6 reacties

  1. nu voor een dergelijk account in dat verband geldt dat die waarde afhankelijk is van de gebruiker van dat account

    Hoe verklaart men dan dat er een levendige handel in Instagram- en TikTok-accounts bestaat?

  2. Ik heb ook even gekeken naar de conclusie van de Procureur-Generaal en deze verwijst naar de algemene voorwaarden van Instagram waarin verklaard wordt dat een account persoonlijk en niet overdraagbaar is. Waar de PG niet naar verwijst is dat de meeste AV’n voor “social media” accounts ook een clausule bevatten die de platformbeheerder de mogelijkheid bieden de overeenkomst eenzijdig en zonder vergoeding op te zeggen na overtreding van de AV. Daarmee verdampt de schijn van een goed.

  3. De enige optie daartegen zou zijn dat de politie Instagram tipt over het vonnis, waarna het bedrijf het account sluit wegens overtreding van de gebruiksvoorwaarden

    Los van de vraag of de politie dat mag doen, waarom zou de politie dat moeten doen?

    Kan het oorspronkelijke slachtoffer dat niet zelf doen? Zeker met een vonnis waaruit blijkt dat het instagramaccount gebruikt werd voor illegale activiteiten.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.