzaam steeds dieper in ons leven in. Wat is een volgende stap? Misschien dat zo’n e-ouder niet alleen rechten maar ook verantwoordelijkheden op zijn (m/v) bordje geschoven gaat krijgen?

  3. Als ouder heb je altijd rechten ?n plichten. Maar als je bedoelt: je chat met het kind van je partner en ineens blijk je ouderlijk gezag (met plichten) te hebben – nee, echt niet. Ouderlijk gezag krijg je all??n op je eigen verzoek. Hoe sterk je band met het kind ook is, als jij het niet vraagt kun je nooit ofte nimmer met ouderlijk gezag opgezadeld worden.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.