Laadpaalkleven mag in principe, oordeelt de Hoge Raad

Het is niet verboden een elektrische auto bij een laadpaal te laten staan als die al is opgeladen, meldde de NOS onlangs. De Hoge Raad oordeelde namelijk dat het niet relevant is of je accu daadwerkelijk aan het laden is, het gaat om het doel van daar staan. Ziet een gemeente dat anders, dan moeten ze hun APV maar aanpassen, als ik het goed begrijp.

Het probleem van laadpaalkleven is bij veel elektrischeautobezitters bekend: iemand staat op een laadplek maar de accu is geheel vol (te zien aan het groene lampje), terwijl jij die net wil laden nu niet terecht kan. Steeds meer gemeenten doen daar wat aan, meestal met het verkeersbord E04 met onderbord ‘opladen elektrische voertuigen’.

In de zaak die tot dit arrest leidde, had een man in Den Haag bij zo’n plek geparkeerd met het doel om te laden, maar had zijn auto dus laten staan nadat de accu vol was. Hij kreeg daarop een naheffing parkeerbelasting, die hij aanvocht met het argument dat hij helemaal niet aan het laden was. Eh, pardon? Ja, dat is een goed argument: op een parkeerplaats parkeren in strijd met het onderbord is verboden, en alleen op plekken waar je toegestaan parkeert, kun je een naheffing parkeerbelasting krijgen. (Hij had een parkeerboete van 95 euro kunnen krijgen inderdaad, maar dat is niet gebeurd.)

In april blogde ik over een zaak van het Hof Arnhem waarin men het wél boetewaardig (die 95 euro) vond om op een laadplek te blijven staan nadat de accu vol was. Dat deden ze in juni nog eens over, met een niet mis te verstane formulering:

Het hof stelt voorop dat geen sprake is van parkeren met het doel “opladen elektrische voertuigen” wanneer het voertuig niet daadwerkelijk wordt opgeladen. Dat een voertuig gedurende enige tijd wordt opgeladen nadat het op een daarvoor bestemde parkeerplaats wordt neergezet, doet er niet aan af dat het parkeren niet (meer) met dit doel plaatsvindt wanneer de batterij vol is (vergelijk het arrest van dit hof van 17 maart 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:2105).
De gemeente Den Haag had natuurlijk belang bij die naheffing, en stelde zich dan ook op het standpunt dat hij wél geparkeerd stond met het doel om te laden, immers de auto was aangesloten en had kunnen laden. Dat de auto feitelijk geen stroom afneemt, is een detail: het had gekund. De auto stond dus geparkeerd om te laden, en die status houd je tot je wegrijdt. En de Hoge Raad gaat daarin mee:
De omstandigheid dat de accu van een elektrische auto die is aangesloten op een laadpaal op enig moment niet of niet meer wordt opgeladen, dwingt, anders dan het middel veronderstelt, niet tot de gevolgtrekking dat de auto op de desbetreffende parkeerplaats is geparkeerd met een ander doel dan het opladen van de accu van die auto. De heffingsambtenaar is in een dergelijk geval niet gehouden nader onderzoek te doen naar het doel waarmee de auto is geparkeerd.
Bijgevolg mogen paalklevers dus inderdaad voor onbepaalde tijd blijven staan, zolang ze maar parkeerbelasting betalen. Een gemeente die dat vervelend vindt, moet dus andere maatregelen nemen zoals een eindtijd voor überhaupt daar parkeren.

Arnoud

 

29 reacties

   1. Je kan het ook andersom doen: gratis op de laadplek staan, maar 30 minuten oid nadat je vol bent gaat er een torenhoog minuut tarief lopen op de laadpaal dat vele malen hoger is dan het parkeer teparief op de betaalde parkeerplekken.

    Dan hoeft de gemeente niets meer te doen jet APV of eindtijden/maximale parkeertijden.

     1. Waar het extra geld naar toe gaat is geregeld op basis van afspraken, die herzien kunnen worden. Dat is dus geen factor van belang (of slechts een tijdelijke/kunstmatige factor) in de acceptatie van de oplossing van Elroy.

      Het gaat om het oplossen van het probleem van laadpaalkleven. Waar eventuele boetes/meerprijzen naar toe gaan is secundair.

      (En als de oplossing effectief is, zullen die boetes in de praktijk niet of nauwelijks opgelegd worden, en dus hypothetisch zijn)

    1. Voordat iemand zegt dat dit vergezocht is, dit heb ik meerdere keren gedaan, omdat ik wist dat ik niet op tijd bij de paal kon zijn om een parkeer boete te voorkomen, maar wel moest laden om eind van de cursus naar huis te kunnen. Ik ken meerdere andere personen die hetzelfde hebben gedaan.

     Dit is het grootste probleem met elektrische auto’s en het gebrek aan voldoende laadpalen.

 1. Geldt deze redenatie ook voor laden/lossen (verkeersbord E07)? Ik parkeer, haal een doos uit de auto (lossen), doe de auto dicht en loop met de doos naar het postkantoor om hem te versturen. Vervolgens ga ik nog paar uur winkelen in de stad. Lossen was immers het doel toen je parkeerde. Succes aan te tonen wat mijn mentale intentie was toen ik de auto parkeerde.

  Moeilijker is het om dit door te trekken naar tijden om eind- of betaal-tijden te omzeilen. Als je je auto om 8:00 ergens parkeert (toen het gratis was volgens het onderbord), ben je om 10:00 dan nog steeds aan het “parkeren om 8:00” omdat dat de toestand/doel was toen je je auto parkeerde. Waarom zou de auto niet veranderen van “ladende auto” naar “niet-ladende auto”, maar wel van “auto geparkeerd om 8:00” naar “auto geparkeerd om 10:00”? De giecheltoets maakt dit argument wel een beetje lastig.

  1. Voor mij zijn beide van jouw voorbeelden wezenlijk anders dan bij electrisch laden. Het primaire verschil is in hoeveel controle je hebt over het doel. Op het moment dat je naar de stad gaat ben jij het zelf die het doel van je stop veranderd. Het stoppen van het laden van de auto heb je veel minder controle over, want dat ligt ook aan de laadpaal, laadsnelheid etc.

   Bij het gratis parkeren voor 10:00 is je doel nog steeds hetzelfde, parkeren. De tijd waarop je dat doet maakt niks uit voor je doel, dat is slechts een middel om goedkoop te kunnen parkeren. De begintijd voor het parkeertarief (10:00) is iets dat je wist dat eraan kwam. In tegenstelling tot de exacte eindtijd van het laden van je auto.

   1. Als je de laadstatus van je autobatterij kent, en de specificaties van de laadpaal, weet je ook wanneer het klaar is. Met een minimale moeite kun je dus weten wanneer het klaar is.

    Het argument dat het voorbeeld van Ronals anders is want je weet niet wanneer het klaar is valt dus weg.

    Ook is het natuurlijk nog steeds zou dat, ook bij laden, jijzelf bepaalt waneer het ‘klaar’ is. Meestal zal het een kwestie zijn van: bijladen, zoveel als gaat gezien de tijd. En meestal zal dit meer zijn dan nodig om op je volgende bestemming te komen. Alles wat meer is dan nodig om op je volgende bestemming te komen is vrijwillig, en dus volledig onder jouw controle.

  2. Geldt deze redenatie ook voor laden/lossen (verkeersbord E07)? Ik parkeer, haal een doos uit de auto (lossen)

   Het is of of. Of je parkeert, of je lost:

   parkeren: het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen;
   Eigenlijk wel een raar bord E07, had er niet beter een L in plaats van een P op kunnen staan?

 2. Als ik het goed begrijp zei Hof Arnhem dus eerst “Er werd niet geladen, dus mocht je er niet parkeren, dus kun je geen naheffing opleggen.” Maar zei de Hoge Raad daarna, “Het lijkt alsof er wel geladen wordt, ambtenaar hoeft het niet verder uit te zoeken, dus je mag er parkeren, dus betaal maar parkeerbelasting.” Beide uitspraken vind ik opvallend.

  Volgens mij volgt de naheffing oa uit de Gemeentewet artikel 225. Lid 2 stelt dat parkeergeld mag worden geheven voor het parkeren “op de binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden.”

  Dat lijkt mij een voorwaarde aan de plek waarop je parkeert, niet de wijze waarop je parkeert. Dus als ik er parkeer met een wiel op de stoep, dan lijkt het me dat ik alsnog parkeergeld moet betalen. De <url=https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2021:1011>conclusie van Advocaat Generaal IJzerman in 2021, in een zaak tegen iemand die opzettelijk deels op de stoep parkeerde om een naheffing te ontlopen, was dan ook dat de fout-parkeerder zowel een boete als een naheffing mocht ontvangen.

  Maar de uitspraak van het Hof inzake laadpaalkleven doet nu weer anders denken. Als je op een verboden manier parkeert op een plek waar je wel wel betaald moet parkeren, kun je geen naheffing krijgen. Dit strookt niet met de conclusie van de A-G: je parkeert op een plek waar je legaal kúnt parkeren, dus mag er een naheffing volgen. Dat je daaropvolgend op een verboden manier parkeert kan daarnaast nog een parkeerboete opleveren.

  De uitspraak van de Hoge Raad vind ik opvallend, omdat dat eigenlijk het ‘pas betaald parkeren nadat je vol geladen bent’ dus onmogelijk maakt. Geen probleem voor Den Haag, want daar was het al niet gratis parkeren als je laadt. Maar in andere gemeentes zie ik nu niet meer in hoe ze gratis laden van betaald kleven kunnen onderscheiden. Als de ambtenaar niet gehouden is nader onderzoek te doen, als het er op lijkt dat je laadt, zal je ook na het vol laden dus niet meer hoeven betalen voor het parkeren.

  1. De redenering van de HR is dat een plek aangewezen moet zijn om er te parkeren, anders geldt er een parkeerverbod en mag je geen naheffing opleggen (maar alleen een boete verboden parkeren). Als de plek aangewezen is met een onderbord, dan is het verboden parkeren als je buiten het onderbord treedt.

   Dit maakt dus dat een stukje op de stoep parkeren in een parkeervak wél gewoon parkeren is. Uit het arrest waar jij de conclusie van aanhaalt, haal ik dat het criterium grofweg is of het parkeervak onbruikbaar is geworden voor anderen. Dat zou dus betekenen dat dubbel (in twee vakken) parkeren zou betekenen dat je twee keer belasting moet betalen?

   Als je nou zegt, het is een parkeervak dus betalen, maar bij uitzondering kwijtschelden heffing voor de tijd dat men actief laadt?

   1. In Amersfoort doen ze het zo:

    In gebieden waar belanghebbenden- of parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, of waar een maximale parkeerduur of enige andere parkeerrestrictie geldt, geldt deze restrictie onverminderd ook voor oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen. Voor het parkeren op oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen geldt tevens de voorwaarde dat de auto met een oplaadkabel verbonden is aan de laadpaal en er daadwerkelijk sprake is van het opladen van accu’s voor de geparkeerde auto. Op belanghebbendenplaatsen geldt dat geparkeerde voertuigen die om 20:30 nog daadwerkelijk laden, op de betreffende oplaadplaats mogen blijven staan tot 09:00 van de daaropvolgende ochtend.
    Het is dus gewoon betaald parkeren op een laadplaats, en de restrictie dat je werkelijk aan het laden moet zijn. Ik kan dat niet rijmen met het verhaal dat je na 30 minuten weg moet wezen of extra hoge parkeerbelasting moet betalen?

    1. Het is dus gewoon betaald parkeren op een laadplaats, en de restrictie dat je werkelijk aan het laden moet zijn

     Maar dan zou ik verwachten dat je een naheffing (incl € 66,50 kosten) krijgt als je niet aan het opladen bent. In jouw link van het laadplein staat dat je alleen een connectietarief per uur hoeft te betalen. Dat is toch het reguliere parkeertarief?

     In Amersfoort doen ze het zo
     Dat was vroeger, tegenwoordig doen ze het zo 🙂

   2. Dat dubbel parkeren is heel vervelend, maar in sommige gevallen niks aan te doen. De parkeerplaats bij mijn ouders bijvoorbeeld is nu verbeterd, maar had voorheen een deel van de parkeerplaatsen pal naast struikgewas. Als je niet dubbel wilde parkeren, dan moest je dus de deur door het struikgewas duwen om uit te stappen. Of over de bijrijdersstoel klimmen en de deur voorzichtig openen om te zorgen dat je de auto naast je niet raakte (de vakken waren nog vrij smal ook). In zo’n geval zou het me zeer onredelijk lijken als je dubbel zou moeten betalen, terwijl de gemeente de parkeerplaats onhandig ontworpen heeft waardoor je bij niet-dubbel parkeren je auto nauwelijks uit kan. Of een andere parkeerplaats in hun stad waar de vakken halfrond ontworpen (en heel kort qua lengte) waren in plaats van het gebruikelijke rechthoekig. Succes met je auto goed parkeren in een vak waar je auto bij niet-dubbel parkeren niet eens tussen de lijntjes past.

 3. We moeten niet van ieder probleem een juridisch probleem maken en dan proberen op te lossen met subtiele en ingewikkelde juridische constructies.

  In plaats daarvan: 1) Houd op met het aanleggen van laadpalen op de meest attractieve parkeerplekken (vooraan, dichtbij de in/uitgang). Plaats ze voorlopig juist op minder aantrekkelijke plaatsen. Elektrisch rijden is al aantrekkelijk genoeg. 2) Hef het normale parkeertarief op parkeerplekken met een laadpaal. 3) Zorg dat er voldoende laadpalen zijn.

  Het toekomstige normaal is dat de meeste auto’s elektrisch zijn en laadfaciliteiten nodig hebben. Binnen een paar jaar zijn elektrische auto’s geen uitzondering meer.

  1. De vraag is of er meer laadfaciliteiten nodig zijn. Accu’s gaan steeds langer mee op een lading, dus zou je ook onderweg kunnen gaan opladen waardoor er minder laadpalen nodig zullen gaan zijn. Vergelijk het met benzine: in 1920 reed een auto misschien 1:4 en moest je constant tanken. Nu is 1:25 heel normaal en tank je gewoon af en toe tussendoor.

   1. Als ex-accu rijder kan ik je vertellen dat er zwaar behoefte is aan extra laadpunten. Verschil tussen 5 jaar geleden toen ik die auto nam en 1 jaar geleden is dag en nacht.

    5 jaar geleden kwam ik bij klanten en was er altijd wel een laadpaal. Vorig jaar stonden er 3 auto’s per laadpaal en moest je mazzel hebben dat er net 1 weg rijdt. Onderweg laden klinkt leuk, maar je hebt er blijkbaar geen ervaring mee.

    Hoe graag sta jij in the middle of no where 45 minuten stil? EN dat elke dag en als je ver weg moet voor het werk twee keer?

    Het hele argument voor een elektrische auto is dat je hem laadt als je hem niet gebruikt, dus thuis, waar je op visite bent, bij je klant terwijl je vergadert, etc… Dat is steeds slechter mogelijk omdat aantal auto’s veel harder stijgt dan aantal palen. Op populaire locaties is het nog wel te doen, maar daar kan je ook makkelijk met het OV komen en heb je geen auto voor nodig.

    Ik heb niet voor niets weer een benzine auto en aangezien ik geen eigen oprit heb om te laden zal ik waarschijnlijk als dat belachelijke EU plan doorgaat eind 2034 een nieuwe benzine auto kopen, zodat ik voorlopig niet terug hoef naar die ellende.

   1. In de parkeergarage in Dordrecht waar ik regelmatig kwam betalen elektrische auto’s het normale parkeertarief. Bij het opladen (op daarvoor gereserveerde plaatsen) betalen ze voor de elektriciteit. En ja, ik zie geen verplichting om de auto te verplaatsen zodra die volgeladen is.

     1. Aparte vraag Bas, daar PeterS dat niet zei. Maar als antwoord: Dat is niet overal zo. Gemeentes/Overheden willen elektrisch rijden bevorderen. Daarom stellen ze plekken gratis ter beschikking om te kunnen laden. Ze willen echter niet dat je na het laden blijft staan, wat juridisch lastiger blijkt te realiseren dan gedacht.

      Alhoewel, de gemeentewet stelt duidelijk dat geen belasting geheven mag worden op laden en lossen. Dus tijdens het laden… 😉

      1. PeterS zei:

       Hef het normale parkeertarief op parkeerplekken met een laadpaal.
       Daaruit trok ik de conclusie dat het gratis was (omdat ik nog nooit heb gezien dat er méér dan het reguliere parkeertarief betaald moet worden). Wat is er precies apart aan mijn vervolgvraag (behalve dat ik impliciet aannam dat het gratis in plaats van voordeliger was)?

 4. Hier in Nederland betalen we gewoonlijk per kWh aan de laadpaal. In het buitenland zie je vaker per minuut, of per minuut én per kWh. Ben je niet aan het laden, dan betaal je al snel een hoog tarief per minuut. De insteek is daar: zo kort mogelijk aan de laadpaal staan. Dat lijkt te werken. Het voorkomt dat ambtenaren boetes moeten gaan uitschrijven (met het hele verwerkingsapaparaat er achter). En het is voor de laadpaaltoko interessanter.

  In onze wijk zwerft ook een elektrische MyWheels-auto van laadpaal naar laadpaal. Huur je deze auto, dan moet je deze aan een laadpaal in de wijk terugzetten. Logisch, dan heeft de volgende huurder ook een volle accu. Maar de auto mag nu gewoon aan de laadpaal blijven staan. Beetje jammer, want het aantal laadpalen is ook in onze wijk te klein – ik kan mijn EV soms niet opladen. Daar heeft MyWheels wat op gevonden: klanten (ja, ik ben ook klant) kunnen ontlader worden. Dat houdt in dat ze een MyWheels auto die al langer aan de laadpaal staat (eh, 24 uur?) daar weg mogen halen en ergens anders in de wijk mogen parkeren. MyWheels beloont ontladers met een klein bedragje. Voor mij is de beloning vooral dat ik mijn eigen EV toch aan de lader kan hangen.

 5. Dit soort constructies – per kWh als je laadt en daarna een (hoog) bedrag per minuut – zie je in Nederland ook. Maar eigenlijk alleen maar in particuliere parkeergarages en de overheid is doof blind en stom en doet alsof deze oplossing niet bestaat…

  1. Ik dacht altijd dat het probleem daarmee was dat de betaling aan de paal gaat naar de paalexploitant, en het parkeergeld (via automaat of app) naar de gemeente. Dus als je deze constructie wilt doen, dan moet je als gemeente ineens een extra geldstroom via die paalexploitant opzetten. En ik zie wel wat beren op de weg dan, is het nog wel een belasting als een particuliere paalmaatschappij het incasseert? Wat doe je als het geld bij de paalmaatschappij ligt en die vanwege een geschil het niet afdraagt?

   Is het in andere landen anders geregeld, die heffing?

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.