Voorwaarden Pathé Unlimited onredelijk bezwarend

pathe-unlimited.jpgEen lezer met een Pathé Unlimited kaart besloot de voorwaarden eens te lezen. Nu de Wet Van Dam al een tijdje van kracht is, was hij benieuwd hoe de bioscoopketen daarmee om zou gaan. Volgens deze wet mag je elk abonnement na de eerste periode per maand opzeggen, als het stilzwijgend verlengd wordt na die eerste periode. Dat geldt voor het sportschoolabonnement net zo goed als voor de Unlimited-kaart waarmee je onbeperkt tegen een laag bedrag naar de film mag.

Het begint goed:

3.1 Het Abonnement wordt aangegaan voor een periode van minimaal 4 volledige kalendermaanden, behoudens het bepaalde in artikel 4.3 t/m 4.5.
3.2 Na bovenstaande periode kan het Abonnement worden opgezegd conform de artikelen 4.1 en 4.2.

Ok, duidelijk. Vier maanden of langer, en wie niet opzegt binnen die vier maanden krijgt een stilzwijgend verlengd contract. We gaan snel door naar artikel 4.1:

4.1 Een Abonnement kan worden opgezegd met inachtneming van de minimale abonnementsperiode van 4 volledige kalendermaanden en een opzeg termijn van minimaal één volledige kalender maand, waarbij geldt dat het abonnement afloopt op de laatste dag van de volgende kalendermaand. Als het Abonnement dus bijvoorbeeld ingaat op 15 januari en Abonnee zegt schriftelijk op op 19 april, dan loopt het abonnement af op 31 mei. Indien de Abonnee schriftelijk op 19 mei opzegt, loopt het Abonnement af op 30 juni.

En dát klopt dus niet. Volgens de Wet Van Dam gaat de opzeggingstermijn van één maand lopen op de dag van opzegging. Je bent dus de maand erop, op de dag met hetzelfde nummer, van het contract af. De wet (art. 6:236 sub j BW) zegt immers “te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand”. En wie op 19 mei opzegt, is op 30 juni méér dan een maand later nog gebonden aan het Abonnement. Ook staat er dat onredelijk is “dat de wederpartij verplicht de verklaring tot opzegging van een [stilzwijgend verlengd contract] te laten plaatsvinden op een bepaald moment”

Dit klopt ook niet:

4.2 Opzeggen kan alléén door: een volledig ingevuld opzegformulier te e-mailen naar unlimited@pathe.nl of per post te verzenden naar Antwoordnummer 6032, 5902 VB, Venlo. Opzegformulieren zijn te downloaden via www.pathe.nl/ unlimited of aan te vragen via de klantenservice (zie Artikel 9).

De wet verbiedt namelijk het blokkeren van een specifiek kanaal voor opzegging, als dat kanaal gebruikt is om het contract aan te gaan. Een Unlimited-kaart krijg je aan de balie en hierboven wordt het opzeggen aan de balie verboden.

Nóg gekker is deze:

3.3 Indien een Abonnement is opgezegd conform artikel 4.1/ 4.2 en de voormalig Abonnee wil binnen 2 jaar na het einde van het Abonnement een nieuw Abonnement afsluiten, geldt dat het Abonnement wordt aangegaan voor minimaal 4 volledige kalender maanden en is naast de maandelijkse abonnementsprijs een éénmalig bedrag van ” 35,- aan administratiekosten verschuldigd welke direct aan de kassa dient te worden voldaan.

Deze creatieve truc heb ik nog niet eerder gezien. De bedoeling is natuurlijk om mensen niet al te makkelijk te laten beslissen hun Unlimited-kaart op te zeggen. Want op grond van de Wet Van Dam kan dat (na de verlenging) op elk moment, en je kunt dus bij een wat langere zomervakantie even drie maanden kaartloos op reis en daarna snel een nieuwe aanvragen. Maar dát is niet de bedoeling natuurlijk, dus dan kost het je ” 35.

Hoewel dit niet letterlijk in de wet verboden is, lijkt het me 90% zeker dat een rechter deze “administratiekosten”, beter gezegd de opzegboete, zal vernietigen als zijnde onredelijk bezwarend.

Wie heeft er nog meer leuke abonnementen waarbij gekke anti-opzegbepalingen in staan?

Arnoud

37 reacties

 1. Inzake artikel 3.3 ; zou je wel kunnen stellen dat er altijd 35 EUR administratiekosten zijn (dus ook bij het eerste abonnement) en dat je dan vaststelt dat alleen bij een volledig nieuw abonnement of na 2 jaar abonneeloos te zijn geweest bij wijze van “actie” die administratiekosten kwijtgescholden worden?

  Kranten maken vaak ook gebruik van kennismakingsaanbiedingen die je maar eenmaal per zoveel maanden mag gebruiken. Pathe zou wellicht zo’n zelfde principe kunnen gebruiken.

 2. Ik denk dat Pathe met dat laatste nog net mee weg komt. Immers staat het Pathe vrij om de prijs te vragen die zij wil. Er is geen sprake van een opzegboete, want je kunt er boetevrij vertrekken. Pathe mag gok ik zelfs zeggen: eenmaal opgezegd, nooit meer terug.

 3. Nu het eens over de Wet Van Dam gaat: ik loop al een tijdje met een vraag rond, dus ik stel ‘m hier 🙂 Als je nou een abonnement hebt, waarbij je jaarlijks de kosten vooruit betaalt, en je wilt halverwege een jaar opzeggen, hoe wordt zo’n organisatie dan geacht om met het vooruitbetaalde abonnementsgeld om te gaan? Moeten ze dat terugstorten? Dat zou ik wel denken, maar ik denk ook, dat dat een behoorlijke administratieve last oplevert voor zo’n bedrijf, zeker als het om een tijdschrijft gaat dat 80 euro per jaar kost. Ik heb recent mijn abonnement op Veronica Magazine opgezegd, en ik kreeg gewoon een brief dat mijn abonnement in december van dit jaar (einde van de lopende periode) wordt beeindigd…

 4. Ik heb een business model in mijn hoofd. Vermoedelijk dat dit fors tegen de geest van de wet in gaat maar ik vind het leuk om dit soort ideeën te spuien. Stel, een betaalprovider ziet dat bedrijven de Wet van Dam maar vervelend vinden. Ze richten een specifieke vereniging op waarbij de contributie die per periode betaald dient te worden afhankelijk is van het aantal afdelingen waar je lid van bent. Elke onderneming is dan een afdeling binnen de vereniging waar een klant lid van wordt. De betaalprovider rekent voor elke betaling een fee zoals ze altijd doen. De duurovereenkomst is niet maandelijks opzegbaar want in verenigingsverband. Hartstikke leuk 🙂

 5. Is er een onafhankelijke autoriteit die partijen met illegale voorwaardes kan dwingen om deze om te zetten of moet dat altijd komen van een individu die meestal geen zin heeft om een zaak te maken van iets wat hem ene paar tientjes kost.

 6. @hAl: De Consumentenautoriteit kan in theorie optreden. Ook kan een stichting zoals de Consumentenbond in actie komen, daar is een speciale regel voor (art. 6:240 BW). Zij kunnen een verbod op het gebruik van die voorwaarden afdwingen naar iedereen toe.

  Het bekendste voorbeeld is HCC tegen Dell, LJN AT1762. HCC kon als belangenorganisatie van computergebruikers de AV van computerboer Dell aanvechten. De uitkomst was een gemengd succes voor HCC.

 7. En wie op 19 mei opzegt, is op 30 juni méér dan een maand later nog gebonden aan het Abonnement.

  Is dat zo? Staat het er niet een beetje onhandig? De betaling is per maand. Dus op 1 juni betaal ik opnieuw het maandbedrag voor de maand juni. Dus je kan ook zeggen: als je op 19 mei opzegt dan loopt je abonnement tot en met 18 juni. Dat u al voor de gehele maand betaald heeft, tja, dan was het slimmer geweest om op 30 mei pas op te zeggen.

  Of staat in de Wet van Dam iets over restitutie over abonnementsgeld in een deel van de periode?

  (Zo ja, kan ik dan steeds een abonnement op een maandblad nemen en na een dag weer opzeggen en 29/30 van het geld terugkrijgen? Of is er ook nog iets bedacht over het moment waarop de prestatie wordt verricht? EDIT: ik zie dat tijdschriften zijn uitgesloten)

 8. @Richard: In de Wet Van Dam staat dat de opzegtermijn “ten hoogste een maand” mag zijn. Dat zijn dus 30 kalenderdagen (soms 31 en bij februari is het moeilijk), niet “tot de laatste dag van de eerstvolgende kalendermaand”.

  Bij tijschriften die midnder dan eens per maand verschijnen geldt een lichter regime, met name dat je per drie maanden mag verlengen en alleen per einde van de periode kunt opzeggen.

 9. Bedenk mij net dat opzeggen op 31 januari betekent dat je abonnement doorloopt tot 31 maart, want “Je bent dus de maand erop, op de dag met hetzelfde nummer, van het contract af.” 🙂

  Zeg je echter op 1 februari op dan loopt het nog maar 28 dagen. Vreemd dus dat er niet voor een voorgedefinieerd aantal dagen is gekozen, bijvoorbeeld 30 dagen in plaats van een maand…

 10. @Martijn: Wat mij opvalt is dat in artikel 7.2a, lid 2 van de telecommunicatiewet (waarin staat dat een consument na zijn eerste contract, als dat verlengd wordt, te allen tijde kan opzeggen) het woord “kosteloos” staat. In de Wet van Dam staat dit niet expliciet. Je zou hier uit af kunnen leiden dat bij opzegging op basis van de Wet van Dam kosten in rekening gebracht kunnen worden. Ik kan me echter niet voorstellen dat Van Dam dit zo bedoeld heeft. Weer tijd voor een reparatiewetje?

 11. @Michel: Ik denk dat dat niet hoeft, omdat Van Dam de constructie koos dat je contract met maximaal een maand verlengd wordt. Bij einde van je contract kan sowieso geen boete in rekening worden gebracht. Stel je voor, “Indien Klant het Contract niet stilzwijgend verlengt, worden opzeggingskosten van 35 euro in rekening gebracht.”

 12. @Arnoud: Dit is inderdaad een verschil met de telecomwet. De telecomwet staat ook een constructie toe waarbij stilzwijgend verlengd wordt met een contract voor bepaalde duur. Maar de consument moet dan altijd de mogelijkheid hebben om dat contract tussentijds, met een opzegtermijn van een maand, op te zeggen. Omdat het contract hier tussentijds opengebroken wordt vond de wetgever het blijkbaar nodig om expliciet te vermelden dat de opzegging kosteloos is.

  Voor energiecontracten is wel expliciet vastgelegd dat bij opzegging van een contract van onbepaalde duur geen opzegvergoeding in rekening gebracht mag worden (Gaswet artikel 52b, lid 9 en Elektriciteitswet 1998 artikel 95m, lid 8).

  Los van de vraag of het wettelijk mag, lijkt mij de boete van 35 euro die Pathé rekent voor oude klanten, uit marketing oogpunt niet handig. Andere bedrijven proberen oude klanten terug te krijgen. Pathé ziet ze blijkbaar liever niet terug.

 13. Los van of het toegestaan is of niet, weet ik niet of Pathé die laatste regel ook echt strak hanteert, of dat dat meer een afschrikmiddel/pressiemiddel voor veel-opzeggers is. Toen ik na een jaar opnieuw een Pathé Unlimited abonnement nam, hoefde ik die ???35,- niet te betalen. Ik heb er uiteraard ook niet naar gevraagd toen, iets met slapende honden.

 14. @Arnout Jij schrijft: ‘Bij tijschriften die minder dan eens per maand verschijnen geldt een lichter regime, met name dat je per drie maanden mag verlengen en alleen per einde van de periode kunt opzeggen’. Dit is niet correct.

  Abonnementen op alle (dag)bladen mogen stilzwijgend worden verlengd met maximaal drie maanden. De uitzondering voor laagfrequente bladen waar jij op doelt betreft abonnementen voor onbepaalde tijd: de opzegtermijn van een abonnement voor onbepaalde tijd op een blad dat minder dan eens per maand verschijnt mag maximaal drie maanden zijn, voor abonnementen voor onbepaalde tijd op niet-laagfrequente bladen mag dat maximaal één maand zijn.

 15. @Miranda: volgens 236 sub p geldt voor dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften een verbod op verlenging met meer dan drie maanden, waarbij men met één maand vooraankondiging telkens tegen het einde van de duur van de verlenging moet kunnen opzeggen. Dit geldt voor alle bladen, dus inderdaad niet alleen voor de kwartaalbladen.

  Voor tijdschriften die minder dan eens per maand verschijnen, geldt op grond van sub q een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden, in plaats van de normale één maand. Bij een maandblad geldt dit niet, een maandblad mag per kwartaal verlengd maar moet met één maand vooraankondiging opzegbaar zijn.

 16. @Arnoud Jij niet, maar ik wel. Toen de wet werd ingevoerd heb ik meerdere keren gelezen dat bewust aangegane abonnementen ‘eenmalig’ stilzwijgend verlengd mogen worden met drie maanden. Maar dat staat dus helemaal niet in de wet, integendeel als je de formulering leest dat de consument ’telkens tegen het einde van de verlengde duur kan opzeggen’. ik vind het als consumenten dit weten.

 17. ik kan het even niet vinden op strato http://www.strato.nl/algemene-voorwaarden/

  maar dit is het volgende.. je zit eerste contractperiode 6maanden aanvast. daarna zou je verwachten iedere maand te kunnen op zetten.. dit kan dus niet!

  volgens de medewerker.. wordt er na de 6maanden een nieuwe contract gemaakt (wat ik niet per mail krijg) daar door zou je dus elke keer weer een contract periode van 6 maanden hebben..

  hier klopt iets niet arnoud.. misschien een 2de topic maken hier over..

 18. Bij zakelijke contracten is stilzwijgende verlenging per 6 maanden toegestaan. Wel moet dat natuurlijk afgesproken zijn, een dienstverlener kan niet eenzijdig besluiten te verlengen.

  De AV van Strato zeggen dat er standaard géén verlenging plaatsvindt:

  Tenzij anders overeengekomen in het eigenlijke aanbod, eindigt het contract na afloop van de contractperiode zoals vermeld in het aanbod. De klant kan het contract met een contractperiode verlengen.

  Bij het bestelproces kan het zijn dat er een zin “Inclusief stilzwijgende verlenging” in beeld komt, dat is dan een extra algemene voorwaarde die daarmee deel wordt van het contract. Raadpleeg dus de bevestigingsmail en de kopieën die je van de bestelschermen maakte om te zien waar je staat.

 19. De bladen die minder dan één keer per maand verschijnen zijn een onduidelijkheid in de wet Van Dam. Veel maandbladen verschijnen niet 12 keer per jaar, maar 11 keer. In de zomer verschijnt er vaak een gecombineerd juli/augustus-nummer. Is dit nu een maandblad of een blad dat minder dan één keer per maand verschijnt? Als je uitgaat van de gemiddelde verschijningsfrequentie over een jaar is dat laatste het geval. Als je kijkt naar de ‘reguliere’ verschijningsfrequentie (buiten de maanden juli en augustus) is het een maandblad.

 20. Ik heb op 1 april mijn abonnement opgezegd.Nu willen zij dat ik betaal tot 31 mei. Dit zijn dus twee maanden.Volgens hun was ik gewoon een dag te laat. Ik vraag mij af of zij in een recht staan of hoef ik mei niet te betalen?

 21. Een kalendermaand is een kalendermaand. Dus als je opzegt in de maand januari (maakt niet uit welke dag), ben je nog hoogstens een kalendermaand verbonden aan het contract. Dus de maand februari. Ongeacht hoeveel dagen. Een kalendermaand dus. Dus opzeggen in april, ongeacht wanneer in april. Betekend nog een kalendermaand extra. Dus de maand mei.

 22. Ik heb mijn abonnement in december 2014 opgezegd via de info email van Pathe. Ook een mail gehad dat ze mij binnen 5 werkdagen mijn mail zullen beantwoorden ( is nooit gebeurd). Nadat ik gebeld had met mijn vraag waarom ik nog steeds geen bevestiging had van mijn opzeggen ben ik wezen bellen. Ik moest mijn mail nog een keer mailen. Dit heb ik gedaan en blijkt dat ze zeggen dat ik alleen kan opzeggen via het formulier. Maar als ik een mail stuur ik wil opzeggen dan is dat toch voldoende. Later heb ik als nog het formulier ingeveuld en nu zeggen ze dat ze het nooit hebben ontvangen. Maar ik wordt nu incasso kosten in rekening gebracht. Ik weiger te betalen. Ik heb al in december 2014 opgezegd en later weer via het formulier en nog steeds is het niet rond, maar wel elke keer incasseren van mijn rekening. Het moet toch niet uitmaken hoe je het opzegt dan hadden zij mijn mail van december 2014 moeten beantwoorden dat ik het via het formulier moest doen. Wie kan mij helpen.

  1. Bewaar jouw email aan Pathe. Dat is het bewijs dat jij opgezegd hebt (met datum wanneer.) Stuur een berichtje aan het incassoburo met de mededeling dat jij meent dat je het bedrag niet verschuldigd bent omdat jij het contract (met opzegdatum) opgezegd hebt. Als het uiteindelijk tot een rechtszaak mocht komen sta je sterk (als blijkt dat je je verschuldigde termijnen wel betaald hebt.)

   Om van de incasso af te komen kun je aan je bank vragen om Palthe te blokkeren.

 23. Stel samen & stel bij, maar dat geldt niet voor de europa bundel van 25 euro per maand. Die betaal je vast aan je abonnement, terwijl aan de klant het “stel samen & stel bij” abonnement is verkocht als flexibel abonnement waar alles aan en uit kan worden gezet. Dus alles kan aan en uit worden gezet, maar niet heus! Dan dit nog over de Pathé Unlimited kaart. Er wordt een Pathé Unlimited kaart gepresenteerd en verkocht aan de klant met alszijnde voorwaarden dat de klant onbeperkt alle reguliere voorstellingen kan en mag bezoeken met uitzondering van klanten met betalingsachterstand(en) en klanten die vaker dan 1 ticket per 90 minuten aanvragen! De tijdslimiet is common sense, en valt juridisch weinig over te klagen(niet onmogelijk, vanwege addertje ivm misleidende reclame door terminologie “Unlimited”.), maar betalingsachterstanden zijn geen reden tot weigering van de te leveren diensten in beginsel! Dit geldt voor alle abonnementen van alle orde in de Nederlandse Economische ruimte, net als het feit dat het blokkeren van een abonnement in verband met betalingsachterstand in beginsel de schulden van klant en/of bedrijf tegen elkaar wegstreept. Levering van dienst en betaling van dienst zijn een gemeenschappelijke afspraak, en het niet naleven van voorwaarden moet altijd worden getoetst door een rechter. Dit geldt ook voor de legaal geaccepteerde georganiseerde criminaliteit, waaronder het bankwezen, het verzekeringswezen en dergelijken. De wereld is hard en legaal, dus verdeel je dosis liberale inzet.

  1. Kun je een juridische onderbouwing geven van “betalingsachterstanden zijn geen reden tot weigering van de te leveren diensten in beginsel”? Art. 6:262 BW formuleert immers juist het tegenovergestelde als bginsel: “Komt een der partijen haar verbintenis niet na, dan is de wederpartij bevoegd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen op te schorten.” Ik ken geen enkele wet, Nederlands of Europees, die een andersluidend beginsel formuleert voor duurovereenkomsten (abonnementen). Ja, specifiek bij telecomproviders zijn de regels strenger, maar art. 7.6a Telecomwet noemt nadrukkelijk de betalingsachterstand als een legitieme grond om levering op te schorten. Ik ben dus héél benieuwd naar dat beginsel.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.