“Verkeersovertreding fotograferen voor Twitter is strafbaar”

belgisch-nummerbord.pngMag dat, een voertuig fotograferen dat te snel rijdt of een gevaarlijk manoeuvre uitvoert? En mag je die beelden dan online plaatsen? Neen, zegt de Belgische Privacycommissie (hun College Bescherming Persoonsgegevens) tegen De Standaard. “Er bestaat zoiets als het recht op afbeelding: je mag alleen een foto van een ander publiceren met diens toestemming’, zo wordt men geciteerd.

Achtergrond van deze zaak was een een werknemer van Fabricom die met zijn bedrijfswagen veel te snel reed. Daar werd over getwitterd mét foto:

tweet-fabricom.png

Een nummerbord is een persoonsgegeven, want het is tot de bestuurder/eigenaar van de auto herleidbaar. In België meer dan bij ons, omdat daar het nummerbord, eh de nummerplaat dus aan de eigenaar gebonden is en niet aan de auto. Maar ook in Nederland kun je formeel het nummerbord zien als persoonsgegeven. Het identificeert misschien van tijd tot tijd verschillende personen, maar dát maakt niet uit. Zolang het op enig moment enige persoon identificeert, is het op dat moment een persoonsgegeven. Dus ja, precies zoals IP-adressen persoonsgegevens zijn. (Hela, een vergelijking tussen internet en auto’s die nog klopt ook.)

Raar is wel dat iets dus een persoonsgegeven is zodra iemand het gegeven kan vertalen naar een natuurlijk persoon. Voor nummerplaten is de hulp van de DIV nodig, en die krijgt alleen de overheid zelf. Voor IP-adressen is de provider nodig. Maar dat maakt niet uit: als er een pad is dat met ‘redelijke’ inspanning tot identificatie leidt, dan is het gegeven een persoonsgegeven. In het absurde doorgetrokken is het getal 315 dus een persoonsgegeven – als ik erbij zeg dat dit een klantnummer is van één van mijn klanten. Jullie mogen het nummer 315 nu dus niet meer gebruiken zonder zijn toestemming.

Foto’s zijn overigens ook persoonsgegevens. De regels voor een foto zijn dus hetzelfde als voor een naam. Voor foto’s bestaat al langer het portretrecht, maar wanneer het portretrecht wordt ingeroepen vanwege privacyoverwegingen dan komt dat op hetzelfde neer als inroepen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wanneer je persoonsgegevens op internet zet, ‘verwerk’ je die in de zin van de privacywet (bij ons de Wet bescherming persoonsgegevens en in België de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Uitgangspunt is dat je dan toestemming nodig hebt van de betrokkene, of een contract met hem hebt op grond waarvan de verwerking noodzakelijk is. Het enkele feit dat de persoonsgegevens in een openbare bron te vinden zijn, is niet genoeg om ze te mogen hergebruiken in een andere context.

Als er geen toestemming is, dan is er echter nog een escape: wanneer de verwerking “noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke” én dat belang zwaarder weegt dan de privacy, dan mag de verwerking alsnog. Ook zonder toestemming. De vrije meningsuiting is het bekendste voorbeeld van zo’n belang. Oftewel: als het genoeg nieuwswaarde heeft om iemands persoonsgegevens te gebruiken, dan mag het. Bij ons werd op die grond Blik op de weg toegestaan beelden van verkeersovertreders uit te zenden, hoewel daarbij de gezichten en de kentekenplaat waren gemaakt. Wegmisbruikers maakt sowieso altijd nummerplaten onherkenbaar als er geen toestemming is.

De vraag is dus: mag je iemands nummerbord twitteren als je meent dat die auto een verkeersovertreding begaat?

Die melding heeft enige nieuwswaarde, want het is een opmerkelijk feit dat nog niet bij het publiek bekend was. Je bent immers in ieder geval journalistiek bezig wanneer je

de bekendmaking aan het publiek van informatie, meningen of ideeën tot doel hebt, ongeacht het overdrachtsmedium. Deze activiteiten zijn niet voorbehouden aan mediaondernemingen en kunnen een winstoogmerk hebben.

Daar staat tegenover dat de nieuwswaarde niet héél groot is, en je je kunt afvragen of bij het nieuwsfeit de identiteit van de persoon wel relevant is. Dat zal van de persoon afhangen lijkt me. Als je Koos Spee met die snelheid voorbij ziet scheuren, mag je dat zeker melden. Ben ik het, dan is het discutabel (een jurist heeft voorbeeldfunctie, maar is mijn verkeersgedrag relevant voor wat ik doe?). Is het een willekeurige burger, wat is dan het belang van diens naam noemen?

Wellicht dat je soms kunt spreken van een “educatief belang”, zoals ook in de Blik-op-de-wegzaak:

Voor zover [eisers] vreest als wegmisbruiker te boek te zullen staan, weegt dit individuele belang (dat vrijwel voor alle voor “Blik op de weg” gefilmde verkeersovertreders geldt) niet op tegen het door Leo de Haas c.s. mede gediende algemene belang van een educatief programma.

Het ‘gewicht’ van het persoonsgegeven lijkt me ook relevant. Hoe sneller iemand te identificeren is of hoe meer het gegeven zegt over iemand, hoe ernstiger de privacyinbreuk als het gegeven zomaar wordt verwerkt. Dat getal 315 ergens noemen schaadt de privacy van mijn klant niet. De nummerplaat is in België aan de persoon gekoppeld, en niet aan de auto, dus daarmee is een dergelijke tweet eerder te herleiden tot die persoon dan in Nederland. Immers, er hoeft maar één publicatie ooit te zijn geweest waarin de koppeling is gedaan (een autotekoopadvertentie van jaren terug) en de link is nu gelegd.

Hoewel, in dit geval gaat het natuurlijk om een bedrijfsauto en dat nummer is dus gekoppeld aan het bedrijf. Alleen zéér indirect – door de interne administratie van de werkgever – is de natuurlijke persoon zelf nog te identificeren. Daarmee zou het privacybelang voor mij erg laag zijn. De nieuwswaarde is echter ook niet erg hoog. Beide kanten zijn daarmee verdedigbaar, maar van mij zou dit moeten mogen.

Arnoud

44 reacties

 1. Zou je niet kunnen stellen dat doordat het hier een bedrijfsauto betreft de identificatie waarschijnlijk vergemakkelijkt wordt?

  Immers, binnen een groot bedrijf is er heus wel iemand te vinden die even de lijst met lease-auto’s na kan lopen en zo de naam achterhalen. De kans dat je iemand kan vinden die dat (voor je) wilt doen lijkt mij vele malen groter dan wanneer je via de DIV achter de gegevens zou moeten komen.

 2. Naar mijn idee rijd je op de openbare weg. Zover ik weet mag ik ook foto’s in de stad nemen van mensen en die online plaatsen…een contract voor uploaden is dan toch niet nodig? Ze bevinden zich toch in het openbaar? (Correct me if I’m wrong). Naar mijn idee is dit een soortgelijk gevalletje wanneer dit in NL zou zijn gebeurd. Doordat de kentekens aan personen gekoppeld zijn wordt dat wellicht anders, maar goed…misschien leert men het zo wel sneller om gewoon niet veels te hard te rijden 🙂

 3. @Gerben van Erkelens Het ligt natuurlijk wat genuanceerder. Reed die persoon echt te hard? Haalde hij in via de rechter baan? Een foto zegt veel, maar niet alles. Misschien staat de eigenaar nu wel te boek als snelheidsduivel, gevaar op de weg, etc. terwijl er niets aan de hand was? Misschien had de tweep wel iets kwaads in de zin om zijn buurman in een kwaad dachtlicht te stellen. [advocaat van de duivel-modus]

 4. Misschien een beetje een dooddoener maar: “degene die de foto maakte had wel beide handen aan het stuur?” Sowieso als je een overtreding begaat waarmee je andere in gevaar brengt, dan doe je het jezelf aan. Arnoud heeft hier wel een punt, je maakt jezelf op dat moment tot nieuws (wat voor een groot gedeelte bestaat uit mensen die de wet overtreden).

 5. @Gerben: Ook op de openbare weg geldt het privacyrecht, hoewel er grenzen aan zijn. Zomaar op iemand afstappen, een closeup maken en op internet zetten zou best in strijd met de privacy kunnen zijn.

  Het idee van “openbare weg = nul privacy” is Amerikaans, dat is bij ons écht anders!

 6. Het recht op Privacy is een europees recht, het ene land is daar laks in om het te handhaven en landen als Belgie maar ook Duitsland niet. In het verlengde hiervan heb je W.B.P. In Nederland gewogen we veel, gedogen omdat we te laks zijn de wet te handhaven en niet de gevolgen kunnen inzien. Gezien mijn ervaringen met Tros opgelicht ben ik uiteraard ervaringsdeskundige en kan de gevolgen hiervan overzien. Als dit programma ook nog de samenwerking met RvJ opgeschort, is de reactie van de nationale ombudsman, begrijpelijk. Tros opgelicht is in een lijn te plaatsen met het stenigen van mensen in de openbaarheid, iemand ophangen of andere middeleeuwse rechtsmiddelen die wij verwerpen. Iemand met volle verstand zal begrijpen en inzien dat de rechter in Nederland iemand veroordeelt, U niet, ik niet, Tros opgelicht niet maar ook R.van Raak niet die op TV gaat roepen, dit is een oplichter. Diverse recente publicaties zijn hierover verschenen en te lezen bij http://www.vanderlichte.wordpress.com

  -edit Excuses namens ’t spamfilter dat je een dag onzichtbaar was-

 7. @Arnoud, dan denk ik dat daar wat meer duidelijkheid in mag komen. Want als ik het goed begrijp zijn close-ups logischerwijs niet toegestaan maar een streetshot mag dan weer wel? En hoe zit het dan met de Privacy en alle overheidscamera’s? Mag dat wel allemaal zomaar?

  Ik denk trouwens dat dat amerikaanse hier over een paar jaar van toepassing is als we niet van ons laten horen wanneer het zover komt 😀

 8. Het blijft een afweging. Wat weegt zwaarder, privacy of nieuwsbelang? Bij een overzichtshot is privacy klein en nieuwswaarde iets groter, dus in principe mag dat. Maar er zijn altijd uitzonderingen. Die dame achterin wiens rokje opwaait kan zich toch op privacy beroepen als ze herkenbaar is.

 9. Leuk dat ICT recht…Lijkt wel in cirkeltjes te draaien, want Arnoud mag jij die tweet wel zomaar op je blog plaatsen? Zit toch autheursrecht op? 😉 Hoe dan ook vind ik die foto geen bewijs dat die bus te hard reed (zijn eigen km teller is niet in beeld). En inderdaad had de fotonemer niet beide handen aan het stuur om die foto te kunnen maken lijkt me. Nieuwswaarde van de tweet is m.i. dan ook nul en qua privacy?? tsja het is een onnodig bericht wat tegen smaad aan zou kunnen hangen vanwege uitblijvend bewijs??..Ik vind hem dus eigenlijk niet kunnen deze tweet.

 10. De Belgische wet is wat betreft privacy in het openbaar strenger dan de Nederlandse. Straatfoto’s (in het openbaar genomen, niet in opdracht) met een persoon als hoofdonderwerp mag je alleen publiceren met zijn/haar toestemming. In Nederland is toestemming niet nodig, maar kan de geportretteerde bezwaar maken als die daarbij een redelijk belang heeft. Een soort opt-in/opt-out verschil.

  Het zou best kunnen dan een Belgische ‘Blik op de weg’ op problemen zou stuiten.

 11. Daar zeg je wat Gertjan. Ik denk namelijk dat, wanneer je een geval als dit op video vast legt, je hem wel kunt wijzen op zijn fouten en direct om toestemming kunt vragen voor het uitzenden van de beelden. Dat is wat Blik op de weg hier doet zover ik weet…(pin me daar niet op vast).

 12. Je zou een dergelijke gepubliceerde foto niet als nieuws kunnen beschouwen maar als een openbare oproep aan de betreffende bestuurder om zijn rijgedrag eens aan te passen. Omdat je de identiteit niet zonder enige moeite via een kenteken kunt bepalen doe je het dus gewoon via een publiek medium, in de hoop dat je zo de betreffende bestuurder alsnog kunt aanspreken op zijn wangedrag. Voor zover ik weet is dat een legitieme toepassing voor een dergelijke digitale schandpaal…

  Overigens, Ik heb een houder in mijn auto voor mijn tablet met ingebouwde camera. Dat ding is handig als ik een routeplanner nodig heb maar bij het normale woon-werk verkeer gebruik ik een tooltje (DailyRoads) die continu filmt waar ik rij. En zo kan ik best aardig wat wegmisbruikers filmen op de A2, A12 en A20 als ik dat zou willen. Maar heb het meer voor de verzekering, in het geval dat ik in een ongeluk geraak. Dergelijke beelden zijn dan best veel waard, zeker als daarmee de schuld bij de tegenpartij kan worden aangetoond… Programma neemt niet alleen beelden op, maar plaatst daar ook de locatie, tijdstip en mijn snelheid bij. Heel erg handig dus als je onterecht een boete voor te snel rijden krijgt, hoewel ik niet zeker weet of dat wel zal werken. (Bovendien, je moet die beelden dan vrij lang bewaren!)

  Maar dergelijke beelden online zetten zie ik als een openbare oproer, niet als nieuws.

 13. Toch een kleine aanvullende vraag van mijn kant. Hoewel het geen overtredingen betreft die vastgelegd worden wordt er op sommige fora aan “autospotten” gedaan, iemand maakt dus een foto van een bijzondere auto inclusief kenteken en plaatst deze op een forum, bijvoorbeeld dit topic:

  http://www.autoweek.nl/forum/read.php?6,4717376,page=1

  Aan de hand van kenteken kun je dan bijvoorbeeld leeftijd bepalen en dergelijke… (en zelfs zien of een auto nog APK heeft, wat dan wel weer onder strafbaar valt geloof ik)

  Hoe zit zoiets qua privacy en rechten eigenlijk? Er was daar onlangs ook wat discussie over in dat forum, dus vandaar mijn vraag.

 14. In heel veel tweets worden gewoon namen van personen genoemd. Zijn al die tweets dan ook onrechtmatig.

  En hoe zit het met omschrijvingen die herleidbaar zijn tot personen.

  Voorbeeldjes: “Ik kwam net Eric de Vries tegen op de Lijnbaan”

  “Ik zag net die blogger van ICTrecht uit de rechtbank komen”

  Zijn dit dan ook onrechtmatige tweets omdat ze persoonsgegevens bevatten? Kun je daar in Belgie een boete voor krijgen of zo?

 15. Iets wordt dus een persoonsgegeven als het door iemand herleid kan worden tot een persoon? Interessant, dan zou namelijk het nummer van een anonieme OV-chipkaart ook een persoonsgegeven worden. Immers, als iemand ooit met een bankpas saldo oplaadt (en wie doet dat niet), wordt het herleidbaar naar een persoon via die transactie.

  Zou wel erg grappig zijn, een ‘anoniem’ persoonsgegeven.

 16. Ik denk dat wat hier nog over het hoofd wordt gezien, is wát er gezegd wordt over de persoon. Het moet (denk ik, maar ik heb me hier niet in verdiept en ben ook geen jurist, dus ik kan het fout hebben) om informatie gaan die schadelijk kan zijn voor de betrokken persoon – hetzij direct, hetzij indirect doordat hij/zij een stuk privacy verliest.

  In dit voorbeeld was er duidelijk sprake van mogelijke directe schade: De persoon werd gelinkt aan verboden en gevaarlijk gedrag, iets wat hij waarschijnlijk niet aan de grote klok gehangen wil zien. In het geval van ???Ik kwam net Eric de Vries tegen op de Lijnbaan??? is daar geen sprake van – maar als je zegt ???Ik kwam net Eric de Vries tegen in de hoerenbuurt??? misschien weer wel. Het openlijk aan elkaar koppelen van twee identificaties geeft al snel privacyproblemen – als ik jouw echte naam wist en die hier vermeldde dan is dat waarschijnlijk al problematisch als er ook maar één zin is die je hier geschreven hebt waarvan je niet wil dat iedereen weet dat jij het bent.

  Een ander punt is hier nog de vraag van opzet: Als de persoon in kwestie in de tweet ”niet” had gemeld wat de nummerplaat was, maar slechts dat dit een ‘snelheidsduivel’ was, maar het op de foto toevallig wel zichtbaar was, was hem dat vast minder zwaar aangerekend dan zoals het nu gebeurde.

  Overigens, ben jij (Arnoud) nu niet ook zelf in overtreding? Je blogpost zou volgensmij niets aan betekenis of kracht inboeten als je de afbeelding van de tweet had gefotoshopt om daarop het kentekennummer onherkenbaar te maken.

 17. @Andre Dat iemand erg snel rijdt met een bedrijfsauto is een eigen verantwoordelijkheid. De schade die hij zij daar mee oploopt is dat ook. Je kunt namelijk ook als je een auto tegenkomt van een bedrijf die te hard rijdt dat bedrijf bellen met het kenteken of een brief sturen en ook dan is de chauffeur binnen het bedrijf identificeerbaar net als nu.

  De enige die echt extra schade ondervindt is het bedrijf omdat in dit geval hun naam er publiekelijk bij stond en er dus negatieve publiciteit uit voortvloeit maar een bedrijf heeft geen wettelijk recht op privacy dus die kunnen verder toch niks doen aan dit soort meldingen op het internet.

 18. Nog een puntje. De politie in Nederland verzoekt in recente reclames om mensen die getuige zijn van een misdrijf om dat misdrijf te filmen met hun mobieltje.

  Het filmen van een overval en deze op je computer zetten lijkt me echter ook een verwerking in de zin van de wet persoonsgegevens. Is het voorstel van de politie daarmee niet in overeenstemming met de WBP?

 19. De Belgische privacycommissie (voluit: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) stelt op haar site onder het kopje In praktijk inderdaad dat het nemen en verspreiden van foto`s, filmpjes zonder toestemming onwettig is. De privacycommissie verwijst daarvoor naar het portretrecht en naar de privacywetgeving.

  Het (Belgisch) portretrecht zegt dat je een natuurlijke persoon niet herkenbaar mag afbeelden zonder diens toestemming. Dat is hier niet het geval. De foto die op twitter werd verspreid betrof geen afbeelding van een persoon, maar van een auto.

  Maarrr..de wet op de privacy biedt naar Belgisch recht wel bescherming want zo zegt de privacycommissie: “In principe betreft het dus enkel beeldmateriaal van personen en valt het nemen of het gebruik van foto???s of video’s van roerende of onroerende goederen niet onder de toepassing van de Privacywet. Goederen zijn immers geen personen. Nochtans, wanneer men op basis van de beelden op een redelijke wijze, dus zonder buitengewone inspanningen, een persoon kan identificeren, worden de beelden van de eigendommen persoonsgegevens.“`

  Dit standpunt komt overeen met wat Arnoud in zijn blog betoogde. Als de afbeelding van een auto inclusief nummerplaat zonder buitengewone inspanningen kan worden geidentificeerd, is die afbeelding een inbreuk op de privacy van de eigenaar van de auto.

  De relevante vraag is dus inderdaad of in dit geval buitengewone inspanningen moeten worden geleverd om te achterhalen wie de eigenaar is van de auto afgebeeld via twitter?

 20. @Gerben en @Wim: de openbare weg is zeker geen vrijgeleide voor het nemen van foto`s. Ook een streetshot mag niet zomaar. Eerder werd Google Maps veroordeeld wegens een streetshot waarop een vrouw naakt werd afgebeeld die haar huis uit kwam.

  Wanneer je een verkeersinbreuk filmt met een mobiel toestel, film je meestal zonder toestemming. Belgische rechtspraak heeft in strafprocedures beelden, gemaakt met een verborgen camera, eerder ontoelaatbaar geacht, zelfs als die beelden een misdrijf vastlegden. Slechts als er een recht op info is van het publiek dat zwaarder weegt dan het privacybelang en er met de beelden geen financieel gewin werd beoogd kunnen zulke beelden worden toegestaan als bewijsmateriaal (Antigoon-arrest).

  Jij en ik hebben niet hetzelfde recht om afbeeldingen te maken als bijvoorbeeld een politie-agent of een onbemande politiecamera. Het criterium is de hoedanigheid en de waarborgen die justitie kan bieden bij het beoordelen van die beelden.

 21. Toch denk ik dat de focus in de discussie verkeerd ligt. Sowieso is het filmen op openbaar terrein niet strafbaar, alleen het publiceren van dergelijk beeldmateriaal kan de privacy overtreden. Goed, filmen met een verborgen camera is twijfelachtig maar in mijn auto is mijn camera niet verborgen. Staat gewoon met zuignap vast aan mijn voorruit. En de beelden die ik zo opneem kan ik uiteindelijk tegen een wegpiraat gebruiken tijdens een civiele procedure indien de wegpiraat mijn auto heeft beschadigd. Waar het om gaat is het publiceren van het beeldmateriaal. Natuurlijk, het heeft weinig nieuwswaarde. Maar zoals ik al zei, beschouw het als een oproep aan de betreffende wegmisbruiker om zijn weggedrag te verbeteren. Zoals je tegen iemand op straat ook kunt roepen dat hij moet oppassen wegens een bepaald gevaar. Maar omdat je op de (snel)weg moeilijk even naar elkaar kunt schreeuwen (ook al zijn er genoeg mensen die het proberen) dus het Internet is dan een alternatieve methode om die betreffende automobilist op de hoogte te stellen van zijn gevaarlijke rijgedrag. Het doel (overbrengen van een waarschuwing) telt dan mogelijk hoger dan de privacy. Toch?

 22. Hoe zit het eigenlijk met de bij de haverklap overtreden van verkeersregels door politie? Vooral op de A13 bij Rotterdam rijdt men geregeld te hard (140 waar men 100 mag) zonder het voeren van licht of geluidssignalen. Is het in die situaties toegestaan om dit misbruik te registreren en ambtenaren met een voorbeeldfuntctie zo tot de orde te roepen?

 23. Ja, die keren dat een politieauto wel netjes 100 of 120 rijdt, dan is opeens het weggedrag van de meeste automobilisten in de buurt voorbeeldig! 🙂

  Ik zou in ieder geval ervoor zorgen dat de agent-bestuurder onherkenbaar is; voor de ironie kun je de nummerplaat ook onleesbaar maken, zorg er dan wel voor dat “Politie Haaglanden” of “Politie Rotterdam-Rijnmond” dan goed leesbaar is.

  Ik denk dat je kunt aanvoeren dat je met het publiceren van dergelijke foto’s een maatschappelijke discussie over het politie-weggedrag in gang wilt zetten en dus journalistiek bezig bent. (Dan moet wel uit de opzet van je publicatie blijken dat het om meer gaat dan domweg afzeiken van de politie.)

 24. Als Belgisch advocaat meen ik dat er toch wel enige nuances moeten worden geplaatst bij dit bericht.

  Het (auteursrechtelijke) portretrecht beschermt enkel een portret van iemand (lees: een beeltenis van iemands gezicht). Het portretrecht is niet van toepassing voor de publicatie van een foto van een auto met nummerplaat.

  De verspreiding van persoonsgegevens is weliswaar strafbaar. Als advocaat zou ik mijn cliënten eveneens adviseren om geen foto’s van wagens met nummerplaat te verspreiden (zeker niet in combinatie met een verwijzing naar een verkeersovertreding), al was het maar om een eigen aansprakelijkheid te vermijden.

  Echter: Het lijkt me sterk dat een strafrechter voor dit soort inbreuk een veroordeling zou uitspreken, gelet op (1) de journalistieke vrijheid en (2) de vrijheid om foto’s te nemen in het openbaar. Het lijkt me nog sterker dat het parket de verspreiding van zulk een foto zou vervolgen. Ik mag hopen dat het parket andere prioriteiten heeft.

  Het lijkt me ook sterk dat een burgerlijke rechter deze praktijk zou veroordelen. Vooreerst zou je in zulk geval als gefotografeerde schade moeten aantonen. Bovendien moet je aan de rechter toelichten dat je weliswaar een verkeersovertreding hebt gemaakt, maar dat die – hoewel op de openbare weg – niet gefotografeerd noch gepubliceerd mocht worden. Ik vrees dat dat de geloofwaardigheid als eiser enigszins ondergraaft.

  Wat is er – naar mijn bescheiden mening – echt aan de hand: – de privacywetgeving is in België sterk verouderd en niet aangepast aan sociale media; – de privacycommissie hanteert een zeer strikte interpretatie van de privacywetgeving; – de privacycommissie tracht middels informatie als dit haar bevoegdheid uit te breiden.

 25. Dank voor je toevoeging Tijs. Dit is waardevol!

  Het enige wat ik me nog afvroeg: zou de Belgische rechter gevoelig zijn voor het “schandpaal”-argument? Oftewel, meneer is dan wel verkeersovertreder maar de straf daarop is een boete, en niet levenslang op internet bekend staan als hardrijder. In Nederland is de rechter daar nog wel eens gevoelig voor (“door de publiciteit is verdachte al genoeg gestraft”), hoewel men de laatste tijd daar van terug lijkt te komen.

 26. @hAl, die persoonsgegevens zijn alleen een kentekennummer en het uiterlijk van de auto. Het kost redelijk wat moeite om de betreffende persoon op te sporen. Eigenlijk onredelijk veel moeite, alleen maar om een bestuurder erop te wijzen dat hij slecht rijgedrag vertoont. Een tweet op Internet is in dat opzicht vele malen eenvoudiger en hopelijk dat de boodschap zo wel aankomt bij de betreffende bestuurder. Je zou het ook als een vorm van menings-uiting kunnen beschouwen. “Ik vind dat deze bestuurder een gevaar op de weg is.” is een mening. Een mening over een andere persoon maar desalniettemin gewoon een legitieme mening.

 27. @31:

  Het KLPD heeft ervoor gekozen om inhalende surveillance toe te passen. […] Door inhalende surveillance heeft de politie overzicht en kan al rijdend beter controleren op bijvoorbeeld […] snelheidsovertredingen.
  Als ik zelf op de snelweg rijd, netjes 80, 100 of 120, kan ik heel simpel constateren wie er harder rijdt… Wie inhaalt rijdt harder. Ik geef toe dat er gegronde redenen kunnen zijn waarom een politieauto sneller rijdt dan anderen is toegestaan (die blauwe lichten zijn niet voor niets). Mijn beeld blijft dat het verkeersgedrag op de snelweg zou verbeteren als de surveillance met respect voor de maximum snelheid zou gebeuren.

 28. Het schandpaalargument wordt soms gehanteerd in Belgische rechtspraak (zie bv hier).

  Ook hier dien je het onderscheid te maken tussen strafrecht en burgerlijk recht. In strafrecht zal de foto niet als bewijs gelden (een geijkte snelheidsmeter is nodig – vaststellingen van feiten gebeuren niet door particulieren maar door de politie of een gerechtsdeurwaarder). Bijgevolg kan er geen boete of andere straf volgen (en speelt het schandpaalargument niet).

  In burgerlijk recht is het schandpaalargument sowieso niet van toepassing. Hier dien je als eiser enkel een fout, schade en een oorzakelijk verband tussen fout en schade aan te tonen. Het foutbewijs is in dit geval zeer moeilijk (journalistenargument, vrijheid om publieke plaatsen te fotograferen); het bewijs van schade veroorzaakt door de publicatie is nog veel moeilijker (welke schade lijd je als iemand een foto van uw verkeersovertreding online zet?).

 29. @Arnoud

  Beetje laat (door vakantie), maar: “hoewel daarbij de gezichten en de kentekenplaat waren gemaakt”. Ik neem aan dat hier het woord ‘onherkenbaar’ ontbreekt. Zoals het nu staat lijkt het alsof de gezichten en de kentekenplaat door Blik op de Weg gemaakt zijn. Wat een beetje vreemd is. 😉

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.