De Cruijffclaim, pardon Scrabbleclaim nogmaals

sosueme-cruijff-op-soccer4u.pngGezien het onderwerp van de zaak zou ik nu met een diepzinnig citaat moeten komen, maar die leest u maar elders. Hier gaat het over een recent en ietwat ergerlijk vonnis van de kantonrechter over een foto(tje) van Cruijff op de site Soccer4u.nl.

Over de feiten valt niet veel te melden. De site wordt gerund door een groep voetbalenthousiastelingen en plaatste een berichtje over Johan Cruijff. Daar hoort een foto bij, en die is natuurlijk zo gevonden. De pech voor deze jongens was alleen dat ene Peter Vincent Schuld zich meldde namens de rechthebbende en een paar duizend euro wilde hebben voor dit gebruik. Schuld verloor onlangs nog een vergelijkbare zaak van Zaplog, maar dat maakt hij meer dan goed met deze nieuwe zaak: € 2.420 schadevergoeding en € 1.647,93 aan proceskosten.

Het vonnis rammelt aan diverse kanten, wat misschien mede komt door de weinig inhoudelijke verdediging die is gevoerd. Allereerst is er een nogal merkwaardige redenering over hoe er inbreuk op de rechten gemaakt zou zijn.

Dat de foto nooit op de server van de website van [gedaagde A.] heeft gestaan en niet door deze website is “ge-upload” doet – wat daar overigens van zij – niet ter zake. De foto is op de website geplaatst. [gedaagden] erkennen dit. Daarmee is de foto openbaar gemaakt zonder toestemming van de gerechtigde en dit is niet toegestaan.

Zo te lezen gaat het om dieplinken, iets dat meer kantonrechters een nieuwe openbaarmaking vinden. Tsja. Er valt wat voor te zeggen, al blijf ik het twijfelachtig vinden.

Wél echt fout is de toekenning van de gevraagde schadevergoeding. Die wordt berekend volgens de bekende scrabblemanier: men neme het normale tarief en vermenigvuldige dat met drie. Dit op basis van de richtprijzenalgemene voorwaarden van de Fotografenfederatie. En dat zou dan aangeven wat een “redelijk aanknopingspunt voor de begroting van de schade” zou zijn. Mooi niet dus! In de meeste gepubliceerde vonnissen wordt deze manier van schade berekenen juist expliciet afgewezen.

Het verbaast me dan ook dat de rechter in dit vonnis zo makkelijk aansluit bij deze voorwaarden. Maar ook hier weer lijkt dat meer te komen door het weinig inhoudelijke verweer. “Dit als zodanig hebben [gedaagden] niet bestreden”, zo motiveert de rechter de toekenning. Jammer!

Arnoud

71 reacties

 1. Mijn laatste punt over muziekrechten; bedankt voor je technische uitleg Cristel. Maar je begrijpt duidelijk niet wat ik er mee wil zeggen. En Schuld laat zijn tanden te vaak bleken, je bent helemaal verblind.

  = verborgen criminaliteit = Miljoenen fatsoenlijk opgevoede mensen zonder strafblad weten nog steeds niet dat copy/plak van een internetplaatje wel eens problemen met de wet kan gaan geven. Zou je dus geen termen als ‘criminelen’ willen gebruiken? Het associeert zo met bankrovers, huurmoordenaars en kinderverkrachters.

 2. @CiNNeR:

  =De politie alhier heeft anders werkelijk in een deuk gelegen van Schuld???s prachtbrief die niet meer waarde had dan een vodje pleepapier, waar het OM niets mee vandoen heeft.=

  De politie ontvangt instructies van het O.M. en niet omgekeerd!!!De strafrechtelijke handhaving en opsporing is een zaak van de afdeling I.E. van de FIOD ECD. Niet elke politiefunctionaris is een auteursrechtspecialist met alle respect voor de politie. De beleidsrichtlijnen van het O.M. zijn duidelijk !! Lees de wet en de beleidsrichtlijnen er even op na. Er is een zeer groot verschil tussen ONDERLEGDE en NIET ONDERLEGDE personen. Kijk maar eens naar art.35 aw ” HIJ DIE ZONDER DAARTOE GERECHTIGD TE ZIJN EEN PORTRET IN OPENBAAR TENTOONSTELT OF ANDERE WIJZE OPENBAAR MAAKT WORDT GESTRAFT MET EEN GELDBOETE VAN DE VIERDE CATOGORIE.”Dit feit is natuurlijk wel iets anders dan te hard rijden. Echter, ook verkeersovertredingen dienen streng aangepakt te worden.

  @deDeurs: Miljoenen fatsoenlijk opgevoedde mensen krijgen ook dagelijks post van het CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSO BUREAU.

  Hij die andermans eigendom wegneemt of gebruikt ZONDER daartoe gerechtigd te zijn handeld in strijd met de WET, zoals ik al eerder schreef STOFFELIJK EIGENDOM OF NIET STOFFELIJK EIGENDOM ! Je moet er gewoon met je VINGERS afblijven.

 3. Cristel; iemand met schulden is geen CRIMINEEL.

  = Je moet er gewoon met je VINGERS afblijven =

  Het is duidelijk dat je mijn reacties NIET gelezen hebt. Ik stel NERGENS dat ik klakkeloze toe?igening van iemands stoffelijke cq onstoffelijke eigendommen goedkeur. Jij versimpelt de zaak wel heel erg, met je ‘gewoon’.

 4. = Miljoenen fatsoenlijk opgevoede mensen zonder strafblad weten nog steeds niet dat copy/plak van een internetplaatje wel eens problemen met de wet kan gaan geven. Zou je dus geen termen als ???criminelen??? willen gebruiken? =

  antwoord Cristel: = Miljoenen fatsoenlijk opgevoedde mensen krijgen ook dagelijks post van het CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSO BUREAU =

  Volgende antwoord van Cristel: = “iemand met schulden is geen CRIMINEEL”, dit is niet het topic en zijn niet mijn woorden !! =

  Nog een prettige dag verder.

 5. VONNIS IN TWEEDE CRUIJFFCLAIM (verkorte weergave)

  Rechtbank Haarlem, Sector Kanton, locatie Haarlem, CV EXPL 08-6413, 19 november 2008 (De Jong, Schuld en Swordstone tegen Robert van den Engel

  (Lucas was hier)

  VERWEER

  Van den Engel heeft de vordering betwist en voerde aan dat de gevraagde schadevergoeding veel te hoog was, dat de algemene voorwaarden van De Jong niet van toepassing zijn, dat de gevorderde kosten niet in redelijkheid zijn gemaakt en dat de kantonrechter niet bevoegd was ten aanzien van de vorderingen van Schuld en Swordstone.

  DE KANTONRECHTER

  1. Voor zover de eis van onbepaalde waarde is en niet kennelijk lager dan ??? 5000,– dient deze in beginsel te worden verwezen naar de rechtbank.
  2. De vorderingen van Schuld en Swordstone zijn van onbepaalde waarde (smaad etc.)
  3. Vorderingen De Jong en van Schuld/Swordstone staan niet in direct verband met elkaar: vordering De Jong deels bepaalde, deels onbepaalde waarde. De vordering van De Jong voor rectificatie komt niet uit boven ??? 5.000,– dus daarin is de kantonrechter bevoegd.
  4. Van den Engel heeft de inbreuk erkend. Openbaarmaking is geschied op 25 april 2007 en ook nog na dagvaarding. Er is dus twee maal openbaar gemaakt.
  5. De vordering van De Jong tot rectificatie is toewijsbaar.
  6. Dat De Jong aansluiting zoekt bij zijn Algemene Voorwaarden is te billijken.
  7. a. Honorarium voor publicatie van ??? 240,– is niet betwist. b. De Jong moest zelf actie ondernemen om inbreuk te achterhalen. c. Inbreuk rechtvaardigt een hogere schadeloosstelling dan enkel het honorarium dat De Jong bij regulier gebruik van zijn foto zou hebben ontvangen. d. Vergoeding per publicatie van ??? 480,– is billijk, dus er is ??? 960,– toewijsbaar.

  NAAMSVERMELDING

  Niet vermelden van de naam van de maker is een schadevergrotende omstandigheid. Engel heeft mogelijk bij anderen de indruk gewekt dat het gebruik van de foto legitiem was. Ook daarvoor wordt ??? 480,– toegewezen.

  VERMINKING/AANTASTING

  Het werk is verminkt/aangetast weergegeven en De Jong heeft het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van zijn foto. De compositie bepaalt de kwaliteit van de foto. Hiervoor ook ??? 480,– toegewezen.

  SALARIS GEMACHTIGDE

  Toegewezen zal worden ??? 1.130,50. (Het meerdere van de eis heeft betrekking op de eisen van Schuld/Swordstone, wordt dus ook ter beoordeling overgelaten aan de rechtbank, LV)

  VONNIS

  De eisen van Schuld/Swordstone worden verwezen naar de rechtbank (rolzitting 17 december 2008). Schadevergoeding (geeist was ??? 2.400,–, LV) bepaald op ??? 1.920,– plus rente en kosten deurwaarder en griffie. Salaris ??? 1.130,50.

  Bevel tot rectificatie:

  De kantonrechter te Haarlem heeft Robert van den Engel veroordeeld tot het plaatsen op deze homepage van de navolgende tekst: De openbaarmaking van een fotografisch portretvan Johan Cruijff van de hand van Guus de Jong op deze site was in strijd met de auteurswet 1912 wegens het ontbreken van toestemming en naamsvermelding.

  (Deze tekst moet Van den Engel gedurende zes weken na betekening van dit vonnis in een duidelijke letter en zonder commentaar publiceren op de homepage van diens website http://www.lucaswashier.nl)


  Behalve een tweetal toelichtingen tussen () met de toevoeging LV is dit uittreksel volledig zonder enig commentaar van mijn kant.


 6. Cristel: a. Je hebt duidelijk niet meegekregen waar het vodje pleepapier wat hier in de brievenbus zat, over verhaalde. b. Schuld werkt niet samen met het OM en het gaat hier ook niet om strafzaken of vervolging maar om civiele procedures.

  Herinner je nog dat hij zelf veroordeeld is geweest voor rechterlijke dwaling?

 7. @ Cinner: =a. Je hebt duidelijk niet meegekregen waar het vodje pleepapier wat hier in de brievenbus zat, over verhaalde. b. Schuld werkt niet samen met het OM en het gaat hier ook niet om strafzaken of vervolging maar om civiele procedures.

  Herinner je nog dat hij zelf veroordeeld is geweest voor rechterlijke dwaling?=

  1. SOFAM was in deze primair eisende partij en Schuld secundair.
  2. Ik heb erop gewezen dat er tegen ZAPLOG nog geen RECHTZAAK is geweest, hoe is het dan mogelijk dat ze gewonnen zouden hebben.
  3. Ik ken het “volgens u” vodje papier dan u denkt.
  4. Schuld legt verantwoording af aan het O.M.
  5. Ik geloof dat uw zaak ondertussen ook bij de ADVOCAAT ligt. Iemand vals beschuldigen, is nog steeds ex art. 261 strafrecht in zijn totaliteit zou eventueel ook nog eens art.137d strafrecht kunnen ingeroepen worden.
 8. @Christel:

  11. Een niet-stoffelijk eigendom is net zo goed een EIGENDOM als een STOFFELIJK EIGENDOM !!!

  Als het niet stoffelijk eigendom gedeelte hier slaat op auteurswerken dan is dit niet juist. Eigendom is iets dat je alleen kunt hebben op een zaak en dat zijn auteurswerken niet.

 9. @Cristel: 1. Rb. Brussel, 21 november 2003. c.v.b.a. Sofam en Peter-Vincent Schuld t. n.v. Aurex*. Auteursrecht – Foto – Schadevergoeding – Hoedanigheid – Berekening ex aequo et bono – Tergend en roekeloos geding In Auteurs & Media, 2005, n? 1. – pp. 47-49.

  1. Blijkbaar kan je niet lezen, ik heb het nergens in deze discussie over Zaplog gehad.

  2. Dan zou je moeten weten dat het niets met schenden van auteursrechten (of portretrecht) vandoen had.

  3. Hoogst onwaarschijnlijk dat het klopt, immers betreft het hier alleen civiele procedures en nogmaals komt het OM daar niet aan te pas. Die zullen ook niet achter niet-bestaande termen gaan staan zoals ‘PRE JUSTITIA’. Maar ik zou zeggen, overleg eens wat overtuigend bewijs van dat veronderstelde goede contact tussen Schuld en het OM, we zijn heel benieuwd.

  4. Sommige mensen geloven in god, ieder zijn ding nietwaar.

 10. = Eigendom is iets dat je alleen kunt hebben op een zaak en dat zijn auteurswerken niet. = Auteursrechtelijke eigendommen zijn niet claimbaar? Waarom dan al die kortgedings? Waarom hebben we eigenlijk nog een justitieapparaat? Het spreekt zichzelf constant tegen.

 11. Als je het formeel-juridisch bekijkt (en dit is een juridisch blog, uiteindelijk), dan kun je niet spreken van eigendom bij intellectuele creaties. Eigendom kun je alleen vestigen op fysieke zaken. Auteursrecht is dan ook geen eigendomsrecht.

  De term “intellectueel eigendom” is wat dat betreft misleidend en leidt tot veel verwarring. Ik vind het misleidend omdat het aanleiding geeft tot wat ik ‘eigendomsdenken’ noem: de opvatting dat intellectuele creaties aan iemand toebehoren die er, net als de eigenaar van een fysiek object, over mag beschikken zoals hem goeddunkt. Daar ben ik het niet mee eens. Intellectuele creaties zijn wezenlijk anders, met name door het eenvoudig kopieerbaar karakter ervan. Daarom verdienen ze een ander juridisch regime, dat de maatschappij als geheel in staat stelt te profiteren van dat kopieerbaar karakter.

 12. Ja, maar de etiketten zijn verkeerd. Schrijfwerk heeft niet altijd een intellectueel gehalte. Intellectueel eigendom zou gewoon aangeduid moeten worden als ‘creatief eigendom’, zowel inzake literalecturale als visuele kunst. Want ook het gedichtje van een verstandelijk gehandicapte is een creatie.

 13. Als ik deze discussie lees lijkt het me dat Schuld (what’s in a name?) cs, incl. zijn maatje Verkoren, eerder als crimineel aangemerkt kunnen worden dan een jongeman die nog een keer een link maakt naar een heel oud fotootje van Cruijff. Dit gedrag is bepaald abject, zou Moskowitz zeggen. De link naar deze foto staat trouwens ook hierboven, is dat al aangeklaagd heren?

  De wetgeving loopt enkele tientallen jaren achter de werkelijkheid aan en die werkelijkheid ontwikkelt zich tegenwoordig nogal snel. Een rechter zou zich hierin moeten verdiepen voordat hij een uitspraak doet als deze en ‘schade’ bedragen van duizenden Euro’s toekent. Verkoren weet kennelijk bij welke rechter hij moet zijn met zijn dubieuze zaakjes.

  Schade lijkt me in dit geval gedorven inkomsten. Een kleine voetbalsite zou hoogstens iets van een Euro betalen voor een foto, dus dat zijn zo ongeveer de misgelopen inkomsten. Dat een foto die al overal op internet te vinden is nu ineens weer veel vaker gekopieerd zal gaan worden is natuurlijk ook gewoon onzin.

  Dit lijkt me een mooie zaak voor Tros Opgelicht.

 14. Let op dat je een verschil kan maken tussen foto’s voor redactioneel gebruik en foto’s voor commercieel gebruik! Een foto bij een artikel kan je zien als redactioneel gebruik (behalve misschien als je het artikel vooral gebruikt om een product aan te prijzen.) Commercieel gebruik is als je de foto gebruikt op producten en voor advertenties en logo’s e.d.

  Dit is een verschil wat de Nationale Beeldbank maakt en wat op hun site te lezen is:

  “Alle beelden die wij op de Nationale Beeldbank aanbieden zijn bedoeld voor eenmalig redactioneel gebruik. Wanneer een foto wordt gebruikt ter illustratie van bijvoorbeeld een informatieve of nieuws-gerelateerde tekst, spreken we van redactioneel gebruik. Het is van belang dat de publicatie geen winstoogmerk heeft. Heb je beelden nodig voor redactioneel gebruik? Dan kan je deze eenvoudig aankopen via onze website. We zijn je ook graag van dienst als je op zoek bent naar foto???s voor commercieel gebruik. Onder commercieel gebruik valt bijvoorbeeld:

  • Een advertentie of campagne waarin het beeld wordt gebruikt met als doel de verkoop van een bepaalde dienst of een product.
  • Het afdrukken van een foto op producten met als doel deze te verkopen. (kalender, mokken, muismatten, etc.)
  • Een online publicatie met winstoogmerk. De foto dient bijvoorbeeld ter illustratie van een product of dienst in een webshop. “

  bron: http://www.nationalebeeldbank.nl/faq_clients

  Dus als we het over de marktwaarde hebben van foto’s voor redactioneel gebruik: Prijzen op de nationalebeeldbank zijn 7 tot 10 euro voor publicatie op een website en in het geval je als website een langdurig contract hebt met een persburo zoals AP of Novum voor nieuwsartikelen, kan het zelfs zijn dat je veel minder dan ??n euro per foto betaalt! Je hebt websites die 10, 20 of misschien wel 100 of meer nieuwsberichten per dag plaatsen met een fotootje erbij, die gaan toch geen 200 euro per foto betalen, dan zijn ze zo failliet toch? En het venijn zit hem dan in de 3x die geeist wordt, zo kom je op een eis van 600 of meer euro voor een foto van een tientje..

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.