Nederland moet downloadverbod invoeren van Europese Hof

youwouldntdownloadverbod.pngNederland moet een downloadverbod invoeren. Dat bepaalde het Europese Hof van Justitie in een al lang verwacht arrest. Iets juridischer: Nederland moet haar thuiskopie-uitzondering beperken tot het maken van kopieën uit legale bron. Daarmee is er geen grond meer in de Auteurswet om een download uit illegale bron te rechtvaardigen. Auw.

Dit arrest is het eindresultaat van een al jaren slepend conflict tussen de stichting Thuiskopie en een aantal elektronicaproducenten. Deze bedrijven moeten de thuiskopieheffing als prijsverhoging op hun producten rekenen (hoewel deze uiteindelijk aan de consument worden doorberekend), zodat rechthebbenden worden gecompenseerd voor kopieën die mensen thuis maken van bijvoorbeeld films of televisieprogramma’s. Die regeling is ooit aangenomen omdat consumenten met steeds meer apparaten konden kopiëren (videorecorder, cassettebandje, camcorder) en het niet wenselijk was dat auteursrechthebbenden “achter de voordeur” gingen handhaven.

Het grote discussiepunt in dat conflict was hoe daarbij om te gaan met downloads uit illegale bron. Je kunt zeggen: reken daar gewoon ook een thuiskopievergoeding voor, dan hoeven we geen consumenten lastig te vallen met rechtszaken. Maar dan wordt de thuiskopieheffing natuurlijk wel iets hoger. Ook kun je zeggen: illegaal is illegaal, dat mag niet dus daar hoeft geen rekening mee te worden gehouden bij de thuiskopieregeling. Dat moet bij de rechter worden aangepakt, met schadevergoedingen of strafrechtelijke vervolging. Maar daarbij raak je dan weer aan de privacy van mensen bij de handhaving, plus hoe wéét je dat mensen illegaal kopiëren? En als er niet te handhaven is, dan is een thuiskopievergoeding wellicht beter dan niets.

Het Gerechtshof Den Haag bepaalde in 2010 nog dat downloaden uit illegale bron onder de thuiskopie-regels viel, met als argument met name dat er niet stáát in de wet dat je alleen uit legale bron mag thuiskopiëren of downloaden. Ook uitspraken van de minister begin jaren nul dat dit wenselijk was omdat de consument niet goed kan zien wat een legale of illegale bron is, wogen daarbij mee. En dan kom je bij de rechtszekerheid: als de wet het niet verbiedt en autoriteiten zeggen dat het mag, dan kan de rechtbank niet zomaar ineens zeggen dat het toch niet mag.

De Hoge Raad kon het Hof een heel eind volgen maar besloot toch het Europese Hof te raadplegen: hoe zit het nu? Want onze thuiskopieregel is in de Europese auteursrechtenrichtlijn terecht gekomen, en moet dus vanuit het Europese recht worden uitgelegd.

Het Hof van Justitie begint met vast te stellen dat het Europese auteursrecht vereist dat de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden geschaad. Vanuit dit strikte standpunt wordt dan het effect van onze ‘brede’ thuiskopieregeling afgeschoten: het is niet de bedoeling dat onze wet rechthebbenden verplicht

om de rechtsschendingen te gedogen waarmee de vervaardiging van privékopieën gepaard kan gaan.

Daarmee kan een rechthebbende namelijk niet meer in rechte optreden tegen de maker van zo’n illegale kopie. Derhalve is onze wet in strijd met het Europese recht.

Wat nu? De Auteurswet zal moeten worden aangepast, wat in feite neerkomt op iets van “van een legaal verkregen exemplaar van het werk” in artikelen 16b en 16c Auteurswet. Een kleine aanpassing maar met grote gevolgen: downloaden vanaf Usenet (nieuwsgroepen) of peer-to-peer netwerken, of gewoon vanaf een website, is daarmee dan onrechtmatig en auteursrechthebbenden kunnen dan optreden tegen iedereen die dat doet. Ook als je het als consument doet zonder winstoogmerk en ook als het werk nog lang niet in Nederland verkrijgbaar is.

Het kabinet zegt dat dit verbod per direct in werking is getreden. Het argument hiervoor is dat de wet immers niet expliciet zegt of het wel of niet mag. Met deze uitspraak is er echter maar één uitleg van de wet: het mag niet. Zit wat in, maar het Hof heeft geoordeeld dat onze wet wél illegaal downloaden toestaat (en dat die wet dus opnieuw gemaakt moet). En iets principiëler, een wet die strijdig is met een richtlijn, is niet automatisch ongeldig (HvJ Adeneler-arrest). De wet blijft staan maar de Staat is schadeplichtig voor de schade die rechthebbenden lijden totdat de wet is gecorrigeerd. (Maar Arnoud, bij de bewaarplicht zei je nog dat die mocht worden genegeerd ondanks dat onze wet formeel blijft staan? Klopt, maar daarbij zouden bedrijven gedwongen worden grondrechten van burgers te schenden. En grondrechten winnen het van wetten.)

Hoe dan ook, de grote vraag is nu: wat gaan rechthebbenden (hoi Tim) straks doen met de nieuwe wet? Brein’s strategie is altijd geweest om tussenpersonen aan te pakken, dat is voor hen een stuk kostenefficiënter dan een kwart van alle Nederlandse huishoudens individueel aanpakken. Maar na de uitspraak in de Pirate Bay-blokkade ligt het wellicht alsnog meer voor de hand een aantal downloaders te gaan aanpakken pour encourages les autres.

Zou het werken? Natuurlijk zijn er proxies en vpn’s te over. Maar hoe veel van die 1,5 miljoen huishoudens snappen die?

Arnoud

80 reacties

 1. Ik vraag me het volgende af. Stel dat Brein de consument wel gaat aanpakken, wat voor schade mogen ze dan claimen? In Nederland mag je toch alleen de daadwerkelijke schade claimen? Dus als iemand een film heeft gedownload loop je volgens mij € 10-20 schade. Misschien kan je daar nog een scrabble claim van maken maar meer dan 3x die waarde lijkt me dan niet realistisch.

  1. Meer dan de prijs van de dvd zou ik ook niet weten als schade. Wél mag Brein dan de volledige advocaatkosten vorderen, en die advocaat van ze is niet goedkoop, denk aan €8000 voor een eenvoudige zaak. Dat is dan wel een soort van afschrikking. Daarnaast is voor veel mensen het feit dát ze worden gedagvaard al een behoorlijk enge gedachte.

   1. Zouden die advocaatkosten op mij verhaald worden, zou ik dat niet redelijk vinden. Een simpele zaak als die, zal Brein (in dat geval) een paar duizend van hebben. Dan heeft die advocaat daar weinig werk aan en hebben ze ook geen dure advocaat nodig. Mag je zomaar de duurste advocaat nemen voor een simpelste zaak?

   2. Je bent dan ook gek als je wordt aangeschreven (en ook echt schuldig bent) om het op een zaak aan te laten komen.

    Alleen vraag ik mij wel af hoe ze bij Usenet downloads de bewijslast rond willen krijgen. Ik weet dat het niet mag, maar bij de eerste brief van een advocaat veeg je alle downloads van je PC en wis je de lege ruimte door het meerdere malen te overschrijven. Er zijn buitenlandse usenet providers die SSL verbindingen ondersteunen en geen logs bijhouden van wat je doet, alleen van het volume. Ze kunnen dan dus nooit bewijzen dat het geen Linux ISOs waren. Tenslotte heb ik een tweede publiek toegankelijke (afgeknepen) wifi netwerk op mijn verbinding. Mag niet van de provider, maar die is toch geen partij. Dus hoe bewijzen ze nog dat ik het was? Ik vrees dat dit voor rechtenhouders niet meer dan een Pyrrus overwinning is.

    1. Sterker nog; deze overwinning kan voor de rechtenhouders wel eens heel slecht uitpakken.

     Ik zie het voorlopig niet gebeuren dat individuele downloaders aangepakt gaan worden, en ik verwacht daarom ook niet dat er veel mensen zullen stoppen met downloaden (wat polls op Tweakers.net lijken te bevestigen).

     Het gevolg hiervan is dus dat er niet significant minder gedownload gaat worden, maar wel dat de thuiskopieheffing omlaag gaat want die is nu onredelijk hoog omdat downloaden in acht genomen word. Kortom, inderdaad een pyrrus overwinning.

  2. In het geval van torrents misschien de prijs van hetgeen je gedownload hebt (als je het niet evenwel gekocht hebt) + diezelfde prijs * de uploadratio + eventuele boete? Zoiets? In het geval van Usenet zou de schade eigenlijk nooit echt meer moeten zijn dan de kostprijs van hetgeen je gedownload hebt, los van een eventuele boete. Je verspreid het immers niet in dat geval, wat nog wel een verschil zou moeten maken.

   1. Effectief zou zo’n berekening eten van twee walletjes betekenen, want de schadevergoeding voor het gedownloade materiaal kun bij die andere partij dan nogmaals ophalen. Bij het torrenten zal een gemiddelde sharing ratio nooit tot veel boven de 1 oplopen, simpelweg omdat er voor iedere download hooguit een upload nodig is (wat technische storingen daargelaten).

    1. Als ik dan gepakt zou worden voor het uploaden van een programma, dat duizenden keren wordt gedownload door mij, dan kunnen ze geen schade op mij kunnen verhalen? Ze kunnen immers niet twee keer schade voor hetzelfde krijgen, dus niet voor het downloaden en voor het uploaden. Het kiezen voor alle schade op op de uploader te verhalen, komt neer op geen schade verhalen op de downloader, en dat komt redelijk in de buurt het gedogen van downloaden, wat dus niet mag. De mogelijkheden die er dan zijn: – alle schade op de downloaders verhalen en dus eigenlijk het uploaden gedogen = absoluut ongewenst. – alle schade op de uploaders verhalen en dus eigenlijk het downloaden gedogen = verboden door Europa. – alle schade twee keer ontvangen, een keer van de downloader en een keer van de uploader = kan niet omdat je dan meer dan je daadwerkelijke schade ontvangt. – de helft van de schade van de uploader en de helft van de downloader = dit lijkt me de meeste reële oplossing en dus zou een downloader van een film maar maximaal de helft van de DVD hoeven betalen.

     1. Je denkt te beperkt. Twee keer schade verhalen is onzin. Dus of ze pakken de uploader of de downloader. Maar als ze bij de een de schade hebben verhaald is de schade bij de ander nihil, ze hebben immers al een vergoeding gekregen.

      Dat wil niet zeggen dat ze het dan maar moeten gedogen. Als het verboden is, maar er is geen schade, dan kunnen ze altijd eisen dat je er mee stop op last van een te betalen dwangsom bij voortdurende inbreuk.

  3. Helaas mag een partij bij auteursrechtenschendingen wel de volledige proceskosten eisen, dus, rechter wijst schade van 2 euro toe, plus 15000 euro proceskosten. (Het zal een rechter met moed vereisen die gewoon stelt, voor dit minimale bedrag had u niet mogen procederen, ik wijs die 2 euro toe, maar desondanks draagt u alle proceskosten) Voor rechthebbenden niet echt interessant, des te meer een goede business case voor schimmige advocatenbureautjes, die hiermee legaal gesanctioneerde chantage kunnen plegen, en gegarandeerd zijn van een leuke extra inkomstenbron, zonder enige maatschappelijke meerwaarde. Zie bijvoorbeeld de praktijken in Duitsland en de VS. Het zal waarschijnlijk niet lang duren voordat die maffiose types ook hier in Nederland actief worden.

  4. Laten we eens rekenen: een gemiddelde mp3 is zo’n 5 MB, dat is zo’n 200 nummers per GB. Een nummer kost 2 euro (op xbox music). Dat is 400 euro per GB. Een simpele 16GB mp3player is dan 6400 euro. Een Terrabyte op een nas: 400.000 euro.

  5. De schade is geen 10-20 euro voor de rechthebbende, dat bedrag is namelijk de uiteindelijke verkoop prijs. In deze prijs zitten o.a.: distributie kosten, winst voor de winkel, verpakkingskosten, naast de vergoeding voor de auteursrechten.

   En tegenwoordig hebben we netflix, waarbij je een bibliotheek aan films voor een paar euro per maand beschikbaar hebt. Wat zijn dan nog de marginale kosten voor een enkele film? Wat betaald netflix voor een enkele view? Ik vermoed dat je dan naar cijfers achter de komma moet gaan kijken om iets te vinden dat niet nul is. Het verbod is leuk voor een nieuwe bang maak campagne met onzin uitspraken (inbreuk diefstal Tim!) maar effectief gaat vervolgen ze waarschijnlijk meer kosten dan opbrengen.

   En ja, ik weet hoe proxies en VPN’s werken en als er echt mensen vervolgd gaan worden dan zal blijken dat dit niet zo ingewikkeld is als sommigen denken en voor de echte computer analfabeten is er altijd wel een handig familielid.

   1. Daar komt nog bij dat 1 illegale kopie niet gelijk staat aan 1 gemiste verkoop. Het komt vaak voor dat mensen wel nieuwsgierig zijn naar bepaalde muziek of films, maar niet bereid zijn om er de winkelprijs voor te betalen (dus: zelfs als illegale, gratis bronnen niet beschikbaar waren, zouden ze nog geen legale aankoop doen). Ik durf wel te stellen dat dit opgaat voor meer dan de helft van de illegale downloads.

    Ik geloof dat er in de VS een keer een bijstandsmoeder is veroordeeld die op een computer duizenden bestanden aan het seeden was. Op basis van het aantal bestanden en het aantal mensen dat die bestanden had gedownload, werd berekend dat de schadevergoeding meer zou moeten zijn dan de totale hoeveelheid geld op de wereld. Dat is toch absurd? De muziek-industrie had toch op geen enkele manier zoveel inkomsten kunnen hebben?

    Er is iets compleet verrot aan het hele concept van het auteursrecht…

    1. Daar komt nog bij dat 1 illegale kopie niet gelijk staat aan 1 gemiste verkoop.

     Maar dat geldt natuurlijk ook voor andere diefstallen*. Als ik een iPhone steel, is dan de schade voor Apple alleen de materiaal kosten van dat ding? Ik was immers nooit bereid om er een te kopen voor € 600.

     Of zou ik bij een bioscoop gewoon gratis naar binnen mogen sluipen als er nog plekjes in de zaal zijn (of in het gangpad). Ik zou namelijk nooit een kaartje kopen voor x-euro.

     Er is inderdaad een hoop mis met het huidige copyright systeem, zeker voor zaken die helemaal niet verkregen kunnen worden zoals iemand hier al zei. Maar enige bescherming ben ik toch wel voor.

     *even los van de discussie of een download een diefstal is

     1. De redenatie is inderdaad overal op door te voeren. Maar een bioscoop is prive bezit en als je zonder kaartje binnengaat is dat huisvredebreuk lijkt mij. Strafbaar, maar wat is de schade.

      De Telefoon die gestolen wordt heeft Apple niets mee te maken maar is tussen eigenaar en dief, dit in tegenstelling tot auteursrechtenschending waarbij de auteur altijd een partij is.

      Het probleem is dat als je ierdere download een gemiste verkoop noemt je absurde situaties krijgt bij mensen die meer hebben gedownload dan ze ooit in hun leven hebben verdiend. Alleen daarom al is deze redenatie niet vol te houden en is de ongelijkheid een feit.

 2. Wel erg opvallend, twee keer in 1 week een uitspraak van het Europees Hof, twee keer een totaal verschillende reactie van het kabinet. Bewaarplicht: “Nou, dat moeten we eerst eens even een paar maanden lang grondig bestuderen, dit is een ingewikkelde kwestie”. Downloadverbod: “We voeren het per direct door, een aankondiging via de media lijkt me daarvoor genoeg, dat arrest lezen we later wel en wetten aanpassen hebben we geen tijd voor”.

  1. Zoals gezegd, de bewaarplicht raakt aan grondrechten, en men was daar an sich al niet blij mee. De thuiskopieregeling raakt aan wetten en in principe is het gros van Nederland er blij mee.

   Het verschil in reactie is daarmee wel makkelijk te verklaren.

   1. Ehh, volgens jouw argumenten zou je precies de omgekeerde reactie moeten verwachten: dat de bewaarplicht onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt, en dat het downloadverbod wordt uitgesteld tot er een wetswijziging is gerealiseerd. Maar dat is niet wat het kabinet doet.

    Wie hebben er überhaupt op deze mensen gestemd?

 3. Wat ik me afvroeg: Ik heb had thuis een NAS staan met automatische download software (sickbeard, etc). Toen ik van huis ging naar mijn werk was dat nog volledig legaal. Maar halverwege de dag was ik dus opeens (per direct) een wetsovertreder geworden, zonder mogelijkheid om mijn criminele handelingen te staken.

  Wat had ik volgens de letter der wet moeten doen? Snel naar huis rijden? En wat als mijn werkgever dat niet toestond? Of had ik al van te voren mijn verantwoordelijkheid moeten nemen om mijn systeem remote uitschakelbaar te maken?

 4. De wet tegen de bewaarplicht is afgeschoten op het niet voldoen van de eisen van proportionaliteit, die de Europese regels van alle wetten vereisen. Het auteursrecht is wat mij betreft een zeer duidelijk geval van een buitenproportioneel systeem, dat het beoogde doel (het beschikbaar maken van meer werken voor het publiek) eerder ondermijnd dan ondersteund. Hiervoor zijn voldoende economische studies die dat op wetenschappelijk verantwoordde wijze laten zien. (Bijvoorbeeld, met betrekking tot dat verfoeide databankenrecht: In de VS is de markt voor databanken minstens 5 keer zo groot als in de EU; het belangrijkste verschil: ze hebben daar geen databankenrecht; een ander voorbeeld: zo’n 90% van alle boeken belast met auteursrecht is niet op enige wijze te koop via reguliere kanalen, partijen die dat zouden willen gaan verkopen lopen tegen allerlei praktische problemen aan, waardoor de potentiële winst die te behalen valt verloren gaat; zoek voor de grap maar eens op de concepten “deadweight losses” en “copyright”) Als wetgeving zo duidelijk tegen het gestelde doel werkt, is die buitenproportioneel, en zou het Europees Hof het ook moeten afschieten. Wie heeft de poen om dit uit te vechten…

 5. Het ‘kabinet’ is wel vaker erg voorbarig met uitspraken. Zover ik weet zal met deze uitspraak van het Hof (let wel, het hof stelt dat een lidstaat in haar wetgeving onderscheid moet maken tussen kopiën uit legale in illegale bronnen. Een overweging in een zaak die om een andere reden is aangespannen dan het vervolgen van downloaders) in het achterhoofd de rechter in een volgende zaak die een auteursgerechtigde aanspant, art. 16b en 16c auteurswet opnieuw moeten uileggen. Er bestaat dan nog steeds een kans dat de rechter oordeelt dat de Nederlandse wet het toelaat om kopiën van een illegale bron te maken. Dat de wet in strijd is met Europees recht lijkt mij in eerste instantie het probleem van de wetgever. Dat deze geen zin heeft in een formeel traject en dus maar roept dat de wet niet aangepast hoeft te worden is wellicht wel erg makkelijk.

 6. Ik volg de redenering dat de wet strijdig zou zijn met de richtlijn niet helemaal. Immers, de Hoge Raad overwoog in zijn verwijzingsarrest als volgt (excuus voor de lange quote, zie: ECLI:NL:HR:2012:BW5879):

  Ofschoon de richtlijnconforme interpretatie van het nationale recht wordt begrensd door algemene rechtsbeginselen, met name het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht, en niet kan dienen als grondslag voor een contra legem-uitleg van het nationale recht, vereist zij niettemin dat de nationale rechter binnen zijn bevoegdheden al het mogelijke doet om, in overeenstemming met het nationale recht en de daarin erkende uitlegmethoden, de volle werking van de betrokken richtlijn en de daarmee nagestreefde doelstelling te verzekeren (HvJEU 4 juli 2006, C-212/04, LJN AY0534, NJ 2006/593 (Adeneler)).

  5.1.3 Uit de totstandkomingsgeschiedenis van de meergenoemde implementatiewet blijkt niet dat de Nederlandse wetgever iets anders voor ogen heeft gestaan dan het getrouw omzetten van de Auteursrechtrichtlijn, terwijl de bewoordingen van art. 16c lid 1 Aw ruimte laten zowel voor de door Thuiskopie en het hof voor juist gehouden uitleg als voor de door ACI c.s. verdedigde uitleg. Bij die stand van zaken was het hof bevoegd en gehouden art. 16c lid 1 Aw richtlijnconform uit te leggen, ook indien art. 5 lid 2 ARtl aldus zou moeten worden uitgelegd dat de daarin neergelegde beperking van het auteursrecht geen betrekking heeft op kopiëren uit illegale bron. Wanneer de Nederlandse wetgever bij de totstandkoming van de implementatiewetgeving een bepaalde uitleg aan de wet heeft gegeven die in strijd met de richtlijn blijkt te zijn, kan de nationale rechter niet vanwege die totstandkomingsgeschiedenis met een beroep op het rechtszekerheidsbeginsel afzien van de hiervoor in 5.1.2 omschreven verplichting tot richtlijnconforme uitleg, indien de wetgever heeft beoogd de richtlijn getrouw om te zetten en de tekst van de wettelijke regeling ook een richtlijnconforme uitleg toelaat.

  Ik denk dat uit deze passage, met name punt 5.1.3. vrij duidelijk blijkt dat de Hoge Raad overweegt dat de tekst van de auteursrechtrichtlijn min of meer gelijk is aan de Nederlandse wettekst in Artikel 16c Aw. En hoewel uit de totstandkomingsgeschiedenis anders blijkt, is dit onvoldoende om de voorrang van het Europese recht, in dit geval artikel 5 (2) (b) van de Auteursrechtrichtlijn op zij te zetten. Hoewel de Hoge Raad nog moet oordelen, volgt eigenlijk al uit de verwijzingsuitspraak dat de uitleg van Artikel 16c Aw gelijk is aan die van artikel 5 (2) (b) Auteursrechtrichtlijn, waardoor het downloaden uit illegale bron niet langer onder de thuiskopie-uitzondering valt.

  1. Het Hof zegt, de wet voldoet niet aan de Rl want je mág geen thuiskopie-exceptie hebben die downloaden uit illegale bron toestaat. En hoewel de letterlijke bewoordingen van art. 5 lid 2 ARtl overeenstemmen met art. 16b/16c, moet je dat artikel zo lezen dat erbij bedoeld is “mits uit legale bron”. Zie deze quote van het Hof:

   29 Deze bepaling spreekt zich er evenwel niet uitdrukkelijk over uit of de bron waaruit een reproductie van het werk kan zijn vervaardigd, al dan niet geoorloofd is.

   30 Derhalve moeten de bewoordingen van voornoemde bepaling worden uitgelegd volgens het beginsel van strikte uitlegging, zoals in herinnering is gebracht in punt 23 van het onderhavige arrest.

   31 Een dergelijke uitlegging vereist dat artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 aldus wordt verstaan dat de uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik de houders van het auteursrecht weliswaar verbiedt hun uitsluitende recht om reproducties toe te staan of te verbieden uit te oefenen tegenover personen die privékopieën van hun werken vervaardigen, doch zich er niettemin tegen verzet dat deze bepaling in die zin wordt opgevat dat zij, boven op deze uitdrukkelijk vastgelegde beperking, aan de houders van het auteursrecht de verplichting oplegt om de rechtsschendingen te gedogen waarmee de vervaardiging van privékopieën gepaard kan gaan.

   32 Deze conclusie vindt bovendien steun in de context waarin artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 past, alsmede in de doelstellingen ervan.

   Oftewel je mag het artikel niet lezen zoals Nederland het leest.

   Dat het wetsartikel dan overeind blijft, klopt zoals de HR zegt (Adelener). Maar het wetsartikel is nu niet richtlijnconform en moet dus aangepast.

   1. Beste Arnout,

    Dank voor je reactie. Niettemin ben ik nog niet overtuigd. Uit de bevoegdheidsverdeling tussen het Hof van Justitie van de EU en de nationale rechter, in dit geval de Hoge Raad, volgt m.i. dat het aan de Nederlandse rechter is om de nationale wet te interpreteren. Zie artikel 267 VWEU, en onder meer de uitspraak in Zaak C?136/03 Dörr, r.o. 46:

    “46 Dienaangaande volstaat het erop te wijzen dat het niet aan het Hof staat om zich in het kader van een prejudiciële verwijzing uit te spreken over de uitlegging van de nationale bepalingen en evenmin om te beoordelen of de verwijzende rechter deze correct uitlegt (zie in die zin arrest van 3 oktober 2000, Corsten, C?58/98, Jurispr. blz. I?7919, punt 24). Het Hof moet in het kader van de bevoegdheidsverdeling tussen de communautaire en de nationale rechterlijke instanties immers acht slaan op de in de verwijzingsbeslissing omschreven feitelijke en juridische context waarin de prejudiciële vragen moeten worden geplaatst (zie arrest van 25 oktober 2001, Ambulanz Glöckner, C?475/99, Jurispr. blz. I?8089, punt 10, en arrest Orfanopoulos en Oliveri, reeds aangehaald, punt 42). ”

    De verwijzingen van het HvJEU in deze zaak over het downloadverbod (onder meer overweging 20), moet je daarom niet opvatten, meen ik, als een bindende interpretatie van de Nederlandse regelgeving. Ik denk eerder dat het HvJ de subtiliteit van Artikel 16c van de Auteurswet, inclusief de parlementaire geschiedenis, over het hoofd heeft gezien, of, gezien de complexiteit ervan, ervan heeft afgezien dat opnieuw geheel weer te geven. Dat doet er niet aan af dat het dan volgens het Verdrag uiteindelijk aan de Hoge Raad is om de gevolgen ervan te ‘bepalen’.

    Zoals ik eerder aangaf, blijkt uit het tussenarrest van de Hoge Raad dat het wetsartikel geen uitsluitsel geeft over of een reproductie uit illegale bron onder het bereik van het artikel valt of niet. Deze uitleg is pas in de parlementaire geschiedenis naar voren gekomen. Hoewel die een belangrijke bron van uitleg is voor rechters, is die uitleg daarmee nog geen onderdeel van de wet. En als de wet beoogt de richtlijn getrouw om te zetten, beredeneert de Hoge Raad, dan moet je de uitleg van de wet daarin volgen. Er is dus volgens de Hoge Raad geen sprake van strijdigheid. Daarom gaat de uitspraak van het HvJ-EU in Adelener in dit geval niet op – en kun je de ‘ directe werking’ van de uitspraak goed verdedigen.

  2. Het blijkt altijd weer een rabbit hole als je een mening wilt hebben en steeds dieper in de materie moet duiken. Had ik er maar geen mening over gehad, dan was me een hoop gelees bespaard gebleven 🙂 Als we de richtlijn bekijken:

   Art. 5.2. De lidstaten kunnen beperkingen of restricties op het in artikel 2 bedoelde reproductierecht stellen ten aanzien van: … b) de reproductie, op welke drager dan ook, door een natuurlijke persoon voor privé-gebruik gemaakt, en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk, mits de rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen waarbij rekening wordt gehouden met het al dan niet toepassen van de in artikel 6 bedoelde technische voorzieningen op het betrokken werk of het betrokken materiaal;
   Moeten we inderdaad concluderen dat de tekst van 16b/c inderdaad niet substantieel afwijkt van de tekst van de richtlijn. Kunnen we dan concluderen dat de wet, zoals hij thans luidt, mag worden uitgelegd conform de mening van het Hof over de reikwijdte van de beperking voor de thuiskopie? Ik zou het niet met zekerheid durven te zeggen. Te meer daar het Hof nog de volgende overweging maakt:

   37 Derhalve kan een nationale wettelijke regeling die geen enkel onderscheid maakt tussen kopieën voor privégebruik die zijn vervaardigd uit geoorloofde bronnen, en kopieën voor privégebruik die zijn vervaardigd uit nagemaakte of vervalste bronnen, niet worden gedoogd.

   De wettelijke regeling zou dus volgens het Hof een onderscheid moeten maken tussen kopieën die zijn vervaardigd uit geoorloofde bronnen en kopieën vervaardigd uit nagemaakte bronnen. Op die manier zou ook de verwijzing naar art 5 lid 5 van de richtlijn uitgelegd kunnen worden:

   5. De in de leden 1, 2, 3 en 4 bedoelde beperkingen en restricties mogen slechts in bepaalde bijzondere gevallen worden toegepast mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van werken of ander materiaal en de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden geschaad.
   Het zou dan aan de wetgever zijn om onderscheid te maken in de situaties wanneer een thuiskopie wel inbreuk op het reproductierecht maakt en wanneer zij dit niet doet. Ik betwijfel of de Auteurswet dit in haar huidige vorm doet.

 7. Ik heb twee vragen over dit verbod: 1. Is streamen eigenlijk ook downloaden? 2. Hoe weet ik of een bron illegaal is? Het gebeurt vast wel eens dat een website als nrc.nl een foutje maakt en een foto publiceert waarvoor ze geen licentie hebben. Kan de auteursrechthouder dan bij alle bezoekers een schadeclaim indienen?

  1. Dit vraag ik me ook af.

   Als ik een foto op een website bekijk, maakt mijn browser een kopie. Is dat een thuiskopie in de zin van de wet? Als ik een YouTube-video bekijk, wordt die naar mijn computer gestreamd – dat is een kopie, al slaat mijn computer die meestal niet op. Is dat een thuiskopie in de zin van de wet?

   1. Zoals ik het heb begrepen is streamen juridisch geen downloaden. Er wordt welliswaar een buffer opgeslagen, maar die is tijdelijk en geldt niet als een kopie. Daar is ergens een bepaling voor opgenomen in de wet, ik geloof dat er wel een blog te vinden is hierover. Technisch gezien is het natuurlijk wel downloaden, maar wat juristen en de wet vinden en wat de ICT-ers vinden sluit wel vaker niet aan 😉 Overigens als de stream een legale bron is, heb je dus gewoon het recht om een thuiskopie van de stream te maken! Zolang je dus geen technische beveiligingen omzeilt mag je streams gewoon opslaan.

   * Muziek van de VEVO kanalen op youtube opnemen via de audiouitgang van je PC is nog steeds een legale thuiskopie. * De overige muziek is overigens ook niet evident een illegale bron, aangezien Youtube een licentie programma heeft met veel muziek maatschappijen, waarbij ze reclame plaatsen en links naar bijvoorbeeld de iTunes store en daarvan zelf de rechten betalen voor de geuploade content! Verder hebben ze een filter voor de muziek die hier niet ondervalt, dus lijkt het mij dat je veilig mag aannemen dat Youtube een legale bron is. 2. Er zal wel een onderscheid gemaakt gaan worden tussen iedere illegale bron en evident illegale bronnen. Anders wordt het internet een mijnenveld. Waarbij je bij usenet, the pirate bay en gratis downloads van hele cd’s en films duidelijk fout zit, maar bij bijvoorbeeld een enkel nummer op een muziek review site. Er zijn namelijk genoeg voorbeelden waarbij review sites wel toestemming hadden om een nummer op de site te zetten.

    1. Dat weet ik, maar dat zijn bij TPB de uitzonderingen. Je kan er ook Linux distributies vinden, dat veranderd niets aan het feit dat de overweldigende meerderheid evident zonder toestemming wordt aangeboden. Kan jij dan nog met droge ogen verklaren dat jij ervan opvertuigd was dat TPB een legale bron was?

 8. De wet blijft staan maar de Staat is schadeplichtig voor de schade die rechthebbenden lijden totdat de wet is gecorrigeerd.

  Laat dit nou net de reden zijn waarom die thuiskopieheffing zoveel hoger was.

  De vraag voor mij is nu: wat gebeurt er met mijn download-collectie? Is die nu ineens illegaal? Het downloaden is immers al gebeurd. En heb ik immers al hoge thuiskopieheffingen voor betaald. Krijg ik als burger mijn geld terug? Of mag ik mijn kopies houden?

  1. ” De wet blijft staan maar de Staat is schadeplichtig voor de schade die rechthebbenden lijden totdat de wet is gecorrigeerd. “

   Het lijkt mij dat reeds gedownloade films/muziek sowieso legaal zijn aangezien enkel het downloaden niet meer mag(maar wel ten tijde van het downloaden). Ook heeft men idd al thuiskopieheffing betaald over de datadrager.

   Als idd de wet van kracht blijft is downloaden nu nog ook nog steeds volkomen legaal. Als een rechthebbende meent schade van downloadgedrag te ondervinden lijkt mij dat deze niet de downloader moet aanklagen maar de Staat. Then again, ik ben geen jurist. Ik ga maar eens uitzoeken wat een VPN precies doet 😉

  2. Dat is een goede…Je hebt er inderdaad voor betaald, dus zou je of je geld terug moeten krijgen voor het te hoge bedrag aan thuiskopieheffing, of je mag er nog gebruik van blijven maken, daar je er al betaald voor hebt. I.g.v. het laatste zou je dan tot in het oneindige nog mogen blijven downloaden uit illegale bron, totdat je een nieuwe disk/drager koopt waar de thuiskopie heffing op is aangepast.

 9. Mijn gok is dat Brein individuele gebruikers niet gaat aanklagen. Met dit downloadverbod hebben ze wel een goede stok achter de deur heeft om een drieslagregeling af te dwingen bij de providers.

 10. Ik vind het behoorlijk positief, omdat een downloadverbod ook het einde van de Thuiskopie heffing zou moeten betekenen. Deze heffing zorgde voor extra inkomsten voor die organisaties die zich bezig hielden met het “beschermen van auteursrechten”. Dat geld zouden ze nu ook meteen kwijt moeten zijn. In plaats daarvan zullen ze nu aktiever achter de downloaders aan moeten gaan, wat in de praktijk gewoon behoorlijk lastig zal zijn. Het worden nog eens donkere tijden voor die organisaties… Een belangrijk probleem is natuurlijk ook dat ze moeten bewijzen dat iemand iets illegaal heeft gedownload. Want de burger is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. En voor een huiszoeking waarbij computers voor onderzoek in beslag worden genomen is wel een zeer zware maatregel als het alleen maar gaat om een mogelijk illegale kopie van een CD van “Two steps from Hell” of zo. (Goede muziek, overigens!) Proxies en VPN’s zijn daarbij niet eens nodig, want uitlokking mag ook niet in Nederland. Kortom, ik vind het een mooie maatregel waardoor die auteursrechten-organisaties gewoon verder in het nadeel komen. Voor de burger maakt het weinig uit want die blijft toch wel doorgaan, wetende dat het zeer lastig is om aan te tonen dat men iets illegaal heeft gedownload. Diegenen die in problemen komen zijn diegenen die hiervoor ook al in de problemen zouden komen, namelijk de uploaders. Die kunnen niet alleen aangepakt worden omdat ze illegaal aan het uploaden zijn, maar ook voor alles op hun systeem dat ze van elders hebben gedownload.

  1. Mooi gedacht en gezegd, maar ik vermoed dat het in de praktijk niet zo ideaal gaat verlopen als jij hoopt/denkt. Ik gok dat het aantal getty-achtige dreig/blaf/chantagebrieven van ergens eerder in de discussie al genoemde schimmige advocatenbureautjes zeer binnenkort een flinke hausse zal beleven.

   1. Tja, de Getty blafbrieven… Die hebben geen zin als je niet kunt bewijzen dat iemand de auteursrechten aan het schenden is. Getty kan dit wel omdat mensen het Getty-materiaal verder gingen publiceren op hun websites en reclames, zonder een licentie te kopen. En dan is er bewijs. Maar hoe bewijzen ze dat ik illegaal heb gedownload? Dan moeten ze toch eerst de bron van die downloads in handen krijgen om vervolgens te kijken wie er allemaal met die bron in contact zijn geweest. En dan maar proberen die personen te achterhalen en toestemming verkrijgen tot een huiszoeking waarbij computers en andere hardware in beslag genomen kunnen worden. Een vrij zware maatregel die hoge schadeclaims kan opleveren indien er geen bewijs wordt gevonden. En die niet opweegt tegen de schade als uiteindelijk drie nummers illegaal gedownload blijken te zijn… Het aanpakken van illegale downloaders lijkt mij vrij zinloos. Het enige wat ze nu kunnen doen is illegale uploaders iets zwaarder aanpakken indien ze zaken uploaden die ze illegaal hebben verkregen. In de Thuiskopie premie was een deel bedoeld ter compensatie van al die illegale kopieen. Maar dat deel zal nu dus weg moeten en de compensatie mag alleen betrekking hebben op het maken van legale kopieen. Sterker nog, de consument zou nu kunnen eisen dat de gehele Thuiskopie premie afgeschaft moet worden omdat kopieren dus gewoon legaal is, mits voor eigen gebruik. Het is ook heel normaal dat ik mijn muziek van mijn CD op de computer zet om deze op mijn iPod te laden zodat ik ernaar kan luisteren. Ik zie dan niet in waarom ik zou moeten betalen voor het recht om deze kopieen te maken indien dit mijn methode is om naar die muziek te luisteren.

    1. Wie de jaarrapporten van de Stichting De Thuiskopie er wel eens op heeft nagelezen, zal ontdekken dat een gedeelte van de inkomsten werden doorgesluisd naar de uitgevers van computerspelletjes. Nu waren dergelijke spelletjes al heel lang niet legaal te downloaden. Hieruit blijkt dus dat de Stichting De Thuiskopie wel degelijk rekening hield met illegale downloads. Volgens mij was dit in strijd met de wetgeving, en dat heeft het Europees Hof nu bevestigd.

     Die hele heffing is wat mij betreft een gedrocht. Er bestaat geen enkele zinnige relatie tussen de waarde van gegevens en de hoeveelheid bytes die zijn in beslag neemt, en bovendien is er geen zinnige verdeelsleutel voor deze private belasting te bedenken; het grootste gedeelte van dit vergaarde geld gaat op aan het inningssystem en de mensen die dat moeten besturen, en de rest verdwijnt in de zakken van grote partijen die de verdeelsleutel naar hartelust kunnen manipuleren.

 11. Wat mij nou zo steekt, is dat legaal downloaden uit illegale bron wel van tafel is maar de thuiskopieheffing niet. Als ik het goed begrijp is die dan ook bedoeld voor het “binnenshuis” kopiëren van media naar verschillende dragers, maar de situatie is veranderd sinds de heffing is ingevoerd.

  Als je vroeger een lege VHS tape kocht, was de kans reëel dat je die zou gebruiken voor auteursrechtelijk beschermd werk van anderen kopiëren, maar met harde schijven en mobiele telefoons is dat niet meer zo. Nu downloaden uit illegale bron niet meer mag, kunnen we dus aannemen dat de thuiskopieheffing alleen maar geldt op legale (= betaalde) bronnen. Kunnen we de thuiskopieheffing dan niet gewoon naar deze bronnen verplaatsen? Wie geen media koopt kan het ook niet kopiëren en hoeft daarmee dan ook geen heffing meer te betalen.

 12. Ja, waarom is er dan nog een thuiskopieheffing? Er hoeft toch niemand meer gecompenseerd worden als het enige dat gekopieerd wordt, legaal gebeurd? Als alles legaal gebeurd, zijn er toch ook geen gederfde inkomsten meer voor artiesten?

  1. Het idee is dat juist omdát er een heffing wordt geheven, de thuiskopie legaal is. Eigenlijk is een thuiskopie inbreuk op het auteursrecht, je maakt immers een kopie en de rechthebbende wil dat niet. Maar omdat dat té onredelijk voelt (en niet te handhaven is), is er gezegd, we staan het toe maar dan krijgt de rechthebbende iets van een vergoeding en dat moet het maar zijn dan.

   Het is dus of/of: of thuiskopieheffing en legaal kopiëren, of geen heffing maar dan ook niet meer opnemen of kopiëren.

   1. Je kan ook heel goed beredeneren dat een thuiskopie gratis moet zijn, immers, de kosten van het handhaven van een verbod op een thuiskopie zijn dusdanig hoog zijn dat het economisch gezien geen zin heeft dit te proberen. Het lijkt mij bovendien de primaire verantwoordelijkheid van de auteursrechthebbende om de kosten van het handhaven van dat recht zelf te dragen. Omdat de kosten van handhaven hoger zijn dan de potentiele verdiensten is de schade te stellen op nul, en dus geen vergoeding van schade nodig (want die is er niet).

 13. Het volgende is een auteursrechtelijk beschermd werk getiteld ‘De Mus’:

  Tjielp tjielp – tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp – tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp

  Tjielp etc.

  Ik heb geen toestemming van Jan Hanlo of zijn uitgever om dit hier te plaatsen. Is iedereen die dexe pagina bekijkt nu in overtreding?

  1. Als de thuiskopie-regeling geen thuiskopie uit illegale bron toestaat dan ja. Tenzij je reactie legaal te verklaren is door een beroep op het citaatrecht. Je gebruikt dat gedicht immers om een punt te maken, je noemt de bron en het is een kort werk waardoor je de gehele tekst nodig hebt.

 14. Zomaar een gedachte: De vermenigvuldiging en verspreiding is beschermd door het auteursrecht, ik heb nog nooit gehoord dat het bezit van een ongeautoriseerde kopie strafbaar is.

  Niet iedereen download zijn muziek verzameling. Een USB stick met reeds verzamelde muziek is makkelijker doorgeven dan nog eens het internet afstruinen voor een kopie. Dus al heb jij thuis een USB stick met muziek die bijvoorbeeld dezelfde MD5 hash heeft als muziek op usenet, dan is nog niet bewezen dat jij deze hebt vermenigvuldigd of verspreid.

  Of zie ik nu iets over het hoofd? Overal waar ik over auteursrecht lees heeft men het over de strafbaarheid van het vermenigvuldigen en openbaar maken, niet over bezit. (ook vanuit schade oogpunt: Degene die kopieert en verspreid veroorzaakt de schade. Is de kopie eenmaal gemaakt dan wordt bij doorgeven van de kopie geen verdere schade veroorzaakt.)

  1. Enigzins off-topic, want niet internet gerelateerd. Op verschillende forums, waaronder tweakers zie ik nu discussies ontstaan over waarvan en wanneer je nu wel een thuiskopie maakt en wat je daar mee mag. Na het lezen van vele discussie is dit het beeld wat ik krijg:

   Iedereen lijkt het eens over: * Je mag een kopie maken van een originele werk (muv software) dat je in bezit hebt (mits je geen beveiliging omzeilt). Bezit is iets anders dan eigendom, dus het mag best een gehuurd of geleend werk zijn. * Als de download uit legale bron is mag je een thuiskopie maken. (wederom mits je geen beveiliging omzeilt) Dat kan want er zijn voldoende online muziek winkels die zonder drm werken.

   De vragen waar veel discussie over ontstaan is: * Je hebt een thuiskopie die je op legale wijze hebt verkregen en het origineel heb je niet meer. Is deze kopie dan een legale bron om een nieuwe thuiskopie van te maken? Mag bijvoorbeeld de visite die het een leuke CD vindt bij jou thuis een kopietje maken? * Mag je de thuiskopie weggeven? Ik denk van niet, want dan ben je meer dan het kopieren aan het doen, je bent aan het verspreiden/openbaarmaken van nieuwe kopieën en daarover kan ik niets vinden dat het onder de thuiskopie regeling valt. * Je hebt downloads uit de tijd dat de interpretatie was dat dit nog mocht, zijn deze nu opeens illegaal geworden of zijn dit nog steeds legale kopieën en geldt alleen voor nieuwe downloads dat deze illegaal zijn?

   Vragen van mijzelf: * Auteursrecht geeft de auteur het recht te beslissen over vermenigvuldiging en openbaarmaking. Na openbaarmaking geldt echter uitputting van het auteursrecht, de auteur kan dus niet bepalen wat jij met een door hem verkocht werk doet. Je hebt als koper nog steeds niet het recht (behoudens thuiskopie) om het werk te vermenigvuldigen, maar het is reeds openbaar dus je mag het onbeperkt doorverkopen. Hoe zit het dan met die CD’s en DVD’s waarop staat dat ik het werk niet mag doorverkopen of uitlenen? Dit lijkt mij dan een overeenkomst, aangezien dit niet een recht is wat uit auteursrecht voortvloeit. Gezien het feit dat dit in alle mij bekende gevallen aan de binnenzijde van gesealde cd hoesjes staat of pas bij het afspelen van een DVD te zien is, ga ik er vanuit dat deze bepalingen in Nederland niet te handhaven zijn?

   1. Volgens mij mag je ook een thuiskopie laten maken: “Kun jij dat mp3-tje op mijn USBstick zetten?”

    Een thuiskopie weggeven mag niet, want hij is “voor eigen studie of gebruik”

    Beroepsmatig uitlenen is wel iets dat onder het auteursrecht valt. Als bij de verkoop niets is gezegd over beperkingen op doorverkoop of uitlenen, kun je teksten die op de CD zelf gedrukt zijn negeren.

 15. VOor dergeijke tijdelijke kopieën is een andere regeling (art. 13a Aw) relevant:

  Onder de verveelvoudiging van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet verstaan de tijdelijke reproductie die van voorbijgaande of incidentele aard is, en die een integraal en essentieel onderdeel vormt van een technisch procédé dat wordt toegepast met als enig doel a) de doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon of b) een rechtmatig gebruik van een werk mogelijk te maken, en die geen zelfstandige economische waarde bezit.

  Bij streaming is de kopie tijdelijk en van voorbijgaande aard. Wel zal de strea uit legale bron moeten komen, vanwege dat ‘rechtmatig gebruik’.

  1. Blijft toch echt het punt van de minister staan; het is soms moeilijk te bepalen of een bron legaal is. Zo was vorige week de eerste aflevering van seizoen 4 van Game of Thrones voor Nederland gewoon op Youtube te bekijken, ter promotie van HBO NL denk ik (en misschien ook wel om het stream platform in Nederland te ontlasten, wie weet). Zo zijn er wel veel meer legale bronnen op Youtube.

   Nu is het niet de bedoeling dat je van Youtube download, maar alleen streamt. Maar het kan wel. Bovendien mag het in die gevallen, want het is een legale bron.

   Daarnaast is niet alles wat op Youtube staat een legale bron (hoewel met het systeem wat ze voor de content industrie hebben dat wel telkens meer wordt). Maar de burger is nu dus simpelweg in overtreding als het een ‘stream uit illegale bron streamt’, waar er genoeg van zijn op Youtube. Simpelweg inderdaad onwerkbaar.

   Ook kom je door middel van zulke websites al snel met wetgeving van meerdere landen in aanraking. In de VS is Fair Use nogal van belang bij een groot deel van de zelf gemaakte filmpjes (ook al probeert de content industie dat gebruik zoveel mogelijk de kop in te drukken). Mag je dat in Nederland dan ook weer remixen (als de maker daarvan zelf geen bezwaar heeft). Of zitten de rechten op de – op basis van Fair Use gebruikte – content dan opnieuw in de weg?

 16. Het lijkt me dat de Hoge Raad het Gerechtshof vonnis zal vernietigen, rekening houdend met het recent uitgekomen arrest kinno.to. Daar is toch het belangrijkste argument dat het Gerechtshof had: “het downloadverbod werkt niet dus mag niet” weggeveegd door het HvJ door te zeggen: “zolang het maar ietsje moeilijker is, mag het effectief heten”. Dus op zich heeft het HvJ ze al een stok gegeven om mee te slaan.

 17. Gaat deze uitspraak in met terugwerkende kracht? Stel, ik heb tot voor de uitspraak terabytes aan media gedownload, zijn die nu ook ‘illegaal’?

  Zo niet, hoe willen ze bewijzen dat het voor of na de uitspraak is geweest? Natuurlijk kan dat met media die toen nog niet beschikbaar was, maar als ik nu een album van ‘The Rolling Stones’ download, die al een jaar op usenet staat? Dikke kans dat de tijdstempel van de bestanden dan ook een jaar geleden is…

 18. Ik vind de hele EU illegaal. Laten we het daar eens over hebben. Ik erken deze uitspraak dus niet van het europese hof en zie het als een inmenginging van een buitenlandse mogendheid. Wij hebben namelijk als Nederlandse burgers nooit deze machtsovername goedgekeurd met minstens een twee derde meerderheid. Dus deze hele wet is illegaal, en als onze regering deze inmenging ratificeert, dan erken ik de zittende regering ook niet meer en zie ik ze als een collabirerende overheid aan een buitenlandse mogendheid. Alle dienstplichten zouden dus volgens het handboek soldaat verzet moeten gaan plegen ter bescherming van een souvereign Nederland. )O+-?

 19. Maar als downloaden uit illegale bron niet mag, de rechthebbende van deze tekst zegt dat het niet geplaatst mag worden, ik het toch plaats, dan is elke lezer van deze tekst strafbaar want hij/zij heeft deze tekst illegaal gedownload (anders had hij/zij het niet kunnen lezen). Dus lijkt het mij redelijk zinloos het strafbaar te stellen. Iedereen overtreed het downloadverbod. Ook BREIN, Ook Teven, want ze zijn met 99,99% zekerheid op een site geweest waar een tekst of een plaatje heeft gestaan die auteursrechtelijk beschermt is en waarvoor geen toestemming is gegeven. Aanklagen dus….

 20. Dan moeten we maar op andere manier weer het heft in eigen handen nemen. Oftewel, crowdsourcing, dan sluiten we die maatschappijen gewoon buiten. Series worden dan via crowdfunding bekostigt door fans en via torrents verspreid, ook handig om te voorkomen dat een leuke serie de nek wordt omgedraaid door een TV maatschappij. Het wordt gewoon weer tijd dat wij als mensen/burgers het heft weer in eigen handen nemen en niet meer als een consukudde ons maar laten hoeden. Tijd dat we als mens weer verantwoordelijkheid nemen voor ons leven en die grote ondemocratische maatschappijen met winstoogmerk de macht ontnemen.

  1. Klinkt goed; ik zou graag willen dat zoiets gaat werken, maar ik heb tot nu toe nog geen grote successen gezien in deze “free culture”. Wel in “free software”: er bestaan inmiddels vrije, uitgebreide software-distributies van redelijk goede kwaliteit. Werk jij al op een Linux-systeem?

  2. Maar hoe fund ik bij de crowd voor een nieuwe serie waarvan het nog niet bekend is wat de kwaliteit is? En de Nederlandse crowd is niet groot genoeg (gezien het feit dat de crowd niet zo bereid is massaal te funden), dus blijven de Amerikaanse projecten over. Dan worden wij een soort cultuurslaven hier in Nederland.

 21. Robin, zijn we dat al niet? Kijk je wel eens TV? Nieuwe series bekijk je via pilots, zo gaat dat ook in de states hoor. En de keuze is dan aan ons. Heb je die keuze nu dan? En hoe weet je of men niet bereid is om te betalen? Nu betalen we ook alleen zien we het niet, via de belasting en via de reclamebudgetten van bedrijven. Sterker nog we zouden juist meer Nederlands product kunnen maken, want de omroep koopt graag goedkope Amerikaanse producties, die op zich ook soms best leuk zijn. Dus jouw glas is half leeg, de mijne is half vol.

 22. Wij betalen al een extra bedrag om te downloaden ik heb heel veel gekocht maar als het op de pc staat kun je het onderscheid niet maken. en sinds wanneer hebben wij Europa het recht gegeven om hier over te beslissen. we stemden tegen de euro en de grondwet. Dus voor mij is er alleen een uitspraak die in Nederland is gedaan. Vind het kabinet dat die uitspraak moet gelden. referendum laat Nederland spreken. want in dat geval moeten wij geld terug krijgen plus rente en Europa moet alles gekozen worden. en net als in de usa de ene staat verbiedt het de ander niet.
  2de kamer vond het walgelijk dat Europa met een soort Hitler zijn communistische rijk werd vergeleken!! De waarheid is hard!!!! ben niet tegen Europa wel tegen de euro het verschil van loon en de fracties daar 2 is genoeg en alles wordt gekozen en wetten moeten door de lid staten gekeurd worden net als kiezen voor of tegen.
  gaat het zo door dat betekent het einde van Europa oost Europa was nog lang niet klaar voor deelname. eveneens als Zuid en die factoren zullen mede de ondergang en oorlog betekenen voor het einde van Europa geef het nog 5 jaar en we zijn er! !!

 23. Krijgen wij nu ook dit soort praktijken in Nederland? Belg moet mogelijk 60.000 euro schadevergoeding betalen voor downloaden films

  In die zaak wordt er 15 euro per film, 1 euro per muziek nummer en 60 euro per gebrande film gerekend. Deze prijzen lijken mij hoger dan de daadwerkelijke schade. Zo heeft de man duidelijk aangegeven dat hij downloadde omdat hij de het kopen van een cd /dvd te duur vond. Waarschijnlijk zou hij dus een spotify / netflix abonnement hebben genomen ipv het kopen van muziek en films voor deze prijzen. Dan zou de schade dus in de centen per film en muzieknummer moeten liggen, want veel meer krijgen ze niet denk ik voor elke view in netflix of elke keer dat een nummer in spotify beluisterd word.

  Ookal houd deze redenatie van mij niet stand, dan moeten de prijzen alsnog lager zijn, omdat die 1 euro per muziek nummer meestal de daadwerkelijke verkoop prijs is van dat nummer. Daar zou dan nog belasting en allerlei marges van tussenhandelaren af moeten om uit te komen op hoeveel de platenmaatschappij daadwerkelijk is misgelopen.

  Ook vind ik dit een interessant argument:

  De man verklaarde films voor zijn kinderen gedownload te hebben en zich niet gerealiseerd te hebben dat dit illegaal was, omdat deze ook op Youtube stonden. De BAF noemt deze verklaring ‘geen vrijgeleide’.
  Zou het uit hebben gemaakt als hij ze van youtube had geript ipv ze normaal te hebben gedownload?

  1. Ik vindt 1 euro per nummer en 15 per film (geen serie!) wel redelijk. Het lijkt me veel beter dan de normale scrabble claims. De echte schade is altijd wat moeilijk te bepalen bij digitale zaken maar de normale consumenten prijs berekenen lijkt me niet overvragen. Dat de man anders spotify/netflix had genomen maakt natuurlijk niet uit. Als ik dure auto jat en word gepakt, kan ik niet zeggen dat, als ik wist dat deze zo duur was, wel een Seat Mii had gekocht.

   Over dat van YouTube is wel erg interessant. Als de volldige film inderdaad op YT staat, wat is dan nog de schade? Die kids klikken niet op de getoonde advertenties. Is het dan niet vergelijkbaar met het opnemen van een TV programma?

   Aan de andere kant zou je het misschien kunnen vergelijken met een gratis bioscoop waar men hoopt dat je (dure) drankjes en eten koopt. Zou je films die daar getoond worden ook mogen downloaden? Dat voelt toch weer wat raar.

   1. Jouw vergelijking met auto’s gaat niet op, want die auto’s zijn twee verschillende auto’s. In het geval van muziek downloaden of binnen krijgen via spotify is de muziek hetzelfde. Aangezien de dezelfde muziek en films dus via meerdere kanalen wordt aangeboden en de persoon zo min mogelijk geld wou uitgeven, lijkt het me niet maf om juist het goedkoopste kanaal te kiezen als de schade.

    In het artikel wordt het niet genoemd, maar ook veel muziek staat gewoon op YouTube, en is dus te rippen.

 24. Yep, jezus was het eerste p2p netwerk toen hij die vissen en broden brak en deze uitdeelde. ;o) Maar zijn die series/films al eens op de belgische tv geweest? Daar betalen we continue voor. Als het zo is had hij deze kunnen opnemen en bewaren, dus ik zie het probleem dan niet? Tijd voor een nieuw systeem, dit geldsysteem heeft zijn langste tijd wel gehad. En nog een ding, the caduceus is de staf van hermes/mercurius de GOD van Handelaren EN dieven, dus ze moeten niet zeuren. ;o)

 25. We schakelen met z’n allen over op het TOR-netwerk, succes met achterhalen wat waar vandaan komt, Brein. Of we gebruiken met z’n allen een service als Hola Unblocker. Waar een wil is, is een weg, en de creativiteit van mensen die illegaal materiaal verspreiden zal altijd voorlopen op de kracht van Brein. Wat mij betreft nog een middelvinger naar Brein voor het destijds neerhalen van FTD!!!

  1. Je denkt veel te moeilijk, bij een buitenlandse usenet provider over een SSL verbinding downloaden en ze kunnen niet meer zien wat je download. En Veel van die providers houden alleen maar bij hoeveel je download, maar loggen niet wat.

 26. @Arnoud. Nu lees ik dat die hele rechtzaak aaangespannen is door Philips,Sony en nog een aantal elektronica fabrikanten. Men vondt dat men teveel betaalde. Maar zie ik het dan goed dat het daar in feite helemaal niet om ging maar om het downloadverbod zelf?

 27. Downloadverbod? Maar waarom hebben we indertijd onze pc en NAS aangeschaft? Om van te brullen, huilen, grienen met zijn tienen..hoe naar zulke beslissingen uitvallen; bepaald door idioten, lobby-mafketels werkend voor het Europees hof. Bestaan schandpalen en knoegtzalf tezamen met allemanseindjes nog?

  Groeten uit het Lage Noorden,

  Libiticus

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.