Is “ik ben erbij” klikken op Facebook juridisch bindend?

create-event-facebookEen lezer vroeg me:

Ik heb een event gemaakt voor een boottocht met collega’s. Ik had 60 mensen nodig, en al na drie weken had ik via Facebook genoeg aanmeldingen om te boeken. Op de dag zelf bleek echter nog niet de helft op te komen dagen, en nu zit ik met een financiële strop want ik heb de reservering voorgeschoten. Kan ik de rest nu aanklagen wegens contractbreuk?

Om mensen aan te spreken op contractbreuk, is allereerst vereist dat er een contract (overeenkomst) is. Juridisch gezien is dat vrij makkelijk: is er een aanbod gedaan en heeft de ander daar akkoord op gezegd? De manier waarop, doet er niet toe. Akkoord gaan kan met een creatieve inktkrabbel op papier maar ook langs iedere andere weg. Zolang maar duidelijk is dát je akkoord wilde gaan en waarméé je akkoord wilde gaan.

Op de knop “Ik ben erbij” klikken bij een feestuitnodiging op Facebook lijkt me een prima manier om akkoord te gaan met het aanbod een evenement bij te wonen. Als er gezegd is dat daar kosten aan verbonden zijn, dan moet je die dus betalen.

Echter, de vraag is wel hoe serieus je zo’n aanmelding moet opvatten. Het is bekend dat mensen dit nog wel eens zien als een niet-bindend iets, “ik kom” betekent in de praktijk “ik denk dat ik kom maar weet het niet zeker”.

En dat is juridisch relevant: wanneer het ‘gebruik’ of de gewoonte in een bepaalde situatie wat anders is dan wat je puur taalkundig of juridisch zou concluderen, dan wint dat gebruik. Op de veemarkt koop je pas die koe als er handjeklap is gedaan, ook al ben je het meteen eens over de prijs. Als het dus een gebruik is op Facebook dat iedereen “ik kom” zegt en bedoelt “misschien”, dan mag je uit een aanmelding niet concluderen dat men werkelijk wil komen. Je zult dan moeten nabellen of mailen om een expliciet akkoord te krijgen.

Compleet niet-wetenschappelijk of representatief onderzoek: Hoe zien jullie een “Ik ben erbij” op Facebook?

Arnoud

Kun je annuleringskosten aan een Facebookfeestje koppelen?

create-event-facebookEen lezer vroeg me:

Wij organiseerden een bowlingavond voor de collega’s bij ons bedrijf. De uitnodiging is via Facebook gedaan, en op de evenementpagina hadden wij vermeld dat het evenement geld kost i.v.m. reserveren van de banen. Tevens hadden wij vermeld dat wie zich niet uiterlijk een week van tevoren afmeldt (na aangemeld te hebben uiteraard), zijn deel van de kosten moet vergoeden. Maar nu wil een collega niet vergoeden omdat hij zegt die melding nooit te hebben gezien en er niet mee akkoord is. We komen er samen wel uit maar hoe zit dat formeel juridisch?

Annuleringsvoorwaarden bij een evenement zijn op zich legaal, maar dan moeten ze wel afgesproken zijn. En iets spreek je af door dat voor of bij het sluiten van de overeenkomst te melden, zodat de wederpartij er al of niet mee akkoord kan gaan.

Akkoord gaan kan met een creatieve inktkrabbel op papier maar ook langs iedere andere weg. Zolang maar duidelijk is dát je akkoord wilde gaan en waarméé je akkoord wilde gaan. Op de knop “Ik ben erbij” klikken bij een feestuitnodiging op Facebook lijkt me een prima manier om akkoord te gaan met het aanbod een (betaald) feestje bij te wonen.

De vraag wordt dan, was duidelijk dát het betaald was dan wel dat er annuleringskosten aan vast zouden zitten. Dat je dat op de evenementpagina vermeldt is leuk, maar het gros van de mensen zal de uitnodiging accepteren via de timeline van Facebook, oftewel zónder door te klikken naar die pagina. En dan wordt de kostenmelding dus over het hoofd gezien.

Met dat ‘gebruik’ op Facebook in het achterhoofd zul je dus zelf iets moeten doen om mensen te wijzen op de voorwaarde. Want wat gebruikelijk is in een bepaalde kring of situatie, telt óók mee bij wetsuitleg.

Je kunt bijvoorbeeld in de details van het feestje een opmerking maken. “Let op: annuleringskosten, zie de pagina voor info” bijvoorbeeld. Dat is dan iets waar men op bedacht zou moeten zijn, en wie dan niet doorklikt zit er toch aan vast. Want je mag er vanuit gaan dat wie zoiets ziet, even doorklikt. En als je dat mag, dan mag je concluderen dat hij instemt met de kosten (art. 3:35 BW).

Alleen maar op de evenementpagina over kosten reppen lijkt me niet genoeg. Je hoeft niet te verwachten dat mensen uit zichelf op die pagina gaan kijken alvorens te rsvp’en op de uitnodiging. Dus dan mag je er niet op vertrouwen dat ze instemmen met de annuleringskosten.

Natuurlijk kun je altijd nog zeggen dat het algemeen bekend is dat bij een bowlingavond er reserveringskosten gemaakt zijn, en dat het dus redelijk is dat deze moeten worden vergoed. Want “de redelijkheid vult de overeenkomst aan”, aldus de wet (art. 6:248 BW). Alleen is dan dus de vraag, wat is er redelijk op dit gebied. Hoe veel dagen van tevoren mag je dan annuleren, en welk deel van de kosten moet je dragen?

Arnoud