‘Europees wetsvoorstel maakt van isp’s politieagenten’

three-strikes.jpgHelp, de EU gaat een three-strikes beleid invoeren: wie drie keer een auteursrecht schendt op internet, raakt zijn of haar internettoegang kwijt. En dit terwijl dat beleid in april nog afgekeurd was. Die enigszins paniekerige boodschap was de aanleiding voor een uitgebreide PR-campagne (die me doet terugdenken aan het begin van het het software-patentendebat, maar dat terzijde).

Maar waar staat dat? In een voorstel tot hervorming van telecomwetgeving stond één ietwat bevoogdende maar verder relatief onschuldige bepaling:

De lidstaten zien erop toe dat wanneer contracten worden gesloten tussen abonnees en aanbieders van elektronische-communicatiediensten en/of -netwerken, bedoelde abonnees alvorens een contract wordt gesloten en op gezette tijden daarna duidelijk worden geïnformeerd over hun verplichting auteursrechten en verwante rechten in acht te nemen. Onverlet het bepaalde in Richtlijn 2000/31/EG betreffende elektronische handel, omvat dit de verplichting om de abonnees te informeren over de meest gebruikelijke inbreuken en de juridische gevolgen daarvan.

In een voorgesteld amendement wordt dit artikel uitgebreid naar een verplichting voor ISP’s om “distribute public interest information to existing and new subscribers when appropriate”. Waarbij “infringement of copyright and related rights” een onderdeel is van “public interest information.” Ik haal daar nog steeds niet meer uit dan voorlichting, maar je zou het ook kunnen lezen als een verplichting om blafbrieven te sturen bij een gedetecteerde vermeende inbreuk door een klant.

Frankrijk is bezig met een wetsvoorstel voor een three strikes-beleid: bij gedetecteerde inbreuk eerst twee waarschuwingen van je ISP, en daarna afsluiting van je internettoegang gedurende een jaar. Het is niet duidelijk of ISP’s daarbij verplicht zullen worden om actief te monitoren (iets dat niet mag onder de huidige Europese wetgeving) of slechts brieven van instanties als BREIN door moeten geven aan klanten.

Inderdaad, dit voorstel kun je lezen als de eerste van die drie stappen. Maar als het de bedoeling zou zijn om iets dergelijks op Europees niveau te introduceren, zou het dan niet handig zijn als de andere twee stappen er ook in staan?

Update (8 juli): bij Nu.nl maakt Toine Manders zich boos over het mailbombardement door mensen die tegen dit voorstel waren. Manders legt uit:

De verzenders menen dat het parlement een voorstel aanneemt waarbij een provider hen afsluit als ze illegale muziek of een film downloaden. “Klopt niet”, zegt Manders. “Het rapport is er juist op gericht consumenten méér rechten en bescherming te geven, zoals het recht op meer informatie over tarieven en leveringsvoorwaarden.”

Via EDRI.

Arnoud

6 reacties

 1. Voor Nederland komt het erop neer dat providers verplicht worden hun klanten erop te wijzen dat downloaden voor eigen gebruik legaal is.

  Daar schijnt nogal verwarrende, ja zelfs tegenstrijdige jurisprudentie over te bestaan. En voor software lijkt het me niet waar te zijn.

 2. Misschien ten overvloede:

  “Vals alarm over Europese ‘spionage-wet’

  Woensdag 9 juli 2008, 10:06 – De EU is niet bezig met een wet om illegale downloaders af te sluiten en er zijn ook geen plannen om burgers te bespioneren. “Het is volledig vals alarm.”

  Door Thijs Roes
  Een golf van verontwaardiging trok deze dagen over Europese websites, nadat de website Squaring the Net had opgeroepen om in actie te komen. De website stelde dat er maandag gestemd zou worden over een serie amendementen die de weg vrij zouden maken naar een “three strikes and you’re out”-wet: als een internetgebruiker driemaal beschuldigd zou worden van het downloaden van illegale content, dan zou zijn internetverbinding worden afgesloten.

  Het lijkt erop dat deze soep lang niet zo heet wordt gegeten als dat internetactivisten zoals Cory Doctorow hem opdienen.

  Context In de amendementen waar maandag over gestemd is, staat niets over het afsluiten van gebruikers die hun verbinding gebruiken voor het downloaden van illegale content. De site Squaring the Net verwijst in zijn ‘gedetailleerde analyse’ naar een passage die het blokkeren van de verbinding mogelijk zou maken.

  Deze passage (zie 2:20b in onderstaand document) gaat er echter over dat een provider in zijn contract het bedoelde gebruik van het abonnement duidelijk moet maken. Meer niet. En zo zijn er meer voorbeelden.

  Een maatregel die gisteren door de commissies wel is goedgekeurd, is de verplichting van isp’s om bij illegaal gebruik van de verbinding de eigenaar van de verbinding hiervan op de hoogte te stellen. Veel providers doen dat al. In tegenstelling tot wat sommige sites beweren, is deze maatregel geen onderdeel van een wet die vervolgens de internettoegang moet blokkeren.

  Overdreven In Brussel zijn ze er wel van geschrokken. “We hebben er al ontzettend veel mailtjes over gehad”, laat een medewerker van D’66-europarlementari?r Sophie in ’t Veld weten. In ’t Veld, staat bekend als een privacywaakhond in het parlement. “Maar het is echt een vals alarm. Er wordt niet naar de juiste amendementen verwezen, ze waren niet in stemming in het parlement maar in commissies, en er is helemaal geen plan om gebruikers af te sluiten.”

  De medewerker denkt dat een hoop onrust is terug te leiden naar plannen van de Franse regering om downloaders van illegale content een jaar toegang te ontzeggen tot het internet. Frankrijk heeft vorige week het voorzitterschap gekregen en daardoor is de vrees ontstaan dat een Frans voorstel opeens een Europese wetsvoorstel wordt. ” Webwereld 9/7/08

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.