Wat is stelen (niet) (gastpost)

Eerder heb ik in mijn column ‘Oeps I did it again!’ gewijd aan de kritiek van Tim Kuik op een column van Hans Bousie.

Iets minder dan een week daarvoor heeft Tim de column geschreven “Stelen moet, stelen doet je goed. Stop propaganda tegen diefstal!” Het woord stelen gebruikt hij maar liefst 11 keer. En hij maakt daarin een verwijzing naar zijn plan. Dat is voor mij aanleiding om hier op terug te komen. Hij schrijft in zijn column namelijk:

Of nu weer dat idee dat je Internetverbinding gedeeltelijk afgesloten kan worden als je die gebruikt om te stelen. Dat is ook weer zoiets. Ben je eindelijk anoniem en word je niet lastiggevallen, denk je. Kan je opeens het Internet niet meer gebruiken om te stelen. Alleen maar omdat je niet naar die waarschuwingen luistert. Dat is dus fascistisch van die communistische kapitalisten. Dat moeten we niet willen, echt niet. Daarom roept de consumentenbond alle eigenaren en rechthebbenden op: maak een vriend en laat je bestelen. Het moet ook geen stelen heten eigenlijk. Dat is ook propaganda. Het is tenslotte voor je eigen gebruik. En dat het illegaal wordt aangeboden op het Internet daar heb je toch geen weet van als consument?

Jawel hier associeert Tim Kuik het plan om de internet verbinding af te sluiten met die mensen die illegaal aanboden bestanden downloaden. Ehhh, Tim, het plan ging toch alleen over uploaden?

Maar hij zegt ook iets anders namelijk dat het stelen oftewel diefstal is. En omdat Tim het belangrijk vind dat anderen zich aan de feiten houden dus dat zal ik dat deze keer maar doen.

Artikel 310 Sr:
Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Tenzij hij dus doelt op mensen die hun internet verbinding gebruiken om in te breken op de bankrekening van anderen om geld (is namelijk wel een goed) weg te sluizen naar elders, zit hij er wederom naast.

Bij het gebruik van P2P wordt een bestand aangebonden en na de transactie is dat er nog altijd bij de aanbieder. Er wordt dus niks weggenomen en dus kun je niet voor diefstal worden vervolgd. Een veroordeling zou ook op een ander punt mislukken. Foto’s, films, geluid en schrift zijn gegevens en gegevens zijn geen goed. Aangezien het geen goed is kun je het dus ook niet eigendom over hebben noch houden noch bezitten. In het boek Praktisch informaticarecht derde druk (ISBN 90-68-90564-3) van Mr. van der Klaauw-Koop en Mr. Corvers staat op pagina 130 hier overgeschreven:

Onder ‘gegevens’ verstaat de wet: ‘Iedere weergave van feiten, begrippen of instructies, al dan niet op een overeengekomen wijze, geschikt voor overdacht, interpretatie of verwerking door persoon of geautomatiseerde werken.’ De wetgever hakt resoluut de knoop door wat betreft de in het computergegevenarrest opgeworpen vraag naar de kwalificatie van ‘gegeven’. Gegevens zijn in de visie van de wetgever géén ‘goed’.

Vanwege het bovenstaande gaat een beroep op verduistering (321 Sr) of heling (416 Sr) dus ook niet op.

Alex de Kruijff
Alex is een ingenieur die elektronica en informatica heeft gestudeerd en juridische interesse heeft. Op zijn website kun je artikels over het besturingssysteem FreeBSD vinden, die je helpen bij het configureren er van.

7 reacties

 1. Het valselijk opmaken van een akte waarin je het auteursrecht op Arnoud’s boek van Arnoud aan jezelf overdraagt zou wellicht kunnen worden aangemerkt als (poging tot) diefstal van een auteursrecht. Erg nuttig is dat niet, want valsheid in geschrifte ligt natuurlijk veel meer voor de hand. Verder is het de vraag of er sprake is van een goed en of er sprake is van wegnemen. Dat er sprake is van een goed valt wel te verdedigen; in ieder geval is een auteursrecht een vermogensrecht en daarmee in civielrechtelijke zin een goed (maar natuurlijk niet een zaak). En wegnemen kun je natuurlijk ruim uitleggen.

  Maar Tim Kuik is natuurlijk helemaal niet ge?nteresseerd in diefstal van een auteursrecht 😉

 2. @bona(2): Wordt het auteursrecht dan wel echt weggenomen? Ik zou eerder gaan voor toeeigenen en dus verduisteren.

  Arnoud gaf aan dat goed in het strafrecht het zelfde is als zaak in het BW, omdat de bepalingen in het BW zijn verwisseld. Hoe kijk je tegen dit argument aan?

  @bona(3): Ik heb de link naar de column van hans Bossie destijds gekopieerd van zijn site en toen waren daar problemen. (Spelfout niet opgemerkt.) Ik heb arnoud een mailtje gestuurd om het aan te passen.

 3. Diefstal is iets van een ander wegnemen met het oogmerk het je toe te eigenen.

  Verduistering is iets van een ander dat je anders dan door misdrijf onder je hebt, je wederrechtelijk toe-eigenen.

  Voordat je valselijk zo’n akte opmaakt, heb je niet het auteursrecht op het boek onder je. (Misschien heb je een exemplaar van het boek zelf in je bezit, maar daarmee heb je nog niet het auteursrecht op het boek.) Na het opmaken van zo’n akte zou je je kunnen voordoen als de rechthebbende op het auteursrecht. Dat kun je m.i. wel als wegnemen zien.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.