Komt er een einde aan het Amerikaanse softwarepatent?

patent-trolGaat de Alice-uitspraak van het Amerikaanse Supreme Court een einde maken aan de beruchte vage en brede Amerikaanse softwarepatenten? Die intrigerende vraag stekde Vox, dat meldde dat sindsdien maar liefst elf softwareoctrooiinbreukzaken zijn afgewezen met een beroep op deze uitspraak. Elf klinkt als weinig maar gezien het aantal softwarepatentzaken en de korte tijd sinds het Hooggerechtshof de uitspraak deed, maakt het toch best een respectabel aantal.

In Amerika leeft al sinds de jaren negentig een sterk gevoel van onvrede over de kwaliteit van Amerikaanse softwareoctrooien. Grotendeels terecht: er wérd (en wordt, denk ik) erg slecht gezocht naar prior art, plus veel prior art is ook gewoon niet goed te vinden. Dat komt omdat het vaak basaal is: een idee bestaat al, maar niemand had het ooit opgeschreven in de context van “, en dan per computer”. En onder de Amerikaanse octrooiregels mag iets alleen worden afgewezen als de prior art letterlijk laat zien dat het idee al bestaat. Dus ínclusief die “en dan per computer”

In de Alice-uitspraak geeft de Supreme Court een stevig wapen aan het USPTO en de rechtbanken: “en dan per computer” is per definitie niet meer genoeg om iets octrooieerbaar te maken. Je moet met de implementatie zelf iets creatiefs doen om nog voor een Amerikaans octrooi in aanmerking te komen. En dat is dus waar die elf zaken over struikelden, en waar nog veel meer verleende Amerikaanse octrooien op onderuit zullen gaan. De praktijk doet me steeds meer denken aan de Europese praktijk (zie ook mijn webinars softwareoctrooien).

Een belangrijk voordeel van deze manier van octrooien afschieten is dat het een stuk goedkoper is dan de oude manier, prior art zoeken en hopen dat de jury het genoeg vond lijken. Het is voor deze grond niet nodig dat er een jury naar kijkt. De jury gaat over de feiten, de rechtbank over de rechtsvragen – en of iets octrooieerbaar is onder de wet is een rechtsvraag. Dat scheelt een heel groot stuk in de procedure, en een heel duur stuk ook.

En het is precies die tijd- en geldelijke kosten waar met name octrooitrollen van profiteren. Zij vragen een bedrag dat een stuk kleiner is dan de kosten van die hele juryprocedure, waardoor het zakelijk gezien logisch wordt om de trol af te kopen in plaats van principieel te gaan vechten. Zeker als je bedenkt dat de dreiging van een negatief vonnis erg vervelend kan zijn voor een bedrijf, niet alleen vanwege de schadevergoeding maar ook de publiciteit die dat geeft. Maar als de rechter nu zónder die langdurige procedure het octrooi kan vernietigen, dan is dat een mooie trollbuster.

Je kunt je afvragen of “maar dan per computer” eigenlijk niet voor élke softwarevinding zou moeten gelden. Dat denk ik niet, al is het maar omdat de Supreme Court het dan een stuk makkelijker had kunnen zeggen. En dat hebben ze niet gedaan, ergo zo mag je het niet lezen. Maar belangrijker is voor mij dat niet elke softwarevinding een softwarevinding is. Eh, wat? Nou ja, dat je het op een computer doet dat dóet er niet toe. Waar het om gaat is of hetgeen je doet inherent een technische verbetering is, een vernieuwing. Dat je een computer inzet in plaats van een dedicated chip of een hele grote rol toiletpapier met steentjes maakt daarbij niet uit.

Arnoud

9 reacties

 1. Elf klinkt als weinig maar gezien het aantal softwarepatentzaken en de korte tijd sinds het Hooggerechtshof de uitspraak deed, maakt het toch best een respectabel aantal.

  Als ik het bericht van Vox goed lees dan zijn er zelfs maar 11 zaken geweest en zijn die allemaal (100%) afgewezen. *

  Every single one of them has led to the patent being invalidated.

  Mooie uitspraak en goed te zien dat er nu eindelijk korte metten mee gemaakt wordt. Helemaal leuk dat de rechter een patent afwijst omdat het al gebruikt is als plot voor Superman III 🙂

  *[edit] Misschien bedoelde je het ook wel zo Arnoud en las ik het verkeerd. Ik las het namelijk dat van de weinige zaken die er zijn er 11 zijn afgewezen dus bijv. 11 van de 18.

 2. Nou ja, dat je het op een computer doet dat dóet er niet toe. Waar het om gaat is of hetgeen je doet inherent een technische verbetering is, een vernieuwing.

  Als ik even “advocaat van de duivel” mag spelen: dat je iets op een computer doet kan toch al een technische verbetering zijn? Bepaalde processen kunnen veel productiever / efficiënter verlopen als ze met een computer worden gedaan.

  Volgens mij zijn alle uitvindingen evoluties en/of recombinaties van bestaande ideeën. Zelfs als een uitvinding werkelijk revolutionair lijkt, kan je een evolutie van voorlopers van die uitvinding aanwijzen. Het revolutionaire zit meestal niet in het maken van een grote technische stap, maar in het maken van een kleine stap die (al dan niet toevallig) de missing link blijkt te zijn om een uitvinding tot een groot succes te maken.

  Er kan wel creativiteit zitten in een combinatie van twee bestaande ideeën: er bestaat een groot aantal ideeën, en het is niet triviaal om een nuttige combinatie te bedenken. Je kunt je alleen wel afvragen of de combinatie van idee X met het idee “met de computer” erg creatief is, aangezien het erg in de geest van deze tijd is om dingen meer met computers te doen. Het ligt dus (in deze tijd) erg voor de hand.

  Desondanks kan het voor sommige ideeën zo zijn dat het “met de computer doen” de missing link is die het idee tot een groot succes kan maken. Een kleine, weinig creatieve stap, die leidt tot een grote verbetering. Moet dat door een octrooi beschermd worden of niet?

  1. Bepaalde processen kunnen veel productiever / efficiënter verlopen als ze met een computer worden gedaan.

   Net als dat het efficiënter is om een grote boom met 2 mensen voort te trekken ipv 1, of 3 of 4 of 1 paard of 2 of…

   Misschien moet je kijken of iets écht iets nieuws kan. Voor de uitvinding van de telefoon was het niet mogelijk om een gesprek te voeren over een lange afstand. Dan heb je iets nieuws gemaakt en kan het beschermd worden.

   1. Ja, maar die efficiëntie kan het het verschil maken.

    Ik heb even op Wikipedia gezocht naar de geschiedenis van de telefoon, en ik heb mijn beeld van uitvindingen mooi bevestigd gekregen: * Er bestonden al niet-elektrische “telefoons”, bestaande uit twee blikjes met een draad ertussen gespannen (bekend als kinder-speelgoed). * Elektrische communicatie over lange afstand bestond natuurlijk al langer, in de vorm van de telegraaf. * Charles Bourseul komt op het idee van microfoons en luidsprekers, maar het lukt hem niet een luidspreker te maken. * Johann Philipp Reis heeft op een gegeven moment primitieve microfoons en luidsprekers gemaakt, waarmee geluid als elektrisch signaal kon worden verstuurd. Spraak was echter nog niet verstaanbaar. * Alexander Graham Bell komt met betere microfoons+luidsprekers die spraak (net) verstaanbaar maken, patenteert “apparatus for transmitting vocal or other sounds telegraphically”, en gaat de geschiedenis in als “de” uitvinder van de telefoon. * Een jaar later komen meerdere mensen, waaronder Thomas Edison, met de uitvinding van de “carbon microphone”, die de geluidskwaliteit veel beter maakt. * Telefoonnummers, schakel-systemen en dergelijke zijn latere toevoegingen.

    Mijn indruk is dus dat het fundamentele idee van een telefoon vrij triviaal is, maar dat realisatie vooral beperkt werd door de uitdaging om goede microfoons en luidsprekers te maken. Dit was een incrementeel proces waar veel mensen aan hebben bijgedragen, en een goede “efficiëntie” van microfoons en luidsprekers maakte uiteindelijk het verschil tussen het wel/niet een succes maken van het al langer bestaande idee van een “telefoon”.

    1. Voor mijn idee zou een idee nooit patenteerbaar mogen zijn alleen een daadwerkelijk uitgevoerd iets. En ook die specifieke uitvoering kan beschermd zijn. Dus niet een apparaat die geluid kan versturen.

     Verder is het inderdaad moeilijk. Volgens mijn eerdere stelling zou Johann Philipp Reis een patent kunnen krijgen, hij kan namelijk geluid als elektrisch signaal versturen. De anderen borduren daar op voort en maken het alleen beter. Ik kom dan eigenlijk niet verder dan er moet een significante verbetering zijn of een compleet ander productieproces.

     Ik snap dat dat lastig uit te voeren is maar is dat heel anders dan bijv een discriminatie verbod. Daar is het ook niet zwart/wit.

  2. Sec dat het je het met de computer doet, vind ik geen uitvinding. Net zo min als iets in staal uitvoeren dat voorheen een houten constructie was. Logisch dat hij dan sterker is. Maar als je dankzij die nieuwe technologie in staat bent om iets wezenlijk anders te doen – een dwarsbalk die weg kan omdat staal het wel houdt – dan vind ik dat wel een uitvinding.

 3. Vorige maand nog heeft het US PTO een Apple patent heronderzocht en claims 1-11 bevestigd en claims 12-22 afgewezen. Patent: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=8,014,760.PN.&OS=PN/8,014,760&RS=PN/8,014,760

  Apple heeft tegen Samsung een zaak obv inbreuk op claims 10 11 en 19.

  Er zijn dus wel degelijk lopende zaken in het geding in de afgelopen maanden waarbij de patenten niet (geheel) van tafel geveegd zijn.

  1. Correct. Alleen lijkt deze zaak al aangespannen te zijn voordat Alice werd gewezen, en het is procestechnisch meestal niet mogelijk om achteraf nog een nieuw bezwaar in te brengen (“dit octrooi is geen geldige materie”). Dat zou voor mij verklaren waarom deze zaak nog loopt.

   Ik kan van dit octrooi geen reexamination dossier ontdekken op http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair Meer dan verleningsdocumenten en daarna een change of attorney lijkt er niet te zijn. Dus lastig om na te gaan of het USPTO iets vond van de 101-waardigheid.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.