Uw bestelknop mag op de schop

betaalplicht.pngEen lezer wees me op een Duitse blog over een nieuwe wet die eerlijker zaken doen op internet moet bevorderen. Meer specifiek ging het over een reactie daaronder:

Ein Einkauf in ausländischen Shops ist für deutsche Verbraucher damit zuküntig eigentlich nicht mehr rechtsicher möglich.

Oftewel: zodra die Duitse wet er door is, kunnen Duitsers niet meer bij buitenlandse webwinkels kopen. Eh, wacht, wat?

Deze Duitse wet is de vertaling van de nieuwe Europese Consumentenrechtenrichtlijn 2011/83/EU waarover ik eerder blogde. De Duitse blog en de reactie gaan over artikel 8, waarin dit staat:

De handelaar ziet erop toe dat de consument bij het plaatsen van zijn bestelling, uitdrukkelijk erkent dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Indien het plaatsen van een be­stelling inhoudt dat een knop of een soortgelijke functie moet worden aangeklikt, wordt de knop of soortgelijke functie op een goed leesbare wijze aangemerkt met alleen de woorden “bestel­ling met betalingsverplichting” of een overeenkomstige ondubbelzinnige formulering waaruit blijkt dat het plaatsen van de bestelling een verplichting inhoudt om de handelaar te betalen. Indien aan de bepalingen van deze alinea niet is voldaan is de consument niet door de overeenkomst of de bestelling gebon­den.

Kort samengevat: enkel en alléén als op de bestelknop staat “bestelling met betalingsverplichting” of iets dergelijks, heb je een contract gesloten. In alle andere gevallen niet. Dus 99% van de huidige “bestel”-knoppen moet worden aangepast.

En ja, dat gaan wij ook krijgen want ook Nederland moet dit in hun wet opnemen. Zo’n knop als u hier rechtsboven ziet, is dus wettelijk verplicht en wel per 13 december 2013 want dan moet onze wet dit ingevoerd hebben. (Nu hebben wij niet bepaald een goed track record bij deze deadlines, maar toch.)

Maar goed, waarom kunnen Duitsers in de tussentijd niet meer bij ons bestellen?

Algemeen is het zo dat voor een consument in land X de wet van land X geldt bij een aankoop elders in Europa. De reageerder trekt hieruit de conclusie dat áls de Duitse wet er door komt, een Duitse consument dus pas bestellingen bij buitenlandse webwinkels kan plaatsen als die zo’n knop hebben. Want volgens het Duits recht uit dat voorstel is “Bestelling afronden” of “Nu order plaatsen” niet (meer) genoeg. Er staat immers niet bij “met betalingsverplichting”.

Het gaat hier om dwingend recht, dus de consument kan niet zelf zeggen “ik snap dat ik moet betalen dus ik verklaar mezelf akkoord ondanks dat het niet bij de knop staat dat ik moet betalen”. Er moet en er zal “met betalingsverplichting” onder de knop staan, anders is er geen contract gesloten.

Meelezende webdesigners en grafisch ontwerpers: uw uitdaging voor vandaag is een bestelknop ontwerpen die voldoet aan de Europese wet en er tóch aantrekkelijk uitziet. 🙂

Arnoud

75 reacties

 1. Art. 11 van de richtlijn zegt: The trader shall ensure that the consumer, when placing his order, explicitly confirms that the order implies an obligation to pay. If placing an order entails activating a button or a similar function, the button or similar function shall be labelled in an easily legible manner only with the words “order with duty of payment” or a corresponding unambiguous formulation indicating that placing the order entails an obligation to make a payment to the trader. If this subparagraph is not complied with, the consumer shall not be bound by the contract or order.

  Uit dit artikel 11 blijkt dat de consument op grond van de richtlijn niet perse met een button gewezen behoeft te worden op zijn betalingsverplichting, maar dat dit ook best op een andere manier mag (‘or a similar function’). Uit de passage blijkt bovendien dat de letterlijke woorden ‘met betalingsverplichting’ volgens de richtlijn niet verplicht zijn (‘or a corresponding unambigous formulation’). De bedoeling is duidelijk; voor de consument die een online bestelling plaatst moet glasdh Er is ruimte voor een minder betuttelende regeling waarmee de consument duidelijk wordt gemaakt dat hij moet betalen voor zijn online bestelling. Het wachten is nu op de Nederlandse wetgever..

 2. “Ik vind dat een geniale oplossing.

  [ ] Ik begrijp dat ik door deze handeling een betalingsplicht aanga.

  Alleen staat er in de tekst van de Richtlijn vrij nadrukkelijk dat de knóp moet zijn voorzien van die tekst.”

  Samen met 52 denk ik dat je goed een argument kunt maken dat het plaatsen van een order plaatsvindt door een vinkje te zetten EN op een knop te drukken. Dat is dan een ‘similar function’ en dan kan je de tekst kwijt buiten de knop. Zo lang je maar niet een bestelling kan plaatsen zonder dat vinkje te zetten is het immers onderdeel van het plaatsen van de order.

 3. Klopt Miranda, een knop is niet verplicht. Alleen staat er dat áls er een koopknop is, die moet worden gelabeld met alleen “order with duty of payment” of iets equivalents. En vrijwel elke site hééft een koopknop. Dus ik vermoed dat de discussie uit gaat komen bij “welke tekst is equivalent aan order with duty of payment” en niet “moet er een tekst bij”.

 4. Zoiets zal het dan inderdaad wel worden. Maar waar ik zo benieuwd naar ben: hoe vaak komt het eigenlijk voor dat consumenten iets bestellen en zich daarbij niet realiseren dat ze moeten betalen? Bij het bestellen van een product geef je doorgaans ook je betaalgegevens, bijv. je creditcardnummer op. Met welke andere reden zou je dat doen dan het feit dat je moet betalen? Malafide webshops doen daar misschien vaag over (dat zal vast gebeuren?), maar is dat nu al niet verboden? Als door toedoen van de aanbieder niet duidelijk is welke verplichtingen er gelden voor de consument, zou dit nu niet gewoon misleiding of dwaling heten? Ook dat leidt al tot vernietigbaarheid van de overeenkomst, net zoals het ontbreken van die ‘met verplichting tot betaling’ waarschuwing straks. Of zie jij dat anders Arnoud? Wie de achtergrond van die knop niet kent zou straks trouwens weleens kunnen denken dat webshops twijfelen aan het intelligentieniveau van hun klanten 🙂 Zul je zien dat we straks nog een toelichting bij de knop gaan zien dat Europa dit nu eenmaal voorschrijft ‘om u te beschermen’. Ik reken gewoon op de Hollandse nuchterheid van onze wetgever.

 5. Ik vind het ook nogal overdreven klinken, maar ik loop er zelf af en toe ook nog tegenaan dat een webshop pretendeert een koopovereenkomst met mij te hebben omdat ik op een knop met “Afronden” heb geklikt of zo. Ik verwacht op zo’n moment een prijsoverzicht, omdat dat wettelijk verplicht is, maar zij menen dat “afronden” gelijk is aan “Ik begrijp dat ik door deze handeling een betalingsplicht aanga.”

  Hetzelfde verschijnsel is bekend bij telefonische acquisitie, waar ze “dat klinkt interessant” opvatten als “ja ik wil graag een jaarabonnement en u mag het gehele bedrag via automatische incasso van mijn rekening halen”.

  Het is niet expliciet verboden nu, je kunt dit hooguit als dwaling of misleiding aanpakken maar dan sta je al op achterstand want dan heb je erkend dat er een overeenkomst is. De wederpartij is dan al gerechtigd om incasso te doen. Liever heb ik als uitgangspunt dat er géén overeenkomst is omdat dan de bewijslast bij die webshop ligt. En met die strenge koopknopzin beperk je dus het consumentenleed.

 6. quote:


  Ik vind het ook nogal overdreven klinken, maar ik loop er zelf af en toe ook nog tegenaan dat een webshop pretendeert een koopovereenkomst met mij te hebben omdat ik op een knop met ???Afronden??? heb geklikt of zo. Ik verwacht op zo???n moment een prijsoverzicht, omdat dat wettelijk verplicht is, maar zij menen dat ???afronden??? gelijk is aan Ik begrijp dat ik door deze handeling een betalingsplicht aanga.


  Op dat punt heeft de webshop toch al gefaald in zijn verplichting om vooraleer de koop overeengekomen word de overzichten te tonen? kortom als die knop eerder word “mis”gebruikt is er een fout aan de webshop zijn zijde en de overeenkomst vernietigbaar?

 7. Dus een oplossing als gesuggereerd in @45 en @46 met een aanvinkhokje bij de bestelknop zou kunnen/mogen? De bestelknop kan dan een tekst bevatten als “Koop nu”. Zo weet de klant dat hij iets koopt en door het vinkje te plaatsen wete hij dat er een betalingsverplichting aan vastzit. Of zie ik dit verkeerd?

 8. Zou er wel een begeleidende tekst bij de bestelknop geplaatst mogen worden? “Wanneer u op deze knop klikt bent u zich ervan bewist dat u met het bestellen van de geselecteerde producten een betalingsverplichting aan gaat.”

 9. Ja. Zonder zo’n knop is de overeenkomst vernietigbaar, i.i.g. vanaf 13 juni 2014. De Implementatiewet richtlijn consumentenrechten is op 3 april in het Staatsblad verschenen en treedt op 13 juni in werking (Stb 2014, 140). Zie het dossier van de Eerste Kamer. De relevante bepaling is art. 6:230v lid 3 BW “De handelaar richt zijn elektronische bestelproces op zodanige wijze in dat de consument een aanbod niet kan aanvaarden dan nadat hem op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Indien de aanvaarding geschiedt door gebruik van een knop of soortgelijke functie, is aan de vorige zin voldaan indien bij het plaatsen van de bestelling in niet voor misverstand vatbare termen en op goed leesbare wijze blijkt dat de aanvaarding een betalingsverplichting jegens de handelaar inhoudt. Een knop of soortgelijke functie wordt daartoe op een goed leesbare wijze aangemerkt met een ondubbelzinnige formulering waaruit blijkt dat het plaatsen van de bestelling een betalingsverplichting jegens de handelaar inhoudt. De enkele zinsnede «bestelling met betalingsverplichting» wordt aangemerkt als een dergelijke ondubbelzinnige verklaring. Een overeenkomst die in strijd met dit lid tot stand komt, is vernietigbaar”.

  1. Je kunt in het bestelproces een keuze voor wijze van betalen opnemen. Een dergeljk keuze maakt de betaal plicht duidelijk en daarmee kan je een bestelling dan definitief maken.

   Dat voldoet ook prima aan de wet.

   Het is gewoon waar je het juridische moment legt dat een bestelling definitef is. Dat kan in 1 keer door een knop met ” “bestel met betalingsverplichting” Maar dat kan ook door twee handelingen waarbij je druk op een knop ‘Bestellen’ en vervolgens kiest op welke wijze je die bestelling gaat betalen. Je kunt je niet beroepen op de richtlijn dat je niet wist dat er een betaalverplichting was als je als zelf hebt gekozen om met ideal, paypal of met een CC te betalen.

   Meeste webshops hoeven sowieso eigenlijk niks aan hun site te doen omdat ze een bestelling pas definitief accepteren als je een betaling vooraf hebt gedaan via ideal, paypal of een CC.

 10. @Hai. “Meeste webshops hoeven sowieso eigenlijk niks aan hun site te doen omdat ze een bestelling pas definitief accepteren als je een betaling vooraf hebt gedaan via ideal, paypal of een CC.”

  Het gaat hier niet om het accepteren van order na betaling, maar nieuwe Europese richtlijnen. Als ik het goed begrijp, moeten alle webshops zich aan nieuwe wetgeving houden, of je nu lid bent van een webshop keurmerk of niet. In de mailing die ik van onze Stichting Webshop Keurmerk ontving, stond dat er hoge boetes staan voor webshops die zich niet aan de nieuwe regels houden. Verkoop op afstand wordt aangescherpt, en de consument krijgt meer ruimte voor retouren.

  Indien er geen modelformulier voor retouren wordt aangeboden, kan de retour periode worden opgerekt van 14 dagen naar 1 jaar. De klant is niet verplicht dit formulier in te vullen. Bovendien worden het 14 kalenderdagen, geen werkdagen.

  Een punt waar wij tegen aan lopen is, dat wij de groene bestelknop in onze webshop niet willen veranderen. Hij heeft een ronde vorm en is lichtgroen van kleur. Dit zijn belangrijke kenmerken voor een vertrouwde winkel omgeving zoals studies hebben uitgewezen.

  Ik begrijp niet zo goed waarom het woord ‘PLICHT’ IN- of OP de bestelknop moet komen te staan. Het woord komt dwingend over, en staat averechts op de laagdrempelige omgeving die veel webshop gecreëerd hebben.

  Laatste gedachte; ‘bestel met betalingsverplichting’ is eigenlijk een beetje in strijd met de overige regels die veel webshop hebben geïmplementeerd. Ik geloof dat Wehkamp & Zalando inmiddels 100 dagen gratis retourrecht aanbieden. Het komt volgens bronnen regelmatig voor dat er 10 kledingstukken besteld worden, waarvan er na 3 maanden 9 retour gaan.

  Zijweggetje: Nadelig voor de webshop? Niet echt, als zou je denken van wel. Dit kost toch bakken met geld? De klanttevredenheid van deze shops stijgt met ruim 500%, omdat ze de factor ‘angst’ voor een verkeerde keuze uit de weg hebben geruimd.

  1. Ik begrijp niet zo goed waarom het woord ‘PLICHT’ IN- of OP de bestelknop moet komen te staan.

   Dat hoeft dus ook helemaal niet. Dat is een onhandige interpretatie van de richtlijn.

   De richtlijn zegt alleen maar dat een overeenkomst waarbij betaald moet worden pas definitief is als de klant van die betaalverplichting op de hoogte is gesteld.

   Als je website nog niet heeft duidelijk gemaakt dat er betaald moet worden voor het bestelde product kan de klant het bestelproces nog stoppen en dan is er juridisch nog geen sprake van een overeenkomst. Als echter in het verloop van het bestelproces gewoon eeen klant wordt duidelijk gemaakt dat er betaald moet worden is dat ook prima. De overeenkomst komt dan juridisch echter iets later tot stand.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.