Gastblog: Een glasvezel langs je flatraam. Moet je dat pikken?

kabel-muur-gedoogplichtOmdat ik met vakantie ben vandaag een gastbijdrage. Vandaag: Michel Arts over de gedoogplicht om kabels langs je raam te moeten tolereren.

Op veel plaatsen wordt op dit moment glasvezel aangelegd. Dat gaat niet altijd zonder problemen. In flats heb je het probleem dat je mogelijk geen glasvezel kan krijgen als je onderbuurman, de huisbaas of de vereniging van eigenaars niet wil meewerken. Reggefiber zegt in zo’n geval zelfs: “kunt u niet zelf zorgen dat alle benedenburen mee willen werken, dan willen wij alsnog een poging wagen”. Kan Reggefiber inderdaad niets doen en kun je dus geen glasvezelaansluiting krijgen?

De Telecommunicatiewet is hier volgens mij vrij duidelijk over. In hoofdstuk 5 van die wet is de zogenaamde gedoogplicht geregeld. Dat is de verplichting van grondeigenaren om, onder bepaalde voorwaarden, de aanwezigheid van kabels t.b.v. openbare telecommunicatienetwerken te gedogen. De eigenaar moet ook gedogen dat deze kabels aangelegd en opgeruimd worden. Wel heeft de eigenaar recht op een schadevergoeding als hij daardoor schade leidt. Ook de rechthebbende van een gebouw is verplicht om onder bepaalde omstandigheden telecomkabels (en dus ook glasvezelkabels) in en aan het gebouw te gedogen. Dat is geregeld in het vierde lid van artikel 5.2:

Voor zover het voor het aansluiten van gebruikers op een openbaar elektronisch communicatienetwerk nodig is, is bovendien de rechthebbende op een gebouw verplicht de aanleg, instandhouding of opruiming van netwerkaansluitpunten en kabels in en aan dit gebouw te gedogen.

De bedoeling van de wetgever staat duidelijk in de memorie van toelichting (p. 48):

Dit betekent bijvoorbeeld voor het geval in een flatgebouw kabels moeten worden aangelegd ten behoeve van een aansluiting van een van de bewoners, de overige bewoners de aanleg, instandhouding en opruiming van deze kabels dienen te gedogen.

Om op de titel van deze gastbijdrage terug te komen: een glasvezelkabel langs je flatraam heb je dus inderdaad te pikken. Maar blijkbaar durven bedrijven als Reggefiber het niet aan om de gedoogplicht in te roepen. Op de website van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vond ik een besluit van de OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit, een van de voorlopers van de ACM) uit 2002 waarin aan de eigenaar van een flatgebouw een last onder dwangsom werd opgelegd omdat hij geen medewerking verleende aan de aanleg van twee KPN-aansluitpunten. Een last onder dwangsom betekent dat je een dwangsom moet betalen als je je niet houdt aan wat er in dat besluit is vastgelegd. Het ging hier om een flatgebouw waar geen KPN-infrastructuur aanwezig was. De eigenaar wilde niet verder gaan dan het verlenen van toegang tot een aansluitkast van concurrent Lijbrandt Telecom (KPN zou dan met Lijbrandt Telecom een contract moeten afsluiten voor het gebruik daarvan). Volgens de OPTA had KPN het recht om eigen kabels te leggen tot in de woning van de klanten.

In het besluit van de OPTA ging het om toegang tot een gemeenschappelijke ruimte van een flatgebouw. De ACM kan volgens mij een soortgelijk besluit ook opleggen aan een bewoner die weigert om toegang te verlenen tot zijn woning voor de aanleg van een glasvezelkabel voor zijn bovenbuurman. In de voorlopers van de Telecommunicatiewet (Telegraaf- en Telefoonwet 1904 en de Wet op de telecommunicatievoorzieningen) stond zelfs een bepaling die de PTT, en later KPN, de mogelijkheid gaf om aan de burgemeester of kantonrechter een last tot binnentreden te vragen om tegen de wil van de bewoner een woning binnen te treden voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels.

In de Telecommunicatiewet ontbreekt een dergelijke bepaling. In de Algemene wet bestuursrecht staat echter een vergelijkbare bepaling die van toepassing is indien een bestuursorgaan tot het toepassen van bestuursdwang bevoegd is. Volgens die bepaling (artikel 5:27) kan een bestuursorgaan (zoals de ACM) zelf een machtiging tot binnentreden afgeven. Artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet is een bepaling die de ACM via bestuursdwang kan handhaven. Dus de ACM kan de binnentredingsbepaling uit de Algemene wet bestuursrecht ook toepassen m.b.t. de gedoogplicht.

Samenvattend kunnen we dus stellen dat een benedenbuurman, verhuurder of een vereniging van eigenaars moet meewerken als een of meerdere bewoners glasvezel willen hebben. Het is dan ook onbegrijpelijk dat er woningcorporaties (zoals in Almere) zijn die zelfs niet willen dat de glasvezel via een stalen gootje aan de buitenkant van de flat aangelegd wordt. Wat vinden jullie? Moeten glasvezelbedrijven als Reggefiber zonodig een beroep doen op de wettelijke gedoogplicht of moeten ze het huidige beleid handhaven?

Michel Arts heeft elektrotechniek gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven en is antenneontwerper bij ASTRON. Naast techniek gaat zijn persoonlijke belangstelling uit naar (de geschiedenis van) auteursrecht, mediarecht en telecommunicatierecht.

23 reacties

 1. Ja, ik vind van wel! Het belang van iemand die iets wil weegt zwaarder dan dat van iemand die iets niet wil. Waarom zou ik, als ik geen glasvezel wil, iemand anders die dat wel wil moeten dwarsbomen. Zeker in dit voorbeeld van een kabel langs een gevel, is er géén enkele obstructie voor de bewoner die dat niet wil. Hij heeft dus geen enkel belang om het plezier van een ander te vergallen. Dat Reggefiber die ruzie liever niet aangaat spreekt voor zich. Een VVE die tegenwerkt dat zijn bewoners (verder gratis) faciliteiten krijgt aangeboden bestaat waarschijnlijk uit bestuurders in de categorie 70+. Als je je bewoners geen faciliteiten biedt is je flat in no time totaal onaantrekkelijk voor huurders.

  1. Het belang van iemand die iets wil weegt zwaarder dan dat van iemand die iets niet wil.

   Dat vind ik een gevaarlijke uitspraak.

   Ook vraag ik me af hoe het zit met schadevergoeding. Aan wat voor soort situaties moet ik denken? Wat nu als je het appartement wil verkopen, maar iemand ziet van de koop af vanwege zo’n kabel?

   1. Ik doelde daarbij op deze situatie uiteraard. Van de koop afzien vanwege een kabelgootje is naar mijn idee azijnpisserij. Juist de VVE heeft als taak om dit soort dingen in goede banen te leiden, waarbij voor zoveel mogelijk eigenaren een goede oplossing wordt betracht. De VVE kan een goede alternatieven beheren om een kabelgootje te voorkomen. Maar als je een flatje niet koopt vanwege een kabelgootje, dan ga je je ook ergeren aan de beneden en bovenburen die hun dekens luchten op het balkon. Koop dan in godsnaam geen flatje! Je moet juist blij zijn als je een woning koopt, dat je voor je telecom kunt kiezen uit alle beschikbare mogelijkheden. Ik zal zelf nooit een woning kopen waarbij ik géén mogelijkheid heb voor glasvezel…

    1. Probleem is dat mensen niet van de koop afzien vanwege een kabelgootje maar dat kabelgootje zal wel meewegen met hun beslissing. Het kan net de laatste druppel zijn die de hoop/verhuur in de soep laat lopen. En hoewel de VVE een taak heeft om alles goed te laten verlopen is het maar de vraag of de VVE zich daarvoor zal inzetten. Veel VVE’s zijn slapende en doen gewoon niets tot ze een keer wakker worden geschud. Gemeenschappelijke ruimtes zijn dan ook vaak verwaarloosd omdat het geen hond interesseert. Ten minste, tot de gemeente de VVE hiertoe dwingt. En dan mogen alle VVE-leden diep in de buidel tasten om alles weet goed te krijgen.

  2. Het probleem is, vooral bij een koop-appartement, dat de prijs van de woning omlaag kan gaan als er een lelijke kabel langs de gevel loopt. Dat betekent dus dat je in ieder geval kunt eisen dat deze kabel netjes en vooral onzichtbaar wordt weggewerkt. Bij huurwoningen heb je eigenlijk hetzelfde probleem omdat mensen mogelijk niet de woning gaan huren als er een lelijke glasvezel-kabel langs de gevel gaat. Maar goed, dan is er dus schade en die zal vergoedt moeten worden. Alleen, hoeveel schade is het uiteindelijk? Hoe bepaal je de hoogte van de schade? Schade is duidelijk indien de kabelaar gaten boort in de muur voor bevestiging en daarbij zo diep boort dat er lekkage in het huis optreedt. Of dat er bijvoorbeeld lekkage is in de glasvezel-vulling in de muur en dit tot schimmel leidt. Dit is schade die je niet direct op zult merken en dat maakt het best lastig. Zeker die schimmel kan jaren duren voordat het wordt opgemerkt en dan moet alsnog het verband gelegd kunnen worden met die kabelaar. Maar bij een vorige werkgever zag ik een veel mooier voorbeeld van schade die kan ontstaan. Een kabelaar was aan het graven om voor de buren een kabel aan te leggen maar had niet opgelet op waar de babels liepen. Gevolg: graafmachine snijdt door alle kabels heen en het gehele bedrijf zat zonder stroom en zonder internet! Leuk dat het noodaggregaat dus de servers en router draaiende hield, maar de verbinding was ook weg. Gevolg was dat 40 man personeel de rest van de dag niets konden doen en diverse klanten het bedrijf ook niet konden bereiken en enkele services die wij aanboden dus ook plat lagen. Gelukkig draaide het merendeel in de Cloud maar je wordt er niet echt blij van… Kortom, de kabel zelf is niet het probleem, maar de aanlag ervan en vervolgens het onderhoud erop kan problemen geven.

   1. Die schade is geen gevolg van het aanleggen van de kabel, maar van ondeskundig graafwerk van de aannemer. Angst voor dergelijk schade is overigens reëel, dat hebben wij ondervonden bij klanten langs diverse graafwerkzaamheden aan de wegen in Roermond afgelopen 2 jaar. Maar dat kan toch geen reden zijn om aanleg van nieuwe infrastructuur te dwarsbomen? Vroeg of laat ga je zelf ook gebruik maken van die infrastructuur…

    1. Vroeg of laat ga je zelf ook gebruik maken van die infrastructuur…
     Klopt, maar als de bovenbuurman bij KPN zit kan de buurman daarboven weer bij Ziggo zitten terwijl ik zelf Internet van Tele2 gebruik. Zitten er opeens drie kabelaars waar mijn benedenburen dan weer last van hebben met hun ASDL-lijntje… 🙂

 2. @Con Hennekens: Behalve natuurlijk dat de VvE de vereniging van eigenaren is en niet van huurders. En dat het de algemene vergadering van eigenaren is die stemt over een voorstel om bv. Reggefiber toe te staan een kabel(goot) tegen de gevel te nagelen, gaten in de buitenmuren te boren, of wat de kabelboer dan ook van plan is. Als de AVA tegenstemt dan is dat het standpunt van de VvE en kan de kabelaar zijn heil gaan zoeken in het bestuursrecht. Zo werkt onze rechtstaat.

  1. Helaas wel ja. Nederlanders scheppen er groots genoegen in om andermans plannen te dwarsbomen. Daarom komt er ook nog maar zo weinig van de grond in Nederland. Een verhuurder / VVE doet er dan ook verstandig aan om clausules in huurcontracten op te nemen die tegenwerking van infrastructuur vernieuwing / verbetering tegen te houden, en een mogelijkheid van bekabeling langs of in de gevel non-discutabel te maken. Nog beter zou het zijn dat er bij het ontwerp van een gebouw rekening gehouden wordt met dit soort zaken door bijvoorbeeld een servicekanaal in te bouwen. Die is dan niet van de huurder, en daarin kan je gewoon je bekabeling aanbrengen. Veroudering van je gebouw door gebrek aan moderne infrastructuren levert uiteindelijk meer schade op.

   1. Evenzo zijn er massa’s Nederlanders die steeds het nieuwste van het nieuwste willen hebben, omdát het nieuw is (schrijf ik via m’n 100 Mb glasvezel aansluiting ;-), zonder dat er sprake is van meer of andere diensten. Bijna iedere doorsnee consument heeft genoeg aan 10 Mb download en enkele Mb upload. Waarden die je via coax of ADSL/VDSL ook prima kan realiseren. Glasvezel maakt voor die doorsnee consument op dit moment op geen enkele wijze zijn potentie waar. KPN (dat via het voormalige Reggefiber als enige – naast Vodafone dat nog bezig is met uitrol – semi-landelijke dekking voor Consumenten biedt) beschouwt het als een alternatief voor koper; op glas is niets leverbaar dat niet ook op koper beschikbaar is. Hooguit zijn sommige HD iptv streams van iets beter kwaliteit. Vodafone lijkt iets meer in te zetten op de kwaliteit van de tv streams, maar levert ook geen nieuwe of andere diensten dan de koper en coax providers. Geen enkele andere glasprovider (dan KPN of Vodafone) heeft een semi-landelijk netwerk.

    Kortom, glasvezel levert m.i. tot op heden voor de doorsnee consument niets wat koper of coax niet ook kunnen leveren. Zolang daarom koper en coax wel al aanwzig zijn, lijken mij de bezwaren van esthetische aard op voorhand niet onredelijk.

    Dat gezegd hebbende zou ikzelf als niet-doorsnee consument bij verhuizing zeker letten op de aanwezigheid van glas infrastructuur in de wijk.

  2. Ik denk niet dat het mogelijk is voor een huurder om de aanleg van kabels tegen te houden.

   Wat betreft het kopen/huren van flat met lelijke kabels: ik denk inderdaad dat het niet de voornamelijkste reden zal zijn om af te zien van het sluiten van een contract. Zeker bij huur zie ik dat niet gebeuren, dan is de flat toch niet van jou. Bij koop zou ik toch wel langer nadenken over al die kabels die de woning er niet mooier opmaken.

 3. Ik vind de conclusie wel wat kort door de bocht. Er wordt wel wat makkelijk voorbijgegaan aan de term “nodig”. In de genoemde voorbeelden was er helemaal geen telecomverbinding aanwezig en lijkt het me dit inderdaad onder ‘nodig’ te vallen. Alleen in flatgebouwen waar je al kan kiezen uit adsl en kabel zie ik niet helemaal waarom een derde optie ook nog “nodig” zou moeten zijn.

  Snijdt mijn opmerking hout, of kijk ik ergens overheen?

 4. Op sommige websites waarnaartoe gelinkt wordt, zijn andere manieren omschreven dan een gootje langs de muur. Bijvoorbeeld een bundel kabels die omhoog gaat door alle meterkasten met een vertakking in elke meterkast voor een aansluiting. Hoe breed is deze gedoog verplichting met betrekking op verschillende aansluit methodes? Als ik bijvoorbeeld geen bezwaar heb tegen een gootje langs de muur maar de Vereniging van Eigenaren wil dat niet, moet ik dan opeens de bundel door mijn meterkast gedogen? En wat nou als de meterkast ook niet kan (bijvoorbeeld omdat er geen kruipruimte is en men dus niet van de muur naar de eerste meterkast komt), moet ik dan een gootje in de hoek van mijn woonkamer accepteren?

  1. Waarschijnlijk moet je dat gedogen, nog afgezien van de Telecommunicatiewet, omdat veel VvE’s in het splitsingsreglement en/of huishoudelijk reglement geregeld hebben dat je werkzaamheden in je appartement t.b.v. gezamenlijke voorzieningen en faciliteiten moet dulden.

   Juist omdat de meterkast bedoeld is voor dit soort infrastructurele zaken vind ik ook dat je dan niet heel sterk staat in je argument om te weigeren dat daar infrastructuur doorheenloopt.

   Voor je woonkamer wordt het al iets minder evident, maar als de gezamenlijke vergadering, waar jij ook deel van uitmaakt, besluit dat het belang van glasvezelverbiningen de prijs van een gootje in ieders appartement waard is, dan moet je daarmee leven.

   1. Maar de pest is dat ook degenen op de bovenste verdieping, die hoe dan ook geen gootje zullen krijgen, of diegenen wiens bovenbuur geen glasvezel wil, mogen meestemmen.

    Dat is natuurlijk niet eerlijk: zelf geen nadeel maar wel een voordeel: rara hoe zou die stem uitpakken?

 5. Ik denk dat in dit verhaal de andere kant van de zaak onderbelicht blijft: Waarom willen sommigen die kabel niet? Als daar goede argumenten voor zijn, zou de eerste stap moeten zijn het vinden van een aanvaardbaar compromis (de kabel op een minder nadelige plaats aanleggen), en niet afdwingen via de rechter of betalen van een schadevergoeding.

   1. @Con Hennekens, je bent het wel met deze opmerking eens maar is juist die vraag en de er uit voortkomende discussie iets dat in de VvE en de AVA wordt besproken? Als dan blijkt dat een meerderheid van stemmen tegen de komst van die kabel is, waarom zou dat volgens jou dan zo een probleem zijn? Jouw eerdere standpunt dat Nederlanders elkaar altijd willen dwarsbomen snijdt in het licht van jouw reactie op deze post geen hout.

    1. Een meerderheid van stemmen zegt mij niet zoveel. Als er 51 tegen zijn en 49 voor, waarom zouden die dan geen rechten meer hebben? Waar ik het erg mee eens ben, is dat men op zoek moet naar een aanvaardbaar compromis. En een stemming is géén compromis, dat is het afdwingen van het grootste gelijk. Er zijn ruim voldoende mogelijkheden om te zorgen dat infrastructuur netjes weggewerkt wordt. Waarom zou je een ander dan zijn glasvezel misgunnen? Op de meeste appartementencomplexen zitten ook regenpijpen. Ik vind die lelijk, mag ik dan eisen dat ze die weghalen als nergens staat dat ik dat niet mag eisen? Misschien is het vloeken in de kerk, maar ik denk dat we ons in Nederland véél te drukken maken om juridisch gelijk, en véél te weinig oog hebben voor wat goed is voor de maatschappij (en in dit geval, een woongemeenschap).

     1. Is de juridische wereld niet in het leven geroepen om juist er voor te kunnen zorgen dat het belang van de samenleving én het belang van het individu zo veel mogelijk gediend worden? Dus, als de regels van VvE en de AVA (waar je mee instemt als je een huis koopt in die VvE) inhouden dat er gestemd wordt over voorstellen en onder welke criteria dat voorstel dan is aangenomen (De helft + 1 is gebruikelijk maar niet in alle gevallen. Quorums zijn vaak ook van toepassing. En stemming naar gewicht ook), is dan niet het belang van het individu en van de samenleving (van de VvE) beiden zo veel mogelijk gediend?

 6. Ik kan me voorstellen dat regfiber geen zin heeft om extra kosten te maken en het aan de bewoners overlaat om te regelen dat ze toestemming krijgen. Het zou ze echter sieren als ze minimaal een keer een proces aangaan om een principe uitpspraak te krijgen.

  1. Het geeft ze ook een mooi excuus als ze geen zin hebben. Bewoners in het appartementen complex kregen een paar jaar terug te horen dat ze geen glasvezel konden krijgen omdat de beneden buren niet mee werkten. Die beneden buren bleken nooit om medewerking gevraagd te zijn!

 7. Ik heb een coax-kabel voor de bovenburen door mijn huiskamer lopen. Dit zat er al toen ik het huis kocht, en ondanks dat het er zat heb ik het huis gekocht, dus ik wil niet zeggen dat hij helemaal weg moet. Echter het is wel een storende kabel (en ik heb best moeite gestoken in het netjes wegwerken of verwijderen van andere kabels in mijn huis, waardoor deze kabel des te storender is als enige die er nog hangt).

  Kan ik eisen dat deze kabel verlegd wordt naar de meterkast (waar ook de gasleiding, telefoonkabel etc. van de bovenburen doorheen lopen)? Dan heb ik niet zo’n lelijke kabel door mijn huiskamer meer lopen.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.