Moeten we echt elk jaar de copyrightvermelding in onze broncode updaten?

Een lezer vroeg me:

Alle broncodes binnen ons bedrijf hebben een copyrightvermelding, als volgt:
Copyright © 2016 $NAAM
THIS SOURCE CODE IS THE UNPUBLISHED AND CONFIDENTIAL PROPERTY OF $NAAM<
AND MAY NOT BE COPIED, MODIFIED OR DISTRIBUTED WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.
(Iets ingekort in verband met leesbaarheid.) Nu moet ik al die notices aanpassen want het is 2017. Kan dat echt niet anders?

Vrijwel alle broncode heeft een copyright notice, maar juridisch is dat eigenlijk nergens voor nodig. Heel formeel bestaat een copyrightvermelding uit drie elementen, in deze volgorde:

  • Het woord "copyright", de afkorting "copr." of het C-in-een-cirkel symbool ©. Allebei is dus eigenlijk dubbelop, en wie "(C)" doet is eigenlijk fout bezig.
  • Het jaar van eerste publicatie van het werk. Als het gaat om een aangepaste versie, dan moeten de jaren van elke wijziging ook worden vermeld. Zo geeft "1985, 1987-1989" bijvoorbeeld aan dat het werk gemaakt is in 1985 met wijzigingen in 1987, 1988 en 1989. Onze vraagsteller hoeft dus niet álle bestanden aan te passen, maar alleen bij de eerste wijziging in 2017 dat jaar toe te voegen.
  • De naam van de auteur. Dit mag een afkorting of pseudoniem zijn, zolang de auteur maar te identificeren is. In dit geval mag de statutaire naam worden gevoerd, of een andere handelsnaam die het bedrijf gebruikt.

Het punt is alleen dat geen enkele wet een copyrightvermelding eist als voorwaarde om auteursrecht te hebben op die software. Auteursrecht ontstaat namelijk enkel door het werk te maken, ongeacht wat er bij staat aan naams- of copyrightvermeldingen.

In de VS was het tot 1978 wél verplicht om zo'n vermelding te doen, anders was je werk niet beschermd. Maar juristen zijn een conservatief stel mensen, en bovendien het stáát heel juridisch dus laten we het maar doen. Cargo culting dus. Hetzelfde geldt voor all rights reserved.

Een naamsvermelding van de rechthebbende is natuurlijk wel zo handig, en een waarschuwing dat zonder licentie deze broncode niet mag worden verspreid kan ook geen kwaad. (Alleen graag zonder hoofdletters, dat leest beter.) Het is dus prima om vanaf nu "Copyright $NAAM" zonder jaartal te doen, dan hoef je er nooit meer aan te komen (tenzij je de auteursrechten verkoopt uiteraard.)

Arnoud

Wat betekent ‘all rights reserved’ nu eigenlijk?

Een lezer vroeg me:

Na het lezen van het artikel over auteursrecht en het feit dat downloaden legaal is, stel ik dan nog graag de vraag hoe het dan zit met de verhouding van deze uitleg van de Nederlandse wet en de beperking die vaak achterop een CD-hoes te vinden is: “All Rights reserved. Unauthorised copying prohibited”. Ik ben ongeveer een jaar geleden gestopt met het kopiëren van muziek omdat ik mij hier niet langer prettig bij voelde. Is er, naast de letterlijke, wettelijke kant, wellicht ook niet een gewetenskant waarop geappelleerd wordt door de muziekindustrie middels genoemde beperking op de CD’s?

Die teksten hebben juridisch geen waarde. “All rights reserved” is een standaardfrase die in Amerika ooit van belang was, maar in Europa niets betekent. Hij komt uit de Buenos Aires Copyright Convention van 1910. Dit is een verdrag tussen de Verenigde Staten en de meeste Zuid- en Midden-Amerikaanse landen, dat bepaalde dat je alleen auteursrechten in die landen had als je “all rights reserved” erbij zette. Deze landen waren toen nog geen lid van de Berner Conventie, die voorschrijft dat auteursrecht automatisch is en dat er geen eisen zoals zo’n tekst gesteld mogen worden.

En “Unauthorized copying prohibited” is een pleonasme: het is niet toegestaan iets te kopiëren als dat niet mag. Ehm, ja, natuurlijk.

De ethische/morele kant van downloaden zonder te betalen is voor ieder om zelf te bepalen. Ik wil in ieder geval duidelijk maken hoe het juridisch zit, want dat is het uitgangspunt. En er komt wat mij betreft iets te veel propaganda uit dat downloaden toch juridisch een grijs gebied zou zijn.

Arnoud