11 reacties

  1. Goed om te horen dat het beeldcitaat een meestal toegestaan middel is. Ik gebruik het van tijd tot tijd en heb me dat eerder afgevraagd. Dank dus voor deze geruststelling.

    Ik heb wel een ‘vervolgvraag’. Stel, je krijgt die brief van zo’n werklustig huisadvocaat. wat dan? Het levert stress op, kost tijd, (en dus geld?). Zeker als vrijetijdsblogger naast een fulltime baan en met gezin en hobbies is zo’n akkefietje niet welkom. Wat is de beste verdediging?

  2. @Mathieu: ik las net op Boek 9 dat het HvJEG heeft geoordeeld dat

    Artikel 12, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat een merk normaal wordt gebruikt wanneer een vereniging zonder winstoogmerk het merk in haar contacten met het publiek gebruikt in aankondigingen van manifestaties, op stukken voor zakelijk gebruik en op reclamemateriaal en dit merk bij het inzamelen en het uitdelen van giften aldus door de leden wordt gebruikt, dat zij sierspelden in de vorm van het merk dragen.

    Jezelf promoten als vereniging zou dus merkgebruik kunnen opleveren. Of dat bij VNG opgaat, weet ik nog niet maar het komt in de buurt.

  3. Als ik het getoonde beeld wil bespreken, is er dan nog steeds sprake van beeldcitaat? Met andere woorden, mag ik het logo van de VNG plaatsen om vervolgens de logo (het design, kleurengebruik, etc) te bespreken?

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.