Het foutgetypte concurrentiebeding

fence-hek-bord-afscheiding-blokkade-concurrentie-beding-verbod.jpgWie in de IT werkt, heeft er eentje in zijn contract: een concurrentiebeding. Daarmee kan een werkgever verhinderen dat je bij een concurrent aan de slag gaat. Op zich zijn concurrentiebedingen rechtsgeldig, maar de rechter stelt wel grenzen aan wat er mag. Zo kan je niet worden verboden om jarenlang niet in dezelfde branche te werken. Omdat een concurrentiebeding sterk in het nadeel van de werknemer is, worden fouten en onduidelijkheden dan juist weer in het voordeel van die werknemer uitgelegd. Maar dat is niet altijd zo, zo blijkt uit een recent arrest over een rare verschrijving in een concurrentiebeding.

In deze zaak gingen werkgever en werknemer op basis van een vaststellingsovereenkomst uit elkaar. Daarin was een concurrentiebeding opgenomen, met een uitzondering voor de werknemer. Hij mocht niet gaan werken bij concurrenten, maar wél bij Fietsnet (een internetfietsenwinkel). Alleen, de ex-werknemer was gaan werken bij Netfiets (een rijwielgroothandel) en werd aangesproken op de schending van het concurrentiebeding. Daartegen kwam de werknemer in het geweer: dit was een typfout geweest, er was duidelijk Netfiets bedoeld al die tijd dus een schending kon dit niet zijn.

Nu is het in Nederland zo dat een contract niet alleen maar wordt bepaald door wat er letterlijk staat. De wederzijdse bedoelingen en achterliggende gedachte van het contract wegen zeker mee bij de uitleg van het contract. Juristen noemen dit Haviltexen, naar het Haviltex-arrest dat als eerste bepaalde dat het bij contractsuitleg aankomt op

[wat partijen] in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten

Een typfout of onduidelijke omschrijving kan dus via de Haviltex-route alsnog gecorrigeerd of verduidelijkt worden. Als duidelijk is wat werd bedoeld (bv. op basis van de gebruikelijke betekenis van een term of hoe men eerder in de onderhandelingen de achtergrond had geschetst), dan beïnvloedt dat wat er staat.

Het Gerechtshof stelt voorop dat een schriftelijk onderhandeld en ondertekend beding dat op zichzelf genomen duidelijk is, in principe dwingend bewijs oplevert. Het is mogelijk om aan te tonen dat hier sprake is van een fout, maar dan zul je wel een héél goed verhaal moeten hebben. Het Gerechtshof gelooft daar niet echt in:

[De ex-werknemer heeft] zich tijdens de onderhandelingen over de beëindiging van het dienstverband laten bijstaan door een advocaat en deze advocaat in zijn (…) brief van 17 juni 2009 aan de advocaat van Odice (voorafgaand aan het moment waarop partijen de vaststellingsovereenkomst hebben getekend) tot twee keer toe uitdrukkelijk spreekt over Fietsnet.nl, als de op het concurrentieverbod geldende uitzondering, waar [de ex-werknemer] voornemens is te gaan werken.

Als je zó uitdrukkelijk die naam hebt gehanteerd, dan lijkt het me inderdaad nauwelijks nog verdedigbaar dat je eigenlijk een anderen naam had bedoeld. Dat het dan toch een fout is geweest, moet dan voor je eigen rekening komen.

Of beter gezegd: voor die van de advocaat, want dit lijkt me toch wel een erg domme fout voor een professional.

Arnoud

7 reacties

  1. Gelukkig heb ik er geen een, maar dat terzijde.

    Ja, als dit echt een typfout is geweest, dan zou ik eens even goed nadenken waar deze fout erin is geslopen. Kijken of de advocaat het verkeerd heeft overgenomen of dat je het er zelf verkeerd hebt ingezet. Ben wel benieuwd hoe dat zit namelijk.

    Sowieso vind ik een concurrentiebeding bij webshops altijd een beetje zo-zo. Vooral wanneer het om van die ik-doe-alles-webshops gaat zoals Bol.com o.i.d. Mag je dan in heel NL niet bij een andere shop werken? De regio zegt namelijk he-le-maal niets bij zo’n shop natuurlijk.

  2. Klopt, regio zou dan heel Nederland zijn en dat vinden rechters al heel snel onredelijk bezwarend. Misschien met een korte tijdsduur en/of een afkoopsom voor het gemiste salaris. In de praktijk kun je beter een relatiebeding hanteren: bij de concurrent werken ok, maar geen klanten meenemen of gaan werven onder de relaties van je ex-werkgever.

  3. Tja, ook advocaten zijn maar mensen en kunnen fouten maken. Alleen blijft de vraag of het alleen de advocaat is die de fout in ging of ook de werknemer. In ieder geval, het is nu een kwestie tussen werknemer en de advocaat en de ex-werkgever staat hier nu verder buiten. Maar wat ik verder lastig vind is het bepalen van de schade die de werknemer op deze manier heeft gekregen. Moet de werknemer nu per direct stoppen met werken voor zijn nieuwe werkgever? Ontslag nemen, dus? Dat is financieel gezien enorm ongunstig, omdat hij dan geen WW krijgt maar direct aan de bijstand moet. Of moet de werknemer nu iets anders doen als boetedoening? Wat ook interessant is, is wanneer de werknemer wist dat hij voor NetFiets ging werken. Als daar al sprake van was toen hij met zijn ex-werkgever aan het onderhandelen was, dan is duidelijk dat er hier sprake was van een misverstand. NetFiets en FietsNet zijn best wel redelijk verwarrend en het zou best kunnen dat de werknemer vanaf het begin eigenlijk al verward was over de naam. (Je link naar fietsnet doet overigens raar…) Het verbaast mij dat hier geen trademark kwestie over is ontstaan, of zo. In ieder geval, de werknemer zou nog kunnen aantonen dat hij NetFiets had bedoeld, als hij correspondentie kan tonen dat hij al aan het onderhandelen was over een contract bij NetFiets voordat hij bij zijn ex-werkgever weg ging. Maar als de werkgever dat had geweten, is het onwaarschijnlijk dat de werkgever dan toestemming had gegeven. Een moeilijke zaak dus, die door slordigheden van de werknemer en zijn advocaat dus zijn ontstaan.

    Maar stel, het blijkt dat de advocaat de schuld heeft aan de naamsverwarring en de werknemer heeft alles correct doorgegeven, maar de advocaat heeft het omgewisseld, kan de werknemer dan naast de advocaat-kosten ook een schadeclaim indienen wegens misgelopen inkomsten?

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.