“You wouldn’t download a server” – maar Brein wel

| AE 2438 | Intellectuele rechten | 115 reacties

youwouldntdownloadaserversmall.pngStichting Brein handelde in strijd met de wet door servers zonder gerechtelijk bevel in beslag te nemen, meldde Tweakers gisteren op gezag van onder meer hoogleraar executie- en beslagrecht Ton Jongbloed. De stichting had de servers meegenomen bij hostingprovider Worldstream omdat deze een grote topsite zouden hosten. “Ik heb de indruk dat Worldstream wat makkelijk heeft gezegd: neem maar mee”, zei ik voorzichtig bij Webwereld. “Al kan ik me wel voorstellen dat partijen snel overdonderd en geïntimideerd zijn door de manier waarop Brein werkt.” Minder voorzichtigheid bij ITenRecht.nl: daar spreken ze van eigenrichting (art. 284 Strafrecht).

Brein beroept zich op de Auteurswet, en inderdaad staat er in artikel 28 van die wet dat een rechthebbende roerende zaken (zoals harde schijven dus) die een inbreuk opleveren kan opeisen als zijn eigendom dan wel onttrekking aan het verkeer, vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan kan vorderen. Doel hiervan is dat illegale kopieën zo van de markt gehaald kunnen worden. Maar om van dit recht gebruik te kunnen maken, moet een rechter daar wel toestemming voor hebben gegeven. Zie de Memorie van Toelichting en artikel 10 van de Europese Richtlijn waar dit uit komt.

De rechter moet daarbij (zie achtste lid) zoeken naar “evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gevorderde maatregelen en met de belangen van derden.” Het lijkt me bijvoorbeeld wel redelijk dat de rechter inbeslagname en vernietiging van een stapel illegaal gekopieerde dvd’s vordert, maar niet dat een boek wordt teruggehaald omdat er één inbreukmakende foto in staat. Hoe dat bij servers moet uitpakken, is een lastige vraag want dit is nog niet eerder aan de orde geweest. Belangrijk lijkt me in ieder geval wel dat zo’n server ook de nodige niet-inbreukmakende data zal bevatten, zodat opeisen als eigendom me niet redelijk lijkt. Dat zou een onevenredige privacyschending zijn. Vernietiging van de server lijkt me dan meer voor de hand liggen – als vaststaat dat dit een zaak is die inbreuk op het auteursrecht oplevert.

Brein blijkt volgens Webwereld en in de server rondgekeken te hebben:

Brein schrijft tevens: “Van het Gmail-adres dat uw klant gebruikt werden geen bestanden teruggevonden op de in beslag genomen servers.” Dit impliceert dat Brein de inhoud van de servers heeft onderzocht. Bovendien klaagt de eigenaar dat er wachtwoorden van verschillende accounts zijn veranderd.

Nog even afgezien van de opmerking in hun eigen persbericht dat “Er zijn geen aanwijzingen dat er iets anders dan de inbreuken en daarmee verband houdende gegevens op de servers staan.” Hoe weet je dat als er niet gekeken is op de harde schijven?

De advocaat van de provider heeft beslag laten leggen bij Brein zodat deze de servers niet meer mag kwijtmaken of daar nog langer iets mee doen. Of en wanneer de provider een rechtszaak gaat beginnen tegen Brein is nog niet duidelijk.

Tijd in ieder geval voor een nieuw shirt (bedankt eth0 voor de tip): You wouldn’t download a server!

Update (14:46) bij Webwereld meldt de hoster dat “Als wij lucht krijgen van illegale content dan halen we dat meteen offline. Dat is ons goed recht. We willen gewoon geen rommel in ons netwerk.” Het meegeven aan Brein zou in overleg met een jurist zijn geaccordeerd.

Arnoud

Deel dit artikel

 1. Wim, je moet me geen woorden in de mond gaan leggen. Ik stel nergens dat Brein een aanbod heeft gedaan tot tijdelijke opslag of provider bedreigt zou hebben.

  De feiten zijn: 1. Brein eiste deze servers op met een beroep op art. 28 Aw. 2. Brein heeft deze servers gekregen zonder rechtelijke tussenkomst. 3. Brein stelt voorwaarden aan de teruggave aan de rechtmatige eigenaar. 4. Door het beroep van Brein op art. 28 Aw ontstaat bij de provider geen behoefte aan extra opslagcapaciteit.

  Jouw aanname sluit hier niet goed op aan. Waarom zou de provider een bewaar-overeenkomst hebben gesloten? En waarom zou Brein een dergelijke overeenkomst willen? En als die er dan toch is gekomen waarom mag Brein dan voorwaarden stellen de teruggave?

 2. @Alex, Brein heeft met Worldstream onderhandeld over deze servers. Worldstream werkt conform hun AV en gooit de servers plat. Daarna gaan die servers gewoon ergens apart gestald worden. En Brein heeft zeer waarschijnlijk in deze onderhandelingen aangegeven dat zij graag die servers zouden willen opslaan. De vraag is dan alleen hoe ze hierom hebben gevraagd! Gewoon beleeft of onder bedreiging? Gewoon beleefd vragen is nog steeds de norm hier in Nederland. Ook als het om een organisatie als Brein gaat! Sowieso zal Brein altijd eerst netjes een verzoek indienen voordat ze het proberen af te dwingen. Waarom niet eigenlijk? En Worldstream voelde zich nergens toe verplicht aangezien het om een klant ging die hun algemene voorwaarden had geschonden. (En ik denk dat de mensen bij Worldstream best wel even eerst de beweringen van Brein hebben nagetrokken.)

  Feit: we weten niet zeker of Brein de servers opeiste of gewoon opvroeg volgens artikel 28 aw! Het is een aanname dat Brein dit eiste maar dat is helemaal niet nodig! Feit: Worldstream kon zonder gerechtelijke tussenkomst deze servers afsluiten en opslaan conform hun algemene voorwaarden, die door de klant waren geschonden. Feit: Brein heeft inderdaad voorwaarden gesteld voor teruggave van deze servers. Is ook wel goed voor te stellen want Brein wil natuurlijk zekerheid hebben dat die eigenaar ook daadwerkelijk is wie en wat hij beweert. Feit: als een provider een server offline haalt dan moet dat ding toch ergens heen. Het is een fysiek apparaat en het heeft geen zin om deze in de serverruimte te laten staan, want hij wordt niet meer gebruikt. Worldstream heeft op basis van de AV dit systeem uitgeschakeld en zal waarschijnlijk ook aktie ondernomen hebben om het contract met deze klant per direct op te zeggen.

  Maar het belangrijkste feit: Brein kan ten alle tijden met artikel 28 aw naar een provider stappen zonder gerechtelijk bevel en vragen om een server neer te halen en mee te geven! Als de provider dan “nee” zegt dan moet Brein naar de rechter en komen ze vervolgens terug. In dit geval zei de provider gewoon “Ja” en was de hulp van de rechtbank niet nodig. Brein is een private organisatie. Politie mag niet zomaar om IP adressen vragen bij een forum administrator. Brein mag dat wel! En je mag als administrator ook gewoon “nee” zeggen tegen Brein maar ook dat hoeft helemaal niet! Lees vooral wat Brein erover zegt: “Worldstream werkte op verzoek van BREIN mee aan de verwijdering van de servers en heeft die aan BREIN overgedragen.” Er was dus geen dwang, geen intimidatie! Gewoon een verzoek waaraan werd voldaan!

  Stukje verderop nog deze tekst: “BREIN staat bekend als betrouwbare partij en kon met zeer duidelijk bewijs aantonen dat er ongeautoriseerde bestanden op de servers ter beschikking werden gesteld. Het was voor ons dan ook snel beslist om mee te werken aan deze actie.” En dat is duidelijke taal, lijkt mij! Brein kwam met een verzoek, zonder te intimideren. Worldstream heeft meteen meegewerkt en de servers uitgeschakeld. Vervolgens kwam het op het punt dat ze moesten beslissen wat ze moesten doen met die servers en kennelijk bood Brein gewoon aan om ze mee te nemen. Zonder intimidatie!

  En op basis van dat artikel durf ik het volgende te stellen: Feit: Brein heeft niets ge-eist bij Worldstream! Brein heeft alleen een verzoek gedaan en Worldstream werkte daaraan mee!

 3. Als ik Wim’s gedachtegang volg, kan een willekeurige GTK+ onwikkelaar bij het computercentrum van de belastingdienst binnenlopen en daar de webservers meenemen omdat de belastingdienst de letter van de LGPL niet letterlijk volgt bij het verspreiden van het aangifteprogramma.

 4. Wim, Gespeend van enig juridisch inzicht bouw je een abominabel luchtkasteel dat volledig voldoet aan enkel jouw eigen gecementeerde overtuiging. Je interpretatie heeft echter bizar weinig realiteitsgehalte, slaat de plank meermaals mis in juridisch opzicht en staat bol van de drogredenen.

  Laten we even net iets voor het begin van je laatste relaas beginnen.

  Je verwijt Alex dat hij helemaal niets weet van enige afspraken tussen Brein en Worldstream en dat dus “dergelijke afspraken best mogelijk [zouden] zijn” zoals jij je die voorstelt. Dat mes snijdt natuurlijk aan twee kanten. Jij weet eveneens niet wat voor afspraken beide partijen met elkander hebben gemaakt. Desalniettemin stopt deze wetenschap je niet om jouw zorgelijke gissingen te verheven tot vermeende feitelijkheden.

  Je stelt dat Worldstream de servers heeft afgesloten conform AV en dat het vervolgens niet uitmaakt waar deze servers zouden worden opgeslagen. Dit mag volgens jou ook bij BREIN, temeer omdat ???BREIN dit aanbood???. Je verzinsel passeert allereerst het persbericht van BREIN waarin BREIN zelf stelt dat “BREIN afgifte van de servers [heeft] gevorderd op basis van de Auteurswet”. Verder geldt het volgende. Indien Worldstream de overeenkomst zou ontbinden op grond van haar algemene voorwaarden ??? en even in het midden gelaten of Worldstream daadwerkelijk en op juiste wijze tot ontbinding van de overeenkomst is overgegaan – ontstaan ongedaanmakingsverbintenissen. Dat betekent o.a. dat Worldstream de servers aan Altransa diende te retourneren. Ontbinding van de overeenkomst en dus de stekker eruit betekent echter nog niet dat de aldaar gestalde apparatuur zomaar aan een derde partij kan worden gegeven.

  Dit klemt te meer indien deze derde partij geheel andere zaken voor ogen heeft die niets met de bewaring van roerende zaken te maken hebben. Worldstream had Altransa in de gelegenheid moeten stellen om de apparatuur op te komen halen (bijvoorbeeld zelf, of middels een vervoerder). Opslag van de goederen bij een derde is mijns inziens enkel aan de orde indien bewaring voor WorldStream onmogelijk of te zwaar belastend zou zijn geweest. Uit de Worldstream AV volgt niet dat Worldstream het recht heeft om na ontbinding van de overeenkomst aan een ieder – ter beoordeling van Worldstream – het bezit over te dragen van de aldaar geplaatste hardware. WorldStream was immers enkel houder was voor Altransa. BREIN kan ook geen beroep doen op de goede trouw, de omstandigheden van het geval verzetten zich daartegen.

  Beleefd vragen door BREIN of ze de servers mogen meenemen doet nog geen overeenkomst ontstaan tussen Worldstream en BREIN tot bewaring van de roerende zaken waar vervolgens Altransa dan maar aan gebonden is. Nog daargelaten de vraag of Worldstream Altransa in deze bevoegdelijk kon vertegenwoordigen.

  Temeer, indien Worldstream de overeenkomst (terecht) zou hebben en heeft ontbonden volgt dat sprake is van zaakwaarneming. Worldstream dient zich als goed zaakwaarnemer te gedragen, wat zoveel betekent dat Worldstream dient te waken voor de belangen en de wil van Altransa in haar afwezigheid. Het vrijwillig meegeven van de servers aan BREIN lijkt mij niet hetgene dat van een redelijk handelend zaakwaarnemer verwacht mag worden. Immers valt te voorspellen dat Altransa zich tegen de bezitsverschaffing aan BREIN verzet zou hebben. Temeer nu een titel ontbreekt.

  Vervolgens rep je over een aantal feiten die geen feiten zijn of berusten in misvattingen.

  Om te beginnen, jij schrijft ???we weten niet zeker of Brein de servers opeiste of gewoon opvroeg volgens artikel 28 aw???. Dit is natuurlijk pure kolder, Wim. Op grond van art. 28 Aw kunnen inbreukmakende roerende zaken als eigendom worden opgeeist, of onbruikbaar worden gemaakt of vernietigd waarbij afgifte kan worden gevorderd om dat laatste mogelijk te maken. De wet spreekt dus van opeisen alsmede van vorderen. Zoals Arnoud en anderen hebben aangegeven duidt art. 28 Aw erop dat de het de rechter is die een dergelijke vordering of eis toetst. Gewoon vragen in de zin van ???mag ik de servers meenemen???? heeft an sich niets met art. 28 Aw te maken en resulteert in een ontoelaatbare inbreuk op de rechten van Altransa hetgeen Worldstream zich had moeten beseffen. Brein trouwens ook.

  Vervolgens aap je als een papagaai BREIN na door te stellen dat BREIN ???ten alle tijden met artikel 28 aw naar een provider [kan] stappen zonder gerechtelijk bevel en vragen om een server neer te halen en mee te geven???. Door meerdere juristen is al aangegeven, waaronder zelfs een hoogleraar executie en beslagrecht, dat de Aw geen grondslag biedt om zonder titel eigendom van derden op te eisen of daarvan afgifte te vorderen. Art. 28 Aw lid 3 stelt nadrukkelijk dat de bepalingen omtrent beslag en executie tot afgifte van roerende zaken van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing zijn. Beslag vereist presidiaal verlof.

  Dan rep je nog met enige woorden dat BREIN voorwaarden heeft gesteld aan de teruggaven van de servers. Dit vind jij ok, omdat kennelijk daarmee het doel wordt beoogd om zeker te zijn dat de server aan de daadwerkelijke eigenaar wordt teruggegeven. Zover ik echter uit de media kan opmaken dient de eigenaar een verklaring te ondertekenen die o.a. kan worden gezien als een schuldbekentenis en onthoudingsverklaring. Dat lijkt mij weinig te maken te hebben met het verifieren van zijn eigendomsrecht.

 5. @MathFox En waarom niet. Maar denk jij dat de belastingdienst daar “ja” op zal antwoorden? Het gaat niet om het meenemen maar om het vragen of je ze mag meenemen. En ik moet nog zien dat je iemand weet te spreken die daarover kan beslissen! Ik weet niet of je het beseft, maar dit is in het verleden wel eens gebeurt! Er bestaat een term voor: social engineering. Daardoor zijn al enorm veel bedrijven en personen al heel wat door kwijt geraakt! Zo ook hier met Brein, waarbij Brein gewoon haar eigen reputatie als “betrouwbaar” kon gebruiken in hun overleg met Worldstream.

  @mr. J. van Gemert, ik wijs erop dat Worldstream gewoon zelf toegeeft dat ze vrijwillig hebben meegewerkt en dus niet werden geintimideerd door Brein. Dat geeft wat mij betreft aan dat Worldstream volledig vrijwillig heeft gehandeld omdat hun klant hun algemene voorwaarden heeft verbroken. En dat is geen aanname maar een feit. Feit is ook dat Worldstream volledig in haar recht stond om deze servers af te sluiten en apart te zetten. Nogmaals, de algemene voorwaarden. Lees voor de zekerheid dit nog maar eens: Brein haalt grootste topsite offline

  Worldstream werkte op verzoek van BREIN mee aan de verwijdering van de servers en heeft die aan BREIN overgedragen.
  BREIN staat bekend als betrouwbare partij en kon met zeer duidelijk bewijs aantonen dat er ongeautoriseerde bestanden op de servers ter beschikking werden gesteld.
  Het was voor ons dan ook snel beslist om mee te werken aan deze actie.
  Feit is dat Brein met Worldstream heeft gecommuniceerd en daarbij Worldstream heeft gewezen op de illegale content op die servers, wat Worldstream deed besluiten om die servers af te sluiten. Feit is verder dat het afsluiten van overeenkomsten ook prima mondeling kan gebeuren. We weten dat Worldstream en Brein beiden overtuigd waren dat er illegale content op deze servers stond en daar zullen ze afspraken over hebben gemaakt. Mondeling, schiftelijk, per email, hoe dan ook: er zijn tussen deze twee afspraken gemaakt over wat te doen met deze servers. En ik doe de aanname dat Brein heeft voorgesteld dat deze servers bij Brein werden opgeslagen en dat Worldstream hiermee instemde. En dat is de enige aanname in mijn verhaal! Een logische aanname omdat de servers inderdaad naar Brein gingen. Nu zijn er anderen die daarnaast aannemen dat Brein zich hierbij dreigend of intimiderend heeft opgesteld. Dat kan, maar dat is een tweede aanname! Zo ver wil ik niet gaan.

  Maar dan jouw opmerking:

  Gewoon vragen in de zin van ???mag ik de servers meenemen???? heeft an sich niets met art. 28 Aw te maken en resulteert in een ontoelaatbare inbreuk op de rechten van Altransa hetgeen Worldstream zich had moeten beseffen. Brein trouwens ook.
  Hier ga je de vergissing in want Brein is gewoon een private organisatie en dus geen justitieel apparaat. Brein heeft het recht om te vragen en Worldstream heeft het recht om hieraan toe te geven. Alleen, de rechter zal normaal een dergelijke aanvraag toetsen wat domweg betekent dat de rechter de feiten controleert en dan beslist of Brein deze wel of niet mag opeisen! Maar de wet schrijft niets voor betreffende het netjes opvragen! Ze voert alleen de toets uit. Maar als beide partijen toetsing overbodig vinden omdat het bewijs al zo duidelijk is? Vragen staat immers vrij en een brutaal mens heeft gewoon al de halve wereld.

 6. Wim: Dat Brein gedreigd of ge?ntimideerd heeft, betwijfel ik. Ik vermoed dat ze gewoon hebben gezegd “op grond van artikel 28 Aw mogen wij deze servers nu vorderen, dus laad maar in”. Het woord ‘vorderen’ klinkt immers erg juridisch en zal door een leek snel worden opgevat als “dat moet je nu afgeven”.

  Wat ik daar kwalijk aan vind, is vooral hetgeen Brein vaker doet: zelf een interpretatie van de wet verzinnen en vervolgens deze als vaststaand feit presenteren naar partijen die daar niet over kunnen oordelen. En zo krijgen ze vanzelf gelijk – want hoe vaak gaan mensen tegen ze procederen over bv. “downloaden is illegaal”? En zelfs ?ls dat gebeurt en ?ls die partij dan wint op dat punt, dan negeren ze dat gewoon en gaan ze alsnog met hun eigen interpretatie verder (“FTD moet dicht dus faciliteren van downloaden is illegaal” – terwijl letterlijk in het vonnis staat dat faciliteren van downloaden legaal is.)

 7. Wim, ik vind jouw verhaal waarin je ‘offline halen’ op een lijn stelt met ‘opzij zetten’ en vervolgens via een bruggetje over ‘opslag’ rechtpraat dat die servers konden worden meegegeven wel bizar vergezocht. Geen enkele betrokkene stelt zich op dit absurde standpunt en ik vraag me werkelijk af hoe je dit bedenken kon en het blijkbaar met droge ogen volhoudt.

 8. @Arnoud, je hebt inderdaad gelijk dat Brein erg ver is gegaan en met haar juridisch gepraat mogelijk intimiderend is geweest, maar het is een aanname dat Worldstream het ook zo heeft ervaren. En inderdaad, Brein buigt de regels om in haar voordeel en dat is kwalijk. Desondanks hebben ze daar wel het recht toe. Als iemand zijn eigen voordeur intrapt is dat ook kwalijk maar dat betekent nog niet dat het niet mag. Brein houdt zich bezig met “social engineering” en helaas is dit niet bij voorbaat strafbaar. Brein komt inderdaad zeer dicht in de buurt van fraude, zeker als het om een aantal van hun andere beweringen gaat. Maar besef wel dat Brein ziet dat deze strategie succes heeft en ze zullen dan ook gewoon door blijven gaan. FTD is een mooi voorbeeld. Het vonnis tegen FTD is door Brein vervolgens gebruikt om andere websites te waarschuwen en veel ervan zijn vrijwel direct plat gegaan! En we weten allemaal wel waarom dat is, en dat dit niet is omdat die websites downloaden faciliteren. De eigenaren van die websites kunnen een dergelijke strijd tegen Brein financieel helemaal niet aan en geven daarom op!

  Ik wil ook helemaal niet goedpraten wat Brein doet maar als ik naar het geheel kijk vrees ik dat Brein deze kwestie gewoon wint. Altransa heeft op 17 februari (wel laat) een verzoekschrift ingediend om die servers terug te krijgen en heeft volgens mij tot 21 maart de tijd om zijn claims waar te maken, wat mij erg lastig lijkt nu die servers onbereikbaar zijn. Ik heb eerder het idee dat die eigenaar nu bezig is met tijdrekken om verdere sporen uit te wissen want de informatie die Brein mogelijk vindt op die servers kan hem internationaal behoorlijk in de problemen brengen. Ik heb begrepen dat de eigenaar van Altransa een Amerikaan is die in Costa Rica woont. Als Brein belastende informatie vindt en dit doorspeelt aan justitie in de USA dan loopt hij het risico om daar gearresteerd te worden en op te draaien voor een enorme mega-boete. Als de eigenaar inderdaad alleen een webhost-provider is zal hij niet veel te vrezen hebben en dan horen we de komende weken wel meer over hem. Ik had verwacht dat we nu al het nodige gehoord zouden hebben over wie hij precies is en wat zijn bedrijf precies doet en wie zijn klanten zijn maar tot nog toe is Altransa en haar eigenaar wel heel erg stil.

  Brein is enorm kwalijk bezig maar ik vermoed dat Altransa ook enorm kwalijk bezig is geweest.

 9. @Dennis, ik bedenk mij opeens nog iets… Brein heeft een deurwaarder ingehuurd om mee te helpen en deze deurwaarder heeft gewerkt zonder gerechtelijk bevel. Hij was dus in functie als zelfstandig ondernemer en niet als ambtenaar. Meer als een incassobureau of zo. Nu vraag ik mij af of deze deurwaarder mogelijk strafbare feiten heeft begaan in deze zaak. Er zijn te weinig details over zijn preciese handelen maar het is best wel interessant om eens nader te onderzoeken. 🙂 Het is in ieder geval een goede reden om incasso-bureaus eens nader door te lichten…

 10. @111.

  Dat sommige gerechtsdeurwaarderskantoren, incasso-bureaus en aanverwanten zich met enige regelmaat zeer dubieus opstellen is al langer bekend; daar is dit voorbeeld niet meer voor nodig. Dat doet er echter weinig aan af dat BREIN, als zij ervan op de hoogte waren dat dit onrechtmatig dan wel strafbaar is, net zo goed schuldig/aansprakelijk blijven.

  ook Worldstream is absoluut niet van de haak; zoals mr. van Gemert al aangeeft volgen uit ontbinding wel verbintenissen en dat worldstream als zaakwaarnemer op had moeten treden staat als een paal boven water.

  Ieder weldenkend mens kan zich realiseren dat Altransa niet met afgifte akkoord zou gaan – ook worldstream had dit redelijkerwijs in moeten zien. dan wel afgeven van die servers is, hoe je het ook wendt of keert, in ieder geval fout. daar zit weinig grijs gebied in.

  Dat BREIN de servers mee heeft gekregen was gewoon fout, dat staat vast. Wel valt er over te twisten waar die fout ligt: geheel bij Worldstream, of wellicht ook bij BREIN? Naar mijn mening is de manier waarop BREIN dit heeft aangepakt duidelijk fout: – beroep op een artikel uit de AW (iets waarvan een auteursrechtenorganisatie die voldoende juridische kennis geacht kan worden in huis te hebben, geacht kan worden te weten hoe het gebruikt hoort te worden) op een manier die duidelijk onjuist is (zie, zoals mr. van Gemert al aangeeft, art 28 lid 3). – sturen van een deurwaarder, zonder (zie vorige punt) vereiste geldige titel te hebben en dit dan ook nog eens zo doen dat vooral zoveel mogelijk de indruk wordt gewekt dat men hier een wettelijk recht toe heeft.

  dat is op z’n minst misleiding (intimidatie is waarschijnlijk te sterk, die term gebruik ik dus liever niet) en dat kan zeer goed onrechtmatig zijn.

  te stellen dat het strafrechtelijk niet tot gevolgen hoeft te leiden kan ik me voorstellen (al vergeet je dan het computerbreuk argument, wat toch wel hout snijdt) maar te gaan roepen dat BREIN ook civielrechtelijk in haar recht staat? dat lijkt toch op het verwarren van wat rechtens juist is, en wat jou of BREIN of eender wie hier verder ook voor is, toevallig goed uitkomt.

 11. Niet helemaal: Ook zal de stichting [Brein] een deel van de gemaakte advocaatkosten van Salmond betalen. Tja, Altransa is hierdoor vrijwel meteen failliet geraakt want de servers waren weg en daarmee ook hun complete administratie. Nu kan hij wel proberen om door te procederen maar de kosten die hij daarvoor zou moeten maken wegen gewoon niet op tegen het mogelijke eindresultaat dat hij zou behalen. In de USA zou hij een mogelijke mega-claim kunnen neerleggen maar dit is Nederland waar claims gewoon redelijk moeten blijven en geen forse veelvoud van de uiteindelijke schade.

 12. Oh, vergeet niet dat de eigenaar van Altransa er ook mee weg komt! Het is zeer waarschijnlijk dat Brein gelijk had toen ze aangaven dat die servers vol stonden met terabytes aan auteurs-rechten schendend materiaal. Daar had hij weer een enorm forse schadeclaim voor kunnen verwachten waarbij je kunt aannemen dat het niet alleen Brein is die deze schadeclaims zou indienen. De RIAA en MPAA in de USA hadden vast ook aan dit alles willen meedoen. Maar bedenk wel dat Brein in deze kwestie niet erg hebberig was. Ze zijn al tevreden als het illegale materiaal wordt verwijderd en dat hebben ze dan ook gedaan. De eigenaar heeft geweten dat ook hij fout heeft gezeten en is waarschijnlijk best wel gelukkig met deze uitkomst. Altransa was geen al te grote organisatie dus de schade van het faillisement valt wel mee. Er is een bedrijfje minder in Costa Rica. Die schade valt in het niet vergeleken met de schade die BREIN had kunnen claimen. De hardware was nog geen EUR 100.000 waard en gaat weer terug naar de eigenaren. Altransa had volgens mij geen personeel in dienst dus daar wordt ook niet op[ verloren. Wat blijft er dan over aan schade? Ja, een tijdje geen inkomsten van klanten die bij Altransa server-ruimte inhuurden. Al met al schat ik de totale schade voor Altransa behoorlijk laag in. Enkele tonnen misschien, maar niet hoger.

Laat een reactie achter

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren en <em> en <strong> voor italics en vet.

(verplicht)

Volg de reacties per RSS