Wat is dit voor gekke brief van de recherche?

brnon.pngEen lezer wees me op een apart forumdraadje, waarin de poster schreef over een rare brief van de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost Nederland:

Bij de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost Nederland is informatie binnen gekomen. Uit deze informatie blijkt dat met een op uw naam gesteld IP-adres handelingen zijn verricht op internetomgevingen waarbinnen het mogelijk was om in een zogenoemde chat-omgeving met anderen te communiceren over kinderpornografie en seksueel kindermisbruik. Daarnaast was tevens de mogelijkheid aanwezig om binnen deze internet omgeving te beschikken over kinderpornografisch beeldmateriaal.

Ehm, wat moet je dáár nou weer mee. Mijn eerste gedachte is: nep, oplichter met vage bedoelingen. Maar de brief verzoekt nergens om betaling of registratie of wat dan ook. Meer dan “scan uw PC eens” en “we houden u in de gaten” zit er niet in. En dat BRNON bestaat echt, en is nog best wel digitaal actief ook.

Belangrijker: de ontvanger van de brief is gaan bellen met de recherche, en die hebben hem gemeld dat zij dit inderdaad hebben verstuurd. Men had een log uit 2009 gevonden met meneers IP-adres erin en vond daarom het versturen van die brief gepast. Op zich kan dat, als iemand niet verdacht is maar wél in de kijker komt dan mag men hem toch even aanspreken.

Mogelijk is die log (zoals een ander daar speculeert) gevonden bij een inbeslagname of digitaal onderzoek, en zijn de toen gelogde IP-adressen gematcht met de huidige eigenaren daarvan. Dat zou wel een beetje dom zijn, want er is in het algemeen geen enkele relatie tussen een gebeurtenis in 2009 en de huidige eigenaar van dat IP-adres.

Is er via de Wet bewaarplicht gematcht met gegevens van toen? Lijkt me sterk, die wet gaat namelijk een jaar terug en dit was uit 2009. Dus graven in NAW-logs uit 2009 van de provider zie ik niet gebeuren. Maar een andere verklaring kan ik niet bedenken. Jullie wel?

De vraagsteller zou een verzoek om inzage in zijn politiedossier kunnen doen, met een beroep op de Wet politiegegevens (de tegenhanger van de Wet bescherming persoonsgegevens als het gaat om politiedossiers). Misschien komen er dan meer stukken naar boven waarmee de aanleiding te reconstrueren is.

Arnoud

38 reacties

 1. Beide mogelijkheden die je hier schetst staan me eigenlijk niet aan. Of de recherche is dom (en gevaarlijk) bezig door oude ip-addressen te matchen met de huidige eigenaren, of er zijn providers die compleet lak hebben aan privacy en logs significant langer bewaren dan noodzakelijk door de bewaarplicht. Hopelijk komt er meer duidelijkheid over het hoe en waarom van deze brief.

 2. Gewoon omdat het zo véél is.

  Zoveel is dat toch niet? Stel dat Nederland 7 miljoen internetaansluitingen heeft en dat dit volledig uit dynamische IP’s bestaat, en dat die elke dag wisselen. Een record om deze informatie op te slaan zou zijn struct iprecord { timet tFrom; timet tUntil; unsigned long ipv4Addr; int abonneeNr; } kortom 16 bytes.

  1 jaar opslaan komt dan op 365 x 16 x 7.000.000 = 40 GB over alle providers heen. Indien elke aansluiting elke dag een nieuw dynamisch IP krijgt.

  Ik denk dat in de praktijk 30% statisch is en de andere 70% slechts gemiddeld eenmaal per 14 dagen wisselt. Dan zou de hoeveelheid data een factor 20 minder bedragen en kan je de complete database van IP assignments in Nederland van 1 jaar in twee gigabyte opslaan.

  edit: abonneenummer toegevoegd en herberekend

  @Wimmel, was ook mijn theorie maar in de forumthread geeft de betrokken persoon aan in de tussentijd van provider te zijn gewisseld (Arnoud, is wel relevant om ook in het artikel te zetten denk ik?)

 3. De kans dat de overheid nog IP/NAW-combinaties uit 2009 kan opvragen lijkt me praktisch gezien nogal sterk.

  En belangrijk is dat de original poster zegt “Toen had ik andere provider”. Dat betekent dat de OP toen in ieder geval een ander IP-adres en andere IP-adres-range had dan nu.

  Gezien het gewicht van de beschuldiging lijkt me het goed dat de OP opvraagt waarop de recherche de brief baseert. De brief zegt al “een op uw naam gesteld IP-adres”. Een makkelijke controlevraag is dan: “welke ISP had ik dan in die tijd?”. De recherche kan zich er dan niet vanaf maken met “uit privacy-overwegingen kunnen we dat niet zeggen” (een bekende dooddoener): de naam van een ISP is weinig privacy-gevoelig.

  En als de recherche geen redelijke reactie geeft, dan kan de OP zich toch richten tot de Ombudsman?

 4. @Richard: misschien kan het technisch wel, maar een telco/ISP doet alleen wat moet. En dan nog alleen als dat het doen goedkoper is dan niet doen.

  De wiki zegt over ‘wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens’: “De wet houdt in dat internetproviders en telefonie-operators diverse gegevens over internet- en telefoniegebruik gedurende zes tot twaalf maanden moeten bewaren”. Die bewaarperiode is dus al lang voorbij.

  Dus mijn inschatting: een ijverige maar niet zo deskundige rechercheur heeft de huidige NAW-gegevens bij een IP-adres van 2009 opgevraagd. Als dat zo is, dan zou ik zeggen dat er onzorgvuldig gehandeld is. En dat mag toch niet, @Arnoud?

 5. De desbetreffende brief begint op meerdere plekken op het internet op te duiken. De brief in dit geval was aangekomen bij iemand die wel degelijk in de oorsprokelijke doelgroep past.

  Als iemand in 2009 een abbonement bij XS4All had, is de kans erg groot dat hij / zij nog steeds het zelfde IP heeft. (durf die niet met zekerheid te zeggen over de andere providers)

  Maxstar van PCwebplus wees mij op dit artikel.

  http://www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/article/detail/3255384/2012/05/14/Amsterdam-stuurt-23-pedo-s-waarschuwingsbrief.dhtml

  Misschien een vervolg actie?

 6. @Eva, ik had het met nadruk niet over de uitvoering in de praktijk, maar ik haakte in op Arnoud’s hint dat jarenlang bewaren practisch onhaalbaar zou zijn als gevolg van een gigantische omvang.

  Overigens is ‘weggooien’ (handeling of geautomatiseerd proces inrichten) duurder dan ‘bewaren’ (zorgen dat er ruimte is en in dit specifieke geval zelfs: ‘borgen dat ze niet toch per ongeluk of expres binnen 12 maanden vernietigd worden’). En dan zou het wel eens kunnen zijn dat men kiest voor ‘bewaren’.

  En we weten toch allemaal dat in de praktijk gegevens ineens wel bewaard zijn, voor ’technische analyse’ of dergelijke, denk aan de Louwes-zaak waar GSM-netwerk-gegevens ineens veel langer bewaard waren dan toegestaan.

 7. Toch wel een zorgelijke privacy-kwestie. Er zijn inderdaad mensen wiens IP adres vrijwel nooit verandert. Mijn eigen prive-adres is al enige jaren hetzelfde wat best lekker is omdat ik dan geen DNS aanpassingen hoef te doen voor mijn domein. (Niet dat dit veel tijd kost maar vind dat gewoon irritant.)

  Maar als ik zo’n bericht binnen krijg en ik had in 2009 een ander IP adres dan heb ik zelf nog wel een mogelijkheid om te proberen te achterhalen wie die vorige eigenaar is geweest. Het vraagt enig detective-werk maar besef wel dat diverse forums en mailinglists ook IP adressen opslaan van de bezoekers en gebruikers. Zoeken naar zo’n IP adres in deze bronnen is zoeken naar een naals in een hooiberg maar niet onmogelijk. Door deze zoektocht te delen met enkele hacker-vrienden en tesamen massaal het Internet af te speuren is er een kleine kans dat wij ontdekken wie de vorige eigenaar was van dat adres en dus wie de viezerik is die zich hier schuldig aan heeft gemaakt.

  En nee, ik zou zoveel moeite niet nemen maar Yvonne van H. staat erom bekend als een pitbull te bijten in dit soort zaken. En met haar diverse anderen.

  En ja, hoe klein een IP adres ook is, het is enorm veel data om dat allemaal bij te houden. In de meest compacte vorm kom je op 32 bytes uit waarbij je het nog efficient kunt opslaan maar dat is helemaal niet nodig. Want met al die webservers, forums, mailinglijsten en wat nog meer zijn er sowieso veel databronnen om in te zoeken.

  Dat zoeken is teveel werk voor de politie vergeleken met wat het oplevert. Maar er zijn mensen die deze moeite graag nemen om zo iemand aan de schandpaal te kunnen nagelen.

 8. @Richard Dat ben ik met je eens, en inderdaad vanuit kosten-oogpunt

  Dan komen we op de vraag of een telco/ISP de gegevens wel langer mag bewaren, en zo ja, of die gegevens dan opgevraagd mogen worden. Want als de wet zegt dat je het 6 tot 12 maanden moet bewaren, mag je dan oudere informatie opvragen?

 9. @9 Wim : Daar zou ik toch mee oppassen, want zoals de brief zelf al aangeeft (zie forumdraadje):

  Tevens wil ik er wijzen dat wellicht niet uzelf deze gedragingen verricht heeft maar dat deze gedragingen gepleegd zijn door iemand die de beschikking heeft over uw computer of door iemand die gebruikt maakt van uw IP-adres. Het kan zijn dat u uw computer niet voldoende beveiligd heeft.

  Oftewel uit de gevonden informatie op het internet valt wellicht wel af te leiden wie de vorige eigenaar van het IP was, maar hoeft niet degene te zijn die ook daadwerkelijk de persoon is die je zo graag aan de schandpaal wilt nagelen. Als je WiFi hebt en in die tijd was beveiliging ervan nog niet zo’n hype als nu, kan dat iedereen zijn geweest. Eerlijk gezegt vind ik dat we op een zeer steile glijdende schaal bezig zijn zo en dat allemaal met het gemak te roepen dat het om KP bestrijding gaat. Vergeet niet dat wanneer je de verkeerde te pakken hebt met zo’n klopjacht je wel die persoon zijn leven kan verwoesten. KP net als andere criminaliteit bestrijden is top, maar niet ten koste van alles en zorg er wel voor dat je de goede hebt. Het staaltje politiewerk wat hier tentoongesteld wordt is gewoon beschamend te noemen. En ik maar denken dat ze gerespecteerd wilden worden?

 10. @sjoerd, inderdaad. Ik zou met mijn prive-onderzoek ook bij de verkeerde persoon uit kunnen komen. Maar daar waar de recherge zorgvuldig tewerk moet gaan en niet zomaar beschuldigingen kan uiten, kan ik als vrijwillige speurneus heel wat meer fouten in mijn onderzoek veroorloven. Ik heb een tijdje een anti-KP groepje van technische informatie voorzien om te voorkomen dat ze steeds onschuldige personen zouden gaan beschuldigen. Dit waren complete noobs die niet eens wisten wat een IP adres is en vaak een verkeerd spoor volgden of onnodige risico’s namen (door riskante sites te bezoeken en iedere attachment te openen die ze ontvingen) waardoor mijn hulp wel werd gewaardeerd.

  Voor dit soort personen is iedere aanwijzing al voldoende om iemand anders over het Internet gewoon zwart te maken en het hen behoorlijk lastig te maken. Dit zijn speurneuzen die het niet erg vinden dat er af en toe onschuldige personen in de problemen komen door hun acties want hun haat jegens de pedo’s is enorm groot en verblindt hen voor de juridische gevolgen. Yvonne van H. is en blijft daarbij een goed voorbeeld. Haar intenties zijn goed bedoeld maar haar uitwerking maakt slachtoffers. En ja, Yvonne heeft levens verwoest met haar acties en websites.

 11. Het zou natuurlijk kunnen dat meneer een statisch IP heeft en sinds 2009 hetzelfde contract.

  offtopic: @Richard; je vergeet voor het gemak even alle verkeers-metadata die ook opgeslagen moet worden. En de backups natuurlijk, maar die kan je wel buiten beschouwing laten.

 12. Ik denk dat de ontvanger van de brief een goede reden heeft om de gegevens uit zijn politiedossier op te vragen; hij/zij heeft het recht om fouten in zijn dossier te laten herstellen. Omdat hij/zij van ISP veranderd is is het waarschijnlijk dat hij/zij aannemelijk kan maken dat het geregistreerde IP niet door hem/haar in gebruik kon zijn op het moment van het contact met “de internetomgeving”.

  P.S. Mijn statische XS4All IP adres is twee keer gewijzigd, waarvan een keer spontaan door XS4All.

 13. Is uit te sluiten dat de adresgegevens behorende bij het IP-adres al in 2009/2010 door de recherche is opgevraagd naar aanleiding van toen verkregen aanwijzingen in een onderzoek? Dat de ISP’s deze gegevens niet langer dan een jaar mogen bewaren wil natuurlijk niet zeggen dat de recherche reeds opgevraagde gegevens dan ook moet weggooien.

  Daarnaast acht ik het erg waarschijnlijk dat de meeste ISP’s de gegevens al dan niet bewust langer dan 12 maanden bewaren; in een uitgebreid gebackupte omgeving kan het soms best lastig zijn om gegevens definitief kwijt te maken 🙂

 14. @Rien, 17: Je weet pas na inzage wat er in het dossier staat en hoe opportuun het is om om correctie te vragen. Met mijn inschatting van het niveau van digitaal rechercheren in Nederland wil ik de kans op stomme fouten bij de politie niet uitsluiten.

 15. Een ” op uw naam gesteld IP adres”? Dat is klinkklare onzin, tenzij de geaddresseerde een beheerder is van een IP blok. Een IP adres wordt op het laagste nivo toegewezen aan een LIR (local Internet registry), zoals bv een ISP, maar nooit een een eindklant van een ISP. Wat hier gebeurd is, is dat ‘de overheidsinstantie’ een IP adres getraceerd aan een ISP en de ISP heeft dat IP adres gekoppeld aan een abbonnee. De abbonnee gegevens zijn vervolgens door de ISP doorgegeven aan de overheidsinstantie.

 16. > Er zijn inderdaad mensen wiens IP adres vrijwel nooit verandert.

  Ik heb ook al vele jaren statische nummers en toch veranderen ze vrij vaak, bijvoorbeeld door een andere snelheid bij dezelfde ISP. Privacybelang zie ik persoonlijk niet, ze staan in elke mail die ik verstuur, en ik neem deel aan mailing lists met honderden deelnemers, die ik lang niet allemaal persoonlijk ken. Ik heb de nummers dan ook openlijk op mijn site staan, handig voor het opzoeken van oude Wikipedia-bijdragen: http://rudhar.com/about/hangout.htm . Is dat dom? Het zal wel, maar ik zit er niet mee.

 17. > Mijn eigen prive-adres is al enige jaren hetzelfde wat best lekker is omdat ik dan geen DNS aanpassingen hoef te doen voor mijn domein.

  Dat speelt dan alleen bij thuishosting toch? Want anders zijn de access provider en hosting provider niet gelijk.

  Hosting-IP-nummers mag van mij ook iedereen zo weten aangezien die toch al via nslookup en dig of aanverwante tools moeiteloos op te vragen zijn.

 18. > maar Yvonne van H. staat erom bekend als een pitbull te bijten in dit soort zaken

  Maar die heeft geen verstand van IT en zo mogelijk nog minder van recht.Maar het maakt haar juist zo gevaarlijk en zij is niet de enige die zo tewerk gaat. Zo’n tien jaar geleden heb ik geprobeerd een aantal van dergelijke amateurs wat wijzer te maken maar dat heeft totaal geen effect gehad. Deze personen hebben dan wel geen kennis van recht of ICT, maar zijn wel extreem gemotiveerd om pedo’s op te sporen en op het Internet aan de schandpaal te nagelen. En vaak weten ze wel een aantal ICT-experts even te overtuigen om mee te helpen, maar mijn ervaring is dat dit nooit lang goed blijft gaan. Want de meeste professionals merken vroeg of laat dat dergelijke personen een persoonlijkheids-stoornis hebben die hun motivatie veroorzaakt.

  Betreffende het vaste IP adres met bijbehorend domeinnaam wat ik wel prettig vind. Die is niet alleen voor zelf-hosting bedoeld maar ook gewoon dat ik vanaf mijn werk op mijn thuis-PC kan werken via een remote desktop verbinding. Ik hoef dan niet het IP adres te onthouden maar onthou gewoon mijn domeinnaam…

 19. @13 Rens: De verkeers-metadata komt uit een externe bron, bijvoorbeeld de log van een inbeslaggenomen server. Het gaat nu even om de vraag “wie had IP adres a.b.c.d op tijdstip z?”

  @13 Rens: in de thread staat duidelijk dat betrokkene niet hetzelfde contract had, maar van provider was gewisseld.

  @10 Eva, in de wet staat

  De gegevens, (…), worden door de aanbieders bewaard gedurende een periode van twaalf maanden, gerekend vanaf de datum van de communicatie. … onverwijld worden vernietigd na afloop van de periode, (…)

  En op dat punt gaat dus jouw wetmatigheid dat dit alleen gebeurt als doen goedkoper is dan niet-doen. En als er iemand komt controleren of de gegevens zijn vernietigd, dan is het makkelijk genoeg even kwijt en dus ‘vernietigd’. Maar als oom agent met een opsporing bezig is, dan doe je hem een plezier en dan hoest je de gegevens netjes op.

 20. @Richard #30:

  En op dat punt gaat dus jouw wetmatigheid dat dit alleen gebeurt als doen goedkoper is dan niet-doen. En als er iemand komt controleren of de gegevens zijn vernietigd, dan is het makkelijk genoeg even kwijt en dus ???vernietigd???. Maar als oom agent met een opsporing bezig is, dan doe je hem een plezier en dan hoest je de gegevens netjes op.
  En dan lijkt mij die oom agent ook in overtreding wanneer dit als bewijs wordt gebruikt? Iets wat vernietigd behoord te zijn kan lijkt mij niet meer als bewijs worden aangemerkt?

 21. @Me Dat is de grote onbekende in het hele verhaal. Zover wij kunnen bepalen is er een server in beslag genomen. Op deze server staan kennelijk IP adressen opgeslagen en deze zijn gebruikt in het onderzoek. Als deze server op het freenet zat ‘aangesloten’ zal er ongetwijfeld het een en ander aan data zijn vrijgekomen.

  Een andere optie is, dat de server live is gemonitord, ook in dat geval zal er best wat info zijn vrijgekomen. Helaas is het voor iedereen gissen, maar de IP’s die ze hebben gevonden worden in de gaten gehouden….

 22. Vreemde zaak. Ben zowieso tegen de bewaarplicht. Maar goed ik wil nog wel kwijdat dat het mooi zou zijn wanneer de politie en hackers, crackers wereldwijd samen zouden werken om alle vormen van kp op het internet te vernietigen.

  Zorgt dat servers en pc’s onherstelvaar crashen en daarna de volgende bron vernuetigen. Richt je dus op het uitroeien van dat soort verwerpelijke zaken en niet op vervolging van ofzo want ik vrees dat er miljoenen mensen mee bezig zijn. Dat allemaal onderzoeken kost 1.000-en jaren dst vernietigen zal sneller gaan.

  Ideale kans voor crackers en gackers om flink veel goodwill te kwekken. Ontopic: Schandalige verdachtmakingen. Wanneer er een kleine kans is dat iemand iets niet gedaan zou kunnen hebben altijd een persoonlijk onderhoud om dit soort zwaar wegende onderwerpen te bespreken. Werkelijk schandalig. Als ik ooit zo’n brief zou ontvangen zou ik direct een aanklacht in dienen!!!

 23. Van tevoren: dit is in het nieuws (AD/Parool/AT5) gekomen via Bartho Boer, de gemeente-voorlichter van Amsterdam, maar het lijkt een landelijke actie. Waarschijnlijk was dit een opmerking die gemaakt is op een persbijeenkomst waar mensen wilden weten wat er zoal gedaan werd tegen Robert M en/of andere pedofielennetwerken. Vervolgens noemt Boer naast de ‘hulp bij krijgen huurhuis’ ook dit brieven-ding… maar geeft daarbij niet aan dat het een landelijke actie is, of de pers neemt dat niet over. Wat ook eventjes niet vermeld wordt, is dat deze brieven-actie -zo lijkt het- niets met Robert M te maken heeft maar aan 1 jaren oud zogenaamd ‘netwerk’ hangt…

  Dit weet ik natuurlijk niet zeker… maar ik heb nog geen tekenen gezien dat het meer dan dit ene ‘netwerk’ betreft. Ben ik heel benieuwd naar.


  Ik denk zeker te weten welk ‘netwerk’ dit is, dus laat ik het even melden hier, ter info, ondanks dat de draad al oud is… (Ik stuit er nu pas op.) Dat denk ik aan de hand van 2 vrijwel identieke brieven waarvan ik gehoord heb. 1 daarvan was ook verstuurd door Bovenregionale Recherche Noord- en Oost Nederland; van de tweede weet ik het niet zeker (de ontvanger heeft hem verbrand; hij woont in Arnhem). (@Snake: ik denk dit o.a. vanwege het ‘kenmerk’, dat waarchijnlijk bij jou hetzelfde woord maar een ander nummer bevat… En omdat de twee andere ontvangers ook op dit zogenaamde ‘netwerk’ zaten, maar geen illegale dingen doen… dus er is geen andere aanleiding voor de brief.)

  Het gaat om de website boylover.net. Die is 25 november 2009 uit de lucht gehaald; hij draaide op een server die eigendom was van de website-eigenaar, en in colocation bij XS4ALL draaide. Dus dat was makkelijk in beslag nemen. Die IP adressen hebben ze dus waarschijnlijk uit logs van de server zelf gehaald. (Bron: http://www.northfulton.com/Articles-c-2009-12-07-181049.114126InternationalchildpornringtiedtoRoswellCumming.html — ik kan niet naar Nederlandse mediaberichten verwijzen omdat de Nederlandse politie dit professioneel stil heeft gehouden in 2009. De Nederlandse eigenaar is toen ook opgepakt, tegelijk met anderen in Amerika en Nieuw Zeeland in een internationaal gecoordineerde actie.)

  Voor de geïnteresseerden overigens, deze ‘internetomgeving ladieda chat omgeving ladieda communiceren over misbruik’ was gemiddelde forumsoftware. (Hoewel, gemiddeld… UBB, Perl-based, plain CGI; ouwe meuk, technisch gezien.) Verder niets. Ja, ze hadden de mogelijkheid tot Private Messages aan staan, wat je beter niet kan doen bij zo’n onderwerp.

  Vervolgens heeft men de eigenaar 14 maanden vastgehouden hangende het wereldwijde onderzoek. In de tussentijd moet men bij de recherche, die de server immers volledig kon ontleden, wel ingezien hebben dat het toch niet zo’n goor pedo/misbruik/kinderpornonetwerk was als ze van tevoren gedacht hadden… maar eerder een verzameling zielige pedo’s die bij elkaar op een forumpje zaten te miepen zoals meer rare mensen op rare forumpjes bij elkaar kruipen**. Na 14 maanden moet het OM gezegd hebben “jongens nou is het genoeg, we kunnen de eigenaar niet langer in voorarrest houden” en is hij veroordeeld tot ’time served’ voor kinderpornobezit en ontucht met een 14jarige jongen. (bron: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1860432/2011/03/15/OM-niets-strafbaars-op-server-spil-pedonet.dhtml)

  Europol heeft -omdat de rechtszaak nu in het nieuws zou komen- toen ook voor het eerst een persconferentie gegeven over het zogenaamd “grootste pedonetwerk ooit opgerold”. Die ronkende borstklop-persverklaring kan je heel leuk HEEL cynisch ontleden, als je wat achtergrondkennis hebt. Maar laat ik me inhouden, dat is off-topic hier.

  Maargoed. Intussen was er wel een server in beslag genomen, en was er een internationaal onderzoek gestart dat waarschijnlijk miljoenen heeft gekost. En men heeft een lijst IP adressen uit de serverlogs liggen. De adresgegevens zijn waarschijnlijk tijdens dat onderzoek al opgevraagd, en alles zit al netjes bij elkaar in een map.

  Dus wat doet men dan, onder eventuele (politieke?) druk om te presteren…

  … blijkbaar haalt men die meer dan 3 jaar na dato nog eens tevoorschijn om briefjes te schrijven.

  (… bij 1 van mijn vrienden heeft men ook huiszoeking gedaan, in 2010. Computers in beslag genomen. Stond niets illegaals op, maargoed. Nadat ze na 14 maanden nog niet terug waren en de verdenking nog steeds boven zijn hoofd hing -wat best kut is-, heeft hij een kort geding aangespannen om de zaak gesloten te krijgen. Dat werd met een standaard/ongeinteresseerd “onderzoek is nog in gang en we hebben aanwijzingen gevonden op de computer blabla” afgedaan; zaak verloren. Nog 9 maanden later kreeg hij een berichtje dat hij zijn computers kon ophalen, en een niet erg nuttig gesprek met een rechercheur. Zaak afgedaan. Lekker snel he.

  … van iemand anders heb ik gehoord dat bij begin 2012(!) huiszoeking/inbeslagname heeft gehad vanwege de boylover.net zaak. Die verdenking hangt hem dus nu ook nog boven zijn hoofd. Volgens hemzelf staat er ook niks op zijn computers waarvoor hij veroordeeld kan worden. Maar… de politie is bij hem blijkbaar niet onopvallend genoeg geweest want mensen hebben de huiszoeking opgemerkt en hij heeft nu problemen met de buurt. Die jongen was onder de 20 toen hij op boylover.net rondkeek en is nu net 20+. Leuk begin van je zelfstandige leven, last met de buurt vanwege een niks-opleverende huiszoeking…

  @Snake: mocht het ooit nodig zijn, hopelijk niet: bovenstaande 2 mensen hebben nu dezelfde advocaat, die dus informatie kan bundelen. Hint.)

  Ik zou echt heel graag willen weten Wat De Fuk de plisie nog denkt voor nuttigs te doen na ruim 3 jaar, en waarom ze geen boeven gaan vangen in plaats van deze mensen lastigvallen. Denken ze echt dat hier nog kinderen mee beschermd worden, of is het puur bureaucratisch ordertjes uitwerken zodat ze aan hun budgetjes komen? En leveren deze recente foei-briefjes weer een mooi vinkje in hun prestatierapporten op?

  Ik weet niet wie dit blog allemaal leest, maar beste mensen: ik wist eind 2009 al dat dit hele onderzoek geen ruk ging opleveren. Wil de recherche mij als extern adviseur inhuren, alstublieft? Ik kan dingen onderscheiden die blijkbaar niemand in het hele politie/justitie-apparaat kan, en zo voorkomen dat jullie MIJN belastingcenten uitgeven aan dit soort gepruts c.q. je op echte kindermisbruikers zoals Robert M. en consorten kunnen concentreren. Het is blijkbaar heel hard nodig. Doe het voor de kinderen!


  ** Goed gezien: dat is een subjectieve opmerking. Dit is mijn persoonlijke interpretatie, ondersteund door wat achtergrondkennis. Ik sluit niet uit dat er tussen de geclaimde 70.000 IP adressen in heel de wereld ergens een paar enge kindermisbruikers zijn veroordeeld, en dat is goed. Er zijn vast en zeker een hoop mensen veroordeeld voor bezit van kinderpornoplaatjes die overal op UsenetGnutellaFreenet rondvliegen, nadat die mensen op basis van hun IP adres een huiszoeking gehad hebben. Da’s ook best. Het enige wat ik wil zeggen: volgens mij is men in de overtuiging dat men meer vindt dan dit, als men wereldwijd invallen en arrestaties op elkaar gaat afstemmen. Men heeft dus niet ‘meer’ gevonden (en zoals via de Volkskrant bekend is: op de server stond niets illegaals), dus dat moet tegengevallen zijn.

  (En, even dingen preventief de kop in drukken: ik hoop dat mensen niet beginnen met “huu enge pedo” opmerkingen, die zijn zooo 2010. In het heel kort: als ik ooit wat fout zou doen zou ik niet als expert in De Balie gevraagd worden (google maar) of gerespecteerd worden door een trits experts & opiniemakers. Dus geen off-topic bitchfests graag, OK?)

 24. Ik heb de brief, inzageverzoek, binnen. Er is een server in beslag genomen, op deze server staat een op mijn naam gesteld IP-adres. Het is internationaal onderzoek geweest waar drie landen bij betrokken zijn (incl.NL). Er worden geen data’s genoemd, en geen IP-adres.

  Zoals jullie kunnen zien word er niet veel informatie gedeeld, en bij mij rijst de vraag of ik wel alle informatie heb gekregen.

  Snake

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.