Mag Track en Protect op een gestolen iPhone als bewijs worden gebruikt?

track-protect.pngEen lezer vroeg me:

Ik wil proberen de gestolen iPhone van een vriend terug te halen. De iPhone is voorzien van het programma Track and Protect. Hiermee kan je je telefoon volgen op internet. Het programmaatje zal kennelijk de aanwezige gps gebruiken of de zendmasten in de omgeving om aan te geven waar de telefoon verblijft. Ook zie je onder meer het nieuwe telefoonnummer wat wordt gebruikt, het imsi nummer en de naam van de provider.

Nu vroeg ik me af, stel ik weet hiermee informatie over de dief te achterhalen. Mag ik dat dan aan de politie geven en is dat bruikbaar als bewijs?

Ja, die informatie is bruikbaar als bewijs. In Nederland bestaat het concept van ‘illegaal verkregen bewijs’ niet wanneer het gaat om wat burgers aandragen. Zolang je dus niet in opdracht van Justitie deze acties uitvoert, is het gevonden bewijs bruikbaar in een straf- of civiele procedure.

De Hoge Raad heeft herhaaldelijk uitgemaakt dat bewijs dat burgers verkrijgen langs illegale weg niet zonder meer tot uitsluiting van dat bewijs zal leiden. In 2003 werd dit nog expliciet gesteld door de Hoge Raad. Zolang het OM geen wetenschap of bemoeienis had van dit bewijsverkrijgen, dan is niet-ontvankelijkheid niet aan de orde.

Wanneer je dus bijvoorbeeld in strijd met de wet een verborgen camera hanteert, wil dat nog niet zeggen dat de politie de beelden niet mag gebruiken. Uit een andere zaak:

ook indien [verweerster] aldus een inbreuk op het privé leven van [eiseres] zou hebben gemaakt, dit nog niet betekent dat dit bewijsmateriaal in een procedure als de onderhavige niet mag worden gebruikt.

De advocaat-generaal had daarbij nog het argument dat een ander oordeel er op neer zou komen “dat de weg wordt vrijgemaakt voor daden die achterwege behoren te blijven.” Het Hof Den Bosch oordeelde in 2003 hetzelfde.

In 2005 oordeelde de HR dat het fouilleren door een beveiliger van een winkeldief (na diens aanhouding door de beveiliger) onrechtmatig was. Een beveiliger mag alleen aanhouden bij betrapping op staande voet, maar niet zelf gaan fouilleren. Nu dat toch was gebeurd, had dat wellicht kunnen leiden tot strafvermindering bij wijze van compensatie voor de privacyschending. Er was alleen geen bewijs dat er hier daadwerkelijk nadeel was geleden door de verdachte.

Update (25 maart 2012) in dit arrest vond de HR het geen bezwaar dat een private beveiliger iemand fouilleerde en daarbij softdrugs had gevonden. De arrestatie en het bewijs waren rechtmatig.

De enkele grond dat die particuliere beveiliger de BH van de verdachte heeft opgelicht en aan de binnenzijde heeft bevoeld, tot welke handelingen de gegeven toestemming zich volgens de verdachte niet zou hebben uitgestrekt, kan niet leiden tot bewijsuitsluiting van het resultaat van deze fouillering. Immers, de in het Wetboek van Strafvordering vervatte normering met betrekking tot onderzoek aan de kleding en het lichaam richt zich niet tegen de particuliere beveiliger die een burger aan de kleding onderzoekt.

Ik kan geen uitspraken vinden die specifiek over volgen en bewijs vergaren per computer gaan, maar ik houd me aanbevolen. Ik kan me alleen moeilijk voorstellen dat daar een andere lijn zou worden gevolgd. Update (13:10) 10a van der Linden verwijst in de comments naar een arrest over een particulier die het netwerk van Zeelandnet afzocht en een computer met shared disk met kinderporno aantrof, waarna hij aangifte deed. Het Hof:

Het door een particulier naar aanleiding van een verzoek van de politie vrijwillig aan deze verstrekken van een IP-adres van een computer waarmee men verbinding heeft, is op zich niet onrechtmatig. De instructie van de getuige door de politie over de wijze waarop hij het IP-adres van de computer waarmee hij in verbinding stond op zijn scherm kon krijgen, betreft een eenvoudige reeks van handelingen die bij uitvoering op zichzelf geen bijzondere inbreuk met zich brengt op de privacy van een ander.

Update (11 juli): via ITenRecht vond ik nog een arrest waarin

ook indien het er voor zou moeten worden gehouden dat het door ASR registreren van de aankomst- en vertrektijden van haar werknemers, waaronder [appellant], in strijd is met de Wbp en/of de WOR en dat ASR daarmee onrechtmatig jegens [appellant] heeft gehandeld” zulks nog niet betekent dat Nova Dia onrechtmatig jegens [appellant] heeft gehandeld door de betreffende gegevens in de onderhavige procedure aan haar vordering ten grondslag te leggen.

De vraag zal eerder zijn hoe het bewijs moet worden gewaardeerd. Hoe weten we dat de T&P informatie bruikbaar genoeg is?

Arnoud

25 reacties

 1. Het lijkt mij dat als de informatie ertoe leidt dat de betreffende iPhone teruggevonden wordt gelijk duidelijk is dat die informatie bruikbaar is. En wanneer iemand een gestolen telefoon van een ander bij zich heeft is dat toch op zijn minst heling?

 2. Ligt de eis dan zo hoog voor een redelijke verdenking waarop de politie onderzoek kan doen? Dat onderzoek kan zich dan in eerste instantie beperken tot het controleren van het IMEI nummer, dan weten ze meteen of de verdenking onterecht was of mogelijk terecht.

 3. Ik probeer het me voor te stellen maar ik snap niet goed hoe je van de T&P website uitkomt bij die gast in het café die jouw iPhone in zijn zak heeft. Met de GPS? Ga je het nummer bellen en zien wie er opneemt in dat café?

  Of ga je met de printouts naar de politie, waarna die een providerhulpverzoek doen, de NAW gegevens achterhalen en bij meneer op bezoek gaan? Art. 126na Strafvordering. Dat werkt, mits we erop mogen vertrouwen dat T&P juiste gegevens verstrekt én dat de printout die je aan oom agent laat zien, ook echt van T&P afkomstig is.

 4. Hoe weten we dat de T&P informatie bruikbaar genoeg is?

  Alleen de eigenaar van de telefoon kan die tracking software op de telefoon installeren/activeren.

  Op zich is de toegang tot die tracking informatie op zich al voldoende bevestiging dat je te maken hebt met een eerdere eigenaar van het toestel.

 5. dat de printout die je aan oom agent laat zien, ook echt van T&P afkomstig is.

  Ik neem aan dat de politie de aangevende persoon zich zal laten identificeren. Het zou echt een heel vreemde actie zijn via de politie een valse aangifte doen en daarbij ook nog eens tracking informatie weten te vervalsen.

  Dan is het makkelijker om gewoon en willekeurige iphone bezitter op straat aan te wijzen als dief van je telefoon. Bespaart je de moeite van het vervalsen van nep bewijzen die kunnen leiden naar jezelf.

 6. @7: Dat weet je niet, maar als de nieuwe eigenaar zo dom is geweest om een abonnement te nemen en die sim in het toestel te gebruiken, dan kan wat je in 5. noemt worden gedaan.

  Daarnaast is de GPS tracking nauwkeurig genoeg dat je over een periode (’s nachts) moet kunnen bepalen in welk huis deze ligt. Als je de politie vervolgens toegang geeft tot je T&P kunne die als ze op bezoek gaan zelf zien dat die telefoon daar moet zijn.

  Overigens vraag ik mij af wat er illegaal zou moeten zijn aan de informatie zelfs als de politie het doet. Ze doen het immers met toestemming van de eigenaar van de telefoon. Die weliswaar geen bezitter meer is, maar dat kan toch geen probleem opleveren? Of is de privacy wetgeving hier belangrijker?

 7. @Arnoud Je spoort de persoon op door aan zijn abbo provider zijn adres te vragen. Dan stuur je de politie langs en die kan gewoon verifieren dat de telefoon van die persoon de juiste is door de telefoon te bellen met het nieuwe nummer.

  (p.s. Als er een prepaid inzit dan moet je mogelijk de locatie gegevens gebruiken voor de opsporing van de persoon)

 8. @hAl: een telefonieprovider zal jou geen NAW-gegevens geven op basis van de enkele mededeling dat jij T&P draait en dat die site het IMEI geeft van een van hun klanten. Ik denk niet dat je aan de eisen van Lycos/Pessers voldoet, althans dat de provider dat niet kan controleren.

  Een printout van de T&P website met de gegevens van je ex die je aan het stalken bent, lijkt me eenvoudig te maken. En als je die printout opstuurt, zou je dan weer weten waar zhij woont?

 9. Arnoud, ik ga zelf uit van de situatie dat je aangifte doet van diefstal en de politie de informatie overhandigt om daarmee verder te gaan. Het IMEI nummer is gekoppeld aan de telefoon en uniek.

  De telecomprovider kan zelf redelijk eenvoudig vast stellen dat die telefoon met dat IMEI nummer op hun netwerk wordt gebruikt en met welk telefoonnummer. Ze hoeven dus niet op de T&P te vertrouwen, ze kunnen zelf zien dat die info juist is. Vervolgens gecombineerd met de aangifte van diefstal van die specifieke telefoon, zie ik niet waarom ze de politie die gegevens niet zouden geven.

  Vervolgens zou het best kunnen dat de nieuwe eigenaar het toestel te goeder trouw heeft gekocht. Maar dan zal hij in ieder geval zijn leverancier aan de politie moeten doorgeven, zodat jij daarop kan proberen te verhalen. Kan hij dat niet is de telefoon gewoon van weer jou (ik ga ervanuit dat je niet na 3 jaar pas T&P gebruikt 😉 )

 10. @Elroy: Ja, dat pad kan worden behandeld. Ik zat vooral met het begin: er meldt zich dus iemand die zegt dat zijn telefoon gestolen is en dat X hem heeft. Maar door via de provider te gaan, heb je dat probleem iets minder. Je moet nog steeds de aangever op zijn woord geloven, maar dat is natuurlijk het hele punt van “aangifte”. Zeker met een bewijs van aankoop van die telefoon met dat IMEI erin en de stellige ontkenning deze verkocht of weggegeven te hebben.

 11. Misschien niet helemaal relevant voor het discussieren over het theoretische geval maar ik lees overal dat Track and Protect niet beschikbaar is voor de iPhone (wel voor o.a. Android telefoons en de iPhone iOS heeft wel zelf iets vergelijkbaars ingebouwd).

  He geeft in ieder geval wel aan dat je het bewijs wel zorgvuldig zult moeten wegen.

 12. @Arnoud Waarom zou je zelf een provider inschakelen bij diefstal. De politie kan die info toch gewoon opvragen. Voor hen zou een aangifte van diefstal en de T&P gegevens van een slachtoffer voldoende moeten zijn om die gegevens bij een provider op te vragen.

  Als je het zonder de politie wilt regelen (met je eigen knokploegje) kun je gewoon gaan posten op de geo locaties uit de T&P applicatie en daar zelf die persoon bellen en direct aanspreken (/ in elkaar meppen).

 13. Interessante discussie, maar even terzijde: in de introductie wordt vermeld dat het gaat om een app voor de Iphone, maar er wordt gelinkt naar een artikel over de Android app op de website Androidworld. Hier wordt vervolgens gemeld dat er geen Iphone app bestaat van het genoemde product (omdat dit vanwege rechten niet mogelijk zou zijn op de Iphone). Wat is nou juist?

 14. @hAl: jij zei “Je spoort de persoon op door aan zijn abbo provider zijn adres te vragen.” dus ik las dat als een privaatrechtelijk opeisen van persoonsgegevens. Maar je hebt gelijk, via de politie moet het lukken.

  @Remko: Omdat de vraagsteller in zijn mail het had over “de iPhone waar het omgaat is voorzien van het programma Track and Protect” en ik niet heb onderzocht of T&P alleen voor de Android er was. Laten we dus maar doen alsof iPhone een generiek woord is voor smartphone 😉

 15. De practische vraag (hoe kom je erachter wie de telefoon heeft) is verwikkeld met de juridisch vraag (wat is toelaatbaar bewijs).

  Er is veel meer mogelijk dan alleen GPS gegevens sturen (even afgezien of T&P dat kan). Foto’s maken op verschillende momenten. Geluidsopnamen, bijv. van gevoerde gesprekken. Google account gegevens doorsturen. ‘key’logger installeren. LAN waarop telefoon zit napluizen. Google-navigate zo instellen dat hij altijd terug naar jou navigeert.

  Lijkt me vrij gemakkelijk om te achterhalen wie de telefoon heeft. De vraag is alleen, wanneer kom je zelf in de problemen?

  (Hmm. Wegen de gemene dingen die je allemaal kan uithalen niet op tegen de kosten van een nieuwe telefoon?)

 16. @BertBert, 22: Volgens mij is het installeren van een tracking programma op je eigen smartphone legaal (zolang je zelf de gebruiker van de telefoon bent.) Installeren op de telefoon van iemand anders (partner of kind) niet.

  Een andere vraag is: wat mag je doen met de spyware op jouw telefoon als die gestolen is. Hierbij moet het belang van de eigenaar om de telefoon terug te krijgen afgewogen worden tegen de privacy van de dief of heler. Als je met gegevens als locatie en telefoonnummer jouw telefoon kunt opsporen is er geen reden om foto’s en/of geluidsopnamen te maken.

 17. Het door een particulier naar aanleiding van een verzoek van de politie vrijwillig aan deze verstrekken van een IP-adres van een computer waarmee men verbinding heeft, is op zich niet onrechtmatig

  Stond hier niet pas een artikel over dat de politie niet mag vragen wat ze niet mag vorderen? Dus dan had de politie toch helemaal niet mogen vragen om dat IP-adres?

 18. Iedere politieagent mag NAW-gegevens vorderen bij een IP-adres, zonder machtiging R-C of zelfs maar een officier van Justitie erbij te betrekken (art. 126nc Strafvordering). Dit vriendelijk vragen mag dus.

  Bovendien gaat het hier niet om de vraag óf de agent mag vragen, maar of je zelf strafbaar bent als je op zo’n vraag ingaat. Het antwoord is nee, ook niet als de vraag onterecht was.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.